Актуална тема

Обяви и съобщения

октомври 12th, 2017 Проект за ПУП с.Лобош

Проект за ПУП ( Подобрен устройствен план) - план за застрояване, който засяга ПИ 62, с.Лобош, община Ковачевци ПУП с.Лобош Прочети още...


октомври 3rd, 2017

О Б Я В Л Е Н И Е №50/03.10.2017 г. Дирекция „Териториално устройство, европроекти, планиране и местно развитие” при община Ковачевци, обявява Попълване на имоти нови планоснимачни номера 21 и 22 и съществуващите сгради, Прочети още...


октомври 2nd, 2017

О Б Я В Л Е Н И Е №49/29.09.2017 г. Дирекция „Териториално устройство, европроекти, планиране и местно развитие” при община Ковачевци, обявява Попълване на кадастрален план – имот номер 20, махала „Беловска”, с.Егълница, Прочети още...


-Услуги

Анкета

Доволни ли сте от новата функционалност на сайта на общината?

View Results

Loading ... Loading ...
Интернет страницата на община Ковачевци е усъвършенствана по проект "Партньорството между гражданското общество и администрацията - гарант за прозрачност, отчетност и контрол", договор № 08-12-91-С/27.08.2008 г УО на ОПАК. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд"