Обяви » Докладна за изменение и допълнение на Наредбата за определяне на местните данъци на територията на община Ковачевци

Докладна за изменение и допълнение на НОМДТОК