Решения » Решения на Общински съвет Ковачевци – Мандат 2019 – 2023

 

Решение №1

Решение №2

Решение№ 3

Решение№ 4

Решение№ 5

Решение №6

Решение№ 7

Решение №8

Решение№ 9

Решение №10

Решение №11

Решение № 12

Решение №13

Решение №14

Решение №15

Решение №16

Решение №17

Решение №18

Решение № 19

Решение №20

Решение №21

Решение №22

Решение № 23

Решение №24

Решение № 25

Рещение №26

Решение №27

Решение № 28

Решение №29

Решение № 30

Решение №31

Решение № 32

Решение № 33

Решение №34

Решение № 35

Решение №36

Решение № 37

Решение № 38

Решение № 39

Решение №40

Решение № 41

Решение № 42

Решение №43

Решение № 44

Решение № 45

Решение № 46

Решение № 47

Решение №48

Решение №49

Решение №50

Решение №51

Решение №52

Решение № 53

Решение №54

Решение №55

Решение № 56

Решение № 57

Решение№ 58

Решение № 59

Решение №60

Решение № 61

Решение №62

Решение №63

Решение №64

Решение №65

Решение №66

Решение №67

Решение №68

Решение №69

Решение №70

Решение №71

Решение № 72

Решение №73

Решение №74

Решение №75

Решение №76

Решение №77

Решение №78

Решение №79

Решение №80

Решение №81

Решение №82

Решение №83

Решение №84

Решение №85

Решение №86

Решение №87

Решение №88

Решение №89

Решение №90

Решение №91

Решение №92

Решение №93

Решение №94

Решение № 95

Решение № 96

Решение № 97

Решение № 98

Решение № 99

Решение № 100

Решение № 101

Решение № 102

Решение № 103

Решение № 104

Решение № 105

Решение № 106

Решение № 107

Решение № 108

Решение № 109

Решение № 110

Решение № 111

Решение № 112

Решение № 113

Решение № 114

Решение № 115

Решение № 116

Решение № 117

Решение № 118

Решение № 119

Решение № 120

Решение № 121

Решение № 122

Решение № 123

Решение № 124

Решение №125

Решение № 126

Решение № 127

Решение № 128

Решение № 129