Актуална тема »

О Б Я В Л Е Н И Е


№  33 / 06.04.2015 г.

 

Дирекция „ ТСУ, А и КС” при Община Ковачевци, обявява на заинтересованите страни, че е изработен, скица-проект попълване кадастрален план с.Ковачевци с границите на ПИ 1150 – за хотел в кв.45 от регулационния план на Стоян Павлов Павлов

 

            Със   скицата – проект попълване кадастрален план с.Ковачевци с границите на ПИ 1150 – за хотел в кв.45 от регулационния план на Стоян Павлов Павлов

 

 

заинтересованите лица могат да се запознаят в Дирекция „ ТСУ, А и КС”

 

ОТ  ОБЩИНАТА