Актуална тема » МИГ „Радомир-Ковачевци-Земен“ започва прием на заявления по обявена Първа покана за финансиране на проекти при спазване изискванията на заложените процедури в Стратегията за местно развитие, нормативната база и регламентите от Програма за развитие на селските райони за периода 2007-2013 г.

http://www.mig-radomir.com/merki.html