Новини

януари 18th, 2021 Информация за кампания 2021

Прием на данъчни и осигурителни декларации и документи за отчетната 2020 г. SKM_C250i21011810560 Прочети още...


януари 18th, 2021

П О К А Н А   За публично обсъждане на  проекта на бюджет за 2021г. на община Ковачевци   На основание чл.84, ал.6 от Закона за публичните финанси  и чл. 25, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за съставяне на Прочети още...


Актуална тема

януари 18th, 2021

П О К А Н А   За публично обсъждане на  проекта на бюджет за 2021г. на община Ковачевци   На основание чл.84, ал.6 от Закона за публичните финанси  и чл. 25, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за съставяне на Прочети още...


Обяви и съобщения

януари 20th, 2021

О Б Я В Л Е Н И Е №2/20.01.2021 г. Дирекция „Териториално устройство, европроекти, планиране и местно развитие” при община Ковачевци, обявява разглеждане на Общински експертен съвет по устройство на територията преписка Прочети още...


януари 18th, 2021 Информация за кампания 2021

Прием на данъчни и осигурителни декларации и документи за отчетната 2020 г. SKM_C250i21011810560 Прочети още...


януари 18th, 2021

П О К А Н А   За публично обсъждане на  проекта на бюджет за 2021г. на община Ковачевци   На основание чл.84, ал.6 от Закона за публичните финанси  и чл. 25, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за съставяне на Прочети още...


За Ковачевци

-Услуги

Анкета

Доволни ли сте от новата функционалност на сайта на общината?

View Results

Loading ... Loading ...
Интернет страницата на община Ковачевци е усъвършенствана по проект "Партньорството между гражданското общество и администрацията - гарант за прозрачност, отчетност и контрол", договор № 08-12-91-С/27.08.2008 г УО на ОПАК. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд"