Актуална тема » Обявление ТСУ

О Б Я В Л Е Н И Е

 №  123 / 30.11.2015 г.

 Дирекция „ ТСУ, А и КС” при Община Ковачевци, обявява на заинтересованите страни, че е изработена, геодезическа снимка на местен пътPER 1077/III  -603 – Ковачевци-Косача – 600м. от отбивка на път PER 603 на Община ковачевци

             С  проекта за геодезическа снимка на местен пътPER 1077/III  -603 – Ковачевци-Косача – 600м. от отбивка на път PER 603 на Община ковачевци

 заинтересованите лица могат да се запознаят в Дирекция „ ТСУ, А и КС”

ОТ  ОБЩИНАТА