Обяви

сряда, февруари 24th, 2021

ОТНОСНО: Процедура по подаване на заявления по чл.37и ал.5 от ЗСПЗЗ за стопанската 2021/2022 г.

 

Лицата подават заявление по образец, одобрен от министъра на земеделието и храните, до кмета на общината, на територията на която е регистриран животновъдният им обект и/или животновъдният обект – пасище, в срок от 1 до 10 март 2021г. / стопанската 2021-2022 г./

 

Към заявлението се прилагат следните документи:

1. нотариално заверено пълномощно на упълномощеното лице;

 

2. копие от документ за регистрация или единен идентификационен код на юридическото лице или едноличния търговец съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър;

 

3. декларация за липса на данъчни задължения, както и за задължения към Държавен фонд „Земеделие“, към държавния и общинския поземлен фонд и за земите по чл. 37в, ал. 3, т. 2 ЗСПЗЗ по образец, одобрен от министъра на земеделието и храните.

ЕГЪЛНИЦА-ПАСИЩА

КАЛИЩА- пасища

КОВАЧЕВЦИ- пасища

КОСАЧА- пасища

лобош-пасища

РАКИЛОВЦИ-ПАСИЩА

СВЕТЛЯ- ПАСИЩА

СИРИЩНИК- пасища

СЛАТИНО- пасища

ЧЕПИНО- пасища

ГОДИШЕН-ПЛАН-ЗА-ПАША-ЗА-2021-2022 г


петък, февруари 12th, 2021

Уважаеми клиенти,  

 

ЧЕЗ Разпределение осъществява амбициозна инвестиционна програма за подобряване на услугите за своите клиенти.   Компанията всекидневно извършва дейности,   свързани с изнасяне или рециклиране на електрически табла,   подмяна на електромери,   ремонт на съоръжения по електрическите мрежи средно и ниско напрежение,   присъединяване на клиенти,   кастрене,   профилактика на трафопостове и други.   Успешната реализация на тези мерки налага да бъдат извършени следните планирани прекъсвания на електрозахранването за периода 15 – 19 февруари  2021 г,   включително:

 

ОБЛАСТ

Дата/период    Времетраене Засегнат район /улица,   квартал,    УПИ,   ПИ/

 

 

Област Перник

Община Брезник

На 19.02.2021 г. /13:30 – 16:30 ч./-  Брезник:   9-Ти Септември  2, .2,  Ангел Коцелянов  45, 36, 34, 40, 38, 43, 41,  Борис Антов  8, 16, 5, 3, 18, 6, 3, 9, 15а, 13, 14, 15, 2, 10, 12, 11, 7,  Владо Радославов  18, 7, 20, 17, 3, 11, 15, 24, 5, 13,  Ефтим Стоянов  5, 4, 2, 7, 3, 9,  Крум Савов  10, 5, 12, 3, 9, 14, 16, 1, 7, 18,  Синчец  1, 3

На 16.02.2021 г. /13:30 – 16:30 ч./  На 17.02.2021 г. /13:30 – 16:30 ч./  На 18.02.2021 г. /13:30 – 16:30 ч./-  Брезник:   Ангел Коцелянов  33, 30, 21, 31, 25, 23,  Евстати Николов  2а,  Елена Георгиева  37, 30, 20, 18, 12, 29, 26, 17, 39, 15, 21, 14, 24, 36, 15а, 24, 34, 38, 35, 43, 31, 27, 41, 22, 28, 33, 19,  Ефтим Стоянов  1,  Йордан Стефанов  18, 20,  Крум Савов  6а, 2, 6, 4, 8, 3,  Славянска  2

На 17.02.2021 г. /15:30 – 16:00 ч./  На 19.02.2021 г. /15:30 – 16:00 ч./-  Долна Секирна

На 17.02.2021 г. /15:30 – 16:00 ч./  На 19.02.2021 г. /15:30 – 16:00 ч./-  Кошарево:   000339  ,    Мах.Ранинци, Къща

На 15.02.2021 г. /13:30 – 16:30 ч./  На 16.02.2021 г. /13:30 – 16:30 ч./  На 17.02.2021 г. /13:30 – 16:30 ч./  На 18.02.2021 г. /13:30 – 16:30 ч./  На 19.02.2021 г. /13:30 – 16:30 ч./-  Режанци:   УПИ V-282 Кв.30

Община Земен

На 17.02.2021 г. /15:30 – 16:00 ч./  На 19.02.2021 г. /15:30 – 16:00 ч./-  Габровдол

На 17.02.2021 г. /15:30 – 16:00 ч./  На 19.02.2021 г. /15:30 – 16:00 ч./-  Горна Врабча:   Махала Деяновци  ,  Стопански Двор  ,    Къща

На 17.02.2021 г. /15:30 – 16:00 ч./  На 19.02.2021 г. /15:30 – 16:00 ч./-  Горна Глоговица

На 17.02.2021 г. /15:30 – 16:00 ч./  На 19.02.2021 г. /15:30 – 16:00 ч./-  Дивля:   Мах.Кукувичарска  ,  Мах.Фильова

На 17.02.2021 г. /15:30 – 16:00 ч./  На 19.02.2021 г. /15:30 – 16:00 ч./-  Долна Врабча

На 17.02.2021 г. /15:30 – 16:00 ч./  На 19.02.2021 г. /15:30 – 16:00 ч./-  Еловдол:   Iv-355 Кв.23  ,  Кв.15

На 17.02.2021 г. /09:01 – 10:00 ч.; 14:45 – 16:00 ч./-  Жабляно:   Цигански Брод

На 17.02.2021 г. /09:01 – 10:00 ч.; 14:45 – 16:00 ч./-  Земен:   Пещерско Шосе  23

На 17.02.2021 г. /09:01 – 16:00 ч./-  Земен КАРИЕРИ И ВАРОДОБИВ АД

На 17.02.2021 г. /15:30 – 16:00 ч./  На 19.02.2021 г. /15:30 – 16:00 ч./-  Калотинци

На 17.02.2021 г. /15:30 – 16:00 ч./  На 19.02.2021 г. /15:30 – 16:00 ч./-  Мурено:   Къща

На 17.02.2021 г. /15:30 – 16:00 ч./  На 19.02.2021 г. /15:30 – 16:00 ч./-  Смиров Дол

На 17.02.2021 г. /15:30 – 16:00 ч./  На 19.02.2021 г. /15:30 – 16:00 ч./-  Чепино:   Над  Центъра

Община Ковачевци

На 17.02.2021 г. /08:00 – 09:00 ч./  На 18.02.2021 г. /15:00 – 16:00 ч./  На 19.02.2021 г. /13:31 – 14:00 ч./-  Егълница

На 17.02.2021 г. /15:30 – 16:00 ч./  На 19.02.2021 г. /15:30 – 16:00 ч./-  Калище:   Къща

На 17.02.2021 г. /09:01 – 10:00 ч.; 14:45 – 16:00 ч./-  Калище:   Магазин

На 17.02.2021 г. /15:30 – 16:00 ч./  На 19.02.2021 г. /15:30 – 16:00 ч./-  Ковачевци,  Общ. Ковачевци:   XXIV-1148,  Кв.49  ,  XXXII, Кв.54а  ,  М. Циганка  Пи-5,  Махала Калайджийска  ,  Нупи 1, Масив 1, С.Ковачевци  ,  Нупи 1146, Мах.Стаменкова  ,  Нупи 17а,  С. Ковачевци  ,  Нупи №1,  Кад.Район 123  ,  С. Ковачевци,  Общ. Ковачевци Местност Яз. Пчелина  ,  УПИ XІІ-343 Кв.36  ,  УПИ-XIII,  Кв.53а  ,  Циганка  ,    Жил.Сграда, Къща, Мах&Quot;Каладжийска&Quot;

На 17.02.2021 г. /13:01 – 13:30 ч./  На 19.02.2021 г. /13:01 – 13:30 ч./-  Ковачевци,  Общ. Ковачевци:   М. Циганка  Пи-5,  Махала Калайджийска  ,  Нупи 17а,  С. Ковачевци  ,  Нупи №1,  Кад.Район 123  ,  С. Ковачевци,  Общ. Ковачевци Местност Яз. Пчелина  ,  Циганка  ,    Къща, Мах.Каладжийска;

На 17.02.2021 г. /13:01 – 16:00 ч./  На 19.02.2021 г. /13:01 – 16:00 ч./-  Ковачевци,  Общ. Ковачевци:   М. Циганка  Пи-5,  С. Ковачевци,  Общ. Ковачевци Местност Яз. Пчелина  ,  Циганка

На 17.02.2021 г. /13:01 – 13:30 ч.; 15:30 – 16:00 ч./  На 19.02.2021 г. /13:01 – 13:30 ч.; 15:30 – 16:00 ч./-  Косача:   Мах. Дръжкарска, Къща, Къща, Мах.Малинова

На 17.02.2021 г. /13:01 – 16:00 ч.; 13:01 – 13:30 ч./  На 19.02.2021 г. /13:01 – 16:00 ч.; 13:01 – 13:30 ч./-  Лобош:   Яз.Пчелина

На 17.02.2021 г. /15:30 – 16:00 ч./  На 19.02.2021 г. /15:30 – 16:00 ч./-  Лобош:   Нупи 14  ,    Яз.Пчелина

На 17.02.2021 г. /15:30 – 16:00 ч./  На 19.02.2021 г. /15:30 – 16:00 ч./-  Ракиловци:   Къща

На 17.02.2021 г. /15:30 – 16:00 ч./  На 19.02.2021 г. /15:30 – 16:00 ч./-  Светля:   336,  М. Сред Селото  ,  УПИ XIX-298 Кв.22  ,    До Черквата

На 17.02.2021 г. /15:30 – 16:00 ч./  На 19.02.2021 г. /15:30 – 16:00 ч./-  Сирищник:   УПИ Iv-1161 Кв.39  ,  УПИ XIII Кв.30  ,  УПИ XIV Кв.30  ,  УПИ ІV-494,  Кв.38  ,    Мах.Денева;

На 17.02.2021 г. /15:30 – 16:00 ч./  На 19.02.2021 г. /15:30 – 16:00 ч./-  Слатино,  Общ. Ковачевци

Община Перник

На 17.02.2021 г. /13:00 – 16:30 ч./  На 18.02.2021 г. /13:00 – 16:30 ч./-  Витановци:   Васил Левски  50а,  Кракра Пернишки  11, 1,  Света Неделя  7,  УПИ І-51 Кв.14  ,    3

На 19.02.2021 г. /13:00 – 16:30 ч./-  Витановци:   П-Л Іv-241,  Кв.29  ,  Христо Ботев  58

На 15.02.2021 г. /13:00 – 16:00 ч./  На 16.02.2021 г. /13:00 – 16:00 ч./  На 17.02.2021 г. /13:00 – 16:00 ч./  На 18.02.2021 г. /13:00 – 16:00 ч./  На 19.02.2021 г. /13:00 – 16:00 ч./-  Дивотино:   Витоша  14, 7а, 9, 16,  Дванадесета  6, 5, 10, 1,  Единадесета  13, 24а,  Комсомолска  1,  Люлин  14, 15, 8, 10, 2, 3, 12, 6, 5, 1, 11, 4,  Махала Герен  5,  Миньор  130,  Петдесетипета  1,  Петнадесета  7а, 2, 1, 6, 12, 7, 10, 5, 9,  Първа  3,  Слатина  3, 5, 2, 1,  Тринадесета  3, 2, 7, 2, 5, 3, 18, 1, 5, 12, 9,  Четринадесета  18, 16, 1, 10, 5, 3, 13, 21, 14, 21, 17, 19, 26, 6, 20 Къща, 2, 9, 11, 8, 4, 7,  Шестнадесета  2, 4

На 15.02.2021 г. /13:01 – 13:30 ч.; 15:30 – 16:30 ч./-  Кралев Дол:   3-Ти Март  16, 41, 24, 38, 25, 28, 18, 40, 13, 22, 30, 3, 24, 42, 19, 32, 20, 17, 14, 6, 11а, 5, 11, 12, 4, 7 А, 14, 10, 7, 3,  Божилец  7, 5,  Боян Витков  3, 2, 8, 13, 5, 17, 12, 23, 16, 1,  В.Левски  12, 14, 21, 13, 1,  Васил Левски  13, 3, 6, 16, 19, 15, 17, 9,  Велико Търново  3, 6, 5, 6а, 15, 10, 14, 8, 11,  Волга  21, 23, 14, 19, 17, 10, 2, 5, 1, 7, 9, 6, 4,  Голо Бърдо  10, 13, 6, 3, 8, 21, 7, 1,  Граничар  32, Къща, 3, 4, 2, 1, 5, 8,  Драва  2, 4,  Дунав  4, 2,  Дъбрава  Къща, 26, 14, 20, 2, 1, 21, 4, 27, 29, 25а, 10, 3,  Еделвайс  1, 2,  Извора  4, 5, 6,  Изгрев  9,  Искър  15, 6, 9, 4, 11, 5, 10, 2, 3, 8, 7, 14, 25, 9, 5, 17, 20, 11,  Калофер  1, 2, 3, 6,  Калужерец  1, 8, 14, 15, 10,  Лале  9, 2, 10, 7, 16, 8, 1, 12, 6, 5, 6, 23, 9, 34, 20, 32, 22, 17, 26, 8, 19, 21, 28а, 31, 36, 25, 38, 27, 33,  Люлин  8, 4, 13, 7а, 7, 5, 8 А, 8а, 1, 2, 6, 10, 7,  Люляк  5, 14, 11, 10, 9,  Махала Айдарица  11, 5, 4, 13, 12, 6, 2, 3, 10, 5,  Махала Орниче  12, 4, 8, 15, 16, 26, 3, 14, 2, 24,  Металург  35, 29, 17, 9а, 20, 21, 25, 11, 2, 12, 16, 13, 19, 21, 5, 1, 30, 9, 18, 3, 15, 24, 6, 28, 35, 8, 19, 8,  Минзухар  10, 1, 10, 4, 2, 7, 2,  Миньор  3, 5,  Орниче  14, 6, 13а, 1, 6, 2, 25, 29, 2, 9, 4а, 25, 4, 5, 24, 21, 11,  Отец Паисий  62, 55 А, 23, 31, 55, 79, 75, 43, 41, 59, 63, 81, 45, 39, 33, 23, 29, 65, 17, 27, 71, 73, 21, 69, 4, 51, 35, 25, 61, 48, 19, 14, 10, 6, 3, 13, 24, 5, 18, 9, 8, 12, 21, 1, 2, 11, 13, 26, 12, 15, 6а,  Паисиева  4,  Родопи  33, 4, 12, 1, 7, 15,  Светлина  3, 1, 2,  Синчец  3,  Славей  7, 44, 6, 12, 18, 26, 17, 10, 25, 23, 5, 8, 16, 13, 27, 9а, 4, 36, 32, 9, 1, 23а, 15,  Струма  4, 7, 6, 2, 8, 14, 5,    Фуражомелка

На 16.02.2021 г. /13:01 – 13:30 ч.; 15:01 – 16:00 ч./-  Люлин,  Общ. Перник:   С. Люлин,  М. Чокладиновец

На 15.02.2021 г. /13:01 – 13:30 ч.; 15:30 – 16:30 ч./-  Перник:   XIII-511.538 Кв.111  ,  Аврора  1,  Айдарица  4,  Баба Парашкева  7, 3, 5, 4, 6, 1, 6, 1, 2,  Балева Махала/Даскалово/  ,  Белоградчишки Скали  5, 3, 6, 2, 1, 18, 7,  Бор  7,  Боровец  6, 24, 25, 21, 9, 5, 1, 10, 1а, 15, 16, 27, 7, 13, 29, 20, 19, 4, 26, 18, 22, 17, 3, 11, 4, 12, 8, 2,  Братя Кокарешкови  3, 5, 1, 7,  Волга  65, 61, 64, 59, 67, 69, 23, 5, 14, 1, 3, 7, 19, 18, 6, 23, 11, 9, 8, 17, 16, 25, 4, 21, 20, 15,  Грамаге  21, 20, 6, 29, 18, 19а, 14, 20, 1, 22, 13, 16, 25, 15, 7, 25, 17, 8, 18а, 6а, 3, 20а, 15а, 19, 35, 8, 27, 33, 2а, 31, 10, 9, 29, 4, 24, 37, 29а, 5,  Димитър Благоев  185, 276, 260, 195, 197, 187, 195, 193, 187, 274, 191, 280, 272, 189, 278, 183, 137, 137, 131, 135, 141, 146, 135 А, 155, 40, 226, 238, 206, 210, 154, 93, 218, 178, 216, 254, 230, 242, 248, 150, 141, 208, 121, 194, 137, 138, 204, 236, 200а, 184, 145, 97, 202, 244, 240, 222, 212, 152, 220, 133, 117, 176, 142, 242, 192, 119, 146, 194, 152, 190, 169, 123, 127, 163, 171, 91, 140, 250, 200, 216, 234, 196, 113, 192, 89, 173, 182, 85, 236, 230, 180, 99, 148, 95, 131, 157, 246, 188, 178, 115, 147, 174, 228, 87, 222, 234, 155, 232, 83, 139, 125, 167, 149, 198, 268, 159, 270, 258, 266, 153, 262, 264, 149, 157а, 256, 260, 240,  Димитър Хранов  3, 2,  Драва  3, 2, 4, 1,  Евгении Ачанов  12, 17, 3, 5, 2, 8, 6, 7,  Жива Вода  1,  Ивайло  1,  Йордан Лютибродски  66, 71, 62, 67, 63, 69, 70а, 73, 65, 70, 73а, 81, 77, 74, 80, 79, 78, 77, 75, 79, 76,  Калкас  ,  Климент Охридски  6, 1, 2, 10, 8, 12, 4,  Костенец  9, 5, 7, 8, 2, 6, 3а, 5, 3, 1, 4,  Кралевски Път  3, 20, 1, 12, 18, 189, 13, 15, 24, 9, 284, 280, 22, 7, 173, 201,  Лазар Робев  4, 4а, 2,  Леденика  2, 1, 4, 10, 1, 12, 6,  Ленин  90, 85, 97а, 84, 80, 95, 82, 101а, 85, 98, 83, 96, 93, 94, 111, 89, 104, 78а, 88, 102, 87, 100, 86, 113, 97, 101, 83а, 91, 92, 111а, 105, 109, 107, 99, 44, 59, 74, 69, 72, 70, 67, 45, 53, 66, 61, 55, 47, 57, 64, 75, 60, 49, 52, 50, 78, 54, 62, 48, 68, 72а, 49, 68, 65, 42, 43, 40, 74, 76, 40, 51, 56, 59, 46, 75, 63, 71, 77, 73, 58, 70а, 52,  Мах.Захаринова  46, 50, 41, 56, 40, 54, 44,  Мах.Чешкарова  ,  Момин Проход  1,  Ракитовец  ,  Рилски Езера  8а, 6, 12а, 8, 8б, 20, 14, 4, 10, 12, 11, 1, 16, 3, 2, 5, 9, 7, 9а,  Станке Димитров  29, 58, 46, 35, 17, 54, 46а, 39, 33, 27, 60, 48а, 50, 48, 44, 52,  УПИ I-34.121, Мах.Джерманова  ,  УПИ XII-511.539,  Кв.111 Кв.Църква  ,  УПИ І Кв.81  ,  Христо Македонски  4, 2,  Христо Смирненски  11, 10, 73, 15, 74, 3, 81, 78, 79, 2, 9, 4, 72, 1, 71, 8, 5, 76а, 77, 7, 86, 80, 83, 76, 13, 75, 6,  Църква  Кр.Път,  Чехов  1,  Чуйпетлово  1, 4, 2, 3, 6, 6, 5, 1.

На 15.02.2021 г. /13:01 – 16:30 ч./-  Перник:   Айдарица  4,  Бор  7,  Боровец  6, 24, 25, 21, 9, 5, 1, 10, 1а, 15, 16, 27, 7, 13, 29, 20, 19, 4, 26, 18, 22, 17, 3, 11, 4, 12, 8, 2,  Волга  65, 61, 64, 59, 67, 69,  Димитър Благоев  185, 276, 260, 195, 197, 187, 195, 193, 187, 274, 191, 280, 272, 189, 278, 183,  Евгении Ачанов  12, 17, 3, 5, 2, 8, 6, 7,  Кралевски Път  3, 20, 1, 12, 18, 189, 13, 15, 24, 9, 284, 280, 22, 7, 173, 201,  Църква  Кр.Път,  Чуйпетлово  1, 4, 2, 3, 6, 6, 5, 1.

На 16.02.2021 г. /13:01 – 13:30 ч.; 15:01 – 16:00 ч./-  Перник:   Атанас Буров  10, 11,  Благой Гебрев  ,  Блокове На Р-К Тева  42,  Варшава  71, 3, 1,  Владимир Комаров  1а, 17, 50, 7, 12, 6, 2, 4,  Есенин  4,  Жк. Тева,  ПИ 725.25  ,  Зоя Космодемянская  4, 3, 7б, 7а, 2, 1, 6, 7, 5,  Иван Земнухов  4,  Изток  2 Мошино, Павилион, 2 Мошино, 2,  Кв. Тева  43 И 44,  Крали Марко  16, 18, 22, 26, 24, 2, 20,  Лев Толстой  12, 10б, 16, 11, 6, 13, 7, 5а, 14, 8, 5, 10, 1, 2, 9, 9а, 10а, 4, 10в, 10, 3, 4а, 17,  Луганск  7, 27, 11, 10, 18, 20, 17, 3а, 3, 13, 22, 5, 15, 21, 8, 9,  Максим Горки  2, 6 Партер, 6, 4, 10, 20а, 22, 20, 24, 30в, 13, 17, 40, 30б, 37, 44, 42, 30а, 42, 17б, 34, 28, 38а, 36, 11,  Мах.Лалова  484, 71,  Младен Стоянов  Тото Пункт, 5, м/у  Бл 6 И 8, 5а, 7, 1, 29, 5, 25, 13 То У-Ще Св.Кирил И Методий, 27, 3, 3, 5, 7а, 14, 14, 14, 14, 23, 11, 54а, 45, 41, 57, 28, 54, 43, 36, 37, 38, 50, 15 Къща, 47, 39, 51, 20, 55, 48, 52, 49, 53, 34, 33, 11, 15б, 11, 15а, 13, 11, 13, 13,  Мошино  Кв.&Quot;Кутела&Quot;, 317, ПИ С Индентификатор 55871.515 9895,  Огнян Станков  47, 51, 29в, 29, 37, 43, 31, 39а, 45, 39,  Олег Кошевой  113, 113а, 123, 81, 88, 83, 89, 77, 79, 74, 85а, 119б, 117, 96б, 97, 96, 87а, 85, 90, 101, 70, 125, 87б, 107, 95, 105, 93, 89а, 103, 90а, 99, 121, 72, 80, 76, 119а, 78а, 66, 111, 96в, 87, 109, 78, 93а, 53, 41, 46, 27, 21, 38, 58, 17, 30, 7, 51, 9, 14, 71, 42, 12, 33, 29, 65, 35а, 25, 15, 20, 44, 19, 35, 69, 47, 26, 36, 12а, 18, 75, 45, 4, 75а, 54, 73, 7а, 69а, 64, 31, 8, 41а, 41б, 48, 40, 53, 57, 50, 6, 75б, 49, 11, Павилион, 10, 63, 3, 5, 69б, 44, 58а, 2а, 34, 61, 38а, 52, 67,  Пушкин  2а, 2, 1, 4, 7, 4а,  Пхенян  7,  Рашо Димитров  101,  Сергей Есенин  4, 3, 1, 1а,  Силистра  67,  Сини Вир  1, 1в, 26, 10, 29, 16, 24, 1а, 27, 24,  Съединение  31, 11, 19, 9, 17, 22, 12, 9, 29, 24, 25, 27, 23, 12, 21, 7, 16, 13, 8, 26, 15,  Тева  38, 39, 38, 39, 19, 35, 36, 40, 1, 42, 37, 13, 43, 41, 44, 99, 96, 97, 95, 94, 100, 98, С/У Демо, 72, 65, 69, 70, 63, 75, 66, 15 72, 77, 73, 67, 74, 71, 68, 78, 76,  Тева /Къщи/  10а,  Трети Март  16, 5, 11, 13, 10,  Улан Батор  7,  УПИ V-7050 Кв.118  ,  Урса  16, 4, 5,  Хавана  40, 22, 32, 20, 30, 7, 24, 28,  Ханой  4, 16, 6, 9, 10,  Хемус  1,  Цоф Бараки  ,  Чернишевски  9, 19, 4, 1б, 17, 2, 15, 1а, 7, 11а, 19в, 19б, 13, 11, 10, 17а, 8,  Юрий Гагарин  1, 1, 159, 165, 1, 1, 1, 15, 1, Кв.Мошино

На 16.02.2021 г. /13:01 – 16:00 ч./-  Перник:   Изток  2 Мошино,  Максим Горки  10,  Младен Стоянов  14, 14, 14, 14, 23, 11,  Мошино  ,  Огнян Станков  29в, 29

На 17.02.2021 г. /13:30 – 14:30 ч./-  Перник:   Лев Толстой  346

На 15.02.2021 г. /13:00 – 16:30 ч./  На 16.02.2021 г. /13:00 – 16:30 ч./-  Рударци:   1452  ,  XVIII-1965, 1967 Кв.127  ,  Арда  1,  Бистрица  1,  Вардар  27, 18, 25, 9, 19, 4, 3, 13, 16, 12, 7, 10,  Добрич  2,  Драва  1 А,  Ехо  ,  Кало  ,  Кракра  1, 11, 3, 2, 9, 8, 7, 16,  Кривуля  11, 44, 55, 10, 19, 2, М.Кривульо, 29б, 12, ТП Ехо Ст.22 Кл.Б, 47, 45, 41, 53, 13, 15, 31,  Лом  30, 13, 1, 12, 28, 9, 14, 20, 50, 2, 7, 26, 8, 48, 32, 4, 2, 17, 44, 6,  Несебър  6, 2, 1 Къща, 5, 9, 3,  Никола Вапцаров  7,  Опълченска  1, 15, 2, 38, 17, 11, 5, 5, 15, 3, 13а, 1, 42, 7, 25, 2, 46, 20, 32, 3, 22, 34,  Перник  5, 8, 1, 7, 4, 6,  Силистра  4, 11, 7, 13, 1, 15, 14, 12, 5, 16, 9а, 10,  София  11, 1, 27, 2, 6, 25, 14, 23, 5, 3,  Струма  4, 9, 2, 1, 3,  Тинтява  2, 4, 3, 1,  Ул.Вардар/Ул.Силистра  ,  Черни Връх  143а, 109, 131а, 88, 129, 163, 167, 184, 147, 61, 109, 155, 139, 125, 123, 105, 111, 157, 137, 161, 80, 125а, 159, 99а, 151, 141, 151, 107, 111, 149, 145, 113, 162, 131 А, 121, 90, 127, 103, 135, 133, 143, 157, 61, 82, 101, 119,  Янтра  35

На 15.02.2021 г. /13:01 – 13:30 ч.; 13:01 – 16:30 ч.; 15:30 – 16:30 ч./-  Студена,  Общ. Перник:   Бор  2 Срещу Д  Л  В,  Боровец  30, 7, 12, 28, 9,  Волга  67, 4,  Кралевски Път  1,  Райко Даскалов  4а,  Христо Ботев  11, 18а, 2.

Община Радомир

На 17.02.2021 г. /08:00 – 09:00 ч. По искане на „ЕСО“ ЕАД /   На 18.02.2021 г. /15:00 – 16:00 ч. По искане на „ЕСО“ ЕАД /   На 19.02.2021 г. /13:31 – 14:00 ч./-  Беланица:   10 Вила

На 17.02.2021 г. /08:00 – 09:00 ч. По искане на „ЕСО“ ЕАД /   На 18.02.2021 г. /15:00 – 16:00 ч. По искане на „ЕСО“ ЕАД / -  Бобораци:   VI-218, Кв.32  ,  VIII-214 Кв.31  ,  XIII-216 , Kw.31  ,  ІІІ – 323 Кв.26  ,  Напоителни Системи  Струма-Места Еад  ,  УПИ II- 94,  Кв. 25  ,  УПИ V-219, Kw.32  ,  УПИ Xii-250, Кв.30  ,  ХVIII-136,  Кв.23  ,    Къща

На 17.02.2021 г. /08:00 – 09:00 ч. По искане на „ЕСО“ ЕАД /   На 18.02.2021 г. /15:00 – 16:00 ч. По искане на „ЕСО“ ЕАД / -  Жедна:   IX-77 Кв.12  ,    Вила, Центъра

На 17.02.2021 г. /08:00 – 09:00 ч. По искане на „ЕСО“ ЕАД /   На 18.02.2021 г. /15:00 – 16:00 ч. По искане на „ЕСО“ ЕАД / -  Житуша:   П-Л ІV Пл.№711,  Кв.56  ,  УПИ V-675, Кв.52  ,  Упиvі  ,    Вила, Къща, 4

На 17.02.2021 г. /08:00 – 09:00 ч. По искане на „ЕСО“ ЕАД /   На 18.02.2021 г. /15:00 – 16:00 ч. По искане на „ЕСО“ ЕАД / -  Извор,  Общ. Радомир:   Кв.1, УПИ ХІV  ,  Махала Канджулица  ,  Парцел V-220,  Кв.12  ,  УПИ II-492 Кв.41  ,  УПИ III-345,  Кв.34  ,  УПИ V-310 Кв.34  ,  УПИ Vi-332 Кв.39  ,  УПИ VI-441  ,  УПИ VII-69,  Кв.13  ,    До Фурната, Къща

На 17.02.2021 г. /08:00 – 09:00 ч./  На 18.02.2021 г. /15:00 – 16:00 ч./  На 19.02.2021 г. /13:31 – 14:00 ч./-  Извор,  Общ. Радомир:   Махала Канджулица

На 17.02.2021 г. /08:00 – 09:00 ч. По искане на „ЕСО“ ЕАД /   На 18.02.2021 г. /15:00 – 16:00 ч. По искане на „ЕСО“ ЕАД / -  Касилаг:   X-130  ,  УПИ ІІІ-230  ,  УПИ ХІV-191  ,    Къща

На 17.02.2021 г. /08:00 – 09:00 ч. По искане на „ЕСО“ ЕАД /   На 18.02.2021 г. /15:00 – 16:00 ч. По искане на „ЕСО“ ЕАД / -  Кленовик:   I-111  ,  II-169, Кв.15  ,  VI-5  ,  Кв.20  ,  УПИ XVI-131,  Кв. 9а  ,    Стопански Двор, До Митко Пожарникара, м/у  Житуша И Кленовик, Бунгало, Вила, 4, 7, 6, 8

На 17.02.2021 г. /08:00 – 09:00 ч. По искане на „ЕСО“ ЕАД /   На 18.02.2021 г. /15:00 – 16:00 ч. По искане на „ЕСО“ ЕАД / -  Кошарите:   П-Л VII-117,  Кв.18  ,  УПИ VІІІ, Кв. 17  ,    Къша

На 17.02.2021 г. /08:00 – 09:00 ч. По искане на „ЕСО“ ЕАД /   На 18.02.2021 г. /13:00 – 16:00 ч.; 15:00 – 16:00 ч. По искане на „ЕСО“ ЕАД /   На 19.02.2021 г. /13:00 – 16:00 ч.; 13:31 – 14:00 ч./-  Негованци:   VI-355  ,  УПИ VIII-414 ,  Кв.10  ,  УПИ-130 Кв.37

На 17.02.2021 г. /08:00 – 09:00 ч. По искане на „ЕСО“ ЕАД /   На 18.02.2021 г. /15:00 – 16:00 ч. По искане на „ЕСО“ ЕАД /   На 19.02.2021 г. /13:31 – 14:00 ч./-  Поцърненци:   Махала Калугерски Чифлик 65  ,    Хан, Фургон

На 17.02.2021 г. /08:00 – 09:00 ч. По искане на „ЕСО“ ЕАД /   На 18.02.2021 г. /15:00 – 16:00 ч. По искане на „ЕСО“ ЕАД /   На 19.02.2021 г. /13:31 – 14:00 ч./-  Прибой:   340, Махала Дошлячка  Фасулкова Махала, Къща, Мах.Гърбева, Вила, Мах. Кайтаска, Къща, Бунгало

На 17.02.2021 г. /13:01 – 13:30 ч.; 15:30 – 16:00 ч./  На 19.02.2021 г. /13:01 – 13:30 ч.; 15:30 – 16:00 ч./-  Радибош

На 15.02.2021 г. /13:00 – 16:00 ч./  На 16.02.2021 г. /13:00 – 16:00 ч./  На 17.02.2021 г. /13:00 – 16:00 ч./  На 18.02.2021 г. /13:00 – 16:00 ч./  На 19.02.2021 г. /13:00 – 16:00 ч./-  Чуковец,  Общ. Радомир:   УПИ III-56, Кв.19

 

Община Трън

На 17.02.2021 г. /13:30 – 16:30 ч./-  Главановци,  Общ. Трън

На 18.02.2021 г. /13:30 – 16:30 ч./-  Трън:   Денчо Знеполски  89, 91, 83, 104, 79, 87, 85, 101, 90, 102, 97, 35,  Мах.Кошарите  ,    Кв.Власина

 

 

Подробна информация за засегнатите райони можете да намерите на сайта на ЧЕЗ Разпределение в секция „Графици“,   на адрес http://www.cez-rp.bg/bg/grafici/grafik-na-planirani-remonti/.  Можете да се възползвате и от онлайн приложението „Аварии,   текущи ремонти и планирани прекъсвания“ на www.cez-rp.bg,   за да получите информация в реално време за всички планирани и непланирани прекъсвания на електрозаxранването и за очакваното време за възстановяване му.  Освен посочените по-горе срокове,   с цел обезопасяване на съоръженията за работа,   осигуряване на алтернативно захранване и последващо включване на съоръженията,   върxу които са извършвани планирани дейности,   се налагат кратковременни оперативни превключвания на електрозахранването,   чиято продължителност е под 5 минути.

 

Ръководството на дружеството поднася извинения на своите клиенти за създадените

неудобства от планираните прекъсвания на електрозаxранването.

 

 

 

 

 

 


сряда, февруари 3rd, 2021

 О Б Я В Л Е Н И Е

№4/03.02.2021 г.

Дирекция „Териториално устройство, европроекти, планиране и местно развитие” при Oбщина Ковачевци, обявява  геодезическо  заснемане на ПИ-1 и масивна жилищна сграда, в махала „ Карина” село Егълница,община Ковачевци, област Перник , с възложител: Алберт Самуил Декало.

В 14 дневен срок от датата на съобщението заинтересованите лица могат да се запознаят с изработеното попълване на кадастрален план и подадат писмени становища, възражения и предложения в сградата на Община Ковачевци.

 

 

                                                                                Община Ковачевци


сряда, февруари 3rd, 2021

 

 

 О Б Я В Л Е Н И Е

3/03.02.2021 г.

Дирекция „Териториално устройство, европроекти, планиране и местно развитие” при Oбщина Ковачевци, обявява изработенo попълване на кадастрален план на с.Сирищник с дворно място ПИ 10 – застроено с паянтова жилищна сграда в махала „Календерица”, община Ковачевци, област Перник , с възложител: Румяна Людмилова Стоянова.

В 14 дневен срок от датата на съобщението заинтересованите лица могат да се запознаят с изработеното попълване на кадастрален план и подадат писмени становища, възражения и предложения в сградата на Община Ковачевци.

 

 

                                                                                Община Ковачевци


петък, януари 29th, 2021

Уважаеми клиенти,   

 

ЧЕЗ Разпределение осъществява амбициозна инвестиционна програма за подобряване на услугите за своите клиенти.   Компанията всекидневно извършва дейности,   свързани с изнасяне или рециклиране на електрически табла,   подмяна на електромери,   ремонт на съоръжения по електрическите мрежи средно и ниско напрежение,   присъединяване на клиенти,   кастрене,   профилактика на трафопостове и други.   Успешната реализация на тези мерки налага да бъдат извършени следните планирани прекъсвания на електрозахранването за периода 01 – 05 февруари  2020 г,   включително:

 

ОБЛАСТ

Дата/период    Времетраене Засегнат район /улица,   квартал,    УПИ,   ПИ/

 

 

Област Перник

Община Брезник

На 01.02.2021 г.  /09:00 – 13:00 ч. / -  Гоз:   Мах.Логатор  ,    Къща, Мах.Доганджи

На 01.02.2021 г.  /09:00 – 13:00 ч. / -  Долна Секирна:   МТП Д.Секирна

На 02.02.2021 г.  /09:00 – 16:30 ч. /   На 03.02.2021 г.  /09:00 – 16:30 ч. /   На 05.02.2021 г.  /09:00 – 16:30 ч. / -  Режанци:   УПИ V-282 Кв.30

Община Земен

На 03.02.2021 г.  /09:00 – 15:00 ч. / -  Жабляно, ОБЩИНА ЗЕМЕН  КЛ.№ 210029732130

Община Перник

На 01.02.2021 г.  /09:00 – 16:00 ч. /   На 02.02.2021 г.  /09:00 – 16:00 ч. /   На 03.02.2021 г.  /09:00 – 16:00 ч. /   На 04.02.2021 г.  /09:00 – 16:00 ч. /   На 05.02.2021 г.  /09:00 – 16:00 ч. / -  Дивотино:   Витоша  14, 7а, 9, 16,  Дванадесета  6, 5, 10, 1,  Единадесета  13, 24а,  Комсомолска  1,  Люлин  14, 15, 8, 10, 2, 3, 12, 6, 5, 1, 11, 4,  Махала Герен  5,  Миньор  130,  Петдесетипета  1,  Петнадесета  7а, 2, 1, 6, 12, 7, 10, 5, 9,  Първа  3,  Слатина  3, 5, 2, 1,  Тринадесета  3, 2, 7, 2, 5, 3, 18, 1, 5, 12, 9,  Четринадесета  18, 16, 1, 10, 5, 3, 13, 21, 14, 21, 17, 19, 26, 6, 20 Къща, 2, 9, 11, 8, 4, 7,  Шестнадесета  2, 4

На 04.02.2021 г.  /13:01 – 16:30 ч. / -  Драгичево:   559,  М. Черешите  ,  VІІ-555 Кв.80  ,  Владайска,  Възраждане  149, 130, 145, 132б, М/У Гор. Идол. Драгичево, 153, 122, 143, 144, 128, 143а, 157, 142, 140, 132, 126, 138,  Република  8, 6, 21, 4, 11, 2, 7, 15, 17, 1, 23, 9, 13,    Селска Бара

На 03.02.2021 г.  /13:01 – 13:30 ч. ; 15:01 – 16:30 ч. / -  Кралев Дол:   3-Ти Март  16, 41, 24, 38, 25, 28, 18, 40, 13, 22, 30, 3, 24, 42, 19, 32, 20, 17, 14, 6, 11а, 5, 11, 12, 4, 7 А, 14, 10, 7, 3,  Божилец  7, 5,  Боян Витков  3, 2, 8, 13, 5, 17, 12, 23, 16, 1,  В.Левски  12, 14, 21, 13, 1,  Васил Левски  13, 3, 6, 16, 19, 15, 17, 9,  Велико Търново  3, 6, 5, 6а, 15, 10, 14, 8, 11,  Волга  21, 23, 14, 19, 17, 10, 2, 5, 1, 7, 9, 6, 4,  Голо Бърдо  10, 13, 6, 3, 8, 21, 7, 1,  Граничар  32, Къща, 3, 4, 2, 1, 5, 8,  Драва  2, 4,  Дунав  4, 2,  Дъбрава  Къща, 26, 14, 20, 2, 1, 21, 4, 27, 29, 25а, 10, 3,  Еделвайс  1, 2,  Извора  4, 5, 6,  Изгрев  9,  Искър  15, 6, 9, 4, 11, 5, 10, 2, 3, 8, 7, 14, 25, 9, 5, 17, 20, 11,  Калофер  1, 2, 3, 6,  Калужерец  1, 8, 14, 15, 10,  Лале  9, 2, 10, 7, 16, 8, 1, 12, 6, 5, 6, 23, 9, 34, 20, 32, 22, 17, 26, 8, 19, 21, 28а, 31, 36, 25, 38, 27, 33,  Люлин  8, 4, 13, 7а, 7, 5, 8 А, 8а, 1, 2, 6, 10, 7,  Люляк  5, 14, 11, 10, 9,  Махала Айдарица  11, 5, 4, 13, 12, 6, 2, 3, 10, 5,  Махала Орниче  12, 4, 8, 15, 16, 26, 3, 14, 2, 24,  Металург  35, 29, 17, 9а, 20, 21, 25, 11, 2, 12, 16, 13, 19, 21, 5, 1, 30, 9, 18, 3, 15, 24, 6, 28, 35, 8, 19, 8,  Минзухар  10, 1, 10, 4, 2, 7, 2,  Миньор  3, 5,  Орниче  14, 6, 13а, 1, 6, 2, 25, 29, 2, 9, 4а, 25, 4, 5, 24, 21, 11,  Отец Паисий  62, 55 А, 23, 31, 55, 79, 75, 43, 41, 59, 63, 81, 45, 39, 33, 23, 29, 65, 17, 27, 71, 73, 21, 69, 4, 51, 35, 25, 61, 48, 19, 14, 10, 6, 3, 13, 24, 5, 18, 9, 8, 12, 21, 1, 2, 11, 13, 26, 12, 15, 6а,  Паисиева  4,  Родопи  33, 4, 12, 1, 7, 15,  Светлина  3, 1, 2,  Синчец  3,  Славей  7, 44, 6, 12, 18, 26, 17, 10, 25, 23, 5, 8, 16, 13, 27, 9а, 4, 36, 32, 9, 1, 23а, 15,  Струма  4, 7, 6, 2, 8, 14, 5,    Фуражомелка

На 03.02.2021 г.  /13:01 – 13:30 ч. ; 15:01 – 16:30 ч. / -  Перник:   XIII-511.538 Кв.111  ,  Аврора  1,  Айдарица  4,  Баба Парашкева  7, 3, 5, 4, 6, 1, 6, 1, 2,  Балева Махала/Даскалово/  ,  Белоградчишки Скали  5, 3, 6, 2, 1, 18, 7,  Бор  7,  Боровец  6, 24, 25, 21, 9, 5, 1, 10, 1а, 15, 16, 27, 7, 13, 29, 20, 19, 4, 26, 18, 22, 17, 3, 11, 4, 12, 8, 2,  Братя Кокарешкови  3, 5, 1, 7,  Волга  65, 61, 64, 59, 67, 69, 23, 5, 14, 1, 3, 7, 19, 18, 6, 23, 11, 9, 8, 17, 16, 25, 4, 21, 20, 15,  Грамаге  21, 20, 6, 29, 18, 19а, 14, 20, 1, 22, 13, 16, 25, 15, 7, 25, 17, 8, 18а, 6а, 3, 20а, 15а, 19, 35, 8, 27, 33, 2а, 31, 10, 9, 29, 4, 24, 37, 29а, 5,  Димитър Благоев  185, 276, 260, 195, 197, 187, 195, 193, 187, 274, 191, 280, 272, 189, 278, 183, 137, 137, 131, 135, 141, 146, 135 А, 155, 40, 226, 238, 206, 210, 154, 93, 218, 178, 216, 254, 230, 242, 248, 150, 141, 208, 121, 194, 137, 138, 204, 236, 200а, 184, 145, 97, 202, 244, 240, 222, 212, 152, 220, 133, 117, 176, 142, 242, 192, 119, 146, 194, 152, 190, 169, 123, 127, 163, 171, 91, 140, 250, 200, 216, 234, 196, 113, 192, 89, 173, 182, 85, 236, 230, 180, 99, 148, 95, 131, 157, 246, 188, 178, 115, 147, 174, 228, 87, 222, 234, 155, 232, 83, 139, 125, 167, 149, 198, 268, 159, 270, 258, 266, 153, 262, 264, 149, 157а, 256, 260, 240,  Димитър Хранов  3, 2,  Драва  3, 2, 4, 1,  Евгении Ачанов  12, 17, 3, 5, 2, 8, 6, 7,  Жива Вода  1,  Ивайло  1,  Йордан Лютибродски  66, 71, 62, 67, 63, 69, 70а, 73, 65, 70, 73а, 81, 77, 74, 80, 79, 78, 77, 75, 79, 76,  Калкас  ,  Климент Охридски  6, 1, 2, 10, 8, 12, 4,  Костенец  9, 5, 7, 8, 2, 6, 3а, 5, 3, 1, 4,  Кралевски Път  3, 20, 1, 12, 18, 189, 13, 15, 24, 9, 284, 280, 22, 7, 173, 201,  Лазар Робев  4, 4а, 2,  Леденика  2, 1, 4, 10, 1, 12, 6,  Ленин  90, 85, 97а, 84, 80, 95, 82, 101а, 85, 98, 83, 96, 93, 94, 111, 89, 104, 78а, 88, 102, 87, 100, 86, 113, 97, 101, 83а, 91, 92, 111а, 105, 109, 107, 99, 44, 59, 74, 69, 72, 70, 67, 45, 53, 66, 61, 55, 47, 57, 64, 75, 60, 49, 52, 50, 78, 54, 62, 48, 68, 72а, 49, 68, 65, 42, 43, 40, 74, 76, 40, 51, 56, 59, 46, 75, 63, 71, 77, 73, 58, 70а, 52,  Мах.Захаринова  46, 50, 41, 56, 40, 54, 44,  Мах.Чешкарова  ,  Момин Проход  1,  Ракитовец  ,  Рилски Езера  8а, 6, 12а, 8, 8б, 20, 14, 4, 10, 12, 11, 1, 16, 3, 2, 5, 9, 7, 9а,  Станке Димитров  29, 58, 46, 35, 17, 54, 46а, 39, 33, 27, 60, 48а, 50, 48, 44, 52,  УПИ I-34.121, Мах.Джерманова  ,  УПИ XII-511.539,  Кв.111 Кв.Църква  ,  УПИ І Кв.81  ,  Христо Македонски  4, 2,  Христо Смирненски  11, 10, 73, 15, 74, 3, 81, 78, 79, 2, 9, 4, 72, 1, 71, 8, 5, 76а, 77, 7, 86, 80, 83, 76, 13, 75, 6,  Църква  Кр.Път,  Чехов  1,  Чуйпетлово  1, 4, 2, 3, 6, 6, 5, 1.

На 03.02.2021 г.  /13:01 – 16:30 ч. / -  Перник:   Айдарица  4,  Бор  7,  Боровец  6, 24, 25, 21, 9, 5, 1, 10, 1а, 15, 16, 27, 7, 13, 29, 20, 19, 4, 26, 18, 22, 17, 3, 11, 4, 12, 8, 2,  Волга  65, 61, 64, 59, 67, 69,  Димитър Благоев  185, 276, 260, 195, 197, 187, 195, 193, 187, 274, 191, 280, 272, 189, 278, 183,  Евгении Ачанов  12, 17, 3, 5, 2, 8, 6, 7,  Кралевски Път  3, 20, 1, 12, 18, 189, 13, 15, 24, 9, 284, 280, 22, 7, 173, 201,  Църква  Кр.Път,  Чуйпетлово  1, 4, 2, 3, 6, 6, 5, 1.

На 01.02.2021 г.  /09:00 – 12:00 ч. / -  Перник:   Бела Вода  298, 290, 294, 282, 296, 292, 297, 289, 301, 278, 293, 287, 284, 293, 281, 285, 291, 284, 295, 280, 288,  Иван Асен Втори  90,  Кап.Петко Войвода  5, 16

На 01.02.2021 г.  /13:01 – 16:00 ч. /   На 02.02.2021 г.  /13:01 – 16:00 ч. / -  Перник:   Велинград  6, 5, 3, 2, 8, 4, 9, 7, 1,  Видин  13, 11, 17, 19в, 11а, 19, 5а, 10, 8, 9, 4, 7, 19а, 14, 15, 2, 15а, 18, 5, 19б, 16, 6, 6а, 12, 20, 3, 21, 1, 8а,  Граово  28,  Добруджа  ,  Казанлък  5, 1, 4, 12, 6, 2, 10, 7, 10а, 14,  Клепало  ,  Котел  14, 5, 12, 12а, 2, 4, 6, 10, 3, 2а, 4а, 11, 16, 8, 10а, 9, 1,  Лясковец  1, 2, 3,  Омуртаг  3, 1,  Павликени  33, 26, 29, 27, 19, 24, 30, 25, 23, 36, 26а, 19а, 9, 21, 17, 34, 31, 22, 20, 32, 28,  Пловдив  98, 113, 100, 96, 115, 102, 94, 117,  Самоков  31, 66, 35, 37, 35, 29, 33, 28, 35,  Севлиево  12,  Стара Загора  13, 17, 5, 11, 1, 10, 9, 3 Ппс So1590, 2, 8, 14, 12, 4, 6, 3, 7,  Трявна  4,  Шумен  9, 20, 13, 15, 6, 1, 11а, 5, 6, 7, 11, 4, 3, 20а, 22, 24

На 02.02.2021 г.  /10:01 – 11:00 ч. / -  Перник:   Захари Зограф  ,  Калкас  3, ТП Мтс,  Резервоара

На 01.02.2021 г.  /13:00 – 16:00 ч. / -  Перник:   Изток  ,  Максим Горки

На 02.02.2021 г.  /13:00 – 15:00 ч. /   На 03.02.2021 г.  /13:00 – 15:00 ч. /   На 04.02.2021 г.  /13:00 – 16:30 ч. / -  Перник:   Партизан  8,  Рупите  2, 4а, 2а, 7, 5, 4, 3, 6, 1,  Средец  12, 4, 11, 28, 26, 30, 21, 15, 14, 8, 11, 11, 15, 44, 11а, 19, 10, 2, 6, 15, 18, 11, 20, 16, 22, 24,  Стримон  2,  Струма  9, 7, 13, 17, 5, 11, 3, 15, 11,  Черноризец Храбър  40, 10, 15, 32, 6, 23, 16, 20, 17, 24, 26, 17, 11, 34, 4, 30, 9, 2, 1, 28, 13, 8, 12, 19, 21, 14, 7, 25

На 04.02.2021 г.  /13:01 – 16:30 ч. / -  Рударци:   1452  ,  XVIII-1965, 1967 Кв.127  ,  Арда  1,  Бистрица  1,  Божур  12, 14, 13, 15, 14а, 19,  Божур  2, 11, 5, 3, 7,  Вардар  27, 18, 25, 9, 19, 4, 3, 13, 16, 12, 7, 10,  Ген.Столетов  3, 209а,  Гоце Делчев  3,  Гурко  9, 6, 17, 12, 20, 13, 14, ТП Минерал Ст.29 Кл.Г, 11, 10, 16, 15, 18, 22, 7, 8, 4, 19, 2,  Добрич  12,  Добрич  2,  Добрич  34, 17, 4, 7, 12, 28, 2, 16, 28а, 38, 13, 32, 10, 42, 18, 36, 38, 44, 19, 5, 59, 24, 8, 6, 21, 26, 20, 40, 23, 14, 1, 25, 63, 9, 22, 15,  Драва  1 А,  Дренов Дол  13, 11, 3 Къща,  Дунав  ,  Ехо  ,  Ехо  ,  Иван Вазов  8, 9, 10, 4, 6, 7, 1, 5, 2, 17, 19, 3, 15,  Кало  ,  Кракра  1, 11, 3, 2, 9, 8, 7, 16,  Кракра  31, 17, 18, 36, 35, 29, 30, 19, 16, 38а, 27, 40, 28, 26, 12, 25, 32, 34, 34,  Кривуля  11, 44, 55, 10, 19, 2, М.Кривульо, 29б, 12, ТП Ехо Ст.22 Кл.Б, 47, 45, 41, 53, 13, 15, 31,  Лом  20, 15, 23, 19 Къща, 10, 16,  Лом  30, 13, 1, 12, 28, 9, 14, 20, 50, 2, 7, 26, 8, 48, 32, 4, 2, 17, 44, 6,  Лопянска Гора  2, 3,  Мария Луиза  7, 6, 4, 11, 15, 13, 5,  Места  5, 10,  Москва  ,  Несебър  6, 2, 1 Къща, 5, 9, 3,  Несебър  22, 19, 22, 11а, 10, 25,  Никола Вапцаров  27,  Никола Вапцаров  7,  Опълченска  8,  Опълченска  1, 15, 2, 38, 17, 11, 5, 5, 15, 3, 13а, 1, 42, 7, 25, 2, 46, 20, 32, 3, 22, 34,  Отец Паисий  .8, 17, 3, 1, 10, 23, 11, 12, 13, 14, 19, 15, 25, 5, 21, 6, 4,  Отец Паисий  ,  Перник  5, 8, 1, 7, 4, 6,  Презвитер Козма  25б, 4, 8, 10, 1, 2, 20, 5, 17, 15, 14, 16, 9, 23, 25, 13, 6,  Презвитер Козма  11, 22, 55, 53, 25, 3, 51,  Рено  ,  Рудничар  2,  Св. Иван Рилски  3, 1, 11, 2,  Силистра  17, 18,  Силистра  4, 11, 7, 13, 1, 15, 14, 12, 5, 16, 9а, 10,  Скобелев  9, 4, 27,  София  11, 1, 27, 2, 6, 25, 14, 23, 5, 3,  Стримон  6, 9, 10, 8, 16,  Струма  4, 9, 2, 1, 3,  Струма  10а, 1, 34, 17, 19, 18, 6, 5, 26, 10, 12, 32, 39, 42, 7, 3, 16, 20, 7, 21, 7, 13, 6, 22, 37, 51, 27, 5а, 29, №27, 15, 33, 38, 24, 30, 11а,  Темелко Ненков  3,  Тинтява  2, 4, 3, 1,  Ул.Вардар/Ул.Силистра  ,  УПИ Хх-1735 Кв.8107  ,  Христо Ботев  12 А, 16, 13, 20, 14, 11, 12, 26, 5, 18а, 3, 8, 9,  Цветaна Живкова  10, 8, 3,  Черни Връх  143а, 109, 131а, 88, 129, 163, 167, 184, 147, 61, 109, 155, 139, 125, 123, 105, 111, 157, 137, 161, 80, 125а, 159, 99а, 151, 141, 151, 107, 111, 149, 145, 113, 162, 131 А, 121, 90, 127, 103, 135, 133, 143, 157, 61, 82, 101, 119,  Черни Връх  93, 76б, 97 А,  Янтра  35,  Янтра  10, 16, 28, 18, 14

На 02.02.2021 г.  /09:00 – 13:00 ч. / -  Селищен Дол

На 03.02.2021 г.  /13:01 – 13:30 ч. ; 13:01 – 16:30 ч. ; 15:01 – 16:30 ч. / -  Студена,  Общ. Перник:   Бор  2 Срещу Д  Л  В,  Боровец  30, 7, 12, 28, 9,  Волга  67, 4,  Кралевски Път  1,  Райко Даскалов  4а,  Христо Ботев  11, 18а, 2.

Община Радомир

На 03.02.2021 г.  /09:00 – 15:00 ч. /   На 04.02.2021 г.  /09:00 – 15:00 ч. /   На 05.02.2021 г.  /09:00 – 15:00 ч. / -  Кошарите:   П-Л VII-117,  Кв.18  ,  УПИ VІІІ, Кв. 17

На 03.02.2021 г.  /09:00 – 16:00 ч. /   На 04.02.2021 г.  /09:00 – 16:00 ч. /   На 05.02.2021 г.  /09:00 – 16:00 ч. / -  Негованци:   Vi-355  ,  УПИ VIII-414 ,  Кв.10  ,  УПИ-130 Кв.37

На 04.02.2021 г.  /09:00 – 15:00 ч. / -  Радомир:   Цар Симеон  3

На 01.02.2021 г.  /09:00 – 15:00 ч. /   На 02.02.2021 г.  /09:00 – 15:00 ч. /   На 03.02.2021 г.  /09:00 – 15:00 ч. / -  Стефаново,  Общ. Радомир:   X-350  ,  Мах.Горни Раковец  Къща, Вила,  Мах.Егреците

Община Трън

На 01.02.2021 г.  /09:00 – 16:30 ч. /   На 02.02.2021 г.  /09:00 – 16:30 ч. / -  Лялинци:   I-259 Кв.13  ,  УПИ VII-115 Кв.26  ,  УПИ VIII-206 Кв.18  ,    Вила, Къща, УПИ X-244,  Кв.15, УПИ ІІ-94,  Кв. 25

На 01.02.2021 г.  /09:00 – 13:00 ч. / -  Туроковци:   XVI-4, 5,  Кв.1  ,    Вила

На 03.02.2021 г.  /09:00 – 16:30 ч. /   На 04.02.2021 г.  /09:00 – 16:30 ч. / -  Ярловци

 

 

Подробна информация за засегнатите райони можете да намерите на сайта на ЧЕЗ Разпределение в секция „Графици“,   на адрес http://www.cez-rp.bg/bg/grafici/grafik-na-planirani-remonti/.  Можете да се възползвате и от онлайн приложението „Аварии,   текущи ремонти и планирани прекъсвания“ на www.cez-rp.bg,   за да получите информация в реално време за всички планирани и непланирани прекъсвания на електрозаxранването и за очакваното време за възстановяване му.  Освен посочените по-горе срокове,   с цел обезопасяване на съоръженията за работа,   осигуряване на алтернативно захранване и последващо включване на съоръженията,   върxу които са извършвани планирани дейности,   се налагат кратковременни оперативни превключвания на електрозахранването,   чиято продължителност е под 5 минути.

 

Ръководството на дружеството поднася извинения на своите клиенти за създадените

неудобства от планираните прекъсвания на електрозаxранването.

 

 

 

 

 


сряда, януари 20th, 2021

О Б Я В Л Е Н И Е

№2/20.01.2021 г.

Дирекция „Териториално устройство, европроекти, планиране и местно развитие” при община Ковачевци, обявява разглеждане на Общински експертен съвет по устройство на територията преписка за попълване на поземлен имот №13 и сградата в него, находящ се в мах. „Поляна”, с.Косача, община Ковачевци, с възложител: Ивайло Т. Александров.

В 14 дневен срок от датата на съобщението заинтересованите лица могат да се запознаят с попълването на кадастрален план и подадат писмени становища, възражения и предложения в сградата на Община Ковачевци.

 

 

 

                                                                                Община Ковачевци


Информация за кампания 2021

понеделник, януари 18th, 2021

Прием на данъчни и осигурителни декларации и документи за отчетната 2020 г.

SKM_C250i21011810560


понеделник, януари 18th, 2021

П О К А Н А

 

За публично обсъждане на  проекта на бюджет за 2021г. на община Ковачевци

 

На основание чл.84, ал.6 от Закона за публичните финанси  и чл. 25, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и  отчитане на общинския бюджет на Община Ковачевци,  организираме публично обсъждане на проекта на бюджет за 2021г.

Обсъждането ще са проведе на 27.01.2021г. (сряда) от 10,00 часа в Заседателната зала на Община Ковачевци, при спазване на изискванията на противоепидемичните мерки, съобразно заповедите на Министъра на здравеопазването.

Общинското ръководство кани населението на община Ковачевци, ръководители на звена от бюджетната сфера, ръководителите на фирми, общински съветници, кметски наместници на населени места в общината и лицата, които са заинтересовани от бюджетната процедура,  да вземат участие в обсъждането на проекта на  бюджет за 2021г. и да направят своите препоръки и предложения за формирането и изразходването на бюджетните средства.

 

 

 

 

 

ВАСИЛ СТАНИМИРОВ

КМЕТ НА ОБЩИНА  КОВАЧЕВЦИ


вторник, януари 12th, 2021

Полски път с.Ракиловци -Заповед №РД-9-21г.

Полски път с. Сирищник Заповед №РД-10-21г.

Полски път с.Лобош Заповед № РД-11-21г.

Послки път с.Светля- Заповед№ РД-12-21г.

Полски път с.Егълница- Заповед №РД-13-21г.

Полски път с.Слатино Заповед №РД-14-21г.

 

 


вторник, януари 12th, 2021

О Б Я В Л Е Н И Е

 

На основание  чл.77, ал.1  от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и моя  Заповед №РД-6/12.01.2021 год.

 

О Б Я В Я В А М:

 

Публичен търг с тайно наддаване за  отдаване под наем на имот  – частна  общинска собственост, а именно:

1. Общинско помещение №3 – за СОТ,  с площ 11.71 кв.м., находящо се в масивна сграда Автогара със застроена площ 206 кв.м. построена1982 г. на един етаж с дворно място 2700 кв.м. в УПИ X, кв.47 с.Ковачевци, община Ковачевци, област Перник,  за срок от 3 /три/ години, при начална месечна наемна цена в размер на 11.71 лева/ единадесет  лева и седемдесет и една стотинки/ без ДДС.

Публичният търг с тайно наддаване да се проведе на 12.02.2021 г. от 10.30 часа в заседателната зала на Община Ковачевци.

Тръжна документация за всеки един от обектите може да се закупи всеки работен ден до 16.00 часа на 11.02.2021г./включително/

 

Цена на комплект тръжна документация  в размер на 20.00 лева/двадесет лева/ без ДДС платима в касата на “ Местни данъци и такси “ в Община Ковачевци.

 

Депозит за участие в търга е в размер на 30% от тръжната цена за всеки един от обектите, внесен в касата на Община Ковачевци до 16.00 часа на 11.02.2021год./включително/

 

Срок за приемане на заявленията за участие до 16.00 часа на 11.02.2021г . /включително/

 

Заявленията за участие в търга се приемат в деловодството на Община Ковачевци всеки работен ден в посоченият по – горе срок.

 

 

Телефон за контакти: 0889 74 75 79