Архив за юли 4th, 2017

Обявление

вторник, юли 4th, 2017

20/04.07.2017 г.

Дирекция „Териториално устройство, европроекти, планиране и местно развитие” при община Ковачевци, обявява Помощен план за ПИ 1167, м.”Весен Чукар”, с.Ковачевци, община Ковачевци, с възложител: Маргарита Василева Михайлова .

В 14 дневен срок от датата на съобщението заинтересованите лица могат да се запознаят с инвестиционното намерение и подадат писмени становища, възражения и предложения в сградата на община Ковачевци.

обявление 20


Обявление

вторник, юли 4th, 2017

№19/04.07.2017 г.

Дирекция „Териториално устройство, европроекти, планиране и местно развитие” при община Ковачевци, обявява Геодезическо заснемане на почивка база „Свети Никола”, попадаща в землището на с.Ковачевци, община Ковачевци, с възложител: Радомир Метали АД

В 14 дневен срок от датата на съобщението заинтересованите лица могат да се запознаят с инвестиционното намерение и подадат писмени становища, възражения и предложения в сградата на община Ковачевци

обявление 19


Обявление

вторник, юли 4th, 2017

№18/04.07.2017 г.

 Дирекция „Териториално устройство, европроекти, планиране и местно развитие” при община Ковачевци, обявява Попълване на имот номер 2 и съществуващите сгради по кад.план на с.Ракиловци, община Ковачевци, с възложител: Илинка Николова Кръстева

В 14 дневен срок от датата на съобщението заинтересованите лица могат да се запознаят с инвестиционното намерение и подадат писмени становища, възражения и предложения в сградата на община Ковачевци.

обявление 18


Обявление

вторник, юли 4th, 2017

№17/04.07.2017 г.

Дирекция „Териториално устройство, европроекти, планиране и местно развитие” при община Ковачевци, обявява Попълване на имот нов планоснимачен номер 14 и съществуващите сгради по кадастралния план на с.Лобош , мах. „Влашкина”, община Ковачевци, с възложител: Юлияна Кирилова Герасимова.

В 14 дневен срок от датата на съобщението заинтересованите лица могат да се запознаят с инвестиционното намерение и подадат писмени становища, възражения и предложения в сградата на община Ковачевци.

обявление 17


Обявление

вторник, юли 4th, 2017

№16/04.07.2017 г.

Дирекция „Териториално устройство, европроекти, планиране и местно развитие” при община Ковачевци, обявява Попълване на кадастрален план – имот номер 12, мах. „Джалева”, с.Калище, община Ковачевци, с възложител: Н-ци на Зана Владимирова Дамянова.

В 14 дневен срок от датата на съобщението заинтересованите лица могат да се запознаят с инвестиционното намерение и подадат писмени становища, възражения и предложения в сградата на община Ковачевци.

обявление 16


Обявление

вторник, юли 4th, 2017

№15/04.07.2017 г.

Дирекция „Териториално устройство, европроекти, планиране и местно развитие” при община Ковачевци, обявява Попълване на кадастрален план на с.Егълница, мах. „Гъскова” с поземлен имот номер 02 и застроените в имота сгради, община Ковачевци, с възложител: Н-ци на Иван Стоянов и Георгия Базолева

В 14 дневен срок от датата на съобщението заинтересованите лица могат да се запознаят с инвестиционното намерение и подадат писмени становища, възражения и предложения в сградата на община Ковачевци.

обявление 15


Обявление

вторник, юли 4th, 2017

№14/04.07.2017 г.

Дирекция „Териториално устройство, европроекти, планиране и местно развитие” при община Ковачевци, обявява Геодезически план, махала „Малинова”, с.Косача, община Ковачевци, с възложител: Теодора Любомирова Атанасова

В 14 дневен срок от датата на съобщението заинтересованите лица могат да се запознаят с инвестиционното намерение и подадат писмени становища, възражения и предложения в сградата на община Ковачевци.

обявление 14

 


Обявление

вторник, юли 4th, 2017

№13/04.07.2017 г.

Дирекция „Териториално устройство, европроекти, планиране и местно развитие” при община Ковачевци, обявява Геодезически план, махала „Малинова”, с.Косача, община Ковачевци, с възложител: Теменужка Мирчева Антова

В 14 дневен срок от датата на съобщението заинтересованите лица могат да се запознаят с инвестиционното намерение и подадат писмени становища, възражения и предложения в сградата на община Ковачевци

обявление 13


Обявление

вторник, юли 4th, 2017

№12/04.07.2017 г.


Дирекция „Териториално устройство, европроекти, планиране и местно развитие” при община Ковачевци, обявяваПопълване на имоти нови планоснимачни номера 2,3 и съществуващите сгради по кадастрален план на с.Егълница, махала „Лятовци”,община Ковачевци, с възложители: Иван Йорданов Стоилов и Наташа Крумова Лятова.

В 14 дневен срок от датата на съобщението заинтересованите лица могат да се запознаят с инвестиционното намерение и подадат писмени становища, възражения и предложения в сградата на община Ковачевци.

обявление 12