Избори » Избори за Eвропейски парламент 2019

Заповед за провеждане на избори  за членове на  Eвропейски парламент 2019 год.

Заповед секции

Заповед екип

Заповед за определяне на места за обявяване на избирателни списъци Заповед

ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК – ЧАСТ I  (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)
за гласуване в изборите за членове на Европейския парламент от
Република България на 26 май 2019 г.
(по чл. 42, ал. 1 от Изборния кодекс) ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК – ЧАСТ I

ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК – ЧАСТ I  (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)
за гласуване в изборите за членове на Европейския парламент от
Република България на 26 май 2019 г.
(по чл. 42, ал. 1 от Изборния кодекс) – СБОРНА СЕКЦИЯ ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК – ЧАСТ I СБОРНА СЕКЦИЯ

Заповед за поправка на Заповед № РД 111/08.04.2019 г. Заповед

Заповед за промяна на място за гласуване Заповед (2)

Заповед агитационни материали

заповед забрана на алкохол

Списък на заличените лица от избирателните списъци  в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г. (чл.39, ал.1 от ИК)  (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ) fpzaled_14-22-00