Новини

август 16th, 2019

С Ъ О Б Щ Е Н И Е Общински съвет Ковачевци уведомява всички заинтересовани лица, че е подготвен проект на изменение Наредба за управление на отпадъците на територията на община Ковачевци. На основание чл.26,ал.3 и ал Прочети още...


август 15th, 2019

УВАЖАЕМИ   ЖИТЕЛИ,   ИНФОРМИРАМЕ ВИ, ЧЕ  ВЪВ ВРЪЗКА С ПРОМЯНАТА НА ЧЛ.70 ОТ КОДЕКСА ЗА СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ,  НА 10.09.2019г. (вторник) ОТ 09.00  ДО  12.00 ЧАСА  В  СГРАДАТА НА ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ КОВАЧЕВЦИ,  ЕКСПЕР Прочети още...


август 15th, 2019

                                    З А П О В Е Д    № РД-234/02.08.2019 г.   На основание чл. 37в, ал. 1 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи относно сключването на споразумения в землищ Прочети още...


Актуална тема

август 16th, 2019

С Ъ О Б Щ Е Н И Е Общински съвет Ковачевци уведомява всички заинтересовани лица, че е подготвен проект на изменение Наредба за управление на отпадъците на територията на община Ковачевци. На основание чл.26,ал.3 и ал Прочети още...


Обяви и съобщения

септември 4th, 2019

О Б Я В Л Е Н И Е №37/03.09.2019 г. Дирекция „Териториално устройство, европроекти, планиране и местно развитие” при Oбщина Ковачевци, обявява изработено попълване на кадастрален план за имот нов планоснимачен номер Прочети още...


август 28th, 2019

З А П О В Е Д №271/27.08.2019 г. На основание чл. 44, ал. 1, т. 13 от ЗМСМА,  чл. 53,ал. 1от ЗКИР, чл.129, ал.2 от ЗУТ и т. 1 от Протокол № 6/22.08.2019г. на Общински експертен съвет по устройство на територията, Ста Прочети още...


август 16th, 2019

С Ъ О Б Щ Е Н И Е Общински съвет Ковачевци уведомява всички заинтересовани лица, че е подготвен проект на изменение Наредба за управление на отпадъците на територията на община Ковачевци. На основание чл.26,ал.3 и ал Прочети още...


За Ковачевци

-Услуги

Анкета

Доволни ли сте от новата функционалност на сайта на общината?

View Results

Loading ... Loading ...
Интернет страницата на община Ковачевци е усъвършенствана по проект "Партньорството между гражданското общество и администрацията - гарант за прозрачност, отчетност и контрол", договор № 08-12-91-С/27.08.2008 г УО на ОПАК. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд"