Архив за април 21st, 2017

петък, април 21st, 2017

О Б Я В Л Е Н И Е

9/21.04.2017 г.

Дирекция „Териториално устройство, европроекти, планиране и местно развитие” при община Ковачевци, обявява разглеждане на проект за параклис в УПИ XXI – 3, кв.2, с.Ракиловци, община Ковачевци, с възложител: Църковно настоятелство – Ракиловци.

В 14 дневен срок от датата на съобщението заинтересованите лица могат да се запознаят с инвестиционното намерение и подадат писмени становища, възражения и предложения в сградата на община Ковачевци.

 

                                                                               Община Ковачевци


петък, април 21st, 2017

О Б Я В Л Е Н И Е

№8/21.04.2017 г.

Дирекция „Териториално устройство, европроекти, планиране и местно развитие” при община Ковачевци, обявява попълване на имоти нови планоснимачни  номера 2 и  3 и съществуващите сгради по кадастралния план на с.Егълница, махала „Лятовци”, община Ковачевци, с възложители: Иван Йорданов Стоилов и Наташа Крумова Лятова.

В 14 дневен срок от датата на съобщението заинересованите лица могат да се запознаят с инвестиционното намерение и подадат писмени становища, възражения и предложения в сградата на община Ковачевци.

 

                                                                                Община Ковачевци


петък, април 21st, 2017

О Б Я В Л Е Н И Е

7/21.04.2017 г.

Дирекция „Териториално устройство, европроекти, планиране и местно развитие” при община Ковачевци, обявява попълване на кадастрален план – имот номер 3, махала „Соколова”, с.Егълница, община Ковачевци, с възложител: Анка Йорданова Лазарова

В 14 дневен срок от датата на съобщението заинересованите лица могат да се запознаят с инвестиционното намерение и подадат писмени становища, възражения и предложения в сградата на община Ковачевци.

 

 

 

                                                                                Община Ковачевци