Актуална тема

Обяви и съобщения

декември 14th, 2017 Обявление

№61/14.12.2017 г.  Дирекция „Териториално устройство, европроекти, планиране и местно развитие” при община Ковачевци, обявява попълване на имот нов планоснимачен номер 5 и съществуващите сгради по кадастралния план на с.Е Прочети още...


декември 14th, 2017

Проект за частично изменение на Подробен Устройствен План - план за регулация за УПИ VII-257, кв.19 по плана на с.Косача, община Ковачевци, област Перник SKM_C25817121409511 SKM_C25817121409520 Прочети още...


декември 8th, 2017

Дирекция „Бюро по труда” гр. Перник ПРЕССЪОБЩЕНИЕ 08 Декември 2017   Работа за селскостопански работници в Испания и Португалия     Дирекция „Бюро по труда” гр.Перник набира 1475 селскостопански раб Прочети още...


-Услуги

Анкета

Доволни ли сте от новата функционалност на сайта на общината?

View Results

Loading ... Loading ...
Интернет страницата на община Ковачевци е усъвършенствана по проект "Партньорството между гражданското общество и администрацията - гарант за прозрачност, отчетност и контрол", договор № 08-12-91-С/27.08.2008 г УО на ОПАК. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд"