Новини

октомври 22nd, 2019

СЪОБЩЕНИЕ На вниманието на собствениците и ползвателите на недвижими имоти в м."При Къщи" и м." Косачки рид", -ПИ  по ВКС № 000410 , №00736, №000617, №000723, № 000724, №000725   в землището на с. Егълница, община Кова Прочети още...


октомври 22nd, 2019

СЪОБЩЕНИЕ На вниманието на собствениците и ползвателите на недвижими имоти в м."При Ляшковци" -ПИ  по ВКС № 051520 , и м. "Чифлико"  - ПИ по ВКС №038832 и №038831  в землището на с. Егълница, община Ковачевци, Област П Прочети още...


октомври 22nd, 2019

СЪОБЩЕНИЕ На вниманието на собствениците и ползвателите на недвижими имоти в м.Китка, м.Огорелица и м. При Кулата -ПИ  по ВКС №000757, №000982, №000934, № 000935, №000922, №000963 в землището на с. Ковачевци, община Ков Прочети още...


Актуална тема

Обяви и съобщения

ноември 11th, 2019

О Б Я В Л Е Н И Е №46/11.11.2019 г. Дирекция „Териториално устройство, европроекти, планиране и местно развитие” при Oбщина Ковачевци, обявява изработено изменение на ПУП – ПР за улица с ОТ 136 – ОТ 139 и част от кв. Прочети още...


ноември 11th, 2019

О Б Я В Л Е Н И Е №45/11.11.2019 г. Дирекция „Териториално устройство, европроекти, планиране и местно развитие” при Oбщина Ковачевци, обявява изработено изменение на кадастрален план – попълване на имот с нов пл.ном Прочети още...


ноември 11th, 2019

РЕШЕНИЕ № ПЕ-34-ПР/2019 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда За  Инвестиционно намерение за "Закриване и рекултивация на съществуващо депо за твърди и битови Прочети още...


За Ковачевци

-Услуги

Анкета

Доволни ли сте от новата функционалност на сайта на общината?

View Results

Loading ... Loading ...
Интернет страницата на община Ковачевци е усъвършенствана по проект "Партньорството между гражданското общество и администрацията - гарант за прозрачност, отчетност и контрол", договор № 08-12-91-С/27.08.2008 г УО на ОПАК. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд"