Актуална тема » Покана от Председателя на Обс – Ковачевци за открито редовно заседание на 29.07.2016г. от 10:00 часа

На основание чл.23,ал.4,т.1от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Председателят на ОбС Ковачевци,област Перник свиква съвета на редовно  открито заседание на 29.07.2016 г. (петък) от 10.00 часа в залата на Общински съвет-Ковачевци.

Покана за открито редовно заседание