Архив за ноември 9th, 2017

четвъртък, ноември 9th, 2017

Одобрен ПУП – ПЗ за промяна предназначението на ПИ 110002 по КВС с.Ковачевци, община Ковачевци

SKM_C25817110909570