Новини

февруари 19th, 2019

ОТНОСНО: Процедура по подаване на заявления по чл.37и ал.5 от ЗСПЗЗ за стопанската 2019/2020 г. Лицата подават заявление по образец, одобрен от министъра на земеделието и храните, до кмета на общината, на територията на Прочети още...


Актуална тема

февруари 19th, 2019

ОТНОСНО: Процедура по подаване на заявления по чл.37и ал.5 от ЗСПЗЗ за стопанската 2019/2020 г. Лицата подават заявление по образец, одобрен от министъра на земеделието и храните, до кмета на общината, на територията на Прочети още...


Обяви и съобщения

февруари 22nd, 2019 Заповед № РД 65/15.02.2019 г.

За одобрение на проект за изменение на ПУП - план за регулация и застрояване в обхвата на кв.29, с.Егълница, община Ковачевци и касае изменение на западната регулационна линия по кадастралната карта на ПИ 160. SKM_C2581 Прочети още...


февруари 20th, 2019

  О Б Я В Л Е Н И Е              На основание  чл.77, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и моя  Заповед №РД-75/20.02.2019 год.     О Б Я В Я В А М:   Публичен Прочети още...


февруари 20th, 2019

О Б Я В Л Е Н И Е              На основание  чл.77, ал.1  от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и моя  Заповед №РД 73 /20.02.2019 год.   О Б Я В Я В А М:   Публиче Прочети още...


-Услуги

Анкета

Доволни ли сте от новата функционалност на сайта на общината?

View Results

Loading ... Loading ...
Интернет страницата на община Ковачевци е усъвършенствана по проект "Партньорството между гражданското общество и администрацията - гарант за прозрачност, отчетност и контрол", договор № 08-12-91-С/27.08.2008 г УО на ОПАК. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд"