Новини »

О Б Я В Л Е Н И Е

 № 18/18.04.2016 г.

Дирекция „ТСУ, А и КС” при община Ковачевци, обявява на заинтересованите страни, че е изработен проект за „Проект за ремонт на местен път PER – 1077/ІІІ – 603, Ковачевци – Косача” / в участък от 600м. от отбивката на третокласен път PER – 603/ .

В 14 дневен срок от датата на съобщението заинтересованите лица могат да подадат писмени възражения и предложения в сградата на община Ковачевци.

1