Актуална тема

юни 5th, 2020

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ  Министерство на земеделието, храните и горите  Областна  дирекция "Земеделие" - Перник  На основание чл.3 , ал.4 от Устрйствения правилник на областните дирекции "Земеделие" и в изпълнение на изиск Прочети още...


Обяви и съобщения

юни 30th, 2020

О Б Я В Л Е Н И Е №23/30.06.2020 г. Дирекция „Териториално устройство, европроекти, планиране и местно развитие” при Oбщина Ковачевци, обявява изработенo попълване имот №1 и сградата в него, махала „Пуева”, с.Косача, Прочети още...


юни 26th, 2020

Заповед №РД 270/25.06.2020 г. относно настъпване на втори етап "Восъчна зрялост" на посевите от зърно - житни култури на територията на община Ковачевци. Заповед №РД 270 от 25.06.2020 г. Прочети още...


юни 25th, 2020

О Б Я В Л Е Н И Е №22/25.06.2020 г. Дирекция „Териториално устройство, европроекти, планиране и местно развитие” при Oбщина Ковачевци, обявява изработенo попълване на кадастрален план – имот №2, махала „Паунова”/ „Та Прочети още...


За Ковачевци

-Услуги

Анкета

Доволни ли сте от новата функционалност на сайта на общината?

View Results

Loading ... Loading ...
Интернет страницата на община Ковачевци е усъвършенствана по проект "Партньорството между гражданското общество и администрацията - гарант за прозрачност, отчетност и контрол", договор № 08-12-91-С/27.08.2008 г УО на ОПАК. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд"