Новини

юни 9th, 2021

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА От Васил Кирилов Станимиров – Кмет на Община Ковачевци               Относно:  Изменение и допълнение на Наредба за реда и условията за отглеждане на животни в населените места на Община Ковачевц Прочети още...


Актуална тема

Обяви и съобщения

юни 2nd, 2021

Заповед отнемане Прочети още...


май 31st, 2021

 О Б Я В Л Е Н И Е №22/19.05.2021 г. Дирекция „Териториално устройство, европроекти, планиране и местно развитие” при Oбщина Ковачевци, обявява геодезическо заснемане на масивна жилищна сграда и масивни стопански сгради, Прочети още...


май 28th, 2021

О Б Я В Л Е Н И Е   Във връзка с чл.15, т.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на  планове и програми и писмо с изх.  № 4345-4613/26.05.2021г. от РИОСВ-  София  относно: Решение за пре Прочети още...


За Ковачевци

-Услуги

Анкета

Доволни ли сте от новата функционалност на сайта на общината?

View Results

Loading ... Loading ...
Интернет страницата на община Ковачевци е усъвършенствана по проект "Партньорството между гражданското общество и администрацията - гарант за прозрачност, отчетност и контрол", договор № 08-12-91-С/27.08.2008 г УО на ОПАК. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд"