Новини

януари 13th, 2017 О Б Я В А

На основание  чл.77, ал.1  от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и моя  Заповед №РД-18/12.01.2017 г. О Б Я В Я В А М: Публичен търг с тайно наддаване за продажба на следният Прочети още...


януари 13th, 2017 О Б Я В А

На основание  чл.77, ал.1  от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и моя  Заповед №РД – 17/12.01.2017 год. О Б Я В Я В А М:  Публичен търг с тайно наддаване за продажба на след Прочети още...


януари 11th, 2017 Годишен план за паша на Община Ковачевци за стопанската 2017/2018 година

ГОДИШЕН-ПЛАН-ЗА-ПАША-ЗА-2016-2017-г ЕГЪЛНИЦА-пасища КАЛИЩЕ- пасища КОВАЧЕВЦИ- пасища КОСАЧА- пасисща ЛОБОШ- пасища РАКИЛОВЦИ- пасища СВЕТЛЯ- пасища СИРИЩНИК- пасища СЛАТИНО- пасища ЧЕПИНО- пас Прочети още...


Актуална тема

януари 11th, 2017 Годишен план за паша на Община Ковачевци за стопанската 2017/2018 година

ГОДИШЕН-ПЛАН-ЗА-ПАША-ЗА-2016-2017-г ЕГЪЛНИЦА-пасища КАЛИЩЕ- пасища КОВАЧЕВЦИ- пасища КОСАЧА- пасисща ЛОБОШ- пасища РАКИЛОВЦИ- пасища СВЕТЛЯ- пасища СИРИЩНИК- пасища СЛАТИНО- пасища ЧЕПИНО- пас Прочети още...


Обяви и съобщения

януари 13th, 2017 О Б Я В А

На основание  чл.77, ал.1  от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и моя  Заповед №РД-18/12.01.2017 г. О Б Я В Я В А М: Публичен търг с тайно наддаване за продажба на следният Прочети още...


януари 13th, 2017 О Б Я В А

На основание  чл.77, ал.1  от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и моя  Заповед №РД – 17/12.01.2017 год. О Б Я В Я В А М:  Публичен търг с тайно наддаване за продажба на след Прочети още...


януари 12th, 2017

О Б Я В Л Е Н И Е №2/12.01.2017 г.  Дирекция „Териториално устройство, европроекти, планиране и местно развитие” при община Ковачевци, обявява инвестиционно предложение за изграждане на козеферма в УПИ X, кв.3 , с.Косача Прочети още...


-Услуги

Анкета

Доволни ли сте от новата функционалност на сайта на общината?

View Results

Loading ... Loading ...
Интернет страницата на община Ковачевци е усъвършенствана по проект "Партньорството между гражданското общество и администрацията - гарант за прозрачност, отчетност и контрол", договор № 08-12-91-С/27.08.2008 г УО на ОПАК. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд"