ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ 2019 година » ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ