Актуална тема » О Б Я В Л Е Н И Е № 8 / 15.02.2016 г.

Дирекция „ ТСУ, А и КС” при Община Ковачевци, обявява на заинтересованите страни, че е изработен, проект за ПУП – ПИ на регулация УПИ Х-421, кв.4 с.Сипишник на Адриана Рангелова Стойнева – Николакополу

             С  проекта за за ПУП – ПИ на регулация УПИ Х-421, кв.4 с.Сипишник на Адриана Рангелова Стойнева – Николакополу

 заинтересованите лица могат да се запознаят в Дирекция „ ТСУ, А и КС”

 ОТ  ОБЩИНАТА: