Обществен транспорт » Обществен транспорт 2018 година

За 2018 година на основание чл.20, ал.4, т.3  (директно възлагане) от Закона за обществените поръчки е  сключен договор за извършване на обществен превоз на пътници по маршрутни разписания от  областната транспортни схеми.

1. Договор № 119/12.10.2017 г. сключен между Община Ковачевци и „ЮМЛ  ТУРС-93″ ЕООД“, ЕИК 201463035 за извършване на обществен превоз на пътници по маршрутни разписания от областната транспортна схема от квотата на Община Ковачевци, включваща автобусни линии по направление „АГ Перник – АГ Ковачевци“. Договорът е сключен за срок от 01.01.2018 г. до 31.12.2018 г. Максимално допустимата стойност на договора не може да надвишава сумата от средствата за субсидиране. Общият размер на изплатените компенсации и субсидии е  5 214 лв.