Актуална тема »

Община Ковачевци обявява открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет : „Изграждане на екопътека „Поглед към девет планини“ по договор № 14/313/00080 сключен между Държавен фонд „Земеделие“ и Община Ковачевци за реализиране на проект „Екопътека „Поглед към девет планини“.

Номер на преписката в регистъра на обществените поръчки 00841-2014-0002

Пълната документация можете да намерите на адрес :

http://kovachevtsi.com/?page_id=223