Новини

януари 19th, 2018

Съобщение за провеждане на консултации по предварителен проект на общ устройствен план на Община Ковачевци и Доклад за екологична оценка            Община Ковачевци   обявява на заинтересованите лица и обществен Прочети още...


декември 28th, 2017

  П О К А Н А За публично обсъждане на  проекта на бюджет за 2018г. на община Ковачевци     На основание чл.84, ал.6 от Закона за публичните финанси  и чл. 25, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за съст Прочети още...


Актуална тема

януари 19th, 2018

Съобщение за провеждане на консултации по предварителен проект на общ устройствен план на Община Ковачевци и Доклад за екологична оценка            Община Ковачевци   обявява на заинтересованите лица и обществен Прочети още...


Обяви и съобщения

януари 19th, 2018

Съобщение за провеждане на консултации по предварителен проект на общ устройствен план на Община Ковачевци и Доклад за екологична оценка            Община Ковачевци   обявява на заинтересованите лица и обществен Прочети още...


януари 17th, 2018 Обява

На основание  чл.77, ал.1  от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и моя  Заповед №РД -15/17.01.2018 год. О Б Я В Я В А М:              Публичен търг с тайно наддаване за прод Прочети още...


януари 9th, 2018

З А П О В Е Д № РД 5 от 09.01.2018 г. На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, чл.124а, ал.2 от ЗУТ и положително Становище на Главният архитект на Община Ковачевци с изх.№ 01/02.02.2018г., Относно    изработване на   Прочети още...


-Услуги

Анкета

Доволни ли сте от новата функционалност на сайта на общината?

View Results

Loading ... Loading ...
Интернет страницата на община Ковачевци е усъвършенствана по проект "Партньорството между гражданското общество и администрацията - гарант за прозрачност, отчетност и контрол", договор № 08-12-91-С/27.08.2008 г УО на ОПАК. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд"