Новини

ноември 14th, 2019

СЪОБЩЕНИЕ С настъпване на есенно - зимния сезон (ЕЗС) се понижават средноденонощните температури и възниква необходимост от отопление на сгради, с което значително се увелечават предпоставките за възникване на пожари в би Прочети още...


октомври 22nd, 2019

СЪОБЩЕНИЕ На вниманието на собствениците и ползвателите на недвижими имоти в м."При Къщи" и м." Косачки рид", -ПИ  по ВКС № 000410 , №00736, №000617, №000723, № 000724, №000725   в землището на с. Егълница, община Кова Прочети още...


Актуална тема

Обяви и съобщения

ноември 20th, 2019

О Б Я В Л Е Н И Е №49/20.11.2019 г. Дирекция „Териториално устройство, европроекти, планиране и местно развитие” при Oбщина Ковачевци, обявява изработено изменение на кадастрален план – попълване на имот с нов пл.ном Прочети още...


ноември 19th, 2019

О Б Я В Л Е Н И Е №48/19.11.2019 г. Дирекция „Териториално устройство, европроекти, планиране и местно развитие” при Oбщина Ковачевци, обявява изработено изменение на кадастрален план – попълване на имоти с нови пл. Прочети още...


ноември 14th, 2019

О Б Я В Л Е Н И Е №47/14.11.2019 г. Дирекция „Териториално устройство, европроекти, планиране и местно развитие” при Oбщина Ковачевци, обявява изработено изменение на кадастрален план проект за разделяне на поземлен Прочети още...


За Ковачевци

-Услуги

Анкета

Доволни ли сте от новата функционалност на сайта на общината?

View Results

Loading ... Loading ...
Интернет страницата на община Ковачевци е усъвършенствана по проект "Партньорството между гражданското общество и администрацията - гарант за прозрачност, отчетност и контрол", договор № 08-12-91-С/27.08.2008 г УО на ОПАК. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд"