Актуална тема »

ПОКАНА

СНЦ МИГ Радомир-Ковачевци-Земен  уведомява всички заинтересовани лица,  че ще  проведе

МОБИЛНА ИНФОРМАЦИОННА КАМПАНИЯ , ЧРЕЗ СРЕЩИ В НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА ОТ ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА КОВАЧЕВЦИ

по график  както следва:

- село Лобош на  25.03.2013година  от 13:00 часа

- село Светля на 25.03.2013година  от 14:30 часа

- село Сирищник на 25.03.2013година  от 16:00 часа

- село Косача на 25.03.2013година от 18:00 часа

- село Калище на 26.03.2013година от 18:00 часа

Каним Ви да вземете активно участие  в провеждането на информационните срещи.

ЛИДЕР В ДЕЙСТВИЕ!

от екипа на

МИГ Радомир-Ковачевци-Земен

Покана_1