Архив за май 4th, 2018

Подробен устройствен план – ПУП – ПРЗ

петък, май 4th, 2018

за частично изменение по Регулационния план на с.Егълница, община Ковачевци

виж файла: Заповед РД 111


Проект за изменение на регулационен план на с.Егълница, община Ковачевци

петък, май 4th, 2018

виж файла: заповед РД 114