Актуална тема » ОП „БКС и общински имоти“ с.Ковачевци

План сметка за необходими средства за 2016 година по чл.66, ал.1 от ЗМДТ

KMBT_215_02221