Актуална тема

Обяви и съобщения

юни 7th, 2019

О Б Я В Л Е Н И Е №22/07.06.2019 г. Дирекция „Териториално устройство, европроекти, планиране и местно развитие” при община Ковачевци, обявява, че е изработен ПУП – план застрояване за ПИ 22 по кадастралния план на с Прочети още...


май 31st, 2019

      З А П О В Е Д №РД186/31.05.2019г   Във връзка със Становище на Главния архитект на Община Ковачевци с №9/23.05.2019г. и на основание чл. 124а, ал.2 от ЗУТ, След като се запознах с внесените по Прочети още...


май 29th, 2019

Заповед №РД 182/29.05.2019 г. за дерегистрация Заповед за дерегистрация   Прочети още...


-Услуги

Анкета

Доволни ли сте от новата функционалност на сайта на общината?

View Results

Loading ... Loading ...
Интернет страницата на община Ковачевци е усъвършенствана по проект "Партньорството между гражданското общество и администрацията - гарант за прозрачност, отчетност и контрол", договор № 08-12-91-С/27.08.2008 г УО на ОПАК. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд"