Обществен транспорт » Обществен транспорт 2017 година

Отчет за 2017 година

За 2017 година на основание чл.20, ал.4, т.3  (директно възлагане) от Закона за обществените поръчки са сключени два договора за извършване на обществен превоз на пътници по маршрутни разписания от общинската и областната транспортни схеми.

1. Договор № 124/03.10.2016 г. сключен между Община Ковачевци и ЕТ „Румяна Николова – ДАЦИ-Р“, ЕИК 109030003 за извършване на обществен превоз на пътници по маршрутни разписания от общинската транспортна схема от квотата на Община Ковачевци, включваща автобусни линии по направление „с.Егълница – с.Ковачевци“. Договорът е сключен за срок от 01.01.2017 г. до 31.12.2017 г. Максимално допустимата стойност на договора не може да надвишава сумата от 4 000 лв., но не повече от средствата за субсидиране. Общият размер на изплатените компенсации и субсидии е 0 (нула) лв. Договорът е прекратен едностранно от страна на Община Ковачевци поради неизпълнението му от страна на превозвача.

2. Договор № 125/03.10.2016 г. сключен между Община Ковачевци и ЕТ „Румяна Николова – ДАЦИ-Р“, ЕИК 109030003 за извършване на обществен превоз на пътници по маршрутни разписания от областната транспортна схема от квотата на Община Ковачевци, включваща автобусни линии по направление „АГ Радомир – АГ Ковачевци“. Договорът е сключен за срок от 01.01.2017 г. до 31.12.2017 г. Максимално допустимата стойност на договора не може да надвишава сумата от средствата за субсидиране. Общият размер на изплатените компенсации и субсидии е 0 (нула) лв. Договорът е прекратен едностранно от страна на Община Ковачевци поради неизпълнението му от страна на превозвача.

Отпуснатите средства за компенсиране на намалени приходи и субсидиране на обществени пътнически превози по нерентабилни автобусни линии са възстановени на бюджета на Република България.