Обяви

вторник, декември 1st, 2020

 О Б Я В Л Е Н И Е

58/01.12.2020 г.

Дирекция „Териториално устройство, европроекти, планиране и местно развитие” при Oбщина Ковачевци, обявява изработен проект за изменение на подробен устройствен план – План за регулация и застрояване за УПИ IV-170 и УПИ XV-171, кв. 17,с.Светя, Община Ковачевци, област Перник , с възложител: Даниела Спасова.

В 14 дневен срок от датата на съобщението заинтересованите лица могат да се запознаят с изработения проект за ПУП и подадат писмени становища, възражения и предложения в сградата на Община Ковачевци.

 

 

                                                                                Община Ковачевци

 

О Б Я В Л Е Н И Е

57/01.12.2020 г.

Дирекция „Териториално устройство, европроекти, планиране и местно развитие” при Oбщина Ковачевци, обявява изработенo попълване на кадастрален план на с.Егълница с незастроено дворно място – ПИ 29 в махала „Беловска”, Община Ковачевци, област Перник , с възложител: Христо Христов.

В 14 дневен срок от датата на съобщението заинтересованите лица могат да се запознаят с изработеното попълване на кадастрален план и подадат писмени становища, възражения и предложения в сградата на Община Ковачевци.

 

 

                                                                                Община Ковачевци

 О Б Я В Л Е Н И Е

56/01.12.2020 г.

Дирекция „Териториално устройство, европроекти, планиране и местно развитие” при Oбщина Ковачевци, обявява изработен проект за изменение на подробен устройствен план – План за застрояване за промяна предназначението на част от ПИ с идентификатор 37513.76.85, с.Ковачевци, Община Ковачевци, област Перник , с възложител: Магдалена Димитрова.

В 14 дневен срок от датата на съобщението заинтересованите лица могат да се запознаят с изработения проект за ПУП и подадат писмени становища, възражения и предложения в сградата на Община Ковачевци.

 

 

                                                                                Община Ковачевци

 

О Б Я В Л Е Н И Е

53/23.11.2020 г.

Дирекция „Териториално устройство, европроекти, планиране и местно развитие” при Oбщина Ковачевци, обявява изработенo попълване на кадастрален план на с.Егълница с дворно място ПИ 4 в махала „Миладинова”, Община Ковачевци, област Перник , с възложител: Малинка Ив. Гълъбова.

В 14 дневен срок от датата на съобщението заинтересованите лица могат да се запознаят с изработеното попълване на кадастрален план и подадат писмени становища, възражения и предложения в сградата на Община Ковачевци.

 

 

                                                                                Община Ковачевци


петък, ноември 27th, 2020

 

 

 

Уважаеми клиенти,

 

ЧЕЗ Разпределение осъществява амбициозна инвестиционна програма за подобряване на услугите за своите клиенти.  Компанията всекидневно извършва дейности, свързани с изнасяне или рециклиране на електрически табла, подмяна на електромери, ремонт на съоръжения по електрическите мрежи средно и ниско напрежение, присъединяване на клиенти, кастрене, профилактика на трафопостове и други.  Успешната реализация на тези мерки налага да бъдат извършени следните планирани прекъсвания на електрозахранването за периода 30 ноември – 04 декември  2020 г.,   включително:

 

ОБЛАСТ

Дата/период    Времетраене Засегнат район /улица, квартал,  УПИ, ПИ/

 

 

 

Област Перник

Община Брезник

На 30.11.2020 г. /09:01 – 16:30 ч.  / -  Станьовци:   Яничова Махала

На 30.11.2020 г. /09:00 – 16:30 ч.  /   На 01.12.2020 г. /09:00 – 16:30 ч.  /   На 02.12.2020 г. /09:00 – 16:30 ч.  /   На 03.12.2020 г. /09:00 – 16:30 ч.  /   На 04.12.2020 г. /09:00 – 16:30 ч.  / -  Гърло:   Общ.Брезник

На 30.11.2020 г. /09:00 – 16:30 ч.  /   На 01.12.2020 г. /09:00 – 16:30 ч.  /   На 02.12.2020 г. /09:00 – 16:30 ч.  /   На 03.12.2020 г. /09:00 – 16:30 ч.  /   На 04.12.2020 г. /09:00 – 16:30 ч.  / -  Кошарево

На 02.12.2020 г. /15:01 – 16:30 ч.  / -  Долна Секирна

На 02.12.2020 г. /15:01 – 16:30 ч.  / -  Кошарево:   000339  ,    Мах.Ранинци, Къща

На 02.12.2020 г. /09:01 – 16:30 ч.  / -  Гоз:   Мах.Логатор  ,  Местност Янкулица

На 01.12.2020 г. /09:01 – 16:30 ч.  / -  Брусник:   Къща

Община Земен

На 02.12.2020 г. /15:01 – 16:30 ч.  / -  Габровдол

На 02.12.2020 г. /15:01 – 16:30 ч.  / -  Горна Врабча:   Махала Деяновци  ,  Стопански Двор  ,    Къща

На 02.12.2020 г. /15:01 – 16:30 ч.  / -  Горна Глоговица

На 02.12.2020 г. /15:01 – 16:30 ч.  / -  Дивля:   Мах.Кукувичарска  ,  Мах.Фильова

На 02.12.2020 г. /15:01 – 16:30 ч.  / -  Долна Врабча

На 02.12.2020 г. /15:01 – 16:30 ч.  / -  Еловдол:   Iv-355 Кв.23  ,  Кв.15

На 02.12.2020 г. /15:01 – 16:30 ч.  / -  Калотинци

На 02.12.2020 г. /15:01 – 16:30 ч.  / -  Мурено:   Къща

На 02.12.2020 г. /15:01 – 16:30 ч.  / -  Смиров Дол

На 02.12.2020 г. /15:01 – 16:30 ч.  / -  Чепино:   Над  Центъра

Община Ковачевци

На 02.12.2020 г. /15:01 – 16:30 ч.  / -  Калище:   Къща

На 02.12.2020 г. /08:46 – 09:30 ч.  / -  Ковачевци,  Общ. Ковачевци:   М. Циганка  Пи-5,  Махала Калайджийска  ,  Нупи 17а,  С. Ковачевци  ,  Нупи №1,  Кад.Район 123  ,  С. Ковачевци,  Общ. Ковачевци Местност Яз. Пчелина  ,  Циганка  ,    Къща, Мах.Каладжийска;

На 02.12.2020 г. /08:46 – 09:30 ч.  ; 08:46 – 16:30 ч.  / -  Лобош:   Яз.Пчелина

На 02.12.2020 г. /08:46 – 09:30 ч.  ; 15:01 – 16:30 ч.  / -  Косача:   Мах.Дръжкарска, Къща, Къща, Мах.Малинова

На 02.12.2020 г. /08:46 – 16:30 ч.  / -  Ковачевци,  Общ. Ковачевци:   М. Циганка  Пи-5,  С. Ковачевци,  Общ. Ковачевци Местност Яз. Пчелина  ,  Циганка

На 02.12.2020 г. /15:01 – 16:30 ч.  / -  Ковачевци,  Общ. Ковачевци:   XXIV-1148,  Кв.49  ,  XXXII, Кв.54а  ,  М. Циганка  Пи-5,  Махала Калайджийска  ,  Нупи 1, Масив 1, С.Ковачевци  ,  Нупи 1146, Мах.Стаменкова  ,  Нупи 17а,  С. Ковачевци  ,  Нупи №1,  Кад.Район 123  ,  С. Ковачевци,  Общ. Ковачевци Местност Яз. Пчелина  ,  УПИ  XІІ-343 Кв.36  ,  УПИ -XIII,  Кв.53а  ,  Циганка  ,    Жил.Сграда, Къща, Мах. Каладжийска

На 02.12.2020 г. /15:01 – 16:30 ч.  / -  Лобош:   Нупи 14  ,    Яз.Пчелина

На 02.12.2020 г. /15:01 – 16:30 ч.  / -  Ракиловци:   Къща

На 02.12.2020 г. /15:01 – 16:30 ч.  / -  Светля:   336,  М. Сред Селото  ,  УПИ  XIX-298 Кв.22  ,    До Черквата

На 02.12.2020 г. /15:01 – 16:30 ч.  / -  Сирищник:   УПИ  IV-1161 Кв.39  ,  УПИ  XIII Кв.30  ,  УПИ  XIV Кв.30  ,  УПИ  ІV-494,  Кв.38  ,    Мах.Денева

На 02.12.2020 г. /15:01 – 16:30 ч.  / -  Слатино,  Общ. Ковачевци

Община Перник

На 30.11.2020 г. /09:31 – 11:30 ч.  ; 09:31 – 09:45 ч.  ; 10:30 – 11:30 ч.  / -  Богданов Дол:   793  ,  VIII-366, 367 Кв.40  ,  Васил Левски  4, 6, 4,  Витоша  26, 5, 24, 9, 18, 5, 22, 26, 15, 31 А,  Георги Сава Раковски  37, 10, 21, 23, 2, 29, 46, 42, 20, 2, 20, 15, 11,  Иван Вазов  5,  Иглика  4, 2, 1,  Извор  11, 8, 10,  Китка  36, 11, 6, 9, 12, 2, 1, 14, 5,  Княз Александър Батенберг  4, 6, 8, 10,  Княз Борис I  48, 33, 64, 40, 46, 11, 31, 35, 34, 32, 37, 20, 22, 49,  Любен Каравелов  6, 6, 4,  Люлин  2,  Мах.Дълга Бара  3,  Мах.Скочиловец  29,  Мах.Стаменова  6, 28, 52, 27, 63, 9, 8, 36, 23, 40, Вила, 37, 64, 45, 50, 41, 36, 4, 11, Къща, 26, 31, Помпа, 25, 55, 30,  Отец Паисий  17, 7, 3, 19, 2, 5, 13, 11, 15, 2,  Петър Берон  13, 15, 17, 7, 5,  Пирин  29, 28, 14, 2, 3, 4, 1, 6, 10,  Пчела  8, 12, 6, 6, 3,  Рила  19, 18, 9, 18, 6,  Стара Планина  42, 19, 9, 32, 17, 7, 14, 30, 17, 12,  Струма  16, 3, 5, 4, 11, 1, 20, 14, 8, 6, 11, 9, 13, 9, 16,  Теменуга  15, 22, 12, 7, 3,  УПИ  Iii-550, Кв.28  ,  Хан Аспарух  26, 36, 73, 38, 63, 51, 67, 69, 65, 75, 77, 47, 40, 49, 45, 18, 33, 31, 7, 27, 12, 2, 23, 21, 5, 1, 9, 11, 14, 43 А, 37, 29, 17, 15, 39, 35, 43, 20,  Христо Ботев  5, 8, 13, 19, 7, 2, 15, 9,  Христо Смирненски  18, 7, 27, 5,  Цар Калоян  12, 20, 6, 4, 14, 4, 16,  Цар Симеон  52, 37, 48, 21, 54, 43, 50, 47, 34, 24, 56, 17, 32, 41, 27, 38, 29, 30, 36, 26, 50, 28, 39, 20, 20,  Чучулига  6, 5, 6, 13, 7, 8,    13, 28, 40, 29, 18, 4, 3, 42, Краварник, В Стопанския  Двор, Къща, 8, 7, 2, 4, 3, 6, Магерница, Кланница

На 30.11.2020 г. /09:31 – 11:30 ч.  ; 09:31 – 09:45 ч.  ; 10:30 – 11:30 ч.  / -  Перник:   Ахелой  1а, 3, 12, 3а, 1,  Баба Тонка  7, 18, 15, 1,  Бела Вода  8, 2, 10, 87, 311а, 332, 339, 307, 316, 362, 19, 12, 319, 358, 8б,  22, 9, 304, 328, 8, 338, 13, 320, 321, 2, 315, 337, 21, 329, 20, 336, Канцелария, 11, 17, 334, 317, Селекц.Център, 320, 322, 3, 1, 39, 340, 15, 18, Зад Кметството, 333, 311, 335, 25, 314, 330, 361, 313, 333, 365, 372, 377, До Мтп Расолкова Махала, 349, 347, 369, 353, 350, 363, 368, 373, 336, 355, 371, 374, 354, 369, 348, 366, 383, 364, 370, 379, 375, 357, 351, 381, 352, 345, 378, 341,  Боянски Водопад  1,  Градина  ,  Григорий Цамблак  2 Читалище,  Емине  6,  Иван Асен Втори  Бензиностанция, 13, 11,  26, 34, 19, 29, 62, 28, 23, 8, 3, 30, 12, 11, 1, 36, 22, 32, 17, 18,  Кестен  26,  Клокотница  12, 4, 1, 3, 6, 2, 10, 8,  Матей Преображенски  2,  Света Гора  21, 15, 18,  Симеон Радев  9,  Симеоновград  20, 5,  Хан Аспарух  2, 12, 25, 15, 8, 3, 27, 10, 19, 17, 6, 16, 22, 11, 4, 28, 10,  30,  Хан Омуртаг  39, 22, 37, 43, 33, 35, 41, 20,  Цар Самуил  1, 2, 3, 7, 6, 5, 4

На 30.11.2020 г. /09:31 – 11:30 ч.  / -  Ярджиловци:   Арда  4, 2, 3,  Девети Септември  53, 34,  Йордан Станоев  6,  Китка  13,  Кракра  13, 3, 7,  Орниче  12, 26, 13, 10а, 1, 9, 8, 32, 7, 5, 19, 28, 30, 10, 3, 34,  Перник  5, 4, 7,  Първи Май  9, 3, 4, 7, 5, 6, 10, 13,  Рила  4, 8,  Свилен Русев  3, 1,  Средна Гора  7, 11, 9, 13а, 13, 5, 2, 3, 6, 1,  Тодор Димитров  4, 3, 2а, 6, 21, 15, 19, 13, 2,  Христо Смирненски  4

На 30.11.2020 г. /09:31 – 09:45 ч.  ; 10:30 – 11:30 ч.  / -  Батановци:   3ти Март  8, 12, 20, 28, 24, 26, 36, 10, 4, 6, 22, 34, 30, 16, 18, 40, 36, 40б, До Ж.П Гара, 1,  3, 40а, 60, 42, 62, 2, 9, 44, 1 1, 3,  46, 38, 56,  64, 42, 42, 1,  54, 7, 1, 56, 58, 46,  6ти Септември  5, 3, 2,  1,  21, 15, 25, 2, 9, 8, 13, 23, 11, 27, 4, 19, 25,  6, 29, 17,  Акация  1,  Александър Стамболийски  17, 14, 2, 12, 19, 8, 11, 15, 5, 10, 13, 3, 9, 16, 36, 54, 42, 22, 44, 60, 21,  28, 24, 27, 48, 25,  29е, 9, 18,  52, 30, 50, 46, 36, 20, 29, 58, 23, 32, 29а, 27, 62, 40, 18, 34,  Батан Войвода  3, 4, 6, 1, 2, 5, 20, 16, 18, 15, 11, 11а, 23, 21, 12, 19, 9, 22, 7, 12а, 17, 13, 25, 14, 22, 8,  Бистрица  6, 20, 1, 1а, 18, 8, 16а, 4,  14, 22, 16, 12,  Братя Миладинови  10, 2, 13, 7, 4, 15, 5, 12, 6, 1, 12а, 9, 14, 8, 11, 16,  Васил Левски  9, 13, 5, 11, 7, 13а, 1, 3,  Владимир Заимов  38, 41, 42, 21, 43, 27, 39, 25, 37, 42а, 31, 36, 40, 33, 35а, 23, 44, 37 А,  Георги Бенковски  7, 3а, 1, 5, 3, 8, 6,  Граово  6,  2,  83, 74, 71, 79, 68, 77, 91, 75, 72, 70, 78, 85, 76, 81, 89, 87, 80, 73, 45, 35, 56, 17, 61, 51, 20, 9,  42, 57, 38, 25, 5, 50, 64а, 62, 64, 41, 29, 46, 36, 11, 54, 32, 60, 49, 67, 22, 55, 13, 40, 30, 10, 21, 8, 26, 43, 63, 12, 17,  18, 7, 31, 58, 44, 14, 39, 7,  52, 19, 27, 23, 47, 34, 67а, 65, 24, 37, 69, 3, 59,  Желю Демиревски  18, 22,  Княз Борис I  2,  Коста Тричков  7, 11, 2, 23, 18, 14, 26, 22, 3, 24, 5, 20, 14а, 4, 9, 2, 19, 24а, 10, 13, 1, 15, 12, 6,  Любен Каравелов  6, 5, 7, 3, 11, 9, 2, 2а, 8, 4, 12,  Мах.Делниче  16, 25, 21, 19, 17, 22, 20, 23, 9, 30, 3, 6, 5, 7, 13, 26, 11, 4, 29а, 29, 31, 12, 32,  Никола Вапцаров  14, 19, 4, 3, 10, 9, 16, 12, 11, 2, 7, 5, 13, 17,  17, 45а, 45, 39, 53, 28, 35, 27, 41, 37, 30, 43, 51, 36, 49а, 32, 31, 29, 47, 38, 49, 55, 25, 34, 23а, 23, 18, 24, 20, 21, 22,  Панайот Волов  2,  Св.Св.Кирил И Методий  29,  2, 46, 47, 45, 74, 42, 36, 24а, 53, 130, 128, 51, 41, 34, 132, 37, 43, 18, 19,  22а, 24, 12, 14, 10, 27, 43,  24,  15, 12а, 29, 22, 40, 45, 35, 19,  16,  17,  12,  21, 20, 27,  7,  7, 8,  19,  2,  6,  25, 22,  3, 9, 11, 5,  4, 6, 5, 27,   Средорек  13, 7, 12а, 3, 12, 5, 22, 10, 4, 9, 2, 6, 1, 11, 16, 14, 8,  Старо Село  1, 5, 4, 2, 9, 3,  Стефан Караджа  6, 5, 9, 1, 4, 11, 2,  Стране  49, 56, 4, 48, 51, 45, 47, 53, 52, 44, 50,  Струма  23, 26, 22, 27, 19, 13, 17, 27, 33,  Трендафил Георгиев  2а, 10, 7, 8, 9, 2, 12, 16, 5, 3, 6, 1, 18, 14, 5а,  Христо Ботев  10, 16, 14, 12, 9, 35, 28, 17, 22, 30, 33а, 31, 34, 21, 27, 36, 24а, 38, 25а, 26, 18, 37,  23, 20, 25, 32, 20а, 19, 29, 15, 24, 33, 9 9, 40, 40,  9, 9, 4, 2, 7, 5, 3, 6, 8,  Христо Смирненски  9, 7, 5а, 3, 11, 2,  5, 27, 19, 17, 29, 14, 16, 21, 23, 10, 13,  Шипка  3, 1, 9, 4, 2, 11, 7, 5,    Автоспирка, Павилион, 1, 9, 9, Гарата, 37, 13

На 30.11.2020 г. /09:31 – 09:45 ч.  ; 10:30 – 11:30 ч.  / -  Вискяр:   Ix-166  ,  Xii-201, Кв.24  ,  Іі-253 Кв.30  ,    Близо До Кмета

На 30.11.2020 г. /09:31 – 09:45 ч.  ; 10:30 – 11:30 ч.  / -  Витановци:   Васил Левски  50а,  Кракра Пернишки  11, 1,  П-Л Іv-241,  Кв.29  ,  Света Неделя  7,  УПИ  І-51 Кв.14  ,  Христо Ботев  58,    3

На 30.11.2020 г. /09:31 – 09:45 ч.  ; 10:30 – 11:30 ч.  / -  Зидарци:   Иглика  2

На 30.11.2020 г. /09:31 – 09:45 ч.  ; 10:30 – 11:30 ч.  / -  Мещица:   Адалберт Антонов  6, 8, 11, 12,  Александър Димитров  9, 1, 8, 26, 2, 23, 20, 15, 10, 14,  Александър Невски  5, 4, 2, 1, 3,  Александър Стамболийски  37, 16, 18, 6, 17, 21, 15, 31, 23, 15, 11, 8, 13, 29,  Андрей Жданов  4, 7,  7, 8, 1, 6,  Васил Коларов  1, 90, 31, 66, 53, 72, 51, 64, 41, 66, 33, 34 Къща, 35, 4, .25, 13, 46, 11, 19, 58, 10, 56, 24, 9, 17, 15, 36,  Васил Левски  8, 1, 28, 17, 29, 30, 5, 3, 7, 19, 11, 34, 31, 2, 24, 14, 23, 25, 4, 12, 26, 9, 34,  Велин Сърбов  14, 1, 8, 13, 5, 16, 10, 4, 11,  Генерал Гурко  20,  4, 11, 22, 4а, 20, 18, 14, 13, 1, 2, 6, 16,  Генерал Скобелев  12, 4, 2, 4, 3,  Генерал Толбухин  7, 3, 4, 1, 5, 8, 10,  Генерал Тотлебен  29, 14, 27, 24, 16, 21, 9, 7, 11,  Гео Милев  ,  Георги Бенковски  2,  Георги Димитров  22, 7, 4, 8, 17, 3, 13, 11, 10 Къща, 1, 80, 83, 68, 72, 70, 85, 76, 74, 5, 89, 86, 64, 101, 94, 77, 66, 95, 58, 62, 103, 88, 79, 90, 69, 14, 25, 42, 65б, 63, 30, 18, 40, 31, 12, 47, 44, 48, 140, 43, 53, 65а, 36, 33, 33, 61, 16, 63в, 49, 52, 35, 22, 54,  Георги Сава Раковски  2, 4, 1, 4,  Гоце Делчев  15, 8, 7, 5, 12,  Даме Груев  1, 5, 4, 1, 3,  Детелина  10, 8, 18, 20, 15, 9, 3, 7, 4, 24, 1, 5, 14,  Детелина Минчева  2,  Димитър Благоев  16, 19, 6, 18, 20, 100,  Димитър Каляшки  3а, 6, 3, 4, 8, 1, 2, 23, 13, 31, 34, 25, 30, 17, 32,  Еделвайс  1, 3, 2,  Елена Георгиева  1, 4, 23, 13, 15, 21, 17, 5, 6,  Елин Пелин  3, 15, 9, 22, 14, 15, 21, 5, 16, 1,  Захари Стоянов  1а, 11,  Иван Вазов  11, 1, 5, 7, 9, 3,  Йордан Йовков  6, 1, 2, 4,  Йорданка Николова  1, 10, 27, 16, 23, 18, 15, 11, 22, 24, 21,  Капитан Петко Войвода  11, 9, 5,  Кв.3 УПИ  VІІІ-165  ,  Кокиче  5, 15,  Комсомолска  1, 5, 3, 9, 11, 2, 20,  Ленко  2, 8, 4 Къща, 20,  Леонид Брежнев  4, 5, 2, 3, 10, 9, 8,  Лилия  4, 2,  Лиляна Димитрова  7, 5, 5, 1, 2 Къща,  Маршал Жуков  3,  Митко Палаузов  2, 6, 6, 9,  Никола Вапцаров  21, 10, 15, 19,  Никола Парапунов  11, 6, 8, 5, 3 Къща,  Октомврийска Революция  21, 19, 11, 13, 5, 10, 4, 8, 12, 3,  Пейо Яворов  3,  Път №63  ,  Райна Княгиня  1, 10, 3, 2, 5,  Рахила Ангелова  1,  С. Мещица,  Стадион,  Пл.№140, Кв62  ,  Свилен Русев  5, 4, 1, 5, 2, 10, 6, 14, 3, 15,  Сергей Румянцев  1,  Синчец  2,  Станке Димитров  5,  ХVIII Кв.55а  ,  Юрий Гагарин  1, 3, 4, 2, 6,  Ястребино  16, 10, 15, 18, 8, 6, 32, 21, 12, 7, 16, 5, 14,    76, Спирка Бенковски

На 30.11.2020 г. /09:31 – 09:45 ч.  ; 10:30 – 11:30 ч.  / -  Радуй:   Вз Шумака, Вила, Къща

На 30.11.2020 г. /09:31 – 09:45 ч.  ; 10:30 – 11:30 ч.  / -  Расник:   Бобош  2,  Брод  1,  Ибровица  17,  Казанджийска  27, 5, 7,  Околовръстен Път  48, 15,  Първи Май  16,  Сокол  2,    Фургон, Къща

На 30.11.2020 г. /09:31 – 09:45 ч.  ; 10:30 – 11:30 ч.  / -  Ярджиловци:   Ален Мак  6,  Арда  4, 2, 3,  Асен Китанов  5, 4, 6, 1, 14, 12, 12, 4, 14, 6, 5, 1,  Велин Асенов  16, 13, 8, 3, 2, 6, 11, 10, 10, 11, 13, 3, 8, 16, 6, 2,  Георги Димитров  6, 16, 13а, 14, 5, 13, 19, 3, 10, 12, 1, 7, 9, 11, 8, 15, 18, 22, 14, 13, 10, 19, 5, 12, 13а, 9, 8, 11, 16, 22, 6, 3, 18, 15, 1, 7,  Девети Септември  53, 34, 31, 4, 27, 1, 26, 21, 29, 33, 25, 17, 39, 35а, 5, 9, 8, 24, 3, 28, 37, 11, 32, 35, 7, 45, 41а, 41, 30, 43, 27, 33, 32, 41а, 4, 3, 29, 35а, 41, 1, 5, 17, 25, 26, 9, 37, 28, 8, 7, 24, 11, 43, 35, 31, 45, 39, 21, 30,  Иван Алексиев  7, 11, 17, 8, 2, 28, 23, 9, 12, 13, 5, 21, 22, 10, 15, 19, 16, 14, 21, 18, 6, 25, 24, 4, 9, 10, 11, 17, 7, 8, 28, 15, 21, 5, 24, 13, 21, 2, 4, 9, 6, 19, 9, 22, 12, 14, 25, 23, 18, 16,  Йордан Станоев  6,  Китка  13,  Кракра  13, 3, 7,  Никола Вапцаров  4, 1, 15, 14, 12, 2, 8, 7, 3, 9, 10, 4а, 14, 2, 7, 1, 4, 15, 3, 8, 12, 4а, 9, 10,  Оборище  5, 2, 2, 5,  Орниче  12, 26, 13, 10а, 1, 9, 8, 32, 7, 5, 19, 28, 30, 10, 3, 34,  Осоица  1, 5, 2, 4, 1, 5, 4, 2,  Перник  5, 4, 7,  Първи Май  9, 3, 4, 7, 5, 6, 10, 13,  Рила  4, 8,  Свилен Русев  3, 1,  Средна Гора  7, 11, 9, 13а, 13, 5, 2, 3, 6, 1,  Стара Планина  5, 11, 1, 9, 7, 3, 3, 5, 7, 1, 9, 11,  Струма  4, 4,  Тодор Димитров  4, 3, 2а, 6, 21, 15, 19, 13, 2,  УПИ  Xx-744,  Кв.60  ,  Христо Смирненски  4,    12, 6, 21, 16, 3а, 3, 18, 12, 6, 18, 3а, 16, 21, 3

На 30.11.2020 г. /09:16 – 09:45 ч.  ; 10:00 – 11:30 ч.  / -  Батановци:   3ти Март  64, 66,  6ти Септември  7,  Александър Стамболийски  76а, 39, 70, 53, 49, 76, 82, 45, 66, 31, 33, 78, 64, 86, 74, 47, 72, 41, 55, 37, 43, 80, 84,  Борова  22, 6, 16, 3, 19, 5, 6а, 9, 7, 10, 14, 12, 8, 4, 11, 17, 13, 1,  Бушляк  ,  Вергил Ваклинов  3, 1, 7, 2, 5,  Витоша  8, 6, 4, 2,  Голо Бърдо  10, 6, 4, 2, 14,  Граово  95, 91, 105, 103, 101, 97, 99, 93, 107,  Железничарска  11, 19, 17,  Иван Вазов  4, 6, 1, 2, 9, 5, 3,  Илинден  10, 13, 17, 6, 1, 22, 11, 18, 4, 8, 5, 2, 3, 53, 16, 15,  Княз Борис I  19, 34, 18, 3, 8, 1, 14, 15,  28, 10, 15, 20, 17, 30, 32, 26, 5, 6, 24, 4, 9, 22, 7, 12, 5а,  16,  Коста Тричков  49, 47, 27,  45, 41, 32, 37, 33, 43, 26, 48, 50, 42, 30, 29, 40, 51, 28, 52, 35, 36, 34, 31, 29,   Лозан Рангелов  1,  Мах.Кабранови  3, 9, 27, 13, 11, 14, 6, 26, 15, 10, 21, 25, 2, 16, 17, 7, 8, 20, 4, 22, 23, 17а, 1,  Мах.Яшарска  6, 2,  Махала Андрейна  ,  Младост  8, 4, 2, 1, 6, 10,  Панайот Волов  5, 3, 7а, 4, 8, 7,  7, 9,  Пчела  3, 11, 1, 7, 9,  Република  17а, 11, 7, 23,  13, 3, 20, 22, 10, 2, 17, 12, 18, 19, 16, 9, 14, 8, 23, 15, 21, 6,  Св.Св.Кирил И Методий  49, 65, 51,  Средорек  ,  Стара Планина  7, 3, 5, 6, 14, 12,  Старо Село  20, 12, 19, 13, 11, 15а, 17, 15, 16, 18, 21,  Струма  5, 11, 4, 1,  Физкултурна  14, 15, 13, 19, 1, 5, 11,    Двора На Ткзс

На 30.11.2020 г. /09:16 – 09:45 ч.  ; 10:00 – 11:30 ч.  / -  Лесковец,  Общ. Перник:   Бившо Ткзс

На 30.11.2020 г. /09:16 – 09:45 ч.  ; 10:00 – 11:30 ч.  / -  Перник:   Железничарска  17, 15а

На 30.11.2020 г. /09:16 – 09:45 ч.  ; 10:00 – 11:30 ч.  / -  Планиница,  Общ. Перник:   П-Л ХХІІ,  Кв.14  ,  УПИ  I-108,  Кв.1

На 30.11.2020 г. /09:16 – 09:45 ч.  ; 10:00 – 11:30 ч.  / -  Черна Гора,  Общ. Перник:   Георги Раковски  53, 6, 24, 29, 31, 32, 54, 22, 30а, 16, 56, 45, 9, 62, 68, 25, 35, 30, 13, 26, 27, 12, 46, 51, 1, 36, 48, 61, 55, 4, 34, 64, 21, 50, 8, 5, 58, 40, 66, 33, 52, 20, 11, 59, 19, 3,  Еделвайс  3, 4, 1,  Извор  2, 4, 3,  Каравански Път  10, 2, 15, 4, 7, 5, 3, 8, 6,  Китка  4, 3, 8, 7, 9,  Лесковски Път  15, 5, Стопански Двор, 17, 21, 33, 9, 37, 27, 19, 11, 35, 7, 30, 16, 1, 13, 3, 39, 41,  Магюшница  6, 1, 2, 4,  Мах.Ваклинови  1, 2, 6,  Мах.Димеви  22, 2, 10, 15, 9, 8, 11,  Мах.Кюрчийски  3, 3а, 14, 25, 8, 4, 35, 5, 7, 45, 19, 31, 38, 15, 18, 44, 11, 27, 37, 23, 10, 3, 1, 29, 24, 36, 16,  Мах.Сугареви  2,  Мах.Толева  3, 4, 2,  Нова Махала  14, 34, 10, 16, 7, 19, 13, 26, 11, 27, 12, 32, 23, 9, 8, 18, 2, 6, 15, 25, 22, 1, 29, 17, 30, 20, 5,  Раец  5, 1, 4, 2,  Симеон Костов  2, 6, 4, 12, 10, 5, 1, 9,  Стара Планина  44, 47, 49, 45, 51, 24, 39, 42, 26, 3, 29, 1, 3, 5,  Юрий Гагарин  11, 10, 10а, 10, 3а, 12, 1, 10

На 30.11.2020 г. /09:16 – 09:45 ч.  ; 10:00 – 11:30 ч.  / -  Ярджиловци:   Viii-388,  Кв. 31  ,  Александър Стамболийски  2, 2, 7, 8, 4,  Братя Чакрини  20, 47, 13, 49, 9, 14, 40, 42, 18, 35, 10, 30, 1, 24, 3, 39, 21, 26, 45, 8, 6, 27, 12, 53, 29, 25, 37, 38, 43, 22, 36, 44, 28, 32, 31, 23, 34, 48, 15, 46, 51, 33,  Васил Левски  8, 4, 2, 6, 1, 3,  Вердин Александров  9, 8, 6, 7,  Витоша  3, 4, 8, 2, 1, 7, 18, 5, 2,  Двадесет И Трети Април  1, 8, 11, 20, 3, 10, 5, 38, 17, 42, 49, 23, 21, 16, 29, 19, 18, 47, 40, 25, 51, 9, 53, 33, 7, 37, 15, 14,  Девети Септември  63, 57, 44, 54, 52, 57а, 56, 48, 64, 42, 67, 51, 34, 40а, 38, 38а, 34а, 59, 58, 53, 50, 46, 62, 32, 55, 61, 68, 49, 70, 40, 62, 1, 38, 35а, 36,  Иван Алексиев  4,  Иван Димитров  4, 2, 3, 1, 5,  Извън Плана  ,  Йордан Станоев  3, 6, 8, 11, 10, 5, 14, 13, 9, 7, 12, 15, 24, 6, 23, 28, 25, 21, 26, 19, 31, 22,  Китка  9, 7, 6, 8, 4, 2, 3, 5, 1, 24, 12, 16, 20, 15, 11, 21, 13, 19, 17, 23, 18, 22, 10,  Марин Зафиров  6, 4, 2, 8, 12, 14, 9,  Методи Станимиров  3, 5, 5а, 4, 1, 2, 11,  Орниче  56, 42, 27, 25, 29, 38, 51, 46, 33, 37, 54, 62, 43, 60, 49, 58, 41, 55, 53, 20, 69, 121, 83, 125, 89, 95, 91а, 115, 68, 85, 73, 101, 64, 75, 103, 92, 99, 65, 79, 76, 66, 80, 129, 111, 107, 71, 94, 84, 74, 91, 117, 119, 100, 67, 96, 77, 78, 127, 102, 105,  Партизан  23, 1, 21, 51, 49, 19, 54, 60, 51, 26, 14, 38, 21 А, 20, 15, 3, 37, 25, 72, 2, 30, 4, 16, 32, 64, 56, 24, 55, 43, 45, 65, 53, 8, 28, 36, 57, 34, 86, 39, 34а, 13, 61, 7, 41, 50, 33, 23, 40, 44, 35, 68, 31, 22, 22, 18, 17, 70, 48, 74, 62, 25а, 10, 63, 57а, 46, 52,  Плиска  11, 10, 31, 53, 25, 35, 47, 11, 2, 49, 64, 13, 23, 69, 55, 33, 29, 57, 67, 71,  Радослав Зафиров  3а, 31,  Рила  2, 1, 10,  Славчо Дяков  7, , , 12,  6, 4, 9, 14, 16, 10, 12, 17, 30, 22, 13, 15, 28, 25, 32, 19, 18, 35, 11, 23, 20, 21,  Стража  3, 10, 9, 5, 7, 8, 6,    Кафе-Павилион

На 30.11.2020 г. /09:01 – 09:15 ч.  ; 16:15 – 16:30 ч.  / -  Перник:   603  12,  609  3, 12,  616-та     1,  Балканджи Йово  14, 27, 25б, 17, 19, 18, 23, 28, 25, 20, 29, 23а, 22, 18, 12, 21,  Блокове На Р-К Тева  42,  Велчова Завера  4, 1, 7, 2, 11, 5, 9,  Кв. Тева  43 И 44,  Кв. Тева,  УПИ  Xi,  Кв.193  ,  Крушовска Република  14,  Освобождение  1,  28, 2, 11, 6, 3, 4, 8, 14, 11,  12, 5, 10, 13, 1, 9, 23,  Парижка Комуна  2,  Петко Ефтимов  17, 1, 15, 19, 27, 11, 29, 15а, 9, 21, 23, 3, 7, 31, 5, 13, 25,  Радомирска Република  12,  Разпределителна  146, 154, 147, 150, 153, 148, 156, 152,  Република  30, 44, 15, 25, 12, 1, 16, 34, 13, 17, 11, 7, 36, 42, 46, 32, 1, 1,  4, 14, 24, 48, 22, 10, 26, 7г, 9, 38, 8, 24,  3,  28, 40, 20, 20,  18, 3, 20,  Сини Вир  6а, 5, 5а, 1, 144, 151, 4, 156, 157, УПИ  Vі-2610 Кв 601, 155, Газостанция,  Тева  60, 27, 80, 79, Пред Бл.77, 61, На Колелото, 61, 62, До Бл.40, 107, Магазин  82, 194, 31, 17, 16, 101, 18, 102 С/У Пощата На Спирката, 30, 93, 88, 93, 89, 87, 92, 85, 92, 91, 89, 86, 90, 47, 46, 48, 56, 45, 50, 59, 48, М/У Бл.46 И 42, 19, 54, 51, 53, 46, 47, 49, 55, 46, 47, 52, До Бл.1, 27, 24, 26, Пазара, 28, 13, 12, 23, Училище, 189,  25, С/У Фламинго, До Бл.22, 105, 103 С/У Блок 10, 22, Магазин И Фото, 110, 10, Магазин, До Училището, 29, 11, 23, Зад Бл.2, 4, 5, 7, 6, 1, 9, 3, 4, 2, До Бл.8, 8, 43, 19, 36, Кафе, 40, 41, Пред Бл.18, 42, 1, 13, 44, 37, 35, 59, 81, 59, С/У Рест.Фламинго, 84, 80, 84, 58, 82, 58, 57, 108, 83,  Урса  6, 14,   Чипровско Въстание  3а, 1, 2,  Юрий Гагарин  ,    До Винпром

На 30.11.2020 г. /09:00 – 16:00 ч.  /   На 01.12.2020 г. /09:00 – 16:00 ч.  /   На 02.12.2020 г. /09:00 – 16:00 ч.  /   На 03.12.2020 г. /09:00 – 16:00 ч.  /   На 04.12.2020 г. /09:00 – 16:00 ч.  / -  Рударци:   Xcvi-2228, Кв.21  ,  Балчик  4, 8, 24, 11, 43, 18, Табло С/У №18, 3, 28, 22, 19, 13, 12, 21,  Борова Гора  2, 39, 21, 5, 11, 9, 4, 12, 15, 7, 6, 19, 17, 3,  Боровец  4, 6, 17, 8, 12, 2, 8а,  Бургас  11, 15, 22, 9, 19, 5, 13,  Варна  16, 4а, 2, 20, 21, 3, 7, 17, 25, 4, 6а, 18, 29, 5, 6, 1, 14, 9, 23, 10, 12, 19,  Дулова  ,  Земен  6, 4, 3, 5, 2, 1,  Изгрев  38, 24, 42, 48, 6, 46, 1, 10, 40, 34, 13, 3, 8, 16, 12, 7,  Кало  98, 5, 93, 90, 32, 22, 105, 103, 57, 94, 46, 82, 35, 47, 23, 89, 75, 72, 36, 25, 61, 86, 34, 58, 62, 12, 99, 78, 43, 28 А, 54, 18, 31, 74, 77, 67, 21, 97, 16, 92, 59, 10, 91, 84, 85, 101, 85а, 48, 15, 76, 29, 24, 79, 80, 60, 38, 64, 69, 63, 83, 49, 26, 13, Тп Кало Ст.26 Кл.А, 37, 33, 88, 4, 1, 50, 55, 28а, 73, 81, 7, 40, 14, 52, 45, 8,  Местн.Кало  ,  Металург  12, 7, 15, 16, 28, 5, 22, 20, 19, 26, 27, 10, 3, 14, 1, 17, 2, 18, 9 Къща, 24, 21, 9, 13 Къща, 2а,  Михаил Дойчев  24, 28,  Пирин  ,  Пловдив  27,  Самоков  6, 1, 3, 4, 14, 2, 11, 5, 13, 10, 13а, 15,  Свищов  25, 17,  Трън  8, 2, 4 Къща, 12,  УПИ  Lxxxiv-2229, Кв.21.  ,  Ястребец  2, 5, 6, 7

На 30.11.2020 г. /08:31 – 16:00 ч.  /   На 01.12.2020 г. /08:31 – 16:00 ч.  /   На 02.12.2020 г. /08:31 – 16:00 ч.  /   На 03.12.2020 г. /08:31 – 16:00 ч.  /   На 04.12.2020 г. /08:31 – 16:00 ч.  / -  Драгичево:   Xxxiv-1087 Кв.38  ,  Васил Априлов  8, 25, 21, 23, 20, 22, 10,  10, 31, 29, 17, 14, 15, 27, 16, 33, 24, 35, 18, 21, 12, 35,  Възраждане  58, 58, 1, 69, 1,  Долно Драгичево  ,  Иван Вазов  10, 3, 1, 5, 8, 2, 7,  Кракра  .1, 2,  5, 7, 10, 9, 12, 33, 20, 19, 13, 18, 11, 16,  Мария Луиза  24, 3, 31, 21, 35, 25, 11, 14, 10, 33, 12, 22, 15, 8, 16, 13, 17, 29, 1,  Никола Вапцаров  13, 18, 6а, 11, 5, 1, 4, 3, 2, 6, 16, 7, 15, 20, 10, 8,  Рударска  16, 14, 45,  Павилион,    Е-79, Гл.Път Е-79, Гл.Път Е79, Магистрала

На 02.12.2020 г. /09:01 – 16:00 ч.  / -  Кладница:   Xii-1400, 1415, 1481, Кв.58  ,  Брезите  10 Къща, 4, 13, 2,  Брезовица  24, 22, 2, 19, 14, 20, 7, 11, 8,  Гранит  10, 16, 2, 17, 6, 8,  Изгрев  15, 13, 20, 28, 31 А, 25,  Каменарска  7, 16, 26, 21, 19, 29, 7, 10, 30,  Морена  19, 21, 9, 23, 15, 3, 17, 18,  Москва  8, 21, 22, 19, 18, 38,  1, 12, 9, 14, 17, 13,  УПИ  XI- 922 Кв.58

На 01.12.2020 г. /09:31 – 11:30 ч.  / -  Перник А10 ЕООД

На 01.12.2020 г. /09:31 – 10:00 ч.  ; 10:30 – 11:30 ч.  / -  Перник:   252 Цгч Ул.Отец Паисий  ,  Ален Мак  100, 74, 87, 123, 62, 70, 66, 127, 81, 113, 107, 77, 129, 106, 75, 135, 86, 98, 79, 73, 91, 89, 60, 58, 80, 125, 71, 64, 103, 99, 109, 93, 56, 56а, 68, 54, 97, 76, 69, 52, 72,  Васил Левски  ,  Гарата Атц  ,  Гарата Мрц  ,  Горно Могиличе  66, 62, 60, 88, 28,  Ела  9, 7,  Железничарска  1, 3 3,  Искър  1,  Калина  40, 15, 13, 5, 9, 7,  Княз Александър Батенберг  13,  10, 6, 6,  13,  Кристал Блокове  Бензиностанция И Газстанция,  Липа  1,  Люлин  111а, 127, 109, 135, 137, 139,  Могиличе  72, 63, 49, 76, 79а, 58, 47а, 81, 54, 68, 52, 45, 79, 85, 75, 65, 70, 42, 90, 44, 83, 69, 86, 87в, 91, 55, 78, 74, 89, 78а, 51, 47, 87а, 64, 88а, 46, 54а, 48, 84, 88, 87, 67, 80, 43, 82, 41, 56, 45а, 53, 73, 41а, 71, 59, 77, 28, 19, 23, 29, 30, 33,  Найчо Цанов  .2-4, 2-4, 18, .8-10, 1,  42, 1 Партер, 4, 42, 14, 8-10, 1, 8, 8-10 Гараж 12, 3, 2-4 Гараж 8, 2-4 Гараж 9, 8-10, 2,  2-4, 4, 1, 12, 8, 2, 18,  29, 9, 23, 9,   Незабравка  16, 14,  Никола Козлев  72,   Отец Паисий  55,  58, 50, 52, 50,  С/У Печатницата, 56б, 58, 58,  60, 60, 47а,  Палма  68, 76, 70, 67, 74, 82, 57, 72, 62а, 51, 60, 86, 80, 52, 66, 54, 88, 50, 78, 90, 56, 58, 48, 63, 62, 96, 108, 106, 90, 114, 120, 100, 69, 112,  Райко Даскалов  5а, 4,  1, 4, 4, 1, 4, 1,  Ралица  Света Петка  65, 65,  Средец  .1,  Търговска  32,  32,  Черешово Топче  2а,  2, 5,  6, 9, 5, 3, 2. Офис13, 2, 3, 7, 3,  10, 8, 2,  7,  Чинар  38, 22, 20, 35, 26,  Шамък  ,    43. Горно Могиличе

На 01.12.2020 г. /09:01 – 10:00 ч.  ; 10:01 – 11:30 ч.  / -  Перник:   Ален Мак  55, 57, 59, 38, 103в, 40, 65, 32, 57, 46, 67, 34, 48, 44, 69, 42, 36, 63,  Бабуна  1, 9, 7, 3, 2, 5а, 5, 4,  Багова Махала  28а,  Балван  7а, 2а, 11, 9, 20, 4, 23, 17,  17а, 12, 9а, 27, 24, 20, 16, 10, 6, 1, 13, 15, 2, 8, 10а, 7, 5, 22, 17, 25, 3, 20а,  Балкан  3, 6, 4, 1, 2,  Батуля  9, 5, 3, 4, 8,  2, 10, 7, 8, 6,  Бачо Киро  25, 27, 31 Къща, 6, 39, 25а, 41, 23, 29, 19, 13, 7а, 4,  17, 11, 9, 21б, 7, 15, 2, 21, 8, 5, 23, 4,  Беласица  32, 27, 25, 28, 23, 25,  8, 17, 18, 16, 12, 20, 4, 13, 14, 9, 15, 1, 2, 22, 3, 21, 6, 10, 5, 7,  Божур  4, 4,  4а, 4, 7а, 5, 4, 3, 15, 5а, 13б, 7, 3а, 9а, 3, 11, 2, 13, 9, 11а, 1, 1,  1а, 17, 1б,  Боянова Поляна  12, 14, 16, 2, 4, 12, 6, 10, 8,  Буная  19, 5, 15, 7, 9, 13, 17, 11, 2а, 4, 3, 2, 6, 1, 8, 22, 8, 26, 16, 12, 24, 14,  Васил Петлешков  1, 5, 2, 3, 6,  Венец  14, 20, 4, 10, 8а, 6, 23, 32, 17, 5, 3, 13, 20,  25, 7,  Верила  32, 8, 35, 14, 30, 24, 27, 6, 11, 15, 16, 17, 4, 9, 23, 31, 26, 2, 5, 36, 29, 21, 13, 10, 18, 25, 37,  19, 12, 20, 37, 28, 34, 1, 3, 15а, 7, 33, 22,  Веслец  5, 8, 18, 14, 12, 7, 4, 3, 10, 2, 6, 18, 1, 11, 9, 16, 13,  Витоша  14а, 5, 3, 5а, 7а, 8, 16а, 14, 14б, 4, 23а, 6, 15, 18, 17, 12, 7, 12а, 2, 21, 23, 19, 20, 13, 10, 9, 11, 16, 71, 66, 59, 67, 55, 64, 63,  65а, 69, 68, 60, 61, 57, 62, 70, 65, 58, 28а, 50а, 39, 27, 22, 48, 48а, 35, 47, 50, 28, 38, 24а, 29, 30, 56, 43, 51, 26а, 46, 54, 44, 45, 51а, 31, 53, 40, 49, 33, 52, 41, 26, 36, 25, 37, 24, 32, 51, 34, 56,  Вихрен  14, 6, 11а, 18, 9, 1, 4, 13, 21, 8а, 7, 17, 5, 8, 11, 3, 10, 15, 19, 12,  Връх Богдан  8, 4,  Връх Вола  2, 4, 6, 8,  Голобръдска  3, 8, 5, 1а, 1, 10, 6,  Горски Извор  15в, 15а, 13, 21, 5, 4а, 3, 30, 24, 23, 15б, 20, 28, 1а, 26, 6, 20а, 22, 9, 13а, 1, 18, 24а,  4, 8а, 7, 15г, 8, 24а, 9а, 15,  Гр. Перник,  Крепост Кракра,  Градище  8а, 16, 13, 12, 11а, 9, 7, 17, 10, 9, 19, 13а, 5, 11, 9а, 15, 3, 10, 2а, 1, 9а, 2, 6, 4а, 4,  Девети Май  12, 23, 11, 2, 4, 21, 6, 13, 8, 9, 13а, 5, 19, 13а, 10, 3, 1, 2а, 17, 15,  Драгановец Залес.Пояс  7,  Дъга  25, 29, 15, 16, 8, 10, 6, 4а, 14, 23, 27, 4б, 21, 19, 17, 4, 31, 24, 35а, 20а, 20, 45, 43, 37, 18, 33а, 22, 47, 31а, 29а, 39, 35, 26, 33, 41,  Еделвайс  9, 8, 4,  3, 2, 1, 7, 6, 2, 4,  Ела  1,  Елбрус  13, 3, 15, 9, 19, 11, 16, 14, 18, 7, 5, 2, 9а, 12, 20, 1, 16а, 22, 26, 24, 19, 23, 21,  Зюмбюл  38,  Калина  1,  Китка  1,  Колош  12а, 14, 1, 3, 10, 5, 6, 12б,  Ком  5, 9, 3, 6, 12, 7, 1,  Краище  5, 2, 1, 3, 4, 20, 7, 16, 13, 12, 14, 8, 10, 6, 11, 8а, 10,  9,  Кракра  71, 71/5, 71, 5 71, 73, 12 71, 73, 2 71,  Крепок  7а, 6, 1, 5, 2, 3, 4,  Кристал  1,  Кристал Блокове  11, 9, 27а, 28, 3б, 1, 26, 5,  4в, 7, 59, 35,  4, 5, 3а, 38, 2, 39а, 4б, 126, 12, 8, 6,  10, 6, 29, 27, 33, 30, 35,  Лилия  16а, 18, 16, 17, 19, 15,  Липа  8,  Лисец  1, 1а,  5, 2, 3, 12, 4, 9, 11, 10, 8, 12, 13,  Люлин  111, 111а, 121, 68, 80, 58, 54а, 97, 105 А, 70, 66, 85, 101, 103а, 95, 62, 105, 75, 117, 60, 77, 107, 78, 103, 64, 89, 83, 79, 73, 93, 76, 56, 81, 99, 84, 72, 74, 105а, 91, 75а,  Марина Бара  69а, 24, 32, 35, 61, 15, 23, 17, 43, 18, 51, 71, 41, 26, 12, 61а, 27, 35а, 48, 31, 35б, 39, 52, 29, 19а, 75, 69, 35, 20, 49, 28а, 57, 25, 45, 11, 75а, 28, 59, 22, 65, 30, 63, 23а, 31а, 13, 21а, 21, 53, 55, 25а, 19, 47, 41, 34, 71а, 40,  Мах.Багова  37, 38а,  Миджур  2, 8, 6, 7, 10, 1, 11, 12, 13, 4, 9, 5,  Могиличе  16, 2, 15, 3, 5, 4,  Момина Сълза  13, 7, 5, 9, 3,  Морозов  14, 11, 13, 15, 17,  17, 7, 9, 3, 4а, 5, 1а, 4, 1, 2,  Никола Козлев  54, 48а, 31, 31, 34, 42, 36, С/У 12-То У-Ще, 48, 24, 44, 25, 23, 40, 46, 22, 26, 30, 31, 33, 29а, 50, 27, 28,  Оборище  86, 113, 84, 99, 97, 82, 95а, 103, 93, 80, 91а, 88, 109, 95, 103а, 101, 86а, 99а, 92,  Околчица  6, 1, 4а, 3, 5, 8, 7, 4,  Осогово  13а, 9, 13, 7, 15, 7 А, 11, 3, 3а, 1, 5,  Отец Паисий  102, 100, 110, 108, 81, 106, 108, 100, 102,  Палма  26, 45, 28, 41, 31, 46а, 34, 21, 39, 48, 36, 33а, 44, 25, 37, 46, 20, 40, 30а, 42, 38, 23, 22, 32, 24, 27, 39а, 33, 47, 30, 29, 40б, 43,  Партизан  8,  Пирин  2,  Предел  10, 5, 3, 8, 8а, 1, 2, 4,  Протожерица  44,  57, 65, 49а, 49, 40, 46, 57а, 52, 56, 63а, 50, 42,  54, 51, 42а, 45, 42, 58, 61, 56,  53, 47, 48, 60, 62, 45,  63, 59, 44, 55, 47, 58а, 137, 114, 147, 133, 135, 112а, 151, 120, 106, 108, 112, 131, 153, 141, 131,  155, 139, 110, 118, 147а, 126, 149, 122,  124, 122, 116, 145, 92, 69, 78, 93,  71, 103, 102,  72, 73, 117, 81, 99,  95, 96, 93, 105, 87, 127, 64, 82, 88, 84а, 66а, 111, 76, 113, 121, 99, 91, 66, 102,  101,  85, 68, 125, 90, 80, 107, 70, 67, 104, 115, 79, 119, 68а, 98, 75, 77, 102, 123, 94, 83, 92а, 100, 89, 84, 97, 115,  109, 74, 86,  Ралица  130, 6, 5, 5, 5а, 7, 1,   Роза  1, 2,  Рупите  2, 4а, 2а, 7, 5, 4, 3, 6, 1,  Самодивска  14, 10, 13, 12, 15, 17, 3, 11, 4, 11а, 4а, 7, 9, 8, 6, 5, 2, 7а, 10, 6а,  Сандански  40, 38, 42, 36,  Сахат Тепе  1,  Света Петка  56, 94, 72а,  93, 92, 61,  96, 63, 91, 70, 66 А, 68, 61, 65, 72а, 66, 63,  61, 68б, 68а, 72, 95,  Сергей Румянцев  23, 24, 24, 21, 18, 11, 1б, 7, 15, 2, 20, 1, 19, 14, 3, 21, 1а, 6, 16, 5, 9, 13, 10, 22, 17, 4, 4б,  Сини Връх  18а, 2, 6, 11, 4, 1, 13, 16, 14, 10, 3, 5, 8, 7а, 12

Община Радомир

На 30.11.2020 г. /09:16 – 09:45 ч.  ; 10:00 – 11:30 ч.  / -  Борнарево:   УПИ и I-066007 Кв.66  ,    Вила, Кв.Момкова

На 30.11.2020 г. /09:16 – 09:45 ч.  ; 10:00 – 11:30 ч.  / -  Копаница

На 30.11.2020 г. /09:16 – 09:45 ч.  ; 10:00 – 11:30 ч.  / -  Радомир:   Мах.Арбанас

На 30.11.2020 г. /09:00 – 16:00 ч.  /   На 01.12.2020 г. /09:00 – 16:00 ч.  /   На 02.12.2020 г. /09:00 – 16:00 ч.  /   На 03.12.2020 г. /09:00 – 16:00 ч.  /   На 04.12.2020 г. /09:00 – 16:00 ч.  / -  Прибой:   Фасулкова Махала, Къща, Мах.Гърбева

На 30.11.2020 г. /09:00 – 16:00 ч.  / -  Извор,  Общ. Радомир:   Махала Пириница

На 30.11.2020 г. /09:00 – 16:00 ч.  / -  Радомир:   Иван Вазов  36

На 30.11.2020 г. /09:00 – 15:00 ч.  /   На 01.12.2020 г. /09:00 – 15:00 ч.  /   На 02.12.2020 г. /09:00 – 15:00 ч.  /   На 03.12.2020 г. /09:00 – 15:00 ч.  /   На 04.12.2020 г. /09:00 – 15:00 ч.  / -  Жедна:   Вила

На 30.11.2020 г. /09:00 – 15:00 ч.  /   На 01.12.2020 г. /09:00 – 15:00 ч.  /   На 02.12.2020 г. /09:00 – 15:00 ч.  /   На 03.12.2020 г. /09:00 – 15:00 ч.  /   На 04.12.2020 г. /09:00 – 15:00 ч.  / -  Старо Село,  Общ. Радомир:   Мах.Дукова

На 04.12.2020 г. /09:00 – 16:00 ч.  / -  Негованци:   Vi-355  ,  УПИ  VIII-414 ,  Кв.10  ,  УПИ -130 Кв.37

На 03.12.2020 г. /09:00 – 16:00 ч.  / -  Горна Диканя:   УПИ  I-1026, Kb.103  ,  УПИ  II,  Кв.97

На 03.12.2020 г. /09:00 – 16:00 ч.  / -  Долна Диканя:   ТП Вилите

На 02.12.2020 г. /08:46 – 09:30 ч.  ; 15:01 – 16:30 ч.  / -  Радибош

На 01.12.2020 г. /09:00 – 16:00 ч.  / -  Радомир:   Цар Симеон  3

Община Трън

На 03.12.2020 г. /09:00 – 16:30 ч.  / -  Лялинци:   I-259 Кв.13  ,  УПИ  VII-115 Кв.26  ,  УПИ  VIII-206 Кв.18  ,    Вила, Къща, УПИ  X-244,  Кв.15, УПИ  ІІ-94,  Кв. 25

На 30.11.2020 г. /09:00 – 16:30 ч.  / -  Проданча

 

 

 

Подробна информация за засегнатите райони можете да намерите на сайта на ЧЕЗ Разпределение в секция „Графици“, на адрес http://www.cez-rp.bg/bg/grafici/grafik-na-planirani-remonti/.  Можете да се възползвате и от онлайн приложението „Аварии, текущи ремонти и планирани прекъсвания“ на www.cez-rp.bg, за да получите информация в реално време за всички планирани и непланирани прекъсвания на електрозаxранването и за очакваното време за възстановяване му.  Освен посочените по-горе срокове, с цел обезопасяване на съоръженията за работа, осигуряване на алтернативно захранване и последващо включване на съоръженията, върxу които са извършвани планирани дейности, се налагат кратковременни оперативни превключвания на електрозахранването, чиято продължителност е под 5 минути.

 

Ръководството на дружеството поднася извинения на своите клиенти за създадените

неудобства от планираните прекъсвания на електрозаxранването.


петък, ноември 27th, 2020

З  А  П  О  В  Е  Д

№ РД  499/27.11.2020г.

с.Ковачевци

 

На основание чл. 44, ал.1, т.1, т.2, т.4 и т.8, чл. 44, ал.2 и ал.4  от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.73 от Административнопроцесуалния кодекс,   във връзка с чл. 63 ал. 4, ал.6,   ал. 7 и ал. 9 и чл. 63в  от Закона за здравето, Заповед № РД-01-675/25.11.2020г. и Заповед № РД-01-677/25.11.2020г. на Министъра на здравеопазването,  във връзка с Решение № 855 на Министерския съвет от 25 ноември 2020г. за удължаване срока на обявената с Решение № 325 на Министерския съвет от 14 май 2020г. извънредна епидемична обстановка, удължена с Решение № 378 на Министерския съвет от 12 юни 2020г., Решение № 418 на Министерския съвет от 25 юни 2020г., Решение                № 482 на Министерския съвет от 15 юли 2020 г., Решение № 525 на Министерския съвет от 30 юли 2020 г., Решение № 609 на Министерския съвет от 28 август 2020 г. и Решение № 673 на Министерския съвет от 25 септември 2020 г. и предложение от Главния държавен здравен инспектор

 

Н А Р Е Ж Д А М:

 

Въвеждам следните противоепидемични мерки на територията на община Ковачевци, считано от  23.30ч. на 27.11.2020г. до 21.12.2020г.:

1. Преустановяват се присъствените учебни занятия в  Основно училище „Св. Св. Кирил и Методий” село  Калище, община Ковачевци. Решението за преминаване в обучение в електронна среда от разстояние се взема от министъра на образованието и науката при условията и по реда на чл. 105, ал. 6 и 115а, ал. 1, 4 и 5 от Закона за предучилищното и училищното образование.

2. Преустановяват се посещенията в Детска градина „Радост” село Лобош, община Ковачевци.

3. Не се допуска организирането и провеждането на събирания и тържества от частен характер (сватби, кръщенета, погребения и други) с присъствие на повече от 15 човека.

4. Преустановяват се всички спортни мероприятия,  състезания, футболни мачове и  тренировъчни занимания на открито и на закрито.

5. Преустановява се провеждането на културни и развлекателни мероприятия, в т.ч., концерти и  сценични прояви.

6. Преустановяват се всички репетиционни дейности от танцовото и музикалното изкуство на  открито и на закрито.

7. Преустановяват се посещенията във всички заведения за хранене и развлечения по смисъла на чл. 124 от Закона за туризма. Допускат се само доставки или взимане на храна за дома и офиса.

8.Преустановяват се дейностите  на  клубовете  на пенсионера и на инвалида.

9. Преустановяват  се  груповите посещенията в   Дом- паметника „Георги Димитров“, Родната къща на Георги Димитров, Етнографски център „Сурвакари“, Хлебна къща -  село Лобош, Читалищните и Глобални библиотеки;

10. Всички физически и юридически лица, които са собственици или управляват търговски, административни или други обекти, които предоставят услуги на гражданите, и чиято дейност не е преустановена с тази заповед, създават организация за контрол на броя на клиентите в съответния обект, като не допускат повече от 1 човек на 3 кв. м.и  при спазване на всички противоепидемични мерки, съгласно Заповед № РД-01-675/25.11.2020г. на Министъра на здравеопазването.

11.Забраняват се посещения на външни лица/свиждания  в Центровете за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с деменция  № 1 и № 2, село Сирищник.  Допускат се  посещения на външни лица по изключение и по преценка на директора на институцията при спазване на въведените противоепидемични мерки и представяне на декларация от посетителя, че не е в контакт със заразно болни, няма признаци на остро респираторно заболяване и ще спазва въведените противоепидемични мерки на територията на институцията. Ограничението не се отнася за контролните органи при осъществяване на контролната им дейност.В сградата да се извършва редовно проветряване на помещенията и най –малко четирикратни хигиенни мероприятия и  дезинфекция.

12.Дейностите на Домашен социален патронаж- Ковачевци по проекти „Обществена трапезария“ и по „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 3“, да се осъществяват при засилени хигиенни и противоепидемични мерки на превенция, както на служителите, така и на потребителите- носене на маски,  използването на дезинфектанти, предоставяне на храната в съдове за еднократна употреба.

13.Общинска администрация Ковачевци продължава да изпълнява своите функции,  при въведения  стриктен  контрол и ограничен достъп  до сградата. Не  трябва да се допускат до работните помещения  лица с прояви на остри респираторни болести (повишена температура, кашлица, затруднено дишане, загуба на обонянието, нарушение или загуба на вкуса и други). Всички  служители и работници в Община Ковачевци,  се задължават да попълват декларация по образец, че в случай на контакт с лице с положителна проба с  коронавирус, ще уведомят прекия си ръководител.

14. Обслужването на граждани и клиенти,да става в Центъра за административно обслужване, като при необходимост от среща и консултации със служители,  чието работно място е на втория етаж,  служителят да бъде осигурен с присъствие в ЦАО.  При необходимост от справки по документи и достъп до втория етаж, да бъде осигурена физическа дистанция  между лицата от 1,5 м. и задължително носене на защитна  маска за лице или друго средство покриващо носа и устата.

15.Оперативните дежурни да следят стриктно за  входящия поток на достъпа до втория етаж, като водят дневник и записват имената на всички влизащи и допускат само клиенти, носещи защитна  маска за лице или друго средство покриващо носа и устата. В сградата на  общинската администрация,  да се допускат само външни лица, за които е потвърдена необходимостта от служебното им посещение от отговорно длъжностно лице. На всички получили разрешение за влизане посетители, да се извършва проверка на телесната температурата с безконтактен термометър. Да не се допуска влизането на лица с температура над 37,0оС.

16.Всички лица, когато се намират в закрити обществени места, в т. ч. транспортни средства за обществен превоз, лечебни и здравни заведения, административни учреждения и други места, в които се обслужват или имат достъп гражданите, железопътни гари  и търговски обекти, църкви и др., са длъжни да имат поставена защитна маска за лице за еднократна или многократна употреба или друго средство, покриващо носа и устата (в т.ч. кърпа, шал, шлем и др.).

17. Всички лица, когато се намират на открити обществени места, на които има струпване на хора и невъзможност за спазване на физическа дистанция от 1,5 м., са длъжни да имат поставена защитна маска за лице за еднократна или многократна употреба или друго средство, покриващо носа и устата (в т.ч. кърпа, шал, шлем и др.).

Противоепидемичната мярка за спазване на физическа дистанция от най-малко 1,5 м. разстояние между лица, които не са от едно семейство/домакинство се прилага и за всички лица, които се намират на открити обществени места.

18. Срокът на действие на настоящата заповед, може да бъде променян  в зависимост от развитието на епидемичната ситуация.

19. Контрол по изпълнение на настоящата заповед  ще осъществявам лично.

Настоящата заповед отменя заповеди №  РД 480/30.10.2020г. и РД 470/23.10.2020г., изм.  със заповед № 486/06.11.2020г.

Настоящата заповед да се сведе до знанието на  всички длъжностните лица, имащи отношение към предприетите мерки за сведение и изпълнение, да се обяви на интернет страницата на общината и на информационните табла.

 

 

ИВО СИМЕОНОВ     (П)

Вр. ИД Кмет на Община Ковачевци

(Оправомощен съгласно Решение № 128/28.08.20г.

на Общински съвет- Ковачевци)

 

 

 

 

 


четвъртък, ноември 26th, 2020

УВАЖАЕМИ ГРАЖДАНИ НА ОБЩИНА КОВАЧЕВЦИ,

В изпълнение на Закона за регионалното развитие и в отговор на предизвикателствата пред новия програмен период на ЕС, започна разработването на План за интегрирано развитие на община Ковачевци за периода 2021-2027 г. Този план е основен инструмент за планиране, програмиране, управление и ресурсно осигуряване на развитието на общината през следващите 7 години.

Вашето участие в изработването на плана би гарантирало качеството и реалистичността му. Това може да стане чрез попълване на НАСТОЯЩАТА АНКЕТА и участие в последващите обществени обсъждания на плана, за което можете да заявите желанието си чрез посочване на координати за връзка с Вас в края на анкетата.

Предвид създадената извънредна COVID-ситуация и липсата на възможност за анкета на живо и/или провеждането на работни срещи с Вас, попълването на НАСТОЯЩАТА АНКЕТА ще бъде от особена важност за качественото и навременно изработване на плана!

Бъдете активни и отговорни към местното развитие!

 

 


понеделник, ноември 23rd, 2020

 О Б Я В Л Е Н И Е

54/23.11.2020 г.

Дирекция „Териториално устройство, европроекти, планиране и местно развитие” при Oбщина Ковачевци, обявява изработенo геодезическо заснемане на поземлен имот №381, находящ се в кв. 5 и 6, местност „Ридо”, с.Лобош, Община Ковачевци, област Перник , с възложител: Пламен К.Греков.

В 14 дневен срок от датата на съобщението заинтересованите лица могат да се запознаят с изработеното геодезическо заснемане и подадат писмени становища, възражения и предложения в сградата на Община Ковачевци.

 

 

                                                                                Община Ковачевци


понеделник, ноември 16th, 2020

О Б Я В Л Е Н И Е

 

           На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА и чл.77, ал.1  от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Заповед №РД-492/16.11.2020год.

 

О Б Я В Я В А :

Публичен търг с тайно наддаване за продажба на движими вещи а именно:

 

1. Булдозер – верижен, марка и модел ДТ75 Мс ДК № без регистрация

С начална тръжна цена: 1 416 лв. / хиляда четиристотин и шестнадесет лева / с ДДС.

 

Публичният търг с тайно наддаване ще се проведе на 21.12.2020 год. от 10.00 часа

в заседателната зала на Община Ковачевци, област Перник.

Тръжна документация може да се закупи  на касата и получи в деловодството на Община Ковачевци всеки работен ден от 9.00 часа до 16.00 часа на 18.12.2020 год.

Цена на комплект тръжна документация е в размер на 20.00 лева ( двадесет лева ) без ДДС, платима в касата на “Местни данъци и такси” в община Ковачевци.

Депозитът за участие в търга е в размер на 10% /десет на сто/ от първоначалната тръжна месечна наемна цена, за съответният обект, внесен  касата на община Ковачевци , до 18.12.2020 год.

Офертите за участие в търга да бъдат внесени до 16.00 часа на 18.12.2020 год. в деловодството на община Ковачевци.

Допълнителна информация относно условията за участие в търга и оглед на обектите може да бъде да получена всеки работен ден от 10.00 до 16.00 часа в община Ковачевци или на телефон 0889 74 75 79.


понеделник, ноември 16th, 2020

 О Б Я В Л Е Н И Е

№52/16.11.2020 г.

Oбщина Ковачевци обявява заявление Стефан Сеизов, управител на „Пчелина 2011”ООД, с.Ковачевци за откриване на процедура по издаване на разрешително за водовземане от подземни води, чрез съществуващи водовземни съоръжения  – за „други цели” – напояване на тревни площи и измиване на площадки в обект „База за краткотраен отдих” в махала „Циганка”, землището  на с.Ковачевци, община Ковачевци, област Перник.

В 14 дневен срок от датата на съобщението заинтересованите лица могат да подадат становища, искания, възражения и предложения в Басейнова дирекция – Благоевград.

 

 

                                                                                Община Ковачевци


петък, ноември 13th, 2020

 

 

 

Уважаеми клиенти,

 

ЧЕЗ Разпределение осъществява амбициозна инвестиционна програма за подобряване на услугите за своите клиенти.  Компанията всекидневно извършва дейности, свързани с изнасяне или рециклиране на електрически табла, подмяна на електромери, ремонт на съоръжения по електрическите мрежи средно и ниско напрежение, присъединяване на клиенти, кастрене, профилактика на трафопостове и други.  Успешната реализация на тези мерки налага да бъдат извършени следните планирани прекъсвания на електрозахранването за периода 16 – 20 ноември  2020 г,   включително:

 

ОБЛАСТ

Дата/период    Времетраене Засегнат район /улица, квартал,  УПИ, ПИ/

 

 

Област Перник

Община Брезник

На 19.11.2020 г.  /09:16 – 10:30 ч. ; 15:00 – 16:30 ч. / -  Банище

На 16.11.2020 г.  /08:46 – 10:00 ч. ; 09:16 – 12:30 ч. ; 15:30 – 16:30 ч. /   На 17.11.2020 г.  /08:46 – 10:00 ч. ; 15:30 – 16:30 ч. /   На 18.11.2020 г.  /08:46 – 10:00 ч. ; 15:30 – 16:30 ч. /   На 19.11.2020 г.  /08:46 – 10:00 ч. ; 15:30 – 16:30 ч. /   На 20.11.2020 г.  /08:46 – 10:00 ч. ; 15:30 – 16:30 ч. / -  Горни Романци:   УПИ Viii-83 Кв.15

На 16.11.2020 г.  /08:46 – 10:00 ч. ; 13:01 – 16:30 ч. ; 15:30 – 16:30 ч. /   На 17.11.2020 г.  /08:46 – 10:00 ч. ; 15:30 – 16:30 ч. /   На 18.11.2020 г.  /08:46 – 10:00 ч. ; 09:00 – 16:30 ч. ; 15:30 – 16:30 ч. /   На 19.11.2020 г.  /08:46 – 10:00 ч. ; 15:30 – 16:30 ч. /   На 20.11.2020 г.  /08:46 – 10:00 ч. ; 15:30 – 16:30 ч. / -  Долни Романци:   Къща

На 16.11.2020 г.  /08:46 – 10:00 ч. ; 15:30 – 16:30 ч. /   На 17.11.2020 г.  /08:46 – 10:00 ч. ; 15:30 – 16:30 ч. /   На 18.11.2020 г.  /08:46 – 10:00 ч. ; 15:30 – 16:30 ч. /   На 19.11.2020 г.  /08:46 – 10:00 ч. ; 15:30 – 16:30 ч. /   На 20.11.2020 г.  /08:46 – 10:00 ч. ; 15:30 – 16:30 ч. / -  Брезник:   Извън Регулацията  Стоп.Двор,  Трън  13 А

На 16.11.2020 г.  /08:46 – 10:00 ч. ; 15:30 – 16:30 ч. /   На 17.11.2020 г.  /08:46 – 10:00 ч. ; 15:30 – 16:30 ч. /   На 18.11.2020 г.  /08:46 – 10:00 ч. ; 15:30 – 16:30 ч. /   На 19.11.2020 г.  /08:46 – 10:00 ч. ; 15:30 – 16:30 ч. /   На 20.11.2020 г.  /08:46 – 10:00 ч. ; 15:30 – 16:30 ч. / -  Брусник:   Къща

На 16.11.2020 г.  /08:46 – 10:00 ч. ; 15:30 – 16:30 ч. /   На 17.11.2020 г.  /08:46 – 10:00 ч. ; 15:30 – 16:30 ч. /   На 18.11.2020 г.  /08:46 – 10:00 ч. ; 15:30 – 16:30 ч. /   На 19.11.2020 г.  /08:46 – 10:00 ч. ; 15:30 – 16:30 ч. /   На 20.11.2020 г.  /08:46 – 10:00 ч. ; 15:30 – 16:30 ч. / -  Видрица

На 16.11.2020 г.  /08:46 – 10:00 ч. ; 15:30 – 16:30 ч. /   На 17.11.2020 г.  /08:46 – 10:00 ч. ; 15:30 – 16:30 ч. /   На 18.11.2020 г.  /08:46 – 10:00 ч. ; 15:30 – 16:30 ч. /   На 19.11.2020 г.  /08:46 – 10:00 ч. ; 15:30 – 16:30 ч. /   На 20.11.2020 г.  /08:46 – 10:00 ч. ; 15:30 – 16:30 ч. / -  Гоз:   Мах.Логатор  ,  Местност Янкулица  ,    Къща, Мах.  Доганджи

На 16.11.2020 г.  /08:46 – 10:00 ч. ; 15:30 – 16:30 ч. /   На 17.11.2020 г.  /08:46 – 10:00 ч. ; 15:30 – 16:30 ч. /   На 18.11.2020 г.  /08:46 – 10:00 ч. ; 15:30 – 16:30 ч. /   На 19.11.2020 г.  /08:46 – 10:00 ч. ; 15:30 – 16:30 ч. /   На 20.11.2020 г.  /08:46 – 10:00 ч. ; 15:30 – 16:30 ч. / -  Завала

На 16.11.2020 г.  /08:46 – 10:00 ч. ; 15:30 – 16:30 ч. /   На 17.11.2020 г.  /08:46 – 10:00 ч. ; 15:30 – 16:30 ч. /   На 18.11.2020 г.  /08:46 – 10:00 ч. ; 15:30 – 16:30 ч. /   На 19.11.2020 г.  /08:46 – 10:00 ч. ; 15:30 – 16:30 ч. /   На 20.11.2020 г.  /08:46 – 10:00 ч. ; 15:30 – 16:30 ч. / -  Красава:   М. Мали Друм

На 16.11.2020 г.  /08:46 – 10:00 ч. ; 15:30 – 16:30 ч. /   На 17.11.2020 г.  /08:46 – 10:00 ч. ; 15:30 – 16:30 ч. /   На 18.11.2020 г.  /08:46 – 10:00 ч. ; 15:30 – 16:30 ч. /   На 19.11.2020 г.  /08:46 – 10:00 ч. ; 15:30 – 16:30 ч. /   На 20.11.2020 г.  /08:46 – 10:00 ч. ; 15:30 – 16:30 ч. / -  Ярославци

На 16.11.2020 г.  /08:46 – 16:30 ч. ; 08:46 – 10:00 ч. ; 15:30 – 16:30 ч. /   На 17.11.2020 г.  /08:46 – 16:30 ч. ; 08:46 – 10:00 ч. ; 15:30 – 16:30 ч. /   На 18.11.2020 г.  /08:46 – 16:30 ч. ; 08:46 – 10:00 ч. ; 15:30 – 16:30 ч. /   На 19.11.2020 г.  /08:46 – 10:00 ч. ; 08:46 – 16:30 ч. ; 15:30 – 16:30 ч. /   На 20.11.2020 г.  /08:46 – 10:00 ч. ; 08:46 – 16:30 ч. ; 15:30 – 16:30 ч. / -  Озърновци

На 16.11.2020 г.  /09:00 – 16:30 ч. / -  Режанци

На 16.11.2020 г.  /09:00 – 16:30 ч. /   На 17.11.2020 г.  /09:00 – 16:30 ч. /   На 18.11.2020 г.  /09:00 – 16:30 ч. /   На 19.11.2020 г.  /09:00 – 16:30 ч. /   На 20.11.2020 г.  /09:00 – 16:30 ч. / -  Гърло:   Общ.Брезник

На 17.11.2020 г.  /09:01 – 12:00 ч. / -  Брезник:   Александър Тинков  Изход За Трън,  Георги Ив Бунджулов  73,  75,   Извън Регулацията  Навес,  Равна Шума  2, 4,  Трън  6,  Яровец  ,    Мтс, Бивше Мтс

На 17.11.2020 г.  /13:01 – 16:30 ч. / -  Брезник:   Александър Филипов  32,  Гледан  5, 2, 6, 10, 4, 1,  Гребен  1, 4, 2,  Елена Георгиева  68, 66, 70,  Иван Тимофеев  15, 2, 37, 11,  Изгрев  33, 9, 17, 13, 29, 45, 3, 15, 27, 19,  5, 19, 23, 7, 31, 25, 41, 35, 11, 21, 43, 1,  Октомври  3, 1, 8а, 6, 17, 4а, 14а, 8, 16, 19, 5, 2, 13, 11, 7, 4, 12, 15, 10, 14

На 19.11.2020 г.  /09:16 – 10:30 ч. ; 09:16 – 16:30 ч. ; 15:00 – 16:30 ч. / -  Кошарево:   Къща

На 19.11.2020 г.  /09:16 – 10:30 ч. ; 15:00 – 16:30 ч. / -  Бегуновци:   Къща, Къща

На 19.11.2020 г.  /09:16 – 10:30 ч. ; 15:00 – 16:30 ч. / -  Брезник:   МТП Ръждавец;

На 19.11.2020 г.  /09:16 – 10:30 ч. ; 15:00 – 16:30 ч. / -  Брезнишки Извор

На 19.11.2020 г.  /09:16 – 10:30 ч. ; 15:00 – 16:30 ч. / -  Гигинци:   УПИ ХІV-219,  Кв.22  ,    Къща, Къща

На 19.11.2020 г.  /09:16 – 10:30 ч. ; 15:00 – 16:30 ч. / -  Горна Секирна:   Местн.Валога

На 19.11.2020 г.  /09:16 – 10:30 ч. ; 15:00 – 16:30 ч. / -  Долна Секирна:   МТП Д.Секирна,    Мах.Каменица;

На 19.11.2020 г.  /09:16 – 10:30 ч. ; 15:00 – 16:30 ч. / -  Душинци:   Вила

На 19.11.2020 г.  /09:16 – 10:30 ч. ; 15:00 – 16:30 ч. / -  Непразненци

На 19.11.2020 г.  /09:16 – 10:30 ч. ; 15:00 – 16:30 ч. / -  Режанци:   Къща, Ферма

На 19.11.2020 г.  /09:16 – 10:30 ч. ; 15:00 – 16:30 ч. / -  Садовик:   УПИ VII-288, 289,  Кв.3  ,    Къща

На 19.11.2020 г.  /09:16 – 10:30 ч. ; 15:00 – 16:30 ч. / -  Станьовци:   145011  ,    Яничова Махала

Община Земен

На 19.11.2020 г.  /09:16 – 10:30 ч. ; 15:00 – 16:30 ч. / -  Беренде,  Общ. Земен

На 19.11.2020 г.  /09:16 – 10:30 ч. ; 15:00 – 16:30 ч. / -  Габровдол:   Кв.4 УПИ ХІ-22

Община Перник

На 16.11.2020 г.  /08:31 – 12:30 ч. / -  Перник:   Асен Търновски  16,   Белоградчик  2, 16, 7, 25, 1, 18, 17, 11, 8, 14, 13, 12, 10, 15, 4, 23, 3, 5, 5, 9, 19, 21,  Валентина Терешкова  3, 2, 9, 1, 8, 5,  Вела Пеева  3, 4, 2, 9, 8, 11, 6, 38, 1, 36, 39,  Кирил Тупанков  17, 23, 12, 26, 8, 19, 8а, 1, 3, 6,  24, 6, 18, 9, 23, 25, 22, 20, 20, 16, 24а, 14,  Кюстендил  4, 8, 6а, 1, 6, 3, 1,  Мануш Войвода  11, 4, 2, 5, 7, 1, 10, 12, 3, 8, 6, 9,  Никифор Панкев  13, 27, 25, 16, 2а, 12, 6,  17, 6, 8, 21, 15, 19, 9, 4, 14, 11, 2,  Хан Крум  3, 1, 6, 2, 5, 9, 15, 6а, 7, 4, 8, 17, 23, 19, 29, 11, 25,  Църква  ,  Явор  2а, 12, 6, 2, 10, 11, 16, 14, 1, 4, 7, 3, 8, 9

На 16.11.2020 г.  /09:00 – 16:00 ч. /   На 17.11.2020 г.  /09:00 – 16:00 ч. /   На 18.11.2020 г.  /09:00 – 16:00 ч. /   На 19.11.2020 г.  /09:00 – 16:00 ч. /   На 20.11.2020 г.  /09:00 – 16:00 ч. / -  Рударци:   XCVI-2228, Кв.21  ,  Балчик  4, 8, 24, 11, 43, 18, Табло С/У №18, 3, 28, 22, 19, 13, 12, 21,  Борова Гора  2, 39, 21, 5, 11, 9, 4, 12, 15, 7, 6, 19, 17, 3,  Боровец  4, 6, 17, 8, 12, 2, 8а,  Бургас  11, 15, 22, 9, 19, 5, 13,  Варна  16, 4а, 2, 20, 21, 3, 7, 17, 25, 4, 6а, 18, 29, 5, 6, 1, 14, 9, 23, 10, 12, 19,  Дулова  ,  Земен  6, 4, 3, 5, 2, 1,  Изгрев  38, 24, 42, 48, 6, 46, 1, 10, 40, 34, 13, 3, 8, 16, 12, 7,  Кало  98, 5, 93, 90, 32, 22, 105, 103, 57, 94, 46, 82, 35, 47, 23, 89, 75, 72, 36, 25, 61, 86, 34, 58, 62, 12, 99, 78, 43, 28 А, 54, 18, 31, 74, 77, 67, 21, 97, 16, 92, 59, 10, 91, 84, 85, 101, 85а, 48, 15, 76, 29, 24, 79, 80, 60, 38, 64, 69, 63, 83, 49, 26, 13, Тп Кало Ст.26 Кл.А, 37, 33, 88, 4, 1, 50, 55, 28а, 73, 81, 7, 40, 14, 52, 45, 8,  Местн.Кало  ,  Металург  12, 7, 15, 16, 28, 5, 22, 20, 19, 26, 27, 10, 3, 14, 1, 17, 2, 18, 9 Къща, 24, 21, 9, 13 Къща, 2а,  Михаил Дойчев  24, 28,  Пирин  ,  Пловдив  27,  Самоков  6, 1, 3, 4, 14, 2, 11, 5, 13, 10, 13а, 15,  Свищов  25, 17,  Трън  8, 2, 4 Къща, 12,  УПИ LXXXIV-2229, Кв.21.  ,  Ястребец  2, 5, 6, 7

На 16.11.2020 г.  /09:01 – 13:00 ч. / -  Перник:   Благой Гебрев  56, 56, 56а, 58, 32а, 58, 32а, 56, 32 В,  Лом  36,  Стомана  ,  Хасково  1 А, 1 В, 1, 1 Б

На 16.11.2020 г.  /09:46 – 10:15 ч. ; 09:46 – 13:45 ч. ; 12:00 – 13:45 ч. / -  Чуйпетлово:   УПИ 4-194,  Кв.18  ,  УПИ Ii-48, Кв.3

На 16.11.2020 г.  /09:46 – 13:45 ч. ; 09:46 – 10:15 ч. / -  Студена,  Общ. Перник:   Еверест  13, 18, 4, 6, 19, 15, 17, 20 Къща, 14,  Илинден  28, 27, 31, 24, 29, 35, 37, 22, 20,  Ком  1а, 3, 6, 5, 8, 15, 7, 13, 11,    Ретранслатор Студена

На 16.11.2020 г.  /09:46 – 13:45 ч. ; 09:46 – 10:15 ч. ; 12:00 – 13:45 ч. / -  Боснек:   070008  ,  3-Ти Март  8, 5, 3, 6, 4, 01,  558  ,  Iv-189, Кв. 15  ,  V-90  ,  Ален Мак  4, 5, 1, 3, 10, 8, 7, 9,  Божур  4, 9, 1, 7, 3, 5, 6,  Бор  7, 5, 3, 2, 1,  Борич  5, 10, 6,  В.Левски  12, 14, 6, 10, 23, 17, 8, 27, 15, 1, 5, 19,  Витоша  1, 2, 3, 4,  Грамаге  3, 5а, 4, 8, 5, 1, 9, 6, 2, 10, 3,  3 А, 2,  Добри Дол  3, 07, 5, 9, 2, 06, 3,  Духлата  33, 24, 9, 32, 20, 28, 14, 34, 38, 10, 3, 8, 30, 29, 23, 15, 30, 11, 7, 21, 5, 22, 17, 25, 13, 12, 26, 19, 18, 2, 1, 36, 47, 63, 84, 46, 68, 108, 90, 96, 43, 51, 53, 75, 100, 48 Механата, 106, 62, 48, 57, 42, 76, 72, 98, 74, 78, 65, 39, 64, 45, 44а, 61, 94, 47, 43, 60, 58, 56, 57а, 92, 102, 80, 104, 50, 55, 52, 49, 40, 88, 44,  Евлоги Агайн  3, 1, 02, 4,  Еделвайс  3, 13, 1, 11, 4, 2, 6, 8, 2 Бунгало,  Жива Вода  11, 3, 14, 7, 1, 27, 9, 11а, 22, 23, 16, 31, 34, 36, 5, 17, 28, 26, 24, 30, 29, 2, 25, 20,  Иван Вазов  05, 01, 6, 7, 03, 07, 4,  Игличе  1а, 1, 12, 3, 9а, 5, 10,  Извора  13, 1, 3, 16, 15, 9, 5, 6, 17, 19, 21, 10,  Йордан Йовков  2, 3, 1, 8, 5, 08, 4,  Клен  3, 6, 4, 8, 01, 2,  Кокиче  5, 16, 8, 3, 10, 5, 6, 14, 12, 20, 1, 4, 2, 18, 22,  Косматица  ,  Ладивец  01, 14, 9, 10, 4, 12, 8, 2, 7,  Ливаге  6, 8, 1, 2, 10, 7, 4,  Ловен Дом  02, 04,  Махала Влахова  Вилна Сграда, 14, 10, 11, 9, 7, 8, 12, 16, Бунгало, 2,  Махала Джамбазка  6,  Минзухар  2, 3, 1,  Могиля  12, 5, 7, 11, 1,  Момина Сълза  5, 10, 9, 1, 7, 3, 2, 4, 8, 14, 12,  Н.Й.Вапцаров  11, 5, 7, 15, 8, 6, 23, 12, 17, 21, 13, 14, 4, 19,  Незабравка  13, 17, 19, 15, 21, 2, 6, 5, 7, 11, 9, 4,  Петрус  3, 7, 9, 4,  Пи 539 М.Долно Ливаге  ,  Ракита  4 А, 4, 2, 6,  Ранковица  4, 6, 1, 2,  С.Боснек  ,  Славей  4, 12, 6, 14,  Стефан Караджа  2, 8а, 9, 3, 1, 4, 8, 8б, 5, 6,  Струма  21, 9, 11, 15, 62, 13, 7, 23, 19, 7, 27, 53, 4, 39, 33, 61, 25, 85, 59, 81, 79, 55, 37, 2, 47, 41, 65, 67, 65а, 69, 49, 63, 31, 29, 71, 73, 57, 51,  УПИ XI,  Кв.1а/901  ,  УПИ XIII-342, Кв.32  ,  УПИ І-536,  Кв.43  ,  УПИ Х,  Кв, 32  ,  Х.Димитър  7, 9, 3, 11, 11а, 25,  Христо Ботев  21а, 20, 17, 8, 13, 21, 18, 12, 2, 14, 7, 6, 35, 34, 33, 40, 44, 46, 38, 32, 30, 41, 25, 47, 42, 36, 31, 50, 27, 23,  Чакова  1, 15, 2, 5, 8, 10, 7, 13, 6, 14,  Явор  7, 4, 4, 06, 2, 9, 3, 01, 1,  Яворов  3,  Ясен  2, 1,    10, 14, 10, 12, 11, 2, 3

На 16.11.2020 г.  /10:01 – 10:30 ч. / -  Перник:   Ален Мак  55, 57, 59, 38, 103в, 40, 65, 32, 57, 46, 67, 34, 48, 44, 69, 42, 36, 63,  Бабуна  1, 9, 7, 3, 2, 5а, 5, 4,  Багова Махала  28а,  Балван  7а, 2а, 11, 9, 20, 4, 23, 17,  17а, 12, 9а, 27, 24, 20, 16, 10, 6, 1, 13, 15, 2, 8, 10а, 7, 5, 22, 17, 25, 3, 20а,  Балкан  3, 6, 4, 1, 2,  Батуля  9, 5, 3, 4, 8,  2, 10, 7, 8, 6,  Бачо Киро  25, 27, 31 Къща, 6, 39, 25а, 41, 23, 29, 19, 13, 7а, 4,  17, 11, 9, 21б, 7, 15, 2, 21, 8, 5, 23, 4,  Беласица  32, 27, 25, 28, 23, 25,  8, 17, 18, 16, 12, 20, 4, 13, 14, 9, 15, 1, 2, 22, 3, 21, 6, 10, 5, 7,  Божур  4, 4,  4а, 4, 7а, 5, 4, 3, 15, 5а, 13б, 7, 3а, 9а, 3, 11, 2, 13, 9, 11а, 1, 1,  1а, 17, 1б,  Боянова Поляна  12, 14, 16, 2, 4, 12, 6, 10, 8,  Буная  19, 5, 15, 7, 9, 13, 17, 11, 2а, 4, 3, 2, 6, 1, 8, 22, 8, 26, 16, 12, 24, 14,  Васил Петлешков  1, 5, 2, 3, 6,  Венец  14, 20, 4, 10, 8а, 6, 23, 32, 17, 5, 3, 13, 20,  25, 7,  Верила  32, 8, 35, 14, 30, 24, 27, 6, 11, 15, 16, 17, 4, 9, 23, 31, 26, 2, 5, 36, 29, 21, 13, 10, 18, 25, 37,  19, 12, 20, 37, 28, 34, 1, 3, 15а, 7, 33, 22,  Веслец  5, 8, 18, 14, 12, 7, 4, 3, 10, 2, 6, 18, 1, 11, 9, 16, 13,  Витоша  14а, 5, 3, 5а, 7а, 8, 16а, 14, 14б, 4, 23а, 6, 15, 18, 17, 12, 7, 12а, 2, 21, 23, 19, 20, 13, 10, 9, 11, 16, 71, 66, 59, 67, 55, 64, 63,  65а, 69, 68, 60, 61, 57, 62, 70, 65, 58, 28а, 50а, 39, 27, 22, 48, 48а, 35, 47, 50, 28, 38, 24а, 29, 30, 56, 43, 51, 26а, 46, 54, 44, 45, 51а, 31, 53, 40, 49, 33, 52, 41, 26, 36, 25, 37, 24, 32, 51, 34, 56,  Вихрен  14, 6, 11а, 18, 9, 1, 4, 13, 21, 8а, 7, 17, 5, 8, 11, 3, 10, 15, 19, 12,  Връх Богдан  8, 4,  Връх Вола  2, 4, 6, 8,  Голобръдска  3, 8, 5, 1а, 1, 10, 6,  Горски Извор  15в, 15а, 13, 21, 5, 4а, 3, 30, 24, 23, 15б, 20, 28, 1а, 26, 6, 20а, 22, 9, 13а, 1, 18, 24а,  4, 8а, 7, 15г, 8, 24а, 9а, 15,  Гр. Перник,  Крепост  Кракра   ,  Градище  8а, 16, 13, 12, 11а, 9, 7, 17, 10, 9, 19, 13а, 5, 11, 9а, 15, 3, 10, 2а, 1, 9а, 2, 6, 4а, 4,  Девети Май  12, 23, 11, 2, 4, 21, 6, 13, 8, 9, 13а, 5, 19, 13а, 10, 3, 1, 2а, 17, 15,  Драгановец Залес.Пояс  7,  Дъга  25, 29, 15, 16, 8, 10, 6, 4а, 14, 23, 27, 4б, 21, 19, 17, 4, 31, 24, 35а, 20а, 20, 45, 43, 37, 18, 33а, 22, 47, 31а, 29а, 39, 35, 26, 33, 41,  Еделвайс  9, 8, 4,  3, 2, 1, 7, 6, 2, 4,  Ела  1,  Елбрус  13, 3, 15, 9, 19, 11, 16, 14, 18, 7, 5, 2, 9а, 12, 20, 1, 16а, 22, 26, 24, 19, 23, 21,  Зюмбюл  38,  Калина  1,  Китка  1,  Колош  12а, 14, 1, 3, 10, 5, 6, 12б,  Ком  5, 9, 3, 6, 12, 7, 1,  Краище  5, 2, 1, 3, 4, 20, 7, 16, 13, 12, 14, 8, 10, 6, 11, 8а, 10,  9,  Кракра  71, 71/5, 71, 5 71, 73, 12 71, 73, 2 71,  Крепок  7а, 6, 1, 5, 2, 3, 4,  Кристал  1,  Кристал Блокове  11, 9, 27а, 28, 3б, 1, 26, 5,  4в, 7, 59, 35,  4, 5, 3а, 38, 2, 39а, 4б, 126, 12, 8, 6,  10, 6, 29, 27, 33, 30, 35,  Лилия  16а, 18, 16, 17, 19, 15,  Липа  8,  Лисец  1, 1а,  5, 2, 3, 12, 4, 9, 11, 10, 8, 12, 13,  Люлин  111, 111а, 121, 68, 80, 58, 54а, 97, 105 А, 70, 66, 85, 101, 103а, 95, 62, 105, 75, 117, 60, 77, 107, 78, 103, 64, 89, 83, 79, 73, 93, 76, 56, 81, 99, 84, 72, 74, 105а, 91, 75а,  Марина Бара  69а, 24, 32, 35, 61, 15, 23, 17, 43, 18, 51, 71, 41, 26, 12, 61а, 27, 35а, 48, 31, 35б, 39, 52, 29, 19а, 75, 69, 35, 20, 49, 28а, 57, 25, 45, 11, 75а, 28, 59, 22, 65, 30, 63, 23а, 31а, 13, 21а, 21, 53, 55, 25а, 19, 47, 41, 34, 71а, 40,  Мах.Багова  37, 38а,  Миджур  2, 8, 6, 7, 10, 1, 11, 12, 13, 4, 9, 5,  Могиличе  16, 2, 15, 3, 5, 4,  Момина Сълза  13, 7, 5, 9, 3,  Морозов  14, 11, 13, 15, 17,  17, 7, 9, 3, 4а, 5, 1а, 4, 1, 2,  Никола Козлев  54, 48а, 31, 31, 34, 42, 36, С/У 12-То У-Ще, 48, 24, 44, 25, 23, 40, 46, 22, 26, 30, 31, 33, 29а, 50, 27, 28,  Оборище  86, 113, 84, 99, 97, 82, 95а, 103, 93, 80, 91а, 88, 109, 95, 103а, 101, 86а, 99а, 92,  Околчица  6, 1, 4а, 3, 5, 8, 7, 4,  Осогово  13а, 9, 13, 7, 15, 7 А, 11, 3, 3а, 1, 5,  Отец Паисий  102, 100, 110, 108, 81, 106, 108, 100, 102,  Палма  26, 45, 28, 41, 31, 46а, 34, 21, 39, 48, 36, 33а, 44, 25, 37, 46, 20, 40, 30а, 42, 38, 23, 22, 32, 24, 27, 39а, 33, 47, 30, 29, 40б, 43,  Партизан  8,  Пирин  2,  Предел  10, 5, 3, 8, 8а, 1, 2, 4,  Протожерица  44,  57, 65, 49а, 49, 40, 46, 57а, 52, 56, 63а, 50, 42,  54, 51, 42а, 45, 42, 58, 61, 56,  53, 47, 48, 60, 62, 45,  63, 59, 44, 55, 47, 58а, 137, 114, 147, 133, 135, 112а, 151, 120, 106, 108, 112, 131, 153, 141, 131,  155, 139, 110, 118, 147а, 126, 149, 122,  124, 122, 116, 145, 92, 69, 78, 93,  71, 103, 102,  72, 73, 117, 81, 99,  95, 96, 93, 105, 87, 127, 64, 82, 88, 84а, 66а, 111, 76, 113, 121, 99, 91, 66, 102,  101,  85, 68, 125, 90, 80, 107, 70, 67, 104, 115, 79, 119, 68а, 98, 75, 77, 102, 123, 94, 83, 92а, 100, 89, 84, 97, 115,  109, 74, 86,  Ралица  130, 6, 5, 5, 5а, 7, 1,   Роза  1, 2,  Рупите  2, 4а, 2а, 7, 5, 4, 3, 6, 1,  Самодивска  14, 10, 13, 12, 15, 17, 3, 11, 4, 11а, 4а, 7, 9, 8, 6, 5, 2, 7а, 10, 6а,  Сандански  40, 38, 42, 36,  Сахат Тепе  1,  Света Петка  56, 94, 72а,  93, 92, 61,  96, 63, 91, 70, 66 А, 68, 61, 65, 72а, 66, 63,  61, 68б, 68а, 72, 95,  Сергей Румянцев  23, 24, 24, 21, 18, 11, 1б, 7, 15, 2, 20, 1, 19, 14, 3, 21, 1а, 6, 16, 5, 9, 13, 10, 22, 17, 4, 4б,  Сини Връх  18а, 2, 6, 11, 4, 1, 13, 16, 14, 10, 3, 5, 8, 7а, 12

На 16.11.2020 г.  /12:00 – 13:45 ч. / -  Кладница:   Ii-395,  Кв.30  ,  V-17045  ,  Xii-1400, 1415, 1481, Кв.58  ,  Акация  1, 1, 2,  Бакиница  15, 9, 21, 8, 20, 17, 18, 7, 2, 14, 4, 10, 1, 6,  Бор  6, 1, 2, 8, 7, 5,  Борис Тодоров  7, 13, 3,  Брезите  11, 25, 26, 9, 3, 10 Къща, 4, 13, 2,  Брезовица  24, 22, 2, 19, 14, 20, 7, 11, 8,  Валого  19, 34, 26, 16, 6, 24, 9,  Варшава  8, 4а, 3, 6, 12,  Васил Левски  24, 16, 15а, 29, 20, 10, 19, 14, 7, 23, 25, 18, 28, 10, 6, 11, 8, 3, 20, 5, 14, .5, 4, 15, 2, 12,  Вилна Зона  ,  Витоша  3, 1, 5, 7, 6, 2, 21, 80, 35а, 26, 35, 70, 57, 38а, 46, 41, 72, 62, 14, 18, 11, 27, 22,  47, 44, 15, 40, 64, 66, 29, 8, 19, 33, 34, 2, 63, 59, 50, 43, 61, 13, 9, 10, 31, 56, 37в, 45, 17, 39, .74, 42, 65, 49, 38, 32, 58, 25, 20, 73, 68, 36, 12, 22, 55, 76, 60,  Воденичище  27, 10, 21, 25, 19, 37, 11, 9, 7, 5, 1,  Волга  19,  Горско Стоп.Витошко  ,  Градинарска  1, 3, 2, 6,  Гранит  10, 16, 2, 17, 6, 8,  Дабо  15, 8, 18, 13, 7, 20, 1, 10, 5, 3, 20,  2, 16, 9, 12, 4, 6,  Доброволец  19,  Дончо Ватах  6, 10, 4, 1, 3,  Еделвайс  7 Вила, 24, 6, 12, 14, 4,  Здравец  1, 4,  Ивайло  19, 3, 1, 6, 6, 5, 7, 13, 2, 15, 5, 8,  Иван Цветанов  22, 2, 13, 75, 8,  Иглика  11, 13 Къща, 7, 14, 23, 4, 25,  Изгрев  4, 5, 14, 15, 13, 20, 28, 31 А, 25,  Йордан Божов  6, 9, 5, 13, 15,  16, 11, 2, 4, 21, 7, 15, 3,  Калиница  12, 2, 8, 3, 5, 4, 10,  Каменарска  7, 16, 26, 21, 19, 29, 7, 10, 30, 2, 4,  Кокиче  1, 10, 8,  Кракра  23, 3, 10, 19, 8, 7, 1, 21, 12, 16а, 9, 15, 25, 30, 2,  Лале  31, 2, 15, 23, 2а, 18, 8, 16, 17, 3, 10, 5, 25, 4,  Латинка  2, 10, 4, 18, 1, 5, 14, 6,  Ливадите  5, 11, 3, 13,  Мак  7,  Матница  45, 26 Къща, 4, 6, 2, 8, 1, 109, 11, 50 Къща, 5, 51, 57, 41, 33, 55, 53, 21, 48, 64, 23, 32, 45, 31,  52 Къща, 60, 56, 42, 17, 47, 37, 28, 15, 54, 66, 38,  Минзухар  9, 2, 5,  Мирковица  40, 22, 28, 40, 32, 7, 26, 36, 11, 20, 25, 7, 13,  Младост  3, 6, 7, 2, 4,  Морена  19, 21, 9, 23, 15, 3, 17, 18,  Москва  8, 21, 22, 19, 18, 38,  1, 12, 9, 14, 17, 13, 6, 4,  Омуртаг  .16, 5, 1а,  Петър Янчов  18, 12, 16, 19, 25, 11, 23, 6, 17, 3 Къща, 2, 4,  4,  Пладнище  5,  Победа  15, 3,  Прага  20, 16, 7, 21, 2, 19, 17, 17, 21, 26, 6, 12, 28,  Разкръске  ,  Райна Княгиня  17, 5, 11, 4, 6, 10, 8, 7, 1, 12,  Рила  4, 1, 2,  Рудничар  5, 7, 10, 2, 12, 2, 23, 4, 1, 19, 27, 11,  22, 21,  Селимица  ,  Спас Бурнов  9, 6, 34, 12, 26, 2, 20, 4, 7, 11, .5, 8, .2, 61, 61,  .1,  Стадиона  2, 5, 19, 18, 8, 15, 12, 13, 10, 14, 16,  Стамен Милкин  1, 7, 5, 2,  Струма  1,  Суха Кладница  ,  Тинтява  13 Вила, 7, 6, 10, 16,  УПИ Vi-968,  Кв.67  ,  УПИ X-017112, Кв.83  ,  УПИ XI- 922 Кв.58  ,  УПИ ХХ-523, Кв.51  ,  Хан Крум  7, 18, 5, 3, 16,  Хемус  10, 19, 23, 16, 23,  Хижа Селимица  ,  Цар Самуил  57, 41, 54, 27, 25, 63, 34, 12, 44, 18, 24, 51, 31, 61, 14а, 20, 39, 36, 53, 10, 22, 43, 28, 26, 48, 33, 19,  50 Къща, 30, 9, 16, 33, 106б, 7, 106, 9, 106г, 5, 2, 36, 4, 8, 11, 13, 95, 135, 101, 79, 60, 78, 64, 80, 74, 73, 56, 91, 87, 89 Къща, 66, 130, 2, 68,  Цар Симеон  42, 16, 7, 11, 3, 15, 1, 2, 18, 5, 8, 20а, 6, 13, 25, 30, 36, 74, 53, 13, 42, 60, 72, 52, 25,  50, 27, 1, 68, 43, 56, 46, 62, 55, 23, 38, 24, 58, 31, 35, 33, 27, 40, 21, 28, 30,  41, 54, 66, 22, 48, 29, 2,  Шипка  5, 26, 11, 12, 9, 14, 1, 3, 23, 12а, 16, 6, 13,  Юрий Гагарин  14, 2, 2, 12, 14, 9, 10, 8, 7, 11, 5, 1,  Язовирска  12, 8,  Яровец  3, 2, 6, 8, 4, 7, 5, 21, 2,    С. Витошко-М Селото , Резиденция, Селимица, До ТПК, Селимица

На 16.11.2020 г.  /12:00 – 13:45 ч. / -  Студена,  Общ. Перник:   ПИ 000307,  Находище Студена  ,  Ален Мак  ,  Голо Бърдо  2,  Дома  ,  Еверест  11, 2, 3, 13, 18, 4, 6, 19, 15, 17, 20 Къща, 14,  Землище Мктп Щрабаг  ,  Извън Регулация С.Студена Кариера  ,  Илинден  11, 17, 1, 4, 7, 5, 9, 10, 12, 8, 3, 19, 15, 28, 27, 31, 24, 29, 35, 37, 22, 20,  Ком  1а, 3, 6, 5, 8, 15, 7, 13, 11,  Магистрала  3, 7, 1, 5,  Мах.Язовира  8, 17, 1, 9, 6, 5, 1, 13, 14а Къща, 12, 10, 16, 15, 11, 3, 22, 8,  Младост  2, 2,   Мусала  17, 1, 6, 10, 2, 8,  Пояс №1на Язовир Студена  ,  Пролет  11, 4, 1, 12, 6, 10, 5, 9, 12, 10, 13, 2, 8,  Рила  3, 2, 6, 4, 5, 6,   Сините Вълни  3, 9, 5, 15, 6, 15,  1а, 5, 14, 7, 1, 13, 11,  Хан Крум  ,  Черни Връх  2, 4, 9, 7, 6, 3,    Ретранслатор Студена

На 17.11.2020 г.  /09:31 – 10:00 ч. ; 12:31 – 13:30 ч. / -  Големо Бучино:   15504.34.97  ,  Vi-455,  Кв.31  ,  X-145, Кв.13  ,  Бачова Махала  ,  Витоша  24, 7, 8а, 51,  Извор  12, 15,  Кедър  2, 11, 17,  Кокиче  3,  Кошеве  20, 3,  Кракра  52а, 11, 73а, 24, 80, 53, 50, 8, .43, 92, 61, 51а, 39, 19,  Македония  16,  Нарцис  2а,  Рутеш  1,  Скачок  4,  София  46а, 3, 5, 50, 56, 1а,  Струма  15, 21, 3,  УПИ I-2,  Кв.1  ,  УПИ IV-8151 Кв.15  ,  УПИ VIII-184 Кв.48  ,  УПИ XVI-117 Кв.19  ,  УПИ XVII-167  Кв.34  ,  УПИ XXIV Кв. 39  ,  Шефтена  7б,  Яланджийска  ,  Ясен  2, 4, 4б,    ПИ 042002  М. Манастира, 256, 5, Къща, 12

На 17.11.2020 г.  /09:31 – 10:00 ч. ; 12:31 – 13:30 ч. / -  Драгичево:   537 М. Черешите  ,  559,  М. Черешите  ,  VІІ-555 Кв.80  ,  XXXIV-1087 Кв.38  ,  Александър Боянов  29 Къща, 25, 31а, 19, 20, 26, 302, 12, 50, 31, 14, 13, 21, 16, 10, 5, 6, 14,  Александър Танев  6а,  Байкал  1, 12, 10, 16, 13, 14, 8,  Бор  4а, 12, 3, 2, Местност  Черешите , 6, 4, 13, 8,  Васил Априлов  8, 2, 7, 9, 1, 4, 13, 11, 3, 5, 8д, 8, 25, 21, 23, 20, 22, 10,  10, 31, 29, 17, 14, 15, 27, 16, 33, 24, 35, 18, 21, 12, 35,  Васил Левски  18, 14, 3, 17, 12, 6, 10, 19, 1, 4, 21, 7, 15, 13, 5, 9, 8, 2, 16, 34, 20, 36, 40, 26, 54, 58, 52, 29, 22, 59, 30, 44, 27, 38, 50, 48, 42, 23,  Витоша  11а, 13, 15, 3, 5, 1, 11, 7,  Витошко Лале  1а,  Владайска  11, 9, 5, 7, 13, 1, 19, 2, Къща,  Възраждане  28, 38, 42, 45, 59, 63, 26, 24, 53, 43, 49 А, 49, 40, 61, 52, 57, 34, 44, 47, 30, 55, 32, 67, 48, 50, 149, 130, 145, 132б, М/У Гор. Идол. Драгичево, 153, 122, 143, 144, 128, 143а, 157, 142, 140, 132, 126, 138, 210а, 1, 214, 198, 183, 216, 202, 161, 186, 166 Къща, 148, 147, 225, 159, 229, 178, 167, 168, 186, 184, 243, 162,  169, 180, 138, 155, 163, 153, 165, 157, 190, 192, 167,  151, 188, 164 Къща, 231, 182, 143, 184, 194, 169, 109,  70, 68, 115, 103, 84, 141, 109, 101, 98, 135, 137, 114, 123, 118, 111, 107, 74, 92, 127, 82, 104, 94, 68, 86, 90, 110, 41, 131, 96, 88, 133, 119, 123, 100, 78, 129, 105,  106, 139, 125, 111,  113, 80, 112, 102, 105, 108, 120, 116, 64, 87, 97, 83, 89, 66, 79, 82, 93, 85, 62, 83,  66, 54, 58, 58, 1, 69, 1,  Върла Стрън  6, 1, 3,  Горно Драгичево  173, 196, 204, 200,  Горно Драгичево/Гола Могила  ,  Горно Драгичево/Копринено Орище  ,  Гранит  3, 7, 21, 6, 19, 23, 8, 15, 27, 20, 2, 17, 5,  5, 10, 13, 21, 14, 12, 10,  Долно Драгичево  ,  Здравец  11, 10, 23, 3, 5, 21, 19, 2, 15, 13, 1, 9, 6, 12, 13,  Ивайло  5, 8, 11, 16, 18, 2, 1, 12, 7, 3,  Иван Вазов  10, 3, 1, 5, 8, 2, 7, 11, 9 А, 9,  Калиница  11, 17, 15, 1, 3, 7, 27, 29, 9, 11,  5, 44, 12,  Каменица  25, 31, 23,  Кокиче  8, 7, 5, 4, 3,  Копринка  11, 15,  Кракра  .1, 2,  5, 7, 10, 9, 12, 33, 20, 19, 13, 18, 11, 16, 22, 39, 27, 41а, 29, 24б,  24, 35а, 24б, 23, 34, 21, 1, 3, 33, 35, 41,  Лебед  1, 6, 5, 16, 11, 10, 7, 12, 3, 13, 9, 14,  Любен Каравелов  12, 6,  Люлин  34, 38, 20, 6, 32, 56, 10, 2, 66, 30, 4, 70, 58, 48, 46, 9, 34,  18, 8, 3, 12, 28, 7, 22, 26, 16, 54, 1, 45, 14, 64, 24, 62, 36,  М.Копринено Орище Пи 324  ,  Магистрала  1,  Мария Луиза  24, 3, 31, 21, 35, 25, 11, 14, 10, 33, 12, 22, 15, 8, 16, 13, 17, 29, 1,  Мах.Крушите  Вила,  Местност Горно Драгичево  Къща, Къща, Дърводелна, 386, Парцел 502 Кв 429,  Местност Горно Драгичево/Ал Танев  5,  Местност Горно Драгичево/Борова Гора  ,  Местност Горно Драгичево/Гола Могила  ,  Местност Горно Драгичево/Копринено Орище  8, Къща,  Местност Горно Драгичево/Крушите  ,  Местност Горно Драгичево/Селимите  ,  Местност Горно Драгичево/Черешите  ,  Минзухар  16, 8, 2, 3, 2, 35,  Миньор  5а, 3, 6, 8, 7, 4, 2, 10, 14, 1, 5,  Мрамор  6,  Незабравка  3,  Никола Вапцаров  1, 27, 33, 41, 23, 43, 25, 22, 35, 47, 19, 32, 17, 26, 28, 21, 30, 20, 31, 37, 39, 24, 45, 13, 18, 6а, 11, 5, 1, 4, 3, 2, 6, 16, 7, 15, 20, 10, 8,  Оборище  11, 14, 12, 7а, 7, 16, 10, 13, 6, 1, 2, 4, 3,  Панайот Волов  2, 16, 3, 1, 9, 20, 4, 10, 8, 7, 6, 11, 5, 22, 12,  Пи 020003  ,  Пи 1625, М.Серимеж  ,  Пирин  37, 28, 27, 17, 5, 6, 11, 10, 12, 13, 1, 4,  4, 15, 29, 41, 7, 39, 9, 2, 21, 43, 3, 47, 23, 35, 8, 45, 33, 31, 39а, 41а,  Реката  3,  9, 11, 3, 7, 2, 4, 3, 19, 15, 13, 17,  Република  8, 6, 21, 4, 11, 2, 7, 15, 17, 1, 23, 9, 13,  Рила  23, 13, 25а, 17, 27, 19, 21,  Ропотамо  5, 1а, 3, 9,  Рударска  16, 14, 45,  Павилион,  Сава Асенов  2, 7, 11, 9,  Серимеж  ,  Средорек  14, 7, 3а, 3, 12, 4, 2,  6, 8, 10, 1, 2,  Умище  3, 1,  УПИ I-756 Кв 31 УПИ VIII-1426  ,  Физкултурна  3, 22, 2, 14, 20, 8, 5, 18, 6, 4, 1, 16, 12,  Черни Връх  4, 11, 2, 8, 1, 5, 3,  Янтра  14, 16, 22, 26, 24, 6, 18, 20, 10,  10, 22, 12, 8,    Е-79, Гл.Път Е-79, Гл.Път Е79, Магистрала, Селска Бара, 26

На 17.11.2020 г.  /09:31 – 10:00 ч. ; 12:31 – 13:30 ч. / -  Перник:   Бучински Път  ,  Изток

На 17.11.2020 г.  /09:31 – 13:30 ч. / -  Големо Бучино:   15504.34.97  ,  Vi-455,  Кв.31  ,  X-145, Кв.13  ,  Арбова  2, 2а,  Бачова Махала  ,  Бели Брег  12,  Витоша  24, 7, 8а, 51,  Даскала  4, 6, 2,  Дъбрава  7, 15,  Извор  12, 15,  Кедър  2, 11, 17,  Кокиче  3,  Кошеве  20, 3,  Кракра  52а, 11, 73а, 24, 80, 53, 50, 8, .43, 92, 61, 51а, 39, 19, 5,  Люлин  35, 33,  Македония  16,  Нарцис  2а,  Перник  37,  Република  6, 8, 20, 28, 38,  Рутеш  1,  Скачок  4,  София  46а, 3, 5, 50, 56, 1а, 28, 24а, 4,  Струма  15, 21, 3,  УПИ I-2,  Кв.1  ,  УПИ IV-8151 Кв.15  ,  УПИ VI-794 Кв.25  ,  УПИ VIII-184 Кв.48  ,  УПИ XVI-117 Кв.19  УПИ XVII-167  Кв.34  ,  УПИ XXIV Кв. 39  ,  Шефтена  7б,  Яланджийска  ,  Ясен  2, 4, 4б,    ПИ 042002  М. Манастира, 256, 5, Къща, 12, 51, 49, 50, 58, 56

На 17.11.2020 г.  /09:31 – 13:30 ч. / -  Перник:   Изток ОМВ БЪЛГАРИЯ ООД,

На 18.11.2020 г.  /09:01 – 16:00 ч. / -  Зидарци:   Иглика  2

На 18.11.2020 г.  /09:31 – 10:00 ч. ; 12:00 – 13:30 ч. / -  Люлин,  Общ. Перник:   С. Люлин,  М. Чокладиновец

На 18.11.2020 г.  /09:31 – 10:00 ч. ; 12:00 – 13:30 ч. / -  Перник:   Атанас Буров  10, 11,  Благой Гебрев  ,  Блокове На Р-К Тева  42,  Варшава  71, 3, 1,  Владимир Комаров  1а, 17, 50, 7, 12, 6, 2, 4,  жк  Тева,  ПИ 725.25  ,  Зоя Космодемянская  4, 3, 7б, 7а, 2, 1, 6, 7, 5,  Иван Земнухов  4,  Изток  2 Мошино, Павилион, 2 Мошино, 2,  Кв. Тева  43 И 44,  Крали Марко  16, 18, 22, 26, 24, 2, 20,  Лев Толстой  12, 10б, 16, 11, 6, 13, 7, 5а, 14, 8, 5, 10, 1, 2, 9, 9а, 10а, 4, 10в, 10,  3, 4а, 17,  Луганск  7, 27, 11, 10, 18, 20, 17, 3а, 3, 13, 22, 5, 15, 21, 8, 9,  Максим Горки  2, 6 Партер, 6, 4, 10, 20а, 22, 20,  24, 30в, 13, 17, 40, 30б, 37, 44, 42, 30а, 42, 17б, 34, 28, 38а, 36, 11,  Мах.Лалова  484, 71,  Младен Стоянов  Тото Пункт, 5, М/У Бл 6 И 8, 5а, 7, 1, 29, 5,  25, 13 То У-Ще Св.Кирил И Методий, 27, 3, 3,  5, 7а, 14, 14, 14, 14, 23,  11, 54а, 45, 41, 57, 28, 54, 43, 36, 37, 38,  50, 15 Къща, 47, 39, 51, 20, 55, 48, 52, 49, 53, 34, 33, 11, 15б, 11, 15а, 13, 11, 13, 13,  Мошино  Кв. Кутела , 317, Пи С Индентификатор 55871.515 9895,  Огнян Станков  47, 51, 29в, 29, 37, 43, 31, 39а, 45, 39,  Олег Кошевой  113, 113а, 123, 81, 88, 83, 89, 77, 79, 74, 85а, 119б, 117, 96б, 97, 96, 87а, 85, 90, 101, 70, 125, 87б, 107, 95, 105, 93, 89а, 103, 90а, 99, 121, 72, 80, 76, 119а, 78а, 66, 111, 96в, 87, 109, 78, 93а, 53, 41, 46, 27, 21, 38, 58, 17, 30, 7, 51, 9, 14, 71, 42, 12, 33, 29, 65, 35а, 25, 15, 20, 44, 19, 35, 69, 47, 26, 36, 12а, 18, 75, 45, 4, 75а, 54, 73, 7а, 69а, 64, 31, 8, 41а, 41б, 48, 40, 53,  57, 50, 6, 75б, 49, 11, Павилион, 10, 63, 3, 5, 69б, 44, 58а, 2а, 34, 61, 38а, 52, 67,  Пушкин  2а, 2, 1, 4, 7, 4а,  Пхенян  7,  Рашо Димитров  101,  Сергей Есенин  4, 3, 1, 1а,  Силистра  67,  Сини Вир  1, 1в, 26, 10, 29, 16, 24, 1а, 27, 24,   Съединение  31, 11, 19, 9, 17, 22, 12, 9, 29, 24, 25, 27, 23, 12, 21, 7, 16, 13, 8, 26, 15,  Тева  38, 39, 38, 39, 19, 35, 36, 40, 1, 42, 37, 13, 43, 41, 44, 99, 96, 97, 95, 94, 100, 97, 98, С/У Демо, 72, 65, 69, 70, 63, 75, 66, 15 72, 77, 73, 67, 74, 71, 68, 78, 76,  Тева /Къщи/  10а,  Трети Март  16, 5, 11, 13, 10,  Улан Батор  7,  УПИ V-7050 Кв.118  ,  Урса  16, 4, 5,  Хавана  40, 22, 32, 20, 30, 7, 24, 28,  Ханой  4, 16, 6, 9, 10,  Хемус  1,  Цоф Бараки  ,  Чернишевски  9, 19, 4, 1б, 17, 2, 15, 1а, 7, 11а, 19в, 19б, 13, 11, 10, 17а, 8,  Юрий Гагарин  1,  1, 159, 165, 1, 1, 1,  15, 1,  Кв.Мошино

На 18.11.2020 г.  /09:31 – 13:30 ч. / -  Перник:   Варшава  71, 3, 1,  Изток  ,  Луганск  7, 27, 11, 10, 18, 20, 17, 3а, 3, 13, 22, 5, 15, 21, 8, 9,  Максим Горки  30в, 13, 17, 40, 30б, 37, 44, 42, 30а, 42, 17б, 34, 28, 38а, 36,  Младен Стоянов  54а, 45, 41, 57, 28, 54, 43, 36, 37, 38,  50, 15 Къща, 47, 39, 51, 20, 55, 48, 52, 49, 53, 34,  Мошино  Кв. Кутела, 317,  Огнян Станков  47, 51,  Олег Кошевой  113, 113а, 123, 81, 88, 83, 89, 77, 79, 74, 85а, 119б, 117, 96б, 97, 96, 87а, 85, 90, 101, 70, 125, 87б, 107, 95, 105, 93, 89а, 103, 90а, 99, 121, 72, 80, 76, 119а, 78а, 66, 111, 96в, 87, 109, 78, 93а,  Пушкин  2а, 2, 1, 4, 7, 4а,  Пхенян  7,  Рашо Димитров  101,  Улан Батор  7,  Хавана  40, 22, 32, 20, 30, 7, 24, 28,  Ханой  4, 16, 6, 9, 10

На 18.11.2020 г.  /15:00 – 16:30 ч. / -  Перник:   Юрий Гагарин  1

На 18.11.2020 г.  /15:00 – 16:30 ч. / -  Студена,  Общ. Перник:   XI-1012  ,  Баба Тонка  6, 5, 11, 7, 9, 5, 4, 3,  Барбеш  1, 8, 5, Военен Блок, 3, 7, 9, 14,  Бистрица  2, 6, 1, 5, 4,  Боровец  ,  Вардар  1, 4, 10, 5, 2, 3, 6, 8,  Върбица  2,  Вършец  7, 6, 8, 4, 2, 3, 5,  Голо Бърдо  7, 15, 5, 10, 13, 10, 3, 2, 14, 11, 1, 4, 6, 8, 7, 9,  Ерма  4, 6, 1, 6, 7,  Иван Вазов  8, 6, 1, 2, 3, 4,  Каражинец  6, 28 Къща, 4, 39, 11, 13б, Вила, 8, 1, 3, 56, 7, 26, 5, 2,  Мах.Кашова  ,  Мах.Рулева  5, 7, 3, 9, 10, 4, 11,  Местн.Каражинец/И.Р./  15, 29,  Простор  1, 2, 8а, 7, 6, 5, 9, 4, 10, 8,  Разсадника  2, 4, 4, 1, 3, 2, 1,  Рила  2,  Родопи  3, 1, 5, 1, 7, 2, 6,  Ропотамо  1, 9, 2, 7, 3, 1, 4,  Рулева  2а, 1а, 4, 2, 8,  Сините Вълни  2, 4,  Стария Площад  4, 3, 6, 5, 1, 8, 3, 2,  Струма  26, 36, 34, 40, 36,  Христо Ботев  215, 217, 193, 211, 119а, 201, 219, 240, 207, 213, 252, 209, 256, 250, 258, 203, 205, 254, 264, 262, 221, 239, 266, 231, 235, 264 1, 237, 264 Военен Блок, .264 Военен Блок, 270, 260, 229, 219е, 264, 264 Воен.Бл. -Стълби, 225, 223, 268,    Военен Блок, Воен.Бл.-Вентилатор, 1, 5, Военен Блок-Вентилатор

На 19.11.2020 г.  /08:31 – 16:00 ч. /   На 20.11.2020 г.  /08:31 – 16:00 ч. / -  Драгичево:   Xxxiv-1087 Кв.38  ,  Васил Априлов  8, 25, 21, 23, 20, 22, 10,  10, 31, 29, 17, 14, 15, 27, 16, 33, 24, 35, 18, 21, 12, 35,  Възраждане  58, 58, 1, 69, 1,  Долно Драгичево  ,  Иван Вазов  10, 3, 1, 5, 8, 2, 7,  Кракра  .1, 2,  5, 7, 10, 9, 12, 33, 20, 19, 13, 18, 11, 16,  Мария Луиза  24, 3, 31, 21, 35, 25, 11, 14, 10, 33, 12, 22, 15, 8, 16, 13, 17, 29, 1,  Никола Вапцаров  13, 18, 6а, 11, 5, 1, 4, 3, 2, 6, 16, 7, 15, 20, 10, 8,  Рударска  16, 14, 45,  Павилион,    Е-79, Гл.Път Е-79, Гл.Път Е79, Магистрала

Община Радомир

На 18.11.2020 г.  /09:01 – 09:45 ч. ; 15:00 – 16:30 ч. / -  Горна Диканя:   III-1699, Кв.194  ,  IX-1508  ,  VII,  Кв. 154  ,  X-1583 ,  Кв 195  ,  Горна Диканя  ,  Махала Джорговица  ,  Махала Цамбова  ,  Парцел ХІХ-1127,  Кв.116а  ,  ПИ 003001  ,  ПИ 203  ,  УПИ I-1026, Kb.103  ,  УПИ II,  Кв.97  ,  УПИ VIII-1173, Кв.147  ,  УПИ XIII Кв.116а  ,  УПИ І-1517 Кв.211  ,  УПИ Х-1306,  Кв.165  ,    УПИ І,  Кв.115, Къща, Вила, Мах. Джорговица, Къща, Вила, УПИ І-1456 Кв.200 С.Горна Диканя

На 16.11.2020 г.  /09:00 – 12:00 ч. / -  Долна Диканя:   Гусева Махала

На 16.11.2020 г.  /09:00 – 16:00 ч. /   На 17.11.2020 г.  /09:00 – 16:00 ч. / -  Жедна:   Вила

На 17.11.2020 г.  /09:30 – 15:00 ч. /   На 18.11.2020 г.  /09:30 – 15:00 ч. /   На 19.11.2020 г.  /09:30 – 15:00 ч. /   На 20.11.2020 г.  /09:30 – 15:00 ч. / -  Старо Село,  Общ. Радомир:   XXVІІ-XXVІІІ Кв.12

На 18.11.2020 г.  /09:01 – 09:45 ч. / -  Долна Диканя:   1  ,  22085.34.98  ,  884 Кв.67а И 67б  ,  926  ,  I-354 Кв.49а  ,  II, Кв.23  ,  IV-744,  Кв.49  ,  V-648  5,  X-332, Кв.46  ,  XI-790,  Кв.55  ,  XII-375  ,  XIII-755, Кв.47  ,  XIV-586  ,  XIV-990, Кв.71  ,  XVII-1662 Кв.37  ,  XXII Кв.8  ,  Градините  ,  Кв. 72,  УПИ V-955,  954  ,  УПИ I,  Кв. 39  ,  УПИ I, Кв.43  ,  УПИ III,  Кв.63  ,  УПИ IV-838, Кв.62  ,  УПИ IX=883 Кв 67а  ,  УПИ V-458 Кв.38  ,  УПИ VII- 852,  854 Кв.65  ,  УПИ XI-261,  Кв.40  ,  УПИ XIII-990  ,  УПИ XXI-338  ,  УПИ XXVII Кв.219  ,  УПИ ХII, Кв.52  ,  УПИ ХIV-749,  Кв. 48  ,  Х-260 Кв 40  ,    ТП Калугерица, Къща, Вила, Вила, ТП Вилите, Къща, Къща, Склад, Под Язовирната Стена, Бунгало, Къща

На 18.11.2020 г.  /09:01 – 16:30 ч. / -  Долна Диканя:   II, Кв.23  ,  XIV-586  ,  XVII-1662 Кв.37  ,  Градините  ,  УПИ I,  Кв. 39  ,  УПИ I, Кв.43  ,  УПИ V-458 Кв.38  ,  УПИ XI-261,  Кв.40  ,  Х-260 Кв 40  Къщи

На 18.11.2020 г.  /15:00 – 16:30 ч. / -  Гълъбник:   IX, Кв.56  ,  Кв.25 УПИ XІІІ-353  ,  ПИ 110,  Кв.16  УПИ VII Кв.48а  ,  УПИ VІІ-112, Кв.16  ,  УПИ XVI,  Кв.48а  ,  УПИ ХV-45,  Кв.6  ,    До Селската Чешма, Къща, 11-12, Вили

На 18.11.2020 г.  /15:00 – 16:30 ч. / -  Долна Диканя:   1  ,  22085.34.98  ,  884 Кв.67а И 67б  ,  926  ,  I-354 Кв.49а  ,  II, Кв.23  ,  IV-744,  Кв.49  ,  V-648  5,  X-332, Кв.46  ,  XI-790,  Кв.55  ,  XII-375  ,  XIII-755, Кв.47  ,  Xiv-586  ,  XIV-990, Кв.71  ,  XVII-1662 Кв.37  ,  XXII Кв.8  ,  Гаджова Махала  ,  Градините  Кв. 72,  УПИ V-955,  954  ,  Милева  ,  УПИ I,  Кв. 39  ,  УПИ I, Кв.43  ,  УПИ III,  Кв.63  ,  УПИ IV-838, Кв.62  ,  УПИ IX=883 Кв 67а  ,  УПИ V-458 Кв.38  ,  УПИ VII- 852,  854 Кв.65  ,  УПИ XI-261,  Кв.40  ,  УПИ XIII-990  ,  УПИ XXI-338  ,  УПИ XXVII Кв.219  ,  УПИ ХII, Кв.52  ,  УПИ ХIV-749,  Кв. 48  ,  Х-260 Кв 40  ,    Милева Махала, Вила, Гусева Махала, Къща, Вила, Вила, Тп Вилите;, Къща, Къща, Склад, Под Язовирната Стена, Бунгало, Къща, Тп Калугерица

На 18.11.2020 г.  /15:00 – 16:30 ч. / -  Дрен:   V-420 Кв.4  ,  Втора  4, 3, 5, 20, 36, 7, 26, 28, 24, 40, 11, 9, 38, 32, 13, 18, 30, 22, 16, 42, 1, 1, 4, 22, 10, 6, 60, 39, 46, 48, 27, 1, 43, 17, 56, 41, 58, 31, 35, 60, 15, 29, 33, 50, 52, 37, 44, 21, 25, 19, 23,  Двадесет И Втора  7, 8, 6, 9,  Двадесет И Девета  1, 5, 4, 2, 1, 3,  Двадесет И Осма  1, 3,  Двадесет И Пета  6,  Двадесет И Първа  2, 10, 6,  Двадесет И Седма  3, 1,  Двадесет И Трета  9, 5, 7, 23, 23, 21,  Двадесет И Четвърта  8, 6, 2, 9, 13, 3,  Двадесет И Шеста  3,  Двадесета  3, 2, 6,  Дванадесета  3, 1, 4, 2, 5,  Девета  1, 2, 4,  Деветдесет И Девета  5, 2, 3, 1, 8, 9, 4, 7,  Деветдесет И Осма  2, 9, 7, 3, 1,  Деветдесет И Седма  9, 1, 11, 13, 5, 2, 4,  Деветдесет И Трета  1,  Деветдесет И Четвърта  5,  Деветнадесета  5, 6, 8,  Десета  5, 23, 9, 19, 11, 21, 17, 1, 13, 27, 29, 25, 7, 15, 3,  Единадесета  18, 6, 1, 5, 9, 10, 4, 7, 3, 13, 11, 8, 12, 21, 2, 19, 6, 14,  М.Попова Махала  ,  Махала Мали Дрен  5, 6, 33, 5, 3, 11, Къща, 10, 17, 41, 8,  Махала Тареина  ,  Осемдесет И Девета  5, 7, 9,  Осемдесет И Осма  6, 3, 5, 2,  Осемдесет И Пета  4,  Осемдесет И Първа  6, 10, 20, 4,  Осемдесет И Трета  3, 5, 8, 12,  Осемдесет И Четвърта  6, 3,  Осемдесет И Шеста  13, 17, 23, 10, 3,  Осемдесета  2, 1,  Осемнадесета  4, 4,  Осма  7, 11, 14, 2, 3, 6, 24, 5, 10, 15, 28, 13, 20, 22, 9, 4, 1, 8, 12, 17, 26,  Пета  6, 2, 5, 4,  Петдесет И Втора  2, 10,  Петдесет И Девета  2, 9,  Петдесет И Осма  6, 8,  Петдесет И Пета  7, 6, 2,  Петдесет И Първа  3, 7,  Петдесет И Седма  2, 6,  Петдесет И Трета  25, 29, 31, 11, 7, 5, 19,  Петдесет И Четвърта  5, 6,  Петдесет И Шеста  1, 5, 6, 1, 4, 3,  Петнадесета  21, 25, 31, 27, 26, 35, 24, 17, 15, 22, 19, 2, 11, 3, 1, 5,  Първа  46, 50, 54, 32, 1, 20, 6, 38, 14, 13, 5, 15, 11, 28, 17, 22, 21, 19, 30, 4, 25, 7, 12, 3, 26, 23, 10, 36, 34, 24, 40, 52, 2, 18, 42, 8, 32, 1,  С.Дрен  ,  Седемдесет И Втора  7, 9,  Седемдесет И Девета  4, 10, 6, 3,  Седемдесет И Осма  1, 4, 2,  Седемдесет И Пета  1,  Седемдесет И Седма  3,  Седемдесет И Трета  3, 1, 5,  Седемдесет И Четвърта  6, 1, 10, 8,  Седемдесет И Шеста  4, 6,  Седемдесета  2, 4,  Седемнадесета  1,  Седма  18, 6, 7, 15, 12, 10, 9, 16, 13, 8, 3, 19, 2, 5, 1, 4, 17, 11,  Сто  4, 6, 2,  Сто И Втора  3, 5, 7, 1,  Сто И Девета  6, 21, 1, 18,  Сто И Единадесета  2, 7,  Сто И Осма  8, 2,  Сто И Пета  4, 12, 7, 13, 11, 19, 15, 6, 9, 10, 14, 8, 21, 2, 20, 18,  Сто И Петнадесета  6, 24, 14, 4, 18, 16, 10, 2, 26, 20, 28, 8, 12, 20, 4,  Сто И Първа  5, 3, 1,  Сто И Седма  4, 21, 3, 19, 8, 7, 2, 9, 23, 25, 11, 10, 14, 17, 15, 5, 1, 6, 16,  Сто И Трета  1, 5,  Сто И Тринадесета  6, 4, 2,  Сто И Четвърта  4, 2, 6, 10, 3, 8, 11, 7, 1, 5, 9,  Сто И Шеста  1, 4, 8, 2, 6,  Трета  7, 9,  Тридесет И Втора  3, 1,  Тридесет И Девета  5, 3, 1, 1,  Тридесет И Осма  4, 1, 2, 12,  Тридесет И Пета  2,  Тридесет И Първа  1,  Тридесет И Седма  6, 2, 1, 7, 9, 3,  Тридесет И Четвърта  16, 9, 15, 10, 6, 2,  Тридесет И Шеста  12, 1, 4,  Тридесета  20, 18, 7, 2, 4, 3, 5, 1, 1,  Тринадесета  8, 114, 17, 15, 3, 5, 6, 2, 11, 9, 4, 1, 7,  УПИ Iv-761 Кв.47  ,  УПИ XVI-20 Кв.134  ,  УПИ XVII-20 Кв.134  ,  Хейзел Майнер  ,  Четвърта  46, 16, 4, 18, 89, 93, 67, 62, 58, 65, 56, 97, 64, 111, 77, 71, 54, 75, 83, 105, 63, 61, 57, 99, 81, 69, 60, 50, 101, 59, 52, 91, 79, 109, 73, 87, 95, 103,  Четиридесет И Втора  7, 12, 3, 14,  Четиридесет И Девета  7,  Четиридесет И Осма  4,  Четиридесет И Пета  18, 5, 15, 16, 29, 25,  Четиридесет И Първа  9, 1, 7,  Четиридесет И Седма  5, 7, 3, 1, 14,  Четиридесет И Трета  8, 1, 14,  Четиридесет И Четвърта  16, 14, 22,  Четиридесет И Шеста  3, 2, 5, 7,  Четиридесета  27, 24, 37, 28, 29, 23, 26, 22, 8, 11, 21, 12, 1, 3, 19,  Четиринадесета  1, 2, 5, 3,  Шеста  20, 11, 9, 1, 3, 5, 7,  Шестдесет И Втора  4,  Шестдесет И Девета  2,  Шестдесет И Пета  7, 9,  Шестдесет И Първа  6, 1, 4,  Шестдесет И Седма  3, 5, 1,  Шестдесет И Трета  2, 5,  Шестдесет И Четвърта  10, 1, 9, 5,  Шестдесет И Шеста  5, 7, 66,  Шестдесета  2, 10, 2, 3, 4,  Шестнадесета  3, 1, 2, 4, 5, 7,    3, Къща

На 18.11.2020 г.  /15:00 – 16:30 ч. / -  Старо Село,  Общ. Радомир:   I-51,  Кв.11  ,  V-130, Кв.18  ,  Vii-157 Кв.17  ,  XXVІІ-XXVІІІ Кв.12  ,  Мах.Дукова  ,    Къща

На 18.11.2020 г.  /15:00 – 16:30 ч. / -  Чуковец,  Общ. Радомир:   УПИ Iii-56, Кв.19

На 20.11.2020 г.  /10:01 – 12:00 ч. / -  Извор,  Общ. Радомир:   Махала Канджулица

Община Трън

На 20.11.2020 г.  /09:01 – 16:30 ч. / -  Бохова:   УПИ-ХI-148  ,    Къща, Вила

На 16.11.2020 г.  /09:00 – 12:30 ч. / -  Трън:   8ми Март  1,  Георги Бабичев  64, 70, 72, 69, 68, 58, 65, 45, 67, 66, 71,  Граничар  5, 3, 4, 1, 10, 15, 9, 8, 6, 7, 2,  Денчо Знеполски  66, 56, 71, 82, 61, 50, 64, 52, 46, 59, 70, 78, 54, 60, 62, 84, 68, 67, 63, 74, 48, 44, 65, 80, 72,  Мах.Горно Баринци  Параклис, 36,  Мурговица  6, 24, До Бл.7, 10, 11, 7, 2, 19, 3, 11, 9, 10, 6, 27, 4, 9, 26, 21, 17, 5, 2, 12, 8, 28, Фургон, 3, 1, 1, 5, 23,  Нов Живот  1, 5, 3,  Руй  23,  Света Троица  13, 11, 7, 10

На 16.11.2020 г.  /09:31 – 11:00 ч. ; 15:00 – 16:30 ч. /   На 17.11.2020 г.  /08:30 – 11:00 ч. ; 09:00 – 16:30 ч. ; 15:00 – 16:30 ч. /   На 18.11.2020 г.  /09:16 – 11:00 ч. ; 15:00 – 16:30 ч. /   На 19.11.2020 г.  /09:16 – 11:00 ч. ; 15:00 – 16:30 ч. /   На 20.11.2020 г.  /09:16 – 11:00 ч. ; 15:00 – 16:30 ч. / -  Лева Река

На 16.11.2020 г.  /09:31 – 11:00 ч. ; 15:00 – 16:30 ч. /   На 17.11.2020 г.  /08:30 – 11:00 ч. ; 15:00 – 16:30 ч. /   На 18.11.2020 г.  /09:16 – 11:00 ч. ; 15:00 – 16:30 ч. /   На 19.11.2020 г.  /09:16 – 11:00 ч. ; 15:00 – 16:30 ч. /   На 20.11.2020 г.  /09:16 – 11:00 ч. ; 15:00 – 16:30 ч. / -  Бусинци:   Мах.Трап, Къща

На 16.11.2020 г.  /09:31 – 11:00 ч. ; 15:00 – 16:30 ч. /   На 17.11.2020 г.  /08:30 – 11:00 ч. ; 15:00 – 16:30 ч. /   На 18.11.2020 г.  /09:16 – 11:00 ч. ; 15:00 – 16:30 ч. /   На 19.11.2020 г.  /09:16 – 11:00 ч. ; 15:00 – 16:30 ч. /   На 20.11.2020 г.  /09:16 – 11:00 ч. ; 15:00 – 16:30 ч. / -  Вукан:   УПИ III-130 Кв.12

На 16.11.2020 г.  /09:31 – 11:00 ч. ; 15:00 – 16:30 ч. /   На 17.11.2020 г.  /08:30 – 11:00 ч. ; 15:00 – 16:30 ч. /   На 18.11.2020 г.  /09:16 – 11:00 ч. ; 15:00 – 16:30 ч. /   На 19.11.2020 г.  /09:16 – 11:00 ч. ; 15:00 – 16:30 ч. /   На 20.11.2020 г.  /09:16 – 11:00 ч. ; 15:00 – 16:30 ч. / -  Горна Мелна:   87  ,    Махала Пейчиновци

На 16.11.2020 г.  /09:31 – 11:00 ч. ; 15:00 – 16:30 ч. /   На 17.11.2020 г.  /08:30 – 11:00 ч. ; 15:00 – 16:30 ч. /   На 18.11.2020 г.  /09:16 – 11:00 ч. ; 15:00 – 16:30 ч. /   На 19.11.2020 г.  /09:16 – 11:00 ч. ; 15:00 – 16:30 ч. /   На 20.11.2020 г.  /09:16 – 11:00 ч. ; 15:00 – 16:30 ч. / -  Горочевци:   Над МТП Ракитов Дол;

На 16.11.2020 г.  /09:31 – 11:00 ч. ; 15:00 – 16:30 ч. /   На 17.11.2020 г.  /08:30 – 11:00 ч. ; 15:00 – 16:30 ч. /   На 18.11.2020 г.  /09:16 – 11:00 ч. ; 15:00 – 16:30 ч. /   На 19.11.2020 г.  /09:16 – 11:00 ч. ; 15:00 – 16:30 ч. /   На 20.11.2020 г.  /09:16 – 11:00 ч. ; 15:00 – 16:30 ч. / -  Докьовци

На 16.11.2020 г.  /09:31 – 11:00 ч. ; 15:00 – 16:30 ч. /   На 17.11.2020 г.  /08:30 – 11:00 ч. ; 15:00 – 16:30 ч. /   На 18.11.2020 г.  /09:16 – 11:00 ч. ; 15:00 – 16:30 ч. /   На 19.11.2020 г.  /09:16 – 11:00 ч. ; 15:00 – 16:30 ч. /   На 20.11.2020 г.  /09:16 – 11:00 ч. ; 15:00 – 16:30 ч. / -  Долна Мелна:   Нупи 12

На 16.11.2020 г.  /09:31 – 11:00 ч. ; 15:00 – 16:30 ч. /   На 17.11.2020 г.  /08:30 – 11:00 ч. ; 15:00 – 16:30 ч. /   На 18.11.2020 г.  /09:16 – 11:00 ч. ; 15:00 – 16:30 ч. /   На 19.11.2020 г.  /09:16 – 11:00 ч. ; 15:00 – 16:30 ч. /   На 20.11.2020 г.  /09:16 – 11:00 ч. ; 15:00 – 16:30 ч. / -  Дълга Лука:   УПИ IV-71,  Кв.17

На 16.11.2020 г.  /09:31 – 11:00 ч. ; 15:00 – 16:30 ч. /   На 17.11.2020 г.  /08:30 – 11:00 ч. ; 15:00 – 16:30 ч. /   На 18.11.2020 г.  /09:16 – 11:00 ч. ; 15:00 – 16:30 ч. /   На 19.11.2020 г.  /09:16 – 11:00 ч. ; 15:00 – 16:30 ч. /   На 20.11.2020 г.  /09:16 – 11:00 ч. ; 15:00 – 16:30 ч. / -  Еловица,  Общ. Трън:   Къща

На 16.11.2020 г.  /09:31 – 11:00 ч. ; 15:00 – 16:30 ч. /   На 17.11.2020 г.  /08:30 – 11:00 ч. ; 15:00 – 16:30 ч. /   На 18.11.2020 г.  /09:16 – 11:00 ч. ; 15:00 – 16:30 ч. /   На 19.11.2020 г.  /09:16 – 11:00 ч. ; 15:00 – 16:30 ч. /   На 20.11.2020 г.  /09:16 – 11:00 ч. ; 15:00 – 16:30 ч. / -  Костуринци

На 16.11.2020 г.  /09:31 – 11:00 ч. ; 15:00 – 16:30 ч. /   На 17.11.2020 г.  /08:30 – 11:00 ч. ; 15:00 – 16:30 ч. /   На 18.11.2020 г.  /09:16 – 11:00 ч. ; 15:00 – 16:30 ч. /   На 19.11.2020 г.  /09:16 – 11:00 ч. ; 15:00 – 16:30 ч. /   На 20.11.2020 г.  /09:16 – 11:00 ч. ; 15:00 – 16:30 ч. / -  Къшле

На 16.11.2020 г.  /09:31 – 11:00 ч. ; 15:00 – 16:30 ч. /   На 17.11.2020 г.  /08:30 – 11:00 ч. ; 15:00 – 16:30 ч. /   На 18.11.2020 г.  /09:16 – 11:00 ч. ; 15:00 – 16:30 ч. /   На 19.11.2020 г.  /09:16 – 11:00 ч. ; 15:00 – 16:30 ч. /   На 20.11.2020 г.  /09:16 – 11:00 ч. ; 15:00 – 16:30 ч. / -  Мрамор,  Общ. Трън:   Стълб 32,  Клон А

На 16.11.2020 г.  /09:31 – 11:00 ч. ; 15:00 – 16:30 ч. /   На 17.11.2020 г.  /08:30 – 11:00 ч. ; 15:00 – 16:30 ч. /   На 18.11.2020 г.  /09:16 – 11:00 ч. ; 15:00 – 16:30 ч. /   На 19.11.2020 г.  /09:16 – 11:00 ч. ; 15:00 – 16:30 ч. /   На 20.11.2020 г.  /09:16 – 11:00 ч. ; 15:00 – 16:30 ч. / -  Пенкьовци

На 16.11.2020 г.  /09:31 – 11:00 ч. ; 15:00 – 16:30 ч. /   На 17.11.2020 г.  /08:30 – 11:00 ч. ; 15:00 – 16:30 ч. /   На 18.11.2020 г.  /09:16 – 11:00 ч. ; 15:00 – 16:30 ч. /   На 19.11.2020 г.  /09:16 – 11:00 ч. ; 15:00 – 16:30 ч. /   На 20.11.2020 г.  /09:16 – 11:00 ч. ; 15:00 – 16:30 ч. / -  Радово

На 16.11.2020 г.  /09:31 – 11:00 ч. ; 15:00 – 16:30 ч. /   На 17.11.2020 г.  /08:30 – 11:00 ч. ; 15:00 – 16:30 ч. /   На 18.11.2020 г.  /09:16 – 11:00 ч. ; 15:00 – 16:30 ч. /   На 19.11.2020 г.  /09:16 – 11:00 ч. ; 15:00 – 16:30 ч. /   На 20.11.2020 г.  /09:16 – 11:00 ч. ; 15:00 – 16:30 ч. / -  Стайчовци:   000621  ,    Къща

На 16.11.2020 г.  /09:31 – 11:00 ч. ; 15:00 – 16:30 ч. /   На 17.11.2020 г.  /08:30 – 11:00 ч. ; 15:00 – 16:30 ч. /   На 18.11.2020 г.  /09:16 – 11:00 ч. ; 15:00 – 16:30 ч. /   На 19.11.2020 г.  /09:16 – 11:00 ч. ; 15:00 – 16:30 ч. /   На 20.11.2020 г.  /09:16 – 11:00 ч. ; 15:00 – 16:30 ч. / -  Студен Извор:   УПИ Ii-7,  Кв.1

На 16.11.2020 г.  /09:31 – 11:00 ч. ; 15:00 – 16:30 ч. /   На 17.11.2020 г.  /08:30 – 11:00 ч. ; 15:00 – 16:30 ч. /   На 18.11.2020 г.  /09:16 – 11:00 ч. ; 15:00 – 16:30 ч. /   На 19.11.2020 г.  /09:16 – 11:00 ч. ; 15:00 – 16:30 ч. /   На 20.11.2020 г.  /09:16 – 11:00 ч. ; 15:00 – 16:30 ч. / -  Шипковица:   400053  ,    Бивш Стопански Двор

На 16.11.2020 г.  /09:31 – 16:30 ч. ; 09:31 – 11:00 ч. ; 15:00 – 16:30 ч. /   На 17.11.2020 г.  /08:30 – 16:30 ч. ; 08:30 – 11:00 ч. ; 15:00 – 16:30 ч. /   На 18.11.2020 г.  /09:16 – 16:30 ч. ; 09:16 – 11:00 ч. ; 15:00 – 16:30 ч. /   На 19.11.2020 г.  /09:16 – 11:00 ч. ; 09:16 – 16:30 ч. ; 15:00 – 16:30 ч. /   На 20.11.2020 г.  /09:16 – 11:00 ч. ; 09:16 – 16:30 ч. ; 15:00 – 16:30 ч. / -  Видрар:   Къща

На 16.11.2020 г.  /13:00 – 16:30 ч. /   На 19.11.2020 г.  /09:16 – 10:30 ч. ; 15:00 – 16:30 ч. / -  Милкьовци

На 18.11.2020 г.  /09:00 – 16:30 ч. /   На 20.11.2020 г.  /09:00 – 16:30 ч. / -  Лялинци:   I-259 Кв.13  ,  УПИ VII-115 Кв.26  ,  УПИ VIII-206 Кв.18  ,    Вила, Къща, УПИ X-244,  Кв.15, УПИ ІІ-94,  Кв. 25

На 19.11.2020 г.  /09:16 – 10:30 ч. ; 15:00 – 16:30 ч. / -  Велиново

На 19.11.2020 г.  /09:16 – 10:30 ч. ; 15:00 – 16:30 ч. / -  Ерул:   Махала Смрикат

 

 

Подробна информация за засегнатите райони можете да намерите на сайта на ЧЕЗ Разпределение в секция „Графици“, на адрес http://www.cez-rp.bg/bg/grafici/grafik-na-planirani-remonti/.  Можете да се възползвате и от онлайн приложението „Аварии, текущи ремонти и планирани прекъсвания“ на www.cez-rp.bg, за да получите информация в реално време за всички планирани и непланирани прекъсвания на електрозаxранването и за очакваното време за възстановяване му.  Освен посочените по-горе срокове, с цел обезопасяване на съоръженията за работа, осигуряване на алтернативно захранване и последващо включване на съоръженията, върxу които са извършвани планирани дейности, се налагат кратковременни оперативни превключвания на електрозахранването, чиято продължителност е под 5 минути.

 

Ръководството на дружеството поднася извинения на своите клиенти за създадените

неудобства от планираните прекъсвания на електрозаxранването.

 

 

неудобства от планираните прекъсвания на електрозаxранването. 

                           CEZ GROUP

 

 


петък, ноември 13th, 2020

 О Б Я В Л Е Н И Е

49/09.11.2020 г.

Oбщина Ковачевци обявява заявление за откриване на процедура по издаване на разрешително за водовземане от подземни води, чрез съществуващи водовземни съоръжения  – водоснабдяване на обект ”Национален детски екологичен комплекс”, разположен в имот №66648.78.444, местност „Лолица”, землище на с.Сирищник, Община Ковачевци.

В 14 дневен срок от датата на съобщението заинтересованите лица могат да подадат становища, искания, възражения и предложения в Басейнова дирекция – Благоевград.

 

 

                                                                                Община Ковачевци


четвъртък, ноември 12th, 2020

 О Б Я В Л Е Н И Е

№51/12.11.2020 г.

Дирекция „Териториално устройство, европроекти, планиране и местно развитие” при Oбщина Ковачевци, обявява изработенa делба на поземлен имот с пл.номер 1210, махала „Беловска”, с.Егълница, Община Ковачевци, област Перник , с възложител: Методи К.Евтимов.

В 14 дневен срок от датата на съобщението заинтересованите лица могат да се запознаят с изработената делба и подадат писмени становища, възражения и предложения в сградата на Община Ковачевци.

 

 

                                                                                Община Ковачевци