Новини

май 15th, 2020

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ –КОВАЧЕВЦИ,ОБЛАСТ ПЕРНИК с.Ковачевци-2450;тел. 0885 73 74 17          П О К А Н А   За публично обсъждане на  Отчета на Бюджет 2019г. на Община Ковачевци   Предстои приемането на Отчет за и Прочети още...


Актуална тема

Обяви и съобщения

май 27th, 2020

О Б Я В Л Е Н И Е №16/27.05.2020 г. Дирекция „Териториално устройство, европроекти, планиране и местно развитие” при Oбщина Ковачевци, обявява одобрено изменение на ПУП (подробен устройствен план) план застрояване за ПИ Прочети още...


май 27th, 2020

  З  А  П  О  В  Е  Д № РД  214/27.05.2020г. с. Ковачевци На основание чл. 44, ал.1, т.1 и т. 8,чл. 44, ал.2, и ал. 4 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.73 от Административно процесуалния Прочети още...


май 21st, 2020

СОБСТВЕНОСТ И ЧЛ.7,  АЛ.3 ОТ НАРЕДБАТА ЗА РЕДА ЗА ПРИДОБИВАНЕ, СТОПАНИСВАНЕ, УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ОБЩИНСКО ИМУЩЕСТВО ПРОЕКТ ЗА: Актуализация на Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска Прочети още...


За Ковачевци

-Услуги

Анкета

Доволни ли сте от новата функционалност на сайта на общината?

View Results

Loading ... Loading ...
Интернет страницата на община Ковачевци е усъвършенствана по проект "Партньорството между гражданското общество и администрацията - гарант за прозрачност, отчетност и контрол", договор № 08-12-91-С/27.08.2008 г УО на ОПАК. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд"