Новини

юли 16th, 2018

На страницата на Община Ковачевци е публикувана докладна записка за промяна в Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Ковачевци, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация за манд Прочети още...


юни 26th, 2018

ДО   ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА ПОКАНА за участие в пазарни консултации по чл. 44 от ЗОП     УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,   Община Ковачевци има намерението да кандидатства с проект „Из Прочети още...


юни 21st, 2018 Заповед

за правилата и нормите за пожарната безопасност при извършване на дейности в земеделски земи виж файла: ЗАПОВЕД ВОСЪЧНА ЗРЯЛОСТ 2018 Прочети още...


Актуална тема

юли 16th, 2018

На страницата на Община Ковачевци е публикувана докладна записка за промяна в Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Ковачевци, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация за манд Прочети още...


Обяви и съобщения

юли 19th, 2018

О Б Я В Л Е Н И Е              На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА и чл.77, ал.1  от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Заповед №РД-194/19.07.2018 год.   О Б Я В Я В А : Пу Прочети още...


юли 4th, 2018

О Б Я В Л Е Н И Е №28/04.07.2018 г. Дирекция „Териториално устройство, европроекти, планиране и местно развитие” при Община Ковачевци, обявява разглеждането на Общински експертен съвет по Устройство на територията на пре Прочети още...


юни 29th, 2018

О Б Я В Л Е Н И Е №27/29.06.2018 г. Дирекция „Териториално устройство, европроекти, планиране и местно развитие” при Община Ковачевци, обявява разглеждането на Общински експертен съвет по Устройство на територията на пре Прочети още...


-Услуги

Анкета

Доволни ли сте от новата функционалност на сайта на общината?

View Results

Loading ... Loading ...
Интернет страницата на община Ковачевци е усъвършенствана по проект "Партньорството между гражданското общество и администрацията - гарант за прозрачност, отчетност и контрол", договор № 08-12-91-С/27.08.2008 г УО на ОПАК. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд"