За Ковачевци » Избори за Народно събрание на 4 април 2021 г.

 

 

Заповед № РД 35/08.02.2021 г.  на Кмета на Община Ковачевци за образуване на  11 (единадесет) избирателни секции  на територията на община Ковачевци за изборите за Народно събрание  на 4 април 2021 г. и утвърждаване тяхната номерация и адрес

Заповед № 35

Заповед РД 39 от 15.02.2021 г.

Заповед РД 40 от 17.02.2021 г.

Покана за консултации при кмета на Община Ковачевци, за избор на сик.