Архив за септември, 2018

„ДА ИЗЧИСТИМ БЪЛГАРИЯ ЗА ЕДИН ДЕН”

петък, септември 14th, 2018

Уважаеми съграждани,

Община Ковачевци ще участва в инициативата

„Да изчистим България за един ден”

Най-мащабната доброволческа акция в страната „Да изчистим България заедно” ще продължи за поредна година. Подготовката за кампанията, която тази година ще се проведе на 15 септември /събота/ 2018 г. вече стартира.

И тази година Община Ковачевци ще се включи в инициативата.
Обявения начален час е 10:00ч., раздаването на чували и ръкавици на желаещите да се включат в кампанията ще се осъществи  пред сградата на общината.

От общинска администрация Ковачевци призовават всички граждани да се включат в почистването на община Ковачевци , нека всички заедно да направим света около нас по-чист и по-уютен, като сами се грижим за опазването на чистотата му  .

———— Повече за кампанията ————

Кампанията „Да изчистим България заедно” на bTV Media Group е най-мащабната доброволческа инициатива у нас, която цели да изгради обществена чувствителност по въпросите, свързани с опазването на околната среда и да направи България чиста в дългосрочен план.
През 2018 bTV Media Group стана част от най-голямата гражданска инициатива в света – World Clean Up Day 2018. На 15 септември, в Световния ден на почистването, България ще чисти заедно с милиони доброволци от 150 страни.
Вече осма поредна година инициативата „Да изчистим България заедно” ще превърне в един отбор хиляди хора, които искат да живеят на едно по-чисто място!


вторник, септември 11th, 2018

О Б Я В Л Е Н И Е

43/11.09.2018 г.

Дирекция „Териториално устройство, европроекти, планиране и местно развитие” при Община Ковачевци, обявява разглеждане на Общински експертен съвет по устройство на територията на ПУП – план за регулация и застрояване за промяна на предназначението на поземлен имот в горска територия с номер ПИ 077002, местност „Лещаро” по КВС на с.Лобош, Община Ковачевци. Възложител: Юлияна Кирилова Герасимова.

В 14 дневен срок от датата на съобщението заинтересованите лица могат да се запознаят с даденото становище и подадат писмени становища, възражения и предложения в сградата на община Ковачевци.

обявление 43

 

 

                                                                                Община Ковачевци