Обяви » Обявление за публичен търг

О Б Я В Л Е Н И Е

 

           На основание  чл.77, ал.1  от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и   Заповед № РД -45/14.03.2022год.

 

О Б Я В Я В А М:

 

Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на общински земеделски имоти по чл.19 от ЗСПЗЗ с първоначална годишна наемна цена в размер на:

 

За ниви от I- VII катег.- 16.00 /шестнадесет лева / на декар;

 

Ниви  VIII- X катег.- 14.40 /четиринадесет лева и четиридесет стотинки / на декар;

 

за срок от една стопанска година /2021-2022 г./ на следните имоти – частна общинска собственост:

 

За землище с. Слатино  ЕКАТТЕ: 67266        
           
Номер на имот Номер на имот по КВС Местност НТП Категория Площ/ дка
11.11 011011 Здравковица нива IV 3.74
13.8 013008 Падина нива IX 5.499
13.9 013009 Падина нива IX 5.199
13.10 013010 Падина нива IX 3.511
13.15 013015 Падина нива IX 1.1
13.18 013018 Падина нива IX 9.298
13.21 013021 Падина нива IX 9.297
13.30 013030 Падина нива IX 2.00
13.34 013034 Падина нива IX 10.801
14.9 014009 Милевица Нива IX 5.013
14.12 014012 Милевица Нива IX 0.995
14.13 014013 Милевица Нива IX 2.127

 

 

 

За землище с. Сирищник ЕКАТТЕ: 66648  
НАЧИН НА ТРАЙНО ПОЛЗВАНЕ КАТЕГОРИЯ НОМЕР НА ИМОТ НОМЕР НА ИМОТ ПО КВС МЕСТНОСТ ПЛОЩ/ДКА
нива VIII 13.19 ПИ   013019 гърбаница 6.411
нива VIII 13.20 ПИ   013020 гърбаница 2.00
нива VIII 13.36 ПИ   013036 гърбаница 3.312
нива V 17.10 ПИ   017010 горна гърбаница 4.884
нива V 17.21 ПИ   017021 горна гърбаница 2.234
нива V 23.31 ПИ   023031 гърбаница 4.572
нива VIII 29.20 ПИ   029020 боровица 6.733
нива VIII 32.6 ПИ   032006 леската 3.999
нива VIII 32.8 ПИ   032008 леската 4.599
нива VIII 32.10 ПИ   032010 леската 37.723
нива VI 37.3 ПИ   037003 поповото 18.603
нива VI 38.1 ПИ   038001 поповото 9.802
нива IX 39.5 ПИ   039005 бърза 6.506
нива VI 39.34 ПИ   039034 бърза 4.643
нива VI 39.50 ПИ   039050 бърза 1.383
нива VI 39.80 ПИ   039080 бърза 1.00
нива IX 41.36 ПИ   041036 Джилни рид 3.845
нива IV 51.10 ПИ   051010 поляна 9.77
нива IV 53.19 ПИ   053019 мах.антова 41.884
нива IV 55.35 ПИ   055035 деве баир 31.004
нива IV 60.20 ПИ   060020 поляна 1.145
нива IV 63.17 ПИ   063017 милевица 9.92
нива IX 71.5 ПИ   071005 лазева махала 19.174
нива IX 71.7 ПИ   071007 лазева махала 15.938
нива IX 71.13 ПИ   071013 лазева махала 9.797
нива IX 72.7 ПИ   072007 боядж.поята 24.647
нива IX 72.10 ПИ   072010 боядж.поята 42.607
нива IX 75.17 ПИ   075017 аликочка 4.00
нива IX 75.20 ПИ   075020 аликочка 2.113
нива VI 77.5 ПИ   077005 вакъло 0.376
нива IV 81.3 ПИ   081003 календерица 1.677
нива IX 89.21 ПИ   089021 ридо 3.499
нива VI 91.1 ПИ   091001 пропалица 2.274

 

 

 

За землище с. Ковачевци ЕКАТТЕ: 37513  
НАЧИН НА ТРАЙНО ПОЛЗВАНЕ НОМЕР НА ИМОТ НОМЕР НА ИМОТ ПО КВС МЕСТНОСТ ПЛОЩ/ДКА КАТЕГОРИЯ
нива 8.1 ПИ    008001 киселица 4.336 III
нива 8.3 ПИ    008003 киселица 2.819 VIII
нива 44.14 ПИ   044014 иловица 2.29 VI
нива 47.2 ПИ   047002 косачки рид 8.908 III
нива 56.1 ПИ   056001 бостано 0.581 III
нива 56.9 ПИ   056009 чуката 0.642 III
нива 57.11 ПИ   057011 Косачка река 2.399 III
нива 66.2 ПИ   066002 иловица 20.633 III
нива 66.4 ПИ   066004 иловица 0.72 III
нива 66.9 ПИ   066009 иловица 3.412 III
нива 69.5 ПИ  069005 Дж.чука 1.55 VII
нива 70.9 ПИ  070009 Лаженски рид 2.613 VII
нива 70.16 ПИ  070016 Лаженски рид 7.103 VII
нива 78.3 ПИ  078003 куслук 7.88 IX
нива 120.2 ПИ   120002 пузалка 4.165 III
нива 122.13 ПИ   122013 леви дол 0.674 IX
нива 116.10 ПИ  116010 Лаженски рид 15.433 VII
нива 116.11 ПИ  116011 Лаженски рид 30.066 VII
нива 116.27 ПИ  116027 Лаженски рид 4.026 VII
нива 116.34 ПИ  116034 Лаженски рид 1.22 VII

 

 

 

За землище с. Светля Екатте: 65591    
НАЧИН НА ТРАЙНО ПОЛЗВАНЕ КАТЕГОРИЯ НОМЕР НА ИМОТ ПО КВС МЕСТНОСТ Номер на имот  ПЛОЩ/ДКА
нива V ПИ  018005 Локмите 18.5 7.834
нива V ПИ  018031 Локмите 18.31 3.791
нива V ПИ  018032 Локмите 18.32 9.431
нива V ПИ  018033 Локмите 18.33 8.192
нива   V ПИ   024001 чифлика 24.1 5.275
нива   V ПИ   024003 чифлика 24.3 3.597
нива   V ПИ   024008 чифлика 24.8 0.951
нива   V ПИ   024011 чифлика 24.11 1.066
нива   V ПИ   024013 чифлика 24.13 4.906
нива   V ПИ   024020 чифлика 24.2 2.238
нива   V ПИ   024028 чифлика 24.28 4.483
нива   X ПИ   025004 Присое 25.4 36.332
нива   X ПИ   025005 Присое 25.5 13.386
нива   X ПИ   025011 присое 25.11 24.277
нива   VI ПИ   029007 оджиница 29.7 4.497
нива   VI ПИ   029008 оджиница 29.8 0.833
нива   VI ПИ   029010 оджиница 29.10 2.871
нива   VI ПИ   029020 оджиница 29.20 0.575
нива   VI ПИ   029022 оджиница 29.22 1.171
нива   VI ПИ   029028 каменитото 29.28 0.811
нива   VI ПИ   029031 оджиница 29.31 0.401
нива   VI ПИ   029032 оджиница 29.32 0.293
нива   VI ПИ   029043 оджиница 29.43 0.509
нива   VI ПИ   029055 оджиница 29.55 0.898
нива   VI ПИ   029065 оджиница 29.65 2.066
нива   VI ПИ   029072 оджиница 29.72 0.159
нива   VI ПИ   029073 оджиница 29.73 1.494
нива   VI ПИ   029084 оджиница 29.84 2.122
нива   VI ПИ   029092 оджиница 29.92 2.76
нива   VI ПИ   029103 оджиница 29.103 2.19
нива   VI ПИ   029109 оджиница 29.109 0.772
нива   VI ПИ   029113 оджиница 29.113 1.432
нива   VI ПИ  029117 отжиница 29.117 5.857

 

 

 

 

 

 

За землище с. Егълница ЕКАТТЕ: 27043  
НАЧИН НА ТРАЙНО ПОЛЗВАНЕ КАТЕГОРИЯ НОМЕР НА ИМОТ НОМЕР НА ИМОТ ПО КВС МЕСТНОСТ ПЛОЩ/ДКА
нива VI 17.11 ПИ   017011 егеница 0.499
нива VI 17.12 ПИ   017012 егеница 0.2
нива VI 17.16 ПИ   017016 егеница 0.917
нива VI 17.45 ПИ   017045 егеница 0.638
нива IV 18.115 ПИ   018115 веловин дол 0.199
нива IV 18.118 ПИ   018118 веловин дол 0.999
нива IV 18.120 ПИ   018120 веловин дол 0.2
нива IV 18.127 ПИ   018127 веловин дол 0.286
нива IV 19.7 ПИ   019007 кулата 0.7
нива IV 19.10 ПИ   019010 кулата 0.497
нива IV 19.15 ПИ   019015 кулата 0.5
нива IV 19.17 ПИ   019017 кулата 0.801
нива IV 19.27 ПИ   019027 кулата 2.9
нива IV 19.47 ПИ   019047 кулата 1.700
нива IV 19.68 ПИ   019068 кулата 0.991
нива IV 19.74 ПИ   019074 кулата 4.2
нива III 20.179 ПИ   020179 лаката 1.071
нива III 20.181 ПИ   020181 лаката 2.3
нива III 21.63 ПИ   021063 ………… 0.136
нива III 21.72 ПИ   021072 …………. 2.654
нива III 21.73 ПИ   021073 …………….. 2.658
нива III 21.74 ПИ   021074 ……………. 2.052
нива III 21.79 ПИ   021079 Равнище 0.184
нива III 21.80 ПИ   021080 ……………. 0.324
нива III 21.84 ПИ   021084 …………… 0.099
нива III 21.86 ПИ   021086 ……………… 0.725
нива IV 23.27 ПИ   023027 курешница 1.099
нива IV 23.43 ПИ   023043 курешница 0.897
нива IV 23.74 ПИ   023074 курешница 0.7
нива IV 26.1 ПИ   026001 света вода 4.674
нива IV 26.28 ПИ   026028 света вода 6.492
нива IV 26.42 ПИ   026042 света вода 3.306
нива IV 26.77 ПИ   026077 света вода 2.497
нива V 27.1 ПИ   027001 соколовци 1.266
нива V 27.17 ПИ   027017 игор дол 3.401
нива V 27.29 ПИ   027029 соколовци 10.687
нива V 27.34 ПИ   027034 соколовци 3.749
нива V 28.13 ПИ   028013 шаварище 4.1
нива IV 29.1 ПИ   029001 дъбето 13.426
нива IV 29.21 ПИ   029021 дъбето 4.302
нива V 29.26 ПИ   029026 дъбето 28.137
нива V 29.28 ПИ   029028 дъбето 6.003
нива IV 32.19 ПИ   032019 цветаница 10.001
нива IV 32.21 ПИ   032021 цветаница 4.698
нива IV 32.22 ПИ   032022 цветаница 2.006
нива IV 32.34 ПИ   032034 цветаница 0.676
нива V 33.34 ПИ   033034 ширините 0.251
нива V 35.8 ПИ   035008 ляшковци 6.301
нива V 35.11 ПИ   035011 ляшковци 1.999
нива V 35.14 ПИ   035014 ляшковци 21.344
нива V 35.16 ПИ   035016 ляшковци 2.677
нива V 36.14 ПИ   036014 лозето 3.852
нива III 37.7 ПИ   037007 бекирица 1.578
нива III 37.51 ПИ   037051 бекирица 0.2
нива III 37.96 ПИ   037096 бекирица 0.236
нива III 37.122 ПИ   037122 бекирица 0.902
нива III 37.132 ПИ   037132 бекирица 0.201
нива III 37.135 ПИ   037135 бекирица 0.181
нива III 37.144 ПИ   037144 бекирица 0.5
нива V 37.152 ПИ   037152 бекирица 0.097
нива VI 38.91 ПИ   038091 чифлико 10.981
нива VI 38.594 ПИ   038594 чифлико 9.078
нива VI 38.605 ПИ   038605 чифлико 8.036
нива VI 38.738 ПИ   038738 чифлико 3.098
нива VI 38.752 ПИ   038752 чифлико 0.732
нива VI 38.755 ПИ   038755 чифлико 3.011
нива VI 38.885 ПИ   038885 чифлико 2.332
нива VI 38.878 ПИ  038878 Чифлико 9.306
нива VI 38.888 ПИ   038888 чифлико 6.226
нива VI 38.894 ПИ   038894 чифлико 30.034
нива VI 38.899 ПИ   038899 чифлико 5.081
нива III 47.54 ПИ   047054 при селото 0.278
нива III 47.508 ПИ   047508 циганско мосте 0.049
нива III 47.509 ПИ   047509 циганско мосте 0.101
нива III 47.510 ПИ   047510 циганско мосте 0.382
нива III 47.511 ПИ   047511 циганско мосте 0.181
нива III 47.512 ПИ   047512 циганско мосте 0.138
нива III 47.513 ПИ   047513 циганско мосте 0.183
нива III 47.514 ПИ   047514 циганско мосте 0.18
нива III 47.515 ПИ   047515 циганско мосте 0.244
нива III 47.518 ПИ   047518 при селото 0.264
нива III 47.519 ПИ   047519 при селото 0.884
нива III 47.523 ПИ   047523 при селото 0.451
нива III 47.542 ПИ   047542 при селото 1.706
нива III 47.543 ПИ   047543 циганско мосте 12.651
нива IV 48.533 ПИ   048533 герена 6.853
нива IV 48.542 ПИ   048542 герена 8.535
нива V 52.535 ПИ   052535 зубла 42.733
нива V 52.536 ПИ   052536 зубла 14.371
нива III 52.541 ПИ   052541 доло 5.969
Полска култура V 53.534 ПИ   053534 зубла 29.567
нива IV 54.534 ПИ   054534 при селото 2.264
нива IV 54.535 ПИ   054535 при селото 0.741
нива IV 58.4 ПИ   058004 чифлико 2.443
нива VI 59.142 ПИ   059142 софато 1.41
нива VI 60.18 ПИ   060018 венико 1.182
нива VI 60.36 ПИ   060036 венико 2.215
нива IV 62.1 ПИ   062001 прогоно 9.772
нива III 64.59 ПИ   064059 ……………… 0.928
нива III 64.70 ПИ   064070 равнище 0.249
нива III 64.71 ПИ   064071 равнище 0.329
нива III 64.79 ПИ   064079 равнище 3.293
нива III 64.81 ПИ   064081 равнище 2.835
нива III 65.2 ПИ   065002 топлико 0.58
нива III 65.9 ПИ   065009 топлико 1.00
нива III 651.14 ПИ   651014 Топлико 0.979

 

 

 

За землище с. Ракиловци ЕКАТТЕ: 61947  
Имот № Имот № по КВС Местност Начин на трайно ползване Категория Площ/дка
14.26 ПИ 014026 ДО КЪЩИ Из. Нива V 31.031
14.63 ПИ 014063 Орнището Из. нива V 21.892
15.6 ПИ  015006 НАД ПОЯТА Из. Нива V 1.795
15.20 ПИ  015020 НА ДЪБО Из. Нива V 33.208
15.25 ПИ   015025 МАКЛИЧЕТО Из. Нива V 2.415
35.24 ПИ  035024 ПРИ ВАЛОГО Из. Нива V 8.294
35.56 ПИ   035056 Долни кории Из. нива IV 61.396
36.1 ПИ  036001 ПОЯТИЩЕ Из. Нива V 4.695
36.30 ПИ  036030 ПОД СРЕДНИ РИД Из. Нива V 2.714
36.70 ПИ  036070 ПОД СРЕДНИ РИД Из. Нива V 184.205
41.1 ПИ  041001 МАЛИ РИД Из. Нива X 2.778
41.8 ПИ 041008 ПЛ. ОСОЕ Из. Нива X 5.44
41.17 ПИ  041017 ПЛ. ОСОЕ Из. Нива X 8.019
53.22 ПИ  053022 Носовица Из. Нива VI 4.238
57.30 ПИ  057030 КРУШИТЕ Из. Нива VI 4.161
57.38 ПИ  057038 КРУШИТЕ Из. Нива VI 9.97
58.47 ПИ  058047 ПОД КЪЩИ Из. Нива VI 6.293
60.6 ПИ  060006 ОРНИЧЕ НИВА VI 3.982
60.25 ПИ  060025 ОРНИЧЕ НИВА VI 13.426
60.30 ПИ  060030 Дяковото Нива VI 5.599

 

 

 

За землище с. Лобош ЕКАТТЕ: 43918

 

   
Начин на трайно ползване Номер на имот Номер на имот по КВС Местнoст Площ/дка Категория
посевна площ 37.52 ПИ  037052 Дъбо 7.455 VI
посевна площ 40.6 ПИ  040006 Дъбо 6.204 VI
посевна площ 40.24 ПИ  040024 Дъбо 5.697 VI
посевна площ 41.1 ПИ   041001 орниците 18.364 IX
посевна площ 41.8 ПИ   041008 орниците 5.2 IX
посевна площ 41.22 ПИ   041022 орниците 4.993 IX
посевна площ 41.25 ПИ   041025 орниците 11.221 IX
посевна площ 41.27 ПИ   041027 орниците 1.1 IX
посевна площ 42.2 ПИ   042002 кежаница 2.804 IX
посевна площ 42.28 ПИ   042028 кежаница 3.57 IX
посевна площ 43.18 ПИ   043018 крушите 2.502 IX
посевна площ 44.4 ПИ   044004 крушите 1.099 IX
посевна площ 44.8 ПИ   044008 крушите 2.181 IX
посевна площ 47.1 ПИ   047001 крушите 4.999 IX
посевна площ 47.7 ПИ   047007 крушите 2.588 IX

 

 

За землище с. Косача ЕКАТТЕ:38724    
Начин на трайно ползване Номер на имот Номер на имот по КВС Местност Площ/дка Категория
нива 61.4 ПИ  061004 кофильо 6.358 IX
нива 68.7 ПИ  068007 Дупките 1.6 IX
нива 68.9 ПИ  068009 Дупките 1.00 IX
нива 69.3 ПИ  069003 Дупките 25.659 IX
нива 70.7 ПИ  070007 Поляна 5.866 IX
нива 72.13 ПИ  072013 разкръске 1.122 IX
нива 77.7 ПИ  077007 радибошки ливади 3.773 VIII
нива 78.6 ПИ  078006 радибошки ливади 8.475 VIII
нива 87.1 ПИ  087001 адж.слог 10.098 VIII
нива 87.5 ПИ  087005 адж.слог 3.831 VIII
нива 87.6 ПИ  087006 адж.слог 17.923 VIII
нива 88.1 ПИ  088001 адж.слог 14.605 IV
нива 126.4 ПИ  126004 адж.слог 49.977 VIII
нива 131.23 ПИ  131023 марина падина 6.094 VII
нива 138.33 ПИ  138033 трещеница 20.766 IX
нива 140.1 ПИ  140001 тодорчица 13.326 V
нива 140.6 ПИ   140006 тодорчица 10.497 V
нива 140.15 ПИ   140015 тодорчица 12.106 V
нива 140.22 ПИ   140022 тодорчица 11.232 V
нива 148.2 ПИ   148002 Арбанашки рид 3.999 VI
нива 152.10 ПИ   152010 косачки рид 6.399 III
нива 152.20 ПИ   152020 Косачки рид 2.00 III
нива 153.5 ПИ   153005 Косачки рид 3.00 IV
нива 154.21 ПИ   154021 косачки рид 13.552 III
нива 155.5 ПИ  155005 кофильо 11.888 IX
нива 157.1 ПИ   157001 кофильо 19.11 IX
нива 158.3 ПИ   158003 кофильо 13.071 IX
нива 171.38 ПИ 171038 ……………….. 4.886 IX

 

 

 

 

 

 

 

 

 

За землище с. Чепино ЕКАТТЕ: 80385    
Номер на имот Номер на имот по КВС Местност НТП Категория Площ/ дка
3.5 000005 Чепино нива VII 24.748
21.120 000120 Чепино нива VII 136.338
20.879 020879 Шилигарника нива VII 8.516
21.901 021901 Заграня нива VII 3.045
21.919 021919 Заграня нива VII 4.346
21.922 021922 Заграня нива VII 4.751

 

 

За землище с. Калище  Eкатте:35434    
НАЧИН НА ТРАЙНО ПОЛЗВАНЕ КАТЕГОРИЯ НОМЕР НА ИМОТ НОМЕР НА ИМОТ ПО КВС МЕСТНОСТ ПЛОЩ/ДЕКАРИ
Нива V 112.8 ПИ   112008 кръсто 1.291
Нива V 112.16 ПИ   112016 кръсто 6.778
Нива V 112.32 ПИ   112032 кръсто 3.615
Нива V 150.9 ПИ   150009 мах.джалевци 6.284
Нива V 125.13 ПИ   125013 Димовлак 9.483

 

 

Депозитът за участие в търга е в размер на 30% от годишната наемна цена на имотите,  внесен в касата на община Ковачевци, до 19.04.2022 год. 16.00 часа /включително/

Публичният търг с тайно наддаване ще се проведе на 20.04.2022 год. от 10.30 часа в заседателната зала на Община Ковачевци, област Перник.

Оглед на имота, предмет на търга може да се извършва на място, всеки работен ден от 10.00 до 14.00 часа.

Тръжна документация може да се закупи  на касата и получи в деловодството на Община Ковачевци всеки работен ден от 9.00 часа до 16.00 часа до 19.04.2022 год. включително.

Цена на комплект тръжна документация е в размер на 20.00 лева (двадесет лева) без ДДС, платима в касата на “Местни данъци и такси” в община Ковачевци.

Заявленията за участие в търга да бъдат внесени до 16.00 часа до 19.04.2022 год. в деловодството на община Ковачевци.

Допълнителна информация относно условията за участие в търга и оглед на имотите може да бъде получена всеки работен ден от 10.00 до 16.00 часа в община Ковачевци или на телефон 0889 74 75 79.