Новини

юли 31st, 2017

О Б Я В А   На основание  чл.77, ал.1  от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и моя  Заповед №РД-254/31.07.2017 год.            О Б Я В Я В А М:              Публичен търг Прочети още...


Актуална тема

Обяви и съобщения

август 17th, 2017 Обявление

№32/16.08.2017 г.  Дирекция „Териториално устройство, европроекти, планиране и местно развитие” при община Ковачевци, обявява попълване на имоти нови планоснимачни номера 1,2 и съществуващите сгради по кадастралния план н Прочети още...


август 17th, 2017 Обявление

№31./16.08.2017 г. Дирекция „Териториално устройство, европроекти, планиране и местно развитие” при община Ковачевци, обявява попълване на имот нов планоснимачен номер 1 и съществуващата сграда по кадастралния план на с.Р Прочети още...


август 17th, 2017 Обявление

№30/16.08.2017 г. Дирекция „Териториално устройство, европроекти, планиране и местно развитие” при община Ковачевци, обявява Проект за изменение за ПУП-План за регулция за УПИ IV-238, кв.26, с.Лобош, община Ковачевци, с в Прочети още...


-Услуги

Анкета

Доволни ли сте от новата функционалност на сайта на общината?

View Results

Loading ... Loading ...
Интернет страницата на община Ковачевци е усъвършенствана по проект "Партньорството между гражданското общество и администрацията - гарант за прозрачност, отчетност и контрол", договор № 08-12-91-С/27.08.2008 г УО на ОПАК. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд"