Решения » Решения на Общински съвет Ковачевци – Мандат 2015 – 2019


Решение 1

Решение 2

Решение 3

Решение 4

Решение 5

Решение 6

Решение 7

Решение 8

Решение 9

Решение 10

Решение 11

Решение 12

Решение 13

Решение 14

Решение 15

Решение 16

Решение 17

Решение 18

Решение 19

Решение 20

Решение 21

Решение 22

Решение 23

Решение 24

Решение 25

Решение 26

Решение 27

Решение 28

Решение 29

Решение 30

Решение 31

решение 32

Решение 33

Решение 34

Решение 35

Решение 36

Решение 37

Решение 38

Решение 39

Решение 40

Решение 41

Решение 42

Решение 43

Решение 44

Решение 45

Решение 46

Решение 47

Решение 48

Решение 49

Решение 50

Решение 51

Решение 52

Решение 53

Решение 54

Решение 55

Решение 56

Решение 57

Решение 58

Решение 59

Решение 60

Решение 61

Решение 62

Решение 63

Решение 64

Решение 65

Решение 66

Решение 67

Решение 68

Решение 69

Решение 70

Решение 71

Решение 72

Решение 73

Решение 74

Решение 75

Решение 76

Решение 77

Решение 78

Решение 79

Решение 80

Решение 81

Решение 82

Решение 83

Решение 84

Решение 85

Решение 86

Решение 87

Решение 88

Решение 89

Решение 90

Решение 91

Решение 92

Решение 93

Решение 94

Решение 95

Решение 96

Решение 97

Решение 98

Решение 99

Решение 100

Решение 101

Решение 102

Решение 103

Решение 104

Решение 105

Решение 106

Решение 107

Решение 108

Решение 109

Решение 110

Решение 111

Решение 112

Решение 113

Решение 114

Решение 115

Решение 116

Решение 117

Решение 119

Решение 120

Решение 121

Решение 122

Решение 123

Решение 124

Решение 125

Решение 126

Решение 127

Решение 128

Решение 129

Решение 130

Решение 131

Решение 132

Решение 133

Решение 134

Решение 135

Решение 136

Решение 137

Решение 138

Решение 139

Решение 140

Решение 141

Решение 142

Решение 143

Решение 144

Решение 145

Решение 146

Решение 147

Решение 148

Решение 149

Решение 150

Решение 151

Решение 152

Решение 153

Решение 154

Решение 155

Решение 156

Решение 157

Решение 158

Решение 159

Решение 160

Решение 161

Решение 162

Решение 164

Решение 165

Решение 166

Решение 167

Решение 168

Решение 169

Решение 170

Решение 171

Решение 172

Решение 173

Решение 174

Решение 175

Решение 178

Решение 176

Решение 177

Решение 179

Решение 180

Решение 181

Решение 182

Решение 183

Решение 184

Решение 185

Решение 186

Решение 187

Решение 188

Решение 189

Решение 190

Решение 191

Решение 192

Решение 193

Решение 195

Решение 196

Решение 197

Решение 198

Решение 199

Решение 200

Решение 201

Решение 202

Решение 203

Решение 204

Решение 205

Решение 206

Решение 207

Решение 208

Решение 209

Решение 210

Решение 211

Решение 212

Решение 213

Решение 214

Решение 215

Решение 216

Решение 217

Решение 218

Решение 219

Решение 220

Решение 221

Решение 222

Решение 223

Решение 224

Решение 225

Решение 226

Решение 227

Решение 228

Решение 229

Решение 230

Решение 231

Решение 232

Решение 233

Решение 234

Решение 235

Решение 236

Решение 237

Решение 238

Решение 239

Решение 240

Решение 241

Решение 242

Решение 243

Решение 244

Решение 245

Решение 246

Решение 247

Решение 248

Решение 249

Решение 250

Решение 251

Решение 252

Решение 253

Решение 254

Решение 255

Решение 256

Решение 257

Решение 258

Решение 259

Решение № 261

Решение № 262

Решение № 263

Решение № 264

Решение № 265

Решение № 266

Решение № 267

Решение № 268

Решение № 269

Решение № 270

Решение № 271

Решение № 272

Решение № 273

Решение № 274

Решение № 275

Решение № 276

Решение № 277

Решение № 278

Решение № 279

Решение № 280

Решение № 281

Решение № 282

Решение № 283

Решение № 284

Решение № 285

Решение № 286

Решение № 287

Решение № 288

Решение № 289

Решение № 290

Решение № 291

Решение № 292

Решение № 293

Решение № 294

Решение № 295

Решение № 296

Решение № 297

Решение № 298

Решение № 299

Решение № 300

Решение № 301

Решение № 302

Решение № 303

Решение № 304

Решение № 305

Решение № 306

Решение № 307

Решение № 308

Решение № 309

Решение № 310

Решение № 311

Решение № 312

Решение № 313

Решение № 314

Решение № 315

Решение № 316

Решение № 317

Решение № 318

Решение № 319

Решение № 320

Решение № 320 (2)

Решение № 321

Решение № 322

Решение № 323

Решение № 324

Решение № 325

Решение № 326

Решение № 327

Решение № 328

Решение № 329

Решение № 330

Решение № 331

Решение № 332

Решение № 333

Решение № 334

Решение № 335

Ришение № 336

Решение № 337