Местни избори 2019 г. »

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
от избирателните списъци в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.
(чл.39, ал.1 от ИК)
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

Област ПЕРНИК, община КОВАЧЕВЦИ
населено място С.СВЕТЛЯ, кметство ……….., секция № 002
адрес на избирателна секция ………………………………………………………….

 

 

———————————————————————————————–
Собствено, бащино и фамилно име
———————————————————————————————–
ЙОРДАН                        ВАСИЛЕВ                       АНАНИЕВ
СИКА                          ИВАНОВА                       КОСТОВА

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
от избирателните списъци в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.
(чл.39, ал.1 от ИК)
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

Област ПЕРНИК, община КОВАЧЕВЦИ
населено място С.СИРИЩНИК, кметство ……….., секция № 003
адрес на избирателна секция ………………………………………………………….

———————————————————————————————–
Собствено, бащино и фамилно име
———————————————————————————————–
СТЕФЧО                        ГЕОРГИЕВ                      ГРИГОРОВ
СТОЙЧО                        АЛЕКСАНДРОВ                   КРЪСТЕВ
ТЕМЕНУЖКА                     СТЕФАНОВА                     КРЪСТЕВА
ЦВЕТЕЛИНА                     ЙОРДАНОВА                     АСЕНОВА

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
от избирателните списъци в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.
(чл.39, ал.1 от ИК)
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

Област ПЕРНИК, община КОВАЧЕВЦИ
населено място С.КОВАЧЕВЦИ, кметство ……….., секция № 004
адрес на избирателна секция ………………………………………………………….

———————————————————————————————–
Собствено, бащино и фамилно име
———————————————————————————————–
АНЕЛИЯ                        СТОЙЧЕВА                      АНДРЮЗ
АНТОН                         ГЕОРГИЕВ                      КИРИЛОВ
ВАЛЕНТИН                      ТОДОРОВ                       ВЪЛЬОВ
ВЛАДИСЛАВ                     ЯНКОВ                         ЯНЕВ
ДИМИТЪР                       ВАСИЛЕВ                       ДИМИТРОВ
ЕЛЕНКА                        МАНОЛОВА                      ПЕТРОВА
ИЛИНКА                        ПЕТРОВА                       СТОЯНОВА
МАРИО                         ТОМАНОВ                       НИКИФОРОВ
НИКОЛИНА                      СТОЙНЕВА                      РАНГЕЛОВА

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
от избирателните списъци в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.
(чл.39, ал.1 от ИК)
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

Област ПЕРНИК, община КОВАЧЕВЦИ
населено място С.РАКИЛОВЦИ, кметство ……….., секция № 005
адрес на избирателна секция ………………………………………………………….

———————————————————————————————–
Собствено, бащино и фамилно име
———————————————————————————————–
ВИОЛЕТА                       МАРИНОВА                      ДОБРАНОВА
ИЛИЯН                         СИМЕОНОВ                      ЙОРДАНОВ
ЙОРДАН                        СИМЕОНОВ                      ЙОРДАНОВ
СИМЕОН                        ЙОРДАНОВ                      ДОБРАНОВ

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
от избирателните списъци в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.
(чл.39, ал.1 от ИК)
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

Област ПЕРНИК, община КОВАЧЕВЦИ
населено място С.ЛОБОШ, кметство ……….., секция № 006
адрес на избирателна секция ………………………………………………………….

———————————————————————————————–
Собствено, бащино и фамилно име
———————————————————————————————–
АНТОАНЕТА                     ВАСИЛЕВА                      МАНОВА
МАГДЕЛЕНА                     КОСТАДИНОВА                   ЗАРЕВА
МАРТА-АЛИСИЯ                                                ОВАЛЛЕ
ЦВЕТАНКА                      АЛЕКСАНДРОВА                  КОЧАРКОВА

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
от избирателните списъци в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.
(чл.39, ал.1 от ИК)
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

Област ПЕРНИК, община КОВАЧЕВЦИ
населено място С.КАЛИЩЕ, кметство ……….., секция № 007
адрес на избирателна секция ………………………………………………………….

———————————————————————————————–
Собствено, бащино и фамилно име
———————————————————————————————–
АНТОАНЕТА                     БОЯНОВА                       БАРБУТСКА
ВЕЛИЗАР                       ТОДОРОВ                       СТОИЛОВ
ВЕНЦИСЛАВ                     РАЙЧЕВ                        ПЕТРОВ
ГЕОРГИ                        РАЙЧОВ                        ДИМИТРОВ
ЙОРДАН                        СТОЯНОВ                       БОНЕВ
ПЕТЪР                         РАЙЧЕВ                        ПЕТРОВ
РАЙЧО                         ПЕТРОВ                        БАРБУТСКИ
СЕРГЕЙ                        АЛЕКСАНДРОВ                   ГРОШЕВ
СТАМЕНА                       КИРИЛОВА                      ДИМИТРОВА
ТОДОРКА                       ГЮРОВА                        ТАШКОВА
ХРИСТО                        ПАВЛОВ                        НИКОЛОВ

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
от избирателните списъци в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.
(чл.39, ал.1 от ИК)
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

Област ПЕРНИК, община КОВАЧЕВЦИ
населено място С.ЕГЪЛНИЦА, кметство ……….., секция № 008
адрес на избирателна секция ………………………………………………………….

———————————————————————————————–
Собствено, бащино и фамилно име
———————————————————————————————–
ВЛАДИМИР                      ИВАНОВ                        БОГДАНОВ
ЛЕНИН                         АЛЕКСАНДРОВ                   МЛАДЕНОВ
СИМЕОН                        МАНОЛОВ                       ПАВЛОВ

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
от избирателните списъци в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.
(чл.39, ал.1 от ИК)
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

Област ПЕРНИК, община КОВАЧЕВЦИ
населено място С.ЧЕПИНО, кметство ……….., секция № 009
адрес на избирателна секция ………………………………………………………….

———————————————————————————————–
Собствено, бащино и фамилно име
———————————————————————————————–
ЕМИЛ                          ДИМИТРОВ                      СОТИРОВ

 

fpzalkm_14-22-00