Новини » Информация

За преценяване на необходимостта от  ОВОС за инвестиционно предложение за „Изграждане на птицеферма за клетъчно отглеждане на кокошки – носачки“

Информация ОВОС