Новини

август 27th, 2020

График комисията за разглеждане на предварителни регистри по чл. 72 , ал. 2 от ППЗСПЗЗ, Баланс на масиви  и Баланс по ползватели ще се проведе както следва: График Прочети още...


Актуална тема

Обяви и съобщения

септември 17th, 2020

Общинска преброителна комисия Ковачевци, уведомява заинтересованите граждани,че съгласно т. IV.2. от Инструкция за организация, подготовка и провеждане на преброяването на населението и жилищния фонд през 2021 г.  от 15 Прочети още...


септември 16th, 2020

О Б Я В А На основание  чл.77, ал.1  от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и моя  Заповед № РД 393/15.09.2020год.   О Б Я В Я В А М:            Публичен търг с тайно наддав Прочети още...


септември 16th, 2020

О Б Я В А   На основание  чл.77, ал.1  от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и моя  Заповед № РД 394/15.09.2020 год.   О Б Я В Я В А М:            Публичен търг с тайно на Прочети още...


За Ковачевци

-Услуги

Анкета

Доволни ли сте от новата функционалност на сайта на общината?

View Results

Loading ... Loading ...
Интернет страницата на община Ковачевци е усъвършенствана по проект "Партньорството между гражданското общество и администрацията - гарант за прозрачност, отчетност и контрол", договор № 08-12-91-С/27.08.2008 г УО на ОПАК. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд"