Новини

септември 26th, 2016 Обявление ТСУ

№ 75/26.09.2016 г.  Дирекция „Териториано устройство, европроекти, планиране и местно развитие” при община Ковачевци, обявява изменение на кадастрален план – попълване на имоти нови планоснимачни номера 12, 13, 14 и 15 и Прочети още...


септември 26th, 2016 Обявление ТСУ

№ 74/26.09.2016 г. Дирекция „Териториано устройство, европроекти, планиране и местно развитие” при община Ковачевци, обявява Промяна на границите на ПИ 582 от кадастралния план на с. Ковачевци, община Ковачевци, с въ Прочети още...


септември 26th, 2016 Обявление ТСУ

№ 73/21.09.2016 г. Дирекция „Териториано устройство, европроекти, планиране и местно развитие” при община Ковачевци, обявява Изменение на кадастрален план – Попълване на имот нов планоснимачен номер 1161 по кадастралния Прочети още...


Актуална тема

септември 26th, 2016 Обявление ТСУ

№ 75/26.09.2016 г.  Дирекция „Териториано устройство, европроекти, планиране и местно развитие” при община Ковачевци, обявява изменение на кадастрален план – попълване на имоти нови планоснимачни номера 12, 13, 14 и 15 и Прочети още...


Обяви и съобщения

септември 26th, 2016 Обявление ТСУ

№ 75/26.09.2016 г.  Дирекция „Териториано устройство, европроекти, планиране и местно развитие” при община Ковачевци, обявява изменение на кадастрален план – попълване на имоти нови планоснимачни номера 12, 13, 14 и 15 и Прочети още...


септември 26th, 2016 Обявление ТСУ

№ 74/26.09.2016 г. Дирекция „Териториано устройство, европроекти, планиране и местно развитие” при община Ковачевци, обявява Промяна на границите на ПИ 582 от кадастралния план на с. Ковачевци, община Ковачевци, с въ Прочети още...


септември 26th, 2016 Обявление ТСУ

№ 73/21.09.2016 г. Дирекция „Териториано устройство, европроекти, планиране и местно развитие” при община Ковачевци, обявява Изменение на кадастрален план – Попълване на имот нов планоснимачен номер 1161 по кадастралния Прочети още...


-Услуги

Анкета

Доволни ли сте от новата функционалност на сайта на общината?

View Results

Loading ... Loading ...
Интернет страницата на община Ковачевци е усъвършенствана по проект "Партньорството между гражданското общество и администрацията - гарант за прозрачност, отчетност и контрол", договор № 08-12-91-С/27.08.2008 г УО на ОПАК. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд"