Новини

септември 4th, 2017

Агенция по заетостта Дирекция “Бюро по труда” – гр. Перник Уведомява работодателите от общините Перник, Радомир Трън, Брезник, Земен и Ковачевци, че разполага с финансови средства за сключване на договори за ползване на Прочети още...


Актуална тема

Обяви и съобщения

септември 20th, 2017

О Б Я В Л Е Н И Е №45/20.09.2017 г. Дирекция „Териториално устройство, европроекти, планиране и местно развитие” при община Ковачевци, обявява Проект ЧИ на ПУП – ПЗ – Промяна предназначението на ПИ 110002 по КВС на с.Ков Прочети още...


септември 20th, 2017

О Б Я В Л Е Н И Е №44/20.09.2017 г. Дирекция „Териториално устройство, европроекти, планиране и местно развитие” при община Ковачевци, обявява План за изменение на ПУП – План за регулация и Проект за частичен подробен пл Прочети още...


септември 18th, 2017

О Б Я В Л Е Н И Е № 42/18.09.2017 г. Дирекция „Териториално устройство, европроекти, планиране и местно развитие” при община Ковачевци, обявява   инвестиционно намерение „Допълнително водоснабдяване на село Косача, общин Прочети още...


-Услуги

Анкета

Доволни ли сте от новата функционалност на сайта на общината?

View Results

Loading ... Loading ...
Интернет страницата на община Ковачевци е усъвършенствана по проект "Партньорството между гражданското общество и администрацията - гарант за прозрачност, отчетност и контрол", договор № 08-12-91-С/27.08.2008 г УО на ОПАК. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд"