Обяви » Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определяне на местните такси в община Ковачевци .