Актуална тема

Обяви и съобщения

февруари 22nd, 2018 ЗАПОВЕД

№ РД-46-1/14.02.2018г. с. Ковачевци На основание чл.44, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, поради  пропуск  при публикуване  на обявление с условията за провеждането на търг, в един месте Прочети още...


февруари 22nd, 2018 ЗАПОВЕД

ЗАПОВЕД  № РД-45-1/14.02.2018г. с. Ковачевци На основание чл.44, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, поради  пропуск  при публикуване  на обявление с условията за провеждането на търг, в Прочети още...


февруари 22nd, 2018 ОБЯВЛЕНИЕ

На основание  чл.77, ал.1  от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и   Заповед № РД 52-1/14.02.2018 год. О Б Я В Я В А М: Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем н Прочети още...


-Услуги

Анкета

Доволни ли сте от новата функционалност на сайта на общината?

View Results

Loading ... Loading ...
Интернет страницата на община Ковачевци е усъвършенствана по проект "Партньорството между гражданското общество и администрацията - гарант за прозрачност, отчетност и контрол", договор № 08-12-91-С/27.08.2008 г УО на ОПАК. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд"