Новини

юни 21st, 2018 Заповед

за правилата и нормите за пожарната безопасност при извършване на дейности в земеделски земи виж файла: ЗАПОВЕД ВОСЪЧНА ЗРЯЛОСТ 2018 Прочети още...


юни 13th, 2018 Мерки за насърчаване на работодателите, разкриващи работни места

objaveni-finansovi-sredstva-za-nasyrchitelni-merki-i-programi-za-rabotodateli-v-dbt-pernik (1) Прочети още...


юни 5th, 2018

П О К А Н А   За публично обсъждане на  Отчета на Бюджет 2017г. на Община Ковачевци     Предстои приемането на Отчет за изпълнението на Бюджета на Община Ковачевци за 2017-та година. На основание чл.140, ал.4 от За Прочети още...


Актуална тема

юни 13th, 2018 Мерки за насърчаване на работодателите, разкриващи работни места

objaveni-finansovi-sredstva-za-nasyrchitelni-merki-i-programi-za-rabotodateli-v-dbt-pernik (1) Прочети още...


Обяви и съобщения

юни 21st, 2018 Заповед

за правилата и нормите за пожарната безопасност при извършване на дейности в земеделски земи виж файла: ЗАПОВЕД ВОСЪЧНА ЗРЯЛОСТ 2018 Прочети още...


юни 21st, 2018 Обявление

№24/21.06.2018 г. Дирекция „Териториално устройство, европроекти, планиране и местно развитие” при Община Ковачевци, обявява инвестиционно предложение за „Обществени площи за широко обществено ползване в община Ковачевци” Прочети още...


юни 19th, 2018 О Б Я В Л Е Н И Е

На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА и чл.77, ал.1  от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Заповед №РД-161/19.06.2018 год. О Б Я В Я В А : Публичен търг с тайно наддаване за отд Прочети още...


-Услуги

Анкета

Доволни ли сте от новата функционалност на сайта на общината?

View Results

Loading ... Loading ...
Интернет страницата на община Ковачевци е усъвършенствана по проект "Партньорството между гражданското общество и администрацията - гарант за прозрачност, отчетност и контрол", договор № 08-12-91-С/27.08.2008 г УО на ОПАК. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд"