Новини

декември 6th, 2016 ПОКАНА

 ЗАПОВЯДАЙТЕ НА КОЛЕДЕН КОНЦЕРТ   КОЙТО ЩЕ СЕ СЪСТОИ НА 13.12.2016г. (ВТОРНИК) от 12.00 ч. В ЗАЛАТА НА              ДОМ – ПАМЕТНИК „ГЕОРГИ ДИМИТРОВ” КОВАЧЕВЦИ. ПРАЗНИЧНАТА ПРОГРАМА ЩЕ БЪДЕ ПРЕДСТАВЕНА ОТ  РАЙКО КИ Прочети още...


декември 5th, 2016 Обявление ТСУ

№107 /05.12.2016 г. Дирекция „Териториано устройство, европроекти, планиране и местно развитие” при община Ковачевци, обявява инвестиционно предложение за изграждане на овцеферма за 960 млечни овце и техните приплоди в УП Прочети още...


ноември 30th, 2016 ОБЯВЛЕНИЕ ПО РЕДА НА ЧЛ.8, АЛ.10 ОТ ЗАКОНА ЗА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ

И ЧЛ.7,  АЛ.3 ОТ НАРЕДБАТА ЗА РЕДА ЗА ПРИДОБИВАНЕ, СТОПАНИСВАНЕ, УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ОБЩИНСКО ИМУЩЕСТВО ПРОЕКТ ЗА: Актуализация на Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост пр Прочети още...


Актуална тема

декември 6th, 2016 ПОКАНА

 ЗАПОВЯДАЙТЕ НА КОЛЕДЕН КОНЦЕРТ   КОЙТО ЩЕ СЕ СЪСТОИ НА 13.12.2016г. (ВТОРНИК) от 12.00 ч. В ЗАЛАТА НА              ДОМ – ПАМЕТНИК „ГЕОРГИ ДИМИТРОВ” КОВАЧЕВЦИ. ПРАЗНИЧНАТА ПРОГРАМА ЩЕ БЪДЕ ПРЕДСТАВЕНА ОТ  РАЙКО КИ Прочети още...


Обяви и съобщения

декември 6th, 2016 ПОКАНА

 ЗАПОВЯДАЙТЕ НА КОЛЕДЕН КОНЦЕРТ   КОЙТО ЩЕ СЕ СЪСТОИ НА 13.12.2016г. (ВТОРНИК) от 12.00 ч. В ЗАЛАТА НА              ДОМ – ПАМЕТНИК „ГЕОРГИ ДИМИТРОВ” КОВАЧЕВЦИ. ПРАЗНИЧНАТА ПРОГРАМА ЩЕ БЪДЕ ПРЕДСТАВЕНА ОТ  РАЙКО КИ Прочети още...


декември 5th, 2016 Обявление ТСУ

№107 /05.12.2016 г. Дирекция „Териториано устройство, европроекти, планиране и местно развитие” при община Ковачевци, обявява инвестиционно предложение за изграждане на овцеферма за 960 млечни овце и техните приплоди в УП Прочети още...


ноември 30th, 2016 ОБЯВЛЕНИЕ ПО РЕДА НА ЧЛ.8, АЛ.10 ОТ ЗАКОНА ЗА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ

И ЧЛ.7,  АЛ.3 ОТ НАРЕДБАТА ЗА РЕДА ЗА ПРИДОБИВАНЕ, СТОПАНИСВАНЕ, УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ОБЩИНСКО ИМУЩЕСТВО ПРОЕКТ ЗА: Актуализация на Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост пр Прочети още...


-Услуги

Анкета

Доволни ли сте от новата функционалност на сайта на общината?

View Results

Loading ... Loading ...
Интернет страницата на община Ковачевци е усъвършенствана по проект "Партньорството между гражданското общество и администрацията - гарант за прозрачност, отчетност и контрол", договор № 08-12-91-С/27.08.2008 г УО на ОПАК. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд"