Новини

ноември 1st, 2018 Заповед за откриване на процедура по съставянето на проект на общински бюджет за 2019 година

БЮДЖЕТ 2019 Прочети още...


Актуална тема

ноември 1st, 2018 Заповед за откриване на процедура по съставянето на проект на общински бюджет за 2019 година

БЮДЖЕТ 2019 Прочети още...


Обяви и съобщения

ноември 12th, 2018

О Б Я В Л Е Н И Е №54/09.11.2018 г. Дирекция „Териториално устройство, европроекти, планиране и местно развитие” при община Ковачевци, обявява че е изработено попълване на имот нов пл.№7 и 8 и съществуващите сгради п Прочети още...


ноември 5th, 2018

О Б Я В Л Е Н И Е №53/05.11.2018 г. Дирекция „Териториално устройство, европроекти, планиране и местно развитие” при община Ковачевци, обявява че е изработено попълване на имот нов пл.№1153 по кадастралния и регулаци Прочети още...


ноември 1st, 2018 Заповед за откриване на процедура по съставянето на проект на общински бюджет за 2019 година

БЮДЖЕТ 2019 Прочети още...


-Услуги

Анкета

Доволни ли сте от новата функционалност на сайта на общината?

View Results

Loading ... Loading ...
Интернет страницата на община Ковачевци е усъвършенствана по проект "Партньорството между гражданското общество и администрацията - гарант за прозрачност, отчетност и контрол", договор № 08-12-91-С/27.08.2008 г УО на ОПАК. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд"