Актуална тема

Обяви и съобщения

ноември 11th, 2022 Обявление относно проект за Актуализация на Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост през 2022 година

ОБЯВЛЕНИЕ ПРОМЯНА ПРОГРАМА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ 2022-2-112-2 (2) (1) Прочети още...


ноември 10th, 2022 Докладна за изменение и допълнение на Наредбата за определяне на местните данъци на територията на община Ковачевци

Докладна за изменение и допълнение на НОМДТОК Прочети още...


октомври 10th, 2022 Изменение на ПУП

Измение ПУП, кв. 112, с. Ковачевци, общ. Ковачевци Изменение на ПУП за УПИ XII-240, кв.14, с. Калище, общ. Ковачевци Изменение на ПУП - кв.53 и 54, с. Ковачевци   Прочети още...


За Ковачевци

-Услуги

Анкета

Доволни ли сте от новата функционалност на сайта на общината?

View Results

Loading ... Loading ...
Интернет страницата на община Ковачевци е усъвършенствана по проект "Партньорството между гражданското общество и администрацията - гарант за прозрачност, отчетност и контрол", договор № 08-12-91-С/27.08.2008 г УО на ОПАК. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд"