Архив за май 10th, 2018

Подробен устройствен план – ПУП – ПРЗ

четвъртък, май 10th, 2018

за частично изменение на кв.10, по Регулационния план на с.Сирищник, общ. Ковачевци

виж файла: SKM_C25818050909120


Заповед

четвъртък, май 10th, 2018

№ РД 105/23.04.208г. от Наредба за управление на отпадъците в община Ковачевци

виж файла: Заповед РД 105


Заповед

четвъртък, май 10th, 2018

№ РД 104/20.04.2018г. от Закона за опазване на селскостопанското имущество и във връзка с осигуряване на необходимите количества груби фуражи за изхранване на селскостопанските животни

виж файла: Заповед РД 104