Актуална тема

Обяви и съобщения

декември 14th, 2021 О Б Я В Л Е Н И Е №55/13.12.2021 г.

 О Б Я В Л Е Н И Е №55/13.12.2021 г.             Дирекция „Териториално устройство, европроекти, планиране и местно развитие” при Oбщина Ковачевци, обявява попълване на имот с нов проектен планоснимачен номер 31 с попа Прочети още...


декември 7th, 2021 О Б Я В Л Е Н И Е №54/07.12.2021 г.

 О Б Я В Л Е Н И Е №54/07.12.2021 г.             Дирекция „Териториално устройство, европроекти, планиране и местно развитие” при Oбщина Ковачевци, обявява изменение на кадастрален план разделяне на ПИ 135 по кадастрал Прочети още...


декември 6th, 2021

  О Б Я В А   На основание  чл.77, ал.1  от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и моя  Заповед № РД 387/06.12.2021 год.   О Б Я В Я В А М:            Публичен търг с тайно Прочети още...


За Ковачевци

-Услуги

Анкета

Доволни ли сте от новата функционалност на сайта на общината?

View Results

Loading ... Loading ...
Интернет страницата на община Ковачевци е усъвършенствана по проект "Партньорството между гражданското общество и администрацията - гарант за прозрачност, отчетност и контрол", договор № 08-12-91-С/27.08.2008 г УО на ОПАК. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд"