Новини

февруари 22nd, 2017 Обява

На основание  чл.77, ал.1  от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и моя  Заповед №РД -67/15.02.2017 год. О Б Я В Я В А М:            Публичен търг с тайно наддаване за продажб Прочети още...


февруари 22nd, 2017 Обява

На основание  чл.77, ал.1  от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и моя  Заповед №РД -67/15.02.2017 год. О Б Я В Я В А М:            Публичен търг с тайно наддаване за продажб Прочети още...


февруари 22nd, 2017 Обява

О Б Я В А   На основание  чл.77, ал.1  от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и моя  Заповед №РД -67/15.02.2017 год.   О Б Я В Я В А М:            Публичен търг с тайно над Прочети още...


Актуална тема

февруари 22nd, 2017 Обява

На основание  чл.77, ал.1  от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и моя  Заповед №РД -67/15.02.2017 год. О Б Я В Я В А М:            Публичен търг с тайно наддаване за продажб Прочети още...


Обяви и съобщения

февруари 22nd, 2017 Обява

На основание  чл.77, ал.1  от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и моя  Заповед №РД -67/15.02.2017 год. О Б Я В Я В А М:            Публичен търг с тайно наддаване за продажб Прочети още...


февруари 22nd, 2017 Обява

На основание  чл.77, ал.1  от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и моя  Заповед №РД -67/15.02.2017 год. О Б Я В Я В А М:            Публичен търг с тайно наддаване за продажб Прочети още...


февруари 22nd, 2017 Обява

О Б Я В А   На основание  чл.77, ал.1  от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и моя  Заповед №РД -67/15.02.2017 год.   О Б Я В Я В А М:            Публичен търг с тайно над Прочети още...


-Услуги

Анкета

Доволни ли сте от новата функционалност на сайта на общината?

View Results

Loading ... Loading ...
Интернет страницата на община Ковачевци е усъвършенствана по проект "Партньорството между гражданското общество и администрацията - гарант за прозрачност, отчетност и контрол", договор № 08-12-91-С/27.08.2008 г УО на ОПАК. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд"