Архив за октомври 12th, 2017

четвъртък, октомври 12th, 2017

Одобрен ПУП – ПИ 62 с.Лобош, община Ковачевци

Проект за ПУП – ПИ 62 сЛобош


Проект за ПУП с.Лобош

четвъртък, октомври 12th, 2017

Проект за ПУП ( Подобрен устройствен план) – план за застрояване, който засяга ПИ 62, с.Лобош, община Ковачевци

ПУП с.Лобош