Актуална тема » Обявление ТСУ

О Б Я В Л Е Н И Е

№  58 / 16.06.2015 г.

 

Дирекция „ ТСУ, А и КС” при Община Ковачевци, обявява на заинтересованите страни, че е изработен, проект за попълване КП Имот 1 мах.” Водениците” с.Ковачевци на Марийка Божидарова Нанкинова

            С  проекта за попълване КП Имот 1 мах.” Водениците” с.Ковачевци на Марийка Божидарова Нанкинова

 заинтересованите лица могат да се запознаят в Дирекция „ ТСУ, А и КС”

 

ОТ  ОБЩИНАТА:

—————————————————————-

О Б Я В Л Е Н И Е

 №  59 / 16.06.2015 г.

 

 Дирекция „ ТСУ, А и КС” при Община Ковачевци, обявява на заинтересованите страни, че е изработен, проект за попълване КП Имот 1 мах.” Манчева ” с.Калища на Иван Методиев Манчев

            С  проекта за попълване КП Имот 1 мах.” Манчева ” с.Калища на Иван Методиев Манчев

  

заинтересованите лица могат да се запознаят в Дирекция „ ТСУ, А и КС”

ОТ  ОБЩИНАТА:

——————————————————–

О Б Я В Л Е Н И Е

 №  54 / 02.06.2015 г.

 Дирекция „ ТСУ, А и КС” при Община Ковачевци, обявява на заинтересованите страни, че е изработен, проект за изменение на КП попълване на имот нов планоснимачен номер 1 по КП мах. „Провалец” с.Ковачевци на Любомир Исаев Цветков

             С  проекта за изменение на КП попълване на имот нов планоснимачен номер 1 по КП мах. „Провалец” с.Ковачевци на Любомир Исаев Цветков

 заинтересованите лица могат да се запознаят в Дирекция „ ТСУ, А и КС”

 

ОТ  ОБЩИНАТА:

—————————————————–

О Б Я В Л Е Н И Е

 №  55 / 02.06.2015 г.

 Дирекция „ ТСУ, А и КС” при Община Ковачевци, обявява на заинтересованите страни, че е изработен, проект за изменение на ПУП ПР –отреждане на нов УПИ I-42 в нов кв.42 с.Лобош на Община Ковачевци

            С  проекта за изменение на ПУП ПР –отреждане на нов УПИ I-42 в нов кв.42 с.Лобош на Община Ковачевци

 заинтересованите лица могат да се запознаят в Дирекция „ ТСУ, А и КС”

 

ОТ  ОБЩИНАТА:

______________________________________________

ПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ПУП – ПЛАН ЗА РЕГУЛАЦИЯ – ОТРЕЖДАНЕ НА НОВ УПИ І-42 В НОВ КВ.43 ПО ПЛАНА НА С.ЛОБОШ