Новини

март 25th, 2020

С Ъ О Б Щ Е Н И Е   ЗА РЕГИСТРАЦИЯ НА БЕЗРАБОТНИ ЛИЦА, С ПРАВО НА ПАРИЧНО ОБЕЗЩЕТЕНИЕ            Уважаеми клиенти, В ситуацията на извънредно положение ви приканваме да се възползвате от следните възможности за р Прочети още...


март 23rd, 2020

З  А  П  О  В  Е  Д № РД  141/23.03.2020г. с.Ковачевци На основание чл. 44, ал. 1, т. 8 и  чл. 44, ал. 2 и 4 от Закон за местното самоуправление и местната администрация,  във връзка с чл. 63, ал. 4 и 5 от Закона за здр Прочети още...


март 23rd, 2020

Поради обявеното извънредно положение и във връзка със заповед на МЗ РД-01-143/20.03.2020 г. на Министъра на здравеопазването и по-конкретно т. 1 от нея, Ви уведомяваме, че отварянето на подадените оферти за „Избор на изпъ Прочети още...


Актуална тема

март 23rd, 2020

Поради обявеното извънредно положение и във връзка със заповед на МЗ РД-01-143/20.03.2020 г. на Министъра на здравеопазването и по-конкретно т. 1 от нея, Ви уведомяваме, че отварянето на подадените оферти за „Избор на изпъ Прочети още...


Обяви и съобщения

март 25th, 2020

С Ъ О Б Щ Е Н И Е   ЗА РЕГИСТРАЦИЯ НА БЕЗРАБОТНИ ЛИЦА, С ПРАВО НА ПАРИЧНО ОБЕЗЩЕТЕНИЕ            Уважаеми клиенти, В ситуацията на извънредно положение ви приканваме да се възползвате от следните възможности за р Прочети още...


март 23rd, 2020

З  А  П  О  В  Е  Д № РД  141/23.03.2020г. с.Ковачевци На основание чл. 44, ал. 1, т. 8 и  чл. 44, ал. 2 и 4 от Закон за местното самоуправление и местната администрация,  във връзка с чл. 63, ал. 4 и 5 от Закона за здр Прочети още...


март 23rd, 2020

Поради обявеното извънредно положение и във връзка със заповед на МЗ РД-01-143/20.03.2020 г. на Министъра на здравеопазването и по-конкретно т. 1 от нея, Ви уведомяваме, че отварянето на подадените оферти за „Избор на изпъ Прочети още...


За Ковачевци

-Услуги

Анкета

Доволни ли сте от новата функционалност на сайта на общината?

View Results

Loading ... Loading ...
Интернет страницата на община Ковачевци е усъвършенствана по проект "Партньорството между гражданското общество и администрацията - гарант за прозрачност, отчетност и контрол", договор № 08-12-91-С/27.08.2008 г УО на ОПАК. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд"