Новини

април 12th, 2019 Покана за консултации за състав на СИК на територията на община Ковачевци за произвеждането на избори за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019г.

POKANA_KONSULTACII_KOVACHEVTSI Прочети още...


април 12th, 2019 Планирани прекъсвания на ел.захранването на територията на Пернишка област 15-19 април 2019 г.

Планирани прекъсвания за Западна България в периода 15-19.04.2019 Планирани прекъсвания за Перник за периода 15-19.04.2019 Перник_11_04_2019 Прочети още...


април 1st, 2019

П О К А Н А   За публично обсъждане на  Отчета на Бюджет 2018г. на Община Ковачевци     Предстои приемането на Отчет за изпълнението на Бюджета на Община Ковачевци за 2018-та година. На основание чл.140, ал.4 от За Прочети още...


Актуална тема

април 12th, 2019 Покана за консултации за състав на СИК на територията на община Ковачевци за произвеждането на избори за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019г.

POKANA_KONSULTACII_KOVACHEVTSI Прочети още...


Обяви и съобщения

април 18th, 2019

О Б Я В Л Е Н И Е №15/18.04.2019 г. Дирекция „Териториално устройство, европроекти, планиране и местно развитие” при община Ковачевци, обявява, че е изработен ПУП – ПЗ за промяна предназначението на имот пл.№5 от к.р. 97 Прочети още...


април 15th, 2019

О Б Я В Л Е Н И Е №13/15.04.2019 г. Дирекция „Териториално устройство, европроекти, планиране и местно развитие” при община Ковачевци, обявява, че е изработено изменение на кадастрален план – попълване на имот с нов Прочети още...


април 12th, 2019 Покана за консултации за състав на СИК на територията на община Ковачевци за произвеждането на избори за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019г.

POKANA_KONSULTACII_KOVACHEVTSI Прочети още...


-Услуги

Анкета

Доволни ли сте от новата функционалност на сайта на общината?

View Results

Loading ... Loading ...
Интернет страницата на община Ковачевци е усъвършенствана по проект "Партньорството между гражданското общество и администрацията - гарант за прозрачност, отчетност и контрол", договор № 08-12-91-С/27.08.2008 г УО на ОПАК. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд"