Избори за Народно събрание на 4 април 2021 г. » Избирателни списъци

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
             от избирателните списъци в изборите за народни представители
                       на 4 април 2021 г.
                       (чл.39, ал.1 от ИК)
                        (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

     за Област ПЕРНИК            Община КОВАЧЕВЦИ
     секция № 001              населено с. Косача

     адрес на избирателна секция- Сградата на кметско наместничество

     -----------------------------------------------------------------------------------------------
                          Име на избирателя
     -----------------------------------------------------------------------------------------------
           АНДРЕЙ            СТЕФАНОВ           ЙОРДАНОВ
           ДИМИТКО            ГИНЧЕВ            СЛАВЕВ

                      СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
             от избирателните списъци в изборите за народни представители
                       на 4 април 2021 г.
                       (чл.39, ал.1 от ИК)
                        (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

     за Област ПЕРНИК            Община КОВАЧЕВЦИ
     секция № 002              населено място С.СВЕТЛЯ

     адрес на избирателна секция - Сградтата на кметско наместничество

     -----------------------------------------------------------------------------------------------
                          Име на избирателя
     -----------------------------------------------------------------------------------------------
           ЙОРДАН            ВАСИЛЕВ            АНАНИЕВ

                      СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
             от избирателните списъци в изборите за народни представители
                       на 4 април 2021 г.
                       (чл.39, ал.1 от ИК)
                        (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

     за Област ПЕРНИК            Община КОВАЧЕВЦИ
     секция № 003              населено място С.СИРИЩНИК

     адрес на избирателна секция - Сградата на кметството

     -----------------------------------------------------------------------------------------------
                          Име на избирателя
     -----------------------------------------------------------------------------------------------
           БОЙКА             БОЖИЧКОВА           ЛОЗАНОВА
           ДЕСИСЛАВА           КИРИЛОВА           ДИМИТРОВА
           СТЕФЧО            ГЕОРГИЕВ           ГРИГОРОВ

                      СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
             от избирателните списъци в изборите за народни представители
                       на 4 април 2021 г.
                       (чл.39, ал.1 от ИК)
                        (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

     за Област ПЕРНИК            Община КОВАЧЕВЦИ
     секция № 004              населено място С.КОВАЧЕВЦИ

     адрес на избирателна секция - Сградата на дом - паметник " Георги Димитров"

     -----------------------------------------------------------------------------------------------
                          Име на избирателя
     -----------------------------------------------------------------------------------------------
           АНТОН             ГЕОРГИЕВ           КИРИЛОВ
           БИСЕР             АНЕСТИЕВ           БЛАГОЕВ
           ВАЛЕНТИН           ТОДОРОВ            ВЪЛЬОВ
           ЕЛЕНКА            МАНОЛОВА           ПЕТРОВА
           КАПКА             ДРАГОМИРОВА          ГЕОРГИЕВА
           НИКОЛИНА           СТОЙНЕВА           РАНГЕЛОВА

                      СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
             от избирателните списъци в изборите за народни представители
                       на 4 април 2021 г.
                       (чл.39, ал.1 от ИК)
                        (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

     за Област ПЕРНИК            Община КОВАЧЕВЦИ
     секция № 005              населено място С.РАКИЛОВЦИ

     адрес на избирателна секция - Сградата на кметско наместничество

     -----------------------------------------------------------------------------------------------
                          Име на избирателя
     -----------------------------------------------------------------------------------------------
           ВИОЛЕТА            МАРИНОВА           ДОБРАНОВА
           ЙОРДАН            СИМЕОНОВ           ЙОРДАНОВ
           СИМЕОН            ЙОРДАНОВ           ДОБРАНОВ
           СТОЙКА            ОГНЯНОВА           ЙОРДАНОВА

                      СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
             от избирателните списъци в изборите за народни представители
                       на 4 април 2021 г.
                       (чл.39, ал.1 от ИК)
                        (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

     за Област ПЕРНИК            Община КОВАЧЕВЦИ
     секция № 006              населено място С.ЛОБОШ

     адрес на избирателна секция - сградата на кметството

     -----------------------------------------------------------------------------------------------
                          Име на избирателя
     -----------------------------------------------------------------------------------------------
           ЦВЕТАНКА           АЛЕКСАНДРОВА         КОЧАРКОВА

                      СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
             от избирателните списъци в изборите за народни представители
                       на 4 април 2021 г.
                       (чл.39, ал.1 от ИК)
                        (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

     за Област ПЕРНИК            Община КОВАЧЕВЦИ
     секция № 007              населено място С.КАЛИЩЕ

     адрес на избирателна секция - Сградата на ОУ"Св.св. Кирил и Методий "

     -----------------------------------------------------------------------------------------------
                          Име на избирателя
     -----------------------------------------------------------------------------------------------
           ГЕОРГИ            РАЙЧОВ            ДИМИТРОВ
           КИРИЛ             БОГОМИЛОВ           ХАРАЛАМПИЕВ
           ХРИСТО            ПАВЛОВ            НИКОЛОВ

 ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК
                      (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)
            за произвеждане на избори за народни представители
                      на 4 април 2021 г.
                 (по чл. 42, ал. 1 от Изборния кодекс)

     ИЗБОРЕН РАЙОН № 14 - ПЕРНИШКИ
     ОБЩИНА КОВАЧЕВЦИ
     НАСЕЛЕНО МЯСТО - КОСАЧА     КМЕТСТВО ....................... СЕКЦИЯ № 001
     адрес на избирателната секция - Сградата на кметско наместничество

           ----------------------------------------------------
             СОБСТВЕНО, БАЩИНО И ФАМИЛНО ИМЕ НА ИЗБИРАТЕЛЯ
           ----------------------------------------------------
           АЛЕКСАНДЪР БОЯНОВ АЛЕКСОВ
           АЛЕКСАНДЪР КИРИЛОВ АЛЕКСАНДРОВ
           АНДРЕЙ СТЕФАНОВ АРИЗАНОВ
           АНДРЕЙ СТЕФАНОВ ЙОРДАНОВ
           АНТОАНЕТА ИВАНОВА РАНГЕЛОВА
           АСКА ПЪРВАНОВА ТОДОРОВА
           БОГОМИЛ БОРИСОВ АЛЕКСОВ
           БОЙЧО ЙОРДАНОВ ИВАНОВ
           БОРИСЛАВА ГЕОРГИЕВА ГЕОРГИЕВА
           ВАЛЕНТИН СЕРГИЕВ МИХАЛКОВ
           ВАЛЕРИ ЕВЛОГИЕВ ПАВЛОВ
           ВАСИЛКА АЛЕКСАНДРОВА РАНГЕЛОВА
           ВАСИЛКА МИХАЙЛОВА МИНЕВА
           ВЕНЦИСЛАВ ЛЮБЕНОВ ЗАХАРИЕВ
           ВЛАДИЛИНА ИВАНОВА ТОДОРОВА
           ГАБРИЕЛА БОГДАНОВА ПЪРВАНОВА
           ГАБРИЕЛА ЙОРДАНОВА ГЕОРГИЕВА
           ГЕОРГИ МИХАЙЛОВ ПАВЛОВ
           ГЕОРГИ НАЙДЕНОВ МИХАЛКОВ
           ГЕОРГИ ОГНЯНОВ СТОИЛОВ
           ГЕОРГИ СЛАВЧОВ ГЕОРГИЕВ
           ГЕОРГИ ХРИСТОВ ГЕОРГИЕВ
           ДЕСИСЛАВА ГЕОРГИЕВА ДИМИТРОВА
           ДИМИТКО ГИНЧЕВ СЛАВЕВ
           ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ ДИМИТРОВ
           ДИМИТЪР ИВАНОВ ДИМИТРОВ
           ДОЛОРЕС ПЕТРОВА ПАВЛОВА
           ЕВЛОГИ ПАВЛОВ СТУБЕЛСКИ
           ЕМИЛ ИВАНОВ МИРЧЕВ
           ЗОЯ ВАСИЛЕВА ГЕОРГИЕВА
           ИВА СЛАВЧЕВА ТОДОРОВА
           ИВАН ПЛАМЕНОВ КРУМОВ
           ИВАНКА ВЛАДИМИРОВА ТОДОРОВА
           ЙОРДАН КИРЧЕВ ЙОРДАНОВ
           ЙОРДАНКА МЛАДЕНОВА РАНГЕЛОВА
           КИРИЛ ИВАНОВ ТОДОРОВ
           КОСТАДИН СТАНИМИРОВ КОТЕВ
           ЛИЛЯНА МЕТОДИЕВА ТОМАНОВА
           ЛЮБЕН ЗАХАРИЕВ ГЕОРГИЕВ
           ЛЮБОМИР ДИМИТРОВ КИРИЛОВ
           ЛЮДМИЛА КИРИЛОВА ГЕОРГИЕВА
           МАГДА АВЕЛОВА МИХАЛКОВА
           МАГДАЛЕНА ПЕТРОВА ДИМИТРОВА
           МАРИО ТОДОРОВ АНГЕЛОВ
           МИЛЕНА СИМЕОНОВА ВЕНЕВА
           МИЛКА КИРИЛОВА АРИЗАНОВА
           МИРОСЛАВ ЛЮБЕНОВ ЗАХАРИЕВ
           МИХАИЛ ВАСИЛЕВ ИВАНОВ
           МЛАДЕН ИВАНОВ ТОДОРОВ
           НИКОЛА ЛОНА СПАСОВ
           ОГНЯН ИВАНОВ ПЕОВСКИ
           ПЕТЪР НАЙДЕНОВ МИХАЛКОВ
           ПЛАМЕН ЕМИЛОВ КОВАЧЕВ
           РИЛКА СТАМЕНОВА МОДЕВА
           РОСТИСЛАВ ДИМИТРОВ ТОДОРОВ
           СИЙКА ИВАНОВА МЛАДЕНОВА
           СИМЕОН ЗАХАРИЕВ ГЕОРГИЕВ
           СЛАВКА ИВАНОВА ВЕЛИНОВА
           СЛАВЧО ИВАНОВ ЯНАКИЕВ
           СНЕЖАНА МЕТОДИЕВА ГРИГОРОВА
           СТАНКА ТОДОРОВА ИВАНОВА
           СТЕФАН ЙОРДАНОВ СЕРГИЕВ
           СТЕФАН КОСТАДИНОВ АРИЗАНОВ
           СТЕФКА ТОДОРОВА ВАРАДИНОВА
           СТОИМЕН ГЕОРГИЕВ СТОИМЕНОВ
           ТАТЯНА ЛЮБЕНОВА НИКОЛОВА
           ТЕМЕНУЖКА СТОЯНОВА СЕРГИЕВА
           ТОШКО СТОЯНОВ ТОДОРОВ
           ХРИСТО БОЙКОВ ПАВЛОВ
           ЦВЕТАНКА НАКЕВА СТОИМЕНОВА

                      Кметски наместник: Любен Захариев
                      Секретар на община/район: Горица Дамянова
 ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК
                      (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)
            за произвеждане на избори за народни представители
                      на 4 април 2021 г.
                 (по чл. 42, ал. 1 от Изборния кодекс)

     ИЗБОРЕН РАЙОН № 14 - ПЕРНИШКИ
     ОБЩИНА КОВАЧЕВЦИ
     НАСЕЛЕНО МЯСТО С.СВЕТЛЯ          КМЕТСТВО ....................... СЕКЦИЯ № 002
     адрес на избирателната секция -страдата на кметско наместничество 

           ----------------------------------------------------
             СОБСТВЕНО, БАЩИНО И ФАМИЛНО ИМЕ НА ИЗБИРАТЕЛЯ
           ----------------------------------------------------
           АНГЕЛ ДИМИТРОВ РАНГЕЛОВ
           АНГЕЛИНА БОРИСОВА КОНЯРСКА
           АННА НИКОЛОВА ЦВЕТКОВА
           АНТОАН КРУМОВ СТОЯНЧЕВ
           АНТОН СЛАВЧОВ КИРИЛОВ
           АСЕН НЕНКОВ ИВАНОВ
           АСЕН СТЕФАНОВ КИРИЛОВ
           АТАНАС БОРИСОВ РАДКОВ
           БИСЕР КИРИЛОВ ЛЮБОМИРОВ
           БОГДАНКА ДИМИТРОВА ЦВЕТКОВА
           БОГДАНКА МЕТОДИЕВА ШИЯКОВА
           БОРИСЛАВ ЗЛАТКОВ АДРИЯНОВ
           БОРЯНА АЛЕКСАНДРОВА МИЛЕНОВА
           ВАЛЕНТИНА ВАСИЛЕВА РАНГЕЛОВА
           ВАНГЕЛИНА ВАСИЛЕВА ДИМИТРОВА
           ВАСИЛ СТАМЕНКОВ НЕНКОВ
           ВИКТОРИЯ МИРЧЕВА БЕЛЕВА
           ВИОЛЕТКА ВЕНЕВА СТАВРЕВА
           ВИТКА КИРИЛОВА КОВАЧЕВА
           ВЛАДО КИРИЛОВ ПАВЛОВ
           ГЕОРГИ АНГЕЛОВ ПАНАЙОТОВ
           ДИМИТЪР ИВАНОВ ШИЯКОВ
           ДОБРИНКА ВАСИЛЕВА ТУЛЕШКОВА
           ЕВТИМ АСЕНОВ КИРИЛОВ
           ЕЛЕНА БОРИСОВА ПАВЛОВА
           ЗОРНИЦА ХРИСТОВА ВЕНЦИСЛАВОВА
           ИВАЙЛО ХРИСТОВ ВЕНЦИСЛАВОВ
           ИВО МИТКОВ МИЛОСЛАВОВ
           ЙОРДАН ВАСИЛЕВ АНАНИЕВ
           ЙОРДАН КИРИЛОВ ВЕЛИНОВ
           ЙОРДАН ПЪРВАНОВ АНАНИЕВ
           ЙОРДАНКА МИЛУШЕВА МИТЕВА
           КИРИЛ ИВАНОВ БЛАГОЕВ
           КИРИЛ ЙОРДАНОВ КИРИЛОВ
           КИРИЛ ЛЮБОМИРОВ ВЕЛИНОВ
           КОСТАДИН АДРИЯНОВ МИЛЕНОВ
           КРИСТИЯНА ЙОРДАНОВА ВЕЛИНОВА
           КРУМ ЛАЗАРОВ БЕЛЕВ
           ЛЕНКА МИЛАНОВА СТОЕВА
           ЛИЛЯНА ВЛАДИМИРОВА НЕНКОВА
           МАРГАРИТА ИВАНОВА ДИМИТРОВА
           МАРИЯН КРУМОВ СТОЯНЧЕВ
           МАЯ ВАСИЛЕВА КИРИЛОВА
           МИЛЕНА СИМЕОНОВА АЛЕКСАНДРОВА
           МИРКО АСПАРУХОВ МАНОВ
           МИТРА БЛАГОЕВА ИЛИЕВА
           НИКОЛА СТОЯНОВ ШИЯКОВ
           ОРЛИН АНГЕЛОВ ДИМИТРОВ
           ПАВЕЛ КИРИЛОВ ПАВЛОВ
           ПЕТЪР КИРИЛОВ ГЕОРГИЕВ
           ПЕТЪР НИКОЛОВ ПЕТРОВ
           РОЗА КИРИЛОВА ДИМИТРОВА
           РОСА КИРИЛОВА ДИНЕВА
           РОСИЦА ГЕОРГИЕВА СТАНИМИРОВА
           РУМЕН ИВАНОВ ШИЯКОВ
           РУМЕН МИРКОВ АСПАРУХОВ
           САШО ДИМЧОВ СТОЯНОВ
           СИКА МАНОЛОВА МИЛЕНОВА
           СИКА МЕТОДИЕВА СТАНОЕВА
           СЛАВИ ВАЛЕНТИНОВ ИВАНОВ
           СЛАВЧО КИРИЛОВ ПАВЛОВ
           СНЕЖАНА ЙОРДАНОВА ВЕЛЕВА
           СРЕМКА СЕДЕВЧЕВА ИВАНОВА
           СТАЛИН СТОЯНОВ СТОЕВ
           СТЕФКА ЕВТИМОВА КИРИЛОВА
           ХРИСТО ВЕНЦИСЛАВОВ СТАНИМИРОВ
           ЦВЕТАН ИВАНОВ ИЛИЕВ
           ЦОНКА ДИМИТРОВА ПАВЛОВА

                      Кметски наместник: Стефка Кирилова
                      Секретар на община/район: Горица Дамянова

                      ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК
                      (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)
            за произвеждане на избори за народни представители
                      на 4 април 2021 г.
                 (по чл. 42, ал. 1 от Изборния кодекс)

     ИЗБОРЕН РАЙОН № 14 - ПЕРНИШКИ
     ОБЩИНА КОВАЧЕВЦИ
     НАСЕЛЕНО МЯСТО С.СИРИЩНИК         КМЕТСТВО ....................... СЕКЦИЯ № 003
     адрес на избирателната секция- Сградата на ОУ "Св.св.Кирил и Методий"

           ----------------------------------------------------
             СОБСТВЕНО, БАЩИНО И ФАМИЛНО ИМЕ НА ИЗБИРАТЕЛЯ
           ----------------------------------------------------
           АЛБЕНА НИКОЛОВА ГЕОРГИЕВА
           АЛЕКСАНДЪР ГЕОРГИЕВ КРУМОВ
           АЛЕКСАНДЪР ИВАНОВ АЛЕКСАНДРОВ
           АНИТА ЕВТИМОВА ЕВГЕНИЕВА
           АНТОН БОГОМИЛОВ АНДОНОВ
           АНТОНИЯ ВАСИЛЕВА РАНГЕЛОВА
           БОГДАН ЯНЕВ ЛАЗОВ
           БОЖИДАР ЙОРДАНОВ ЕВТИМОВ
           БОЙКА БОЖИЧКОВА ЛОЗАНОВА
           БОРИС СЛАВЕВ ВЛАДИМИРОВ
           ВАЛЕНТИН АЛЕКСАНДРОВ НИКОЛОВ
           ВАЛЕНТИН ВАСИЛЕВ ТАНЕВ
           ВАЛЕНТИНА АНТОНОВА СТОИЧКОВА
           ВАЛЕНТИНА ИВАНОВА ПЪРВАНОВА
           ВАЛЕРИ ЙОРДАНОВ НАЙДЕНОВ
           ВАНЯ ИВАНОВА СТОЯНЧОВА
           ВАСИЛ КРУМОВ АЛЕКСАНДРОВ
           ВАСИЛКА ДИМИТРОВА ЙОРДАНОВА
           ВАСКО ЕВТИМОВ ВАСИЛЕВ
           ВЕНЕТА КРУМОВА ГЕОРГИЕВА
           ВЕНЦИСЛАВ ВАСИЛЕВ СТОИЧКОВ
           ВЕНЦИСЛАВ СТЕФЧОВ ГЕОРГИЕВ
           ВЕРГИЛ КРУМОВ ДИМИТРОВ
           ВЕСЕЛА РОМАНОВА ВЕНЦИСЛАВОВА
           ВЕСЕЛИН БОЯНОВ СТЕФАНОВ
           ВИОЛЕТА КИРИЛОВА ДИМИТРОВА
           ВИОЛЕТКА ВЛАДИМИРОВА СТОИМЕНОВА
           ВИТА ЛЕВТЕРОВА ДИМИТРОВА
           ВИТА СЕДЕФЧОВА МИХАЙЛОВА
           ГЕНЧО СТАМЕНОВ АНАНИЕВ
           ГЕОРГИ АСЕНОВ ДИМИТРОВ
           ГЕОРГИ БОРИСОВ СЛАВЕВ
           ГЕОРГИ ДИМИТРОВ ГЕОРГИЕВ
           ГЕОРГИ ЕМИЛОВ ГЕОРГИЕВ
           ГЕОРГИ МЕТОДИЕВ ГЕОРГИЕВ
           ГЕОРГИ ПЕТРОВ ДИМИТРОВ
           ГЕОРГИ СИМЕОНОВ СТОЯНОВ
           ГЕОРГИ ХРИСТОВ ЙОСИФОВ
           ГЕРГАНА ВАСИЛЕВА ГЕОРГИЕВА
           ГЕРГАНА НАЙДЕНОВА ПЪРВАНОВА
           ГРИГОР ИВАНОВ АЛЕКСАНДРОВ
           ДАНИЕЛА ЙОРДАНОВА ПАВЛОВА
           ДЕНИС РОМАНОВ ВЕНЦИСЛАВОВ
           ДЕНКА СТАНИМИРОВА ВАСЕВА
           ДЕСИСЛАВА КИРИЛОВА ДИМИТРОВА
           ДИЛЯНА ХРИСТОВА БОЯНОВА
           ДИМИТЪР ВИДЕНОВ ДИМИТРОВ
           ДИМИТЪР ДАВИТКОВ ГЕШЕВ
           ДИМИТЪР ПЕТРОВ ДИМИТРОВ
           ДОБРИНКА СОТИРОВА ДИМИТРОВА
           ДРАГАНКА СОТИРОВА ЗАМТИКОВА
           ДРАГОМИР КИРИЛОВ ЯНЕВ
           ЕЛЗА КИРИЛОВА НЕДКОВА
           ЕЛКА ГЕОРГИЕВА ПАРХОМЕНКО
           ЕЛКА МАКСИМОВА ЛУКАРСКА
           ЕМИЛ ГЕОРГИЕВ КРУМОВ
           ЕМИЛ ЕМИЛОВ ПЕТРАКИЕВ
           ЕМИЛ ПЕТРАКИЕВ ДЕНКОВ
           ЕМИЛИЯ ДОЙЧИНОВА РАЙЧЕВА
           ИВАЙЛО ЦЕНКОВ ИВАНОВ
           ИВАН ГЕОРГИЕВ ДОСТИН
           ИВАН ПЪРВАНОВ МИЛАНОВ
           ИВАНКА ВАСИЛЕВА ПЕТРОВА
           ИВАНКА ГЕОРГИЕВА МИЛЕВА
           ИВАНКА НАКЕВА ЯНЕВА
           ИЛИЯН ПЛАМЕНОВ ЯНЕВ
           ИРЕНА ПАВЛОВА ГЕОРГИЕВА
           ИРЕНА ПЛАМЕНОВА КРУМОВА
           ЙОРДАН НАЙДЕНОВ СИМЕОНОВ
           ЙОРДАН СТАНИМИРОВ ИВАНОВ
           ЙОРДАН СТЕФАНОВ ПАВЛОВ
           ЙОРДАНКА РАЙЧЕВА ЕВТИМОВА
           КАРАМФИЛ ГЕОРГИЕВ БОЙН
           КАТЕРИНА СЛАВЕВА КОТЕВА
           КАТИНКА ГЕОРГИЕВА БОЙНА
           КАТЯ КИРИЛОВА ЙОРДАНОВА
           КИРИЛ БОРИСОВ СТЕФАНОВ
           КИРИЛ ДОБРАНОВ ЯНЕВ
           КИРИЛ ЙОРДАНОВ ГЕОРГИЕВ
           КИРИЛ МЕТОДИЕВ ВАСЕВ
           КИРИЛ САШКОВ ВЛАДИМИРОВ
           КИРО ИВАНОВ ТАБАКОВ
           КРАЙНА МУРДЖОВА ТЕНЕВА
           КРИСТИНА ЕМИЛОВА АТАНАСОВА
           ЛАДА ЙОРДАНОВА МИЛАНОВА
           ЛИЛЯНА КИРИЛОВА ГЕОРГИЕВА
           МАКРИНА АСЕНОВА ДОСТИНА
           МАНОИЛ СТАМЕНОВ АНАНИЕВ
           МАНОЛ СИМЕОНОВ МИЛЕВ
           МАРИЯ ЙОРДАНОВА ЙОРДАНОВА
           МАРИЯ СТЕФЧОВА ГЕОРГИЕВА
           МАРТИНА ИЛИЯНОВА АВРАМОВА
           МЕТОДИ АНЖЕЛОВ ДЕЛЧЕВ
           МЕТОДИ БОЯНОВ НИКОЛОВ
           МИЛЕНА ПЛАМЕНОВА ТОДОРОВА
           МИЛЧО ВАЗОВ НИКОЛОВ
           МИРОВКА ЙОРДАНОВА ТОДОРОВА
           МИХАИЛ ПЛАМЕНОВ КРУМОВ
           МИХАЛ ПЪРВАНОВ МИХАЛКОВ
           НАДКА АСЕНОВА ДИМИТРОВА
           НЕЛИ ЯНЕВА САВОВА
           НИКОЛА СТОЯНЧЕВ АНГЕЛОВ
           НИКОЛАЙ ЯНЕВ НИКОЛОВ
           ОЛЕГ СТОЙЧЕВ АЛЕКСАНДРОВ
           ПАВЕЛ СТЕФАНОВ ПАВЛОВ
           ПАВЛИНА ИВАНОВА КРУМОВА
           ПЕТРАНКА ГЕОРГИЕВА АНГЕЛОВА
           ПЕТЪР ЕВТИМОВ СТАНКОВ
           ПЛАМЕН ТОДОРОВ ЙОРДАНОВ
           ПЛАМЕН ЯНЕВ ЯНЕВ
           РАДКА ТОНЕВА ТАСЕВА
           РАДОСЛАВ ПЛАМЕНОВ ТОДОРОВ
           РАДОСЛАВА КИРИЛОВА СТОЯНОВА
           РОМАН ВЕНЦИСЛАВОВ ВАСИЛЕВ
           РОСЕН ЙОРДАНОВ НАЙДЕНОВ
           РОСЕН СТЕФАНОВ СТОИЧКОВ
           РУМЕН ПЕТКОВ РУСЕВ
           САШКО ВАСИЛЕВ КОТЕВ
           СИЛВИЯ РУМЕНОВА СТОЯНОВА
           СИМЕОН КОТЕВ МАНОВ
           СНЕЖАНА САШКОВА ЯНЕВА
           СОНЯ ИВАНОВА ГОСПОДИНОВА
           СПАСКО МИХАЙЛОВ РАНГЕЛОВ
           СТАМЕН ИВАНОВ ЦВЕТКОВ
           СТАНА СЕРГИЕВА ИВАНОВА
           СТАНИМИР ДИМИТРОВ СТАНИМИРОВ
           СТАНКА КИРИЛОВА КИРИЛОВА
           СТЕФАН БОРИСОВ СТОЯНЧОВ
           СТЕФАН ВАСИЛЕВ СТОЯНОВ
           СТЕФАН ГЕОРГИЕВ ЦВЕТКОВ
           СТЕФАН СТОИЧКОВ КОТЕВ
           СТЕФЧО ГЕОРГИЕВ ГРИГОРОВ
           СТОЙЧО АЛЕКСАНДРОВ КРЪСТЕВ
           СТОЯН ЙОРДАНОВ БОЯНОВ
           СТОЯН СТАМЕНОВ СТОЙНЕВ
           СУЗАНА ПЛАМЕНОВА ЯНЕВА
           ТАТЯНА ГЕОРГИЕВА ЯНЕВА
           ТЕМЕНУЖКА ВАСИЛЕВА ВАСЕВА
           ТЕМЕНУЖКА СТЕФАНОВА КРЪСТЕВА
           ХРИСТО ЙОРДАНОВ ПЕТРОВ
           ЦВЕТАН ДИМИТРОВ ФИЛИН
           ЦВЕТАНКА ИВАНОВА ГЕОРГИЕВА
           ЦВЕТАНКА ФИЛИПОВА АЛЕКСАНДРОВА
           ЮЛИАН ТОДОРОВ ЕВТИМОВ
           ЮЛИЯ ДРАГАНОВА ГРУЕВА

                      Кметски наместник: Пламен Янев
                      Секретар на община/район: Горица Дамянова

                      ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК
                      (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)
            за произвеждане на избори за народни представители
                      на 4 април 2021 г.
                 (по чл. 42, ал. 1 от Изборния кодекс)

     ИЗБОРЕН РАЙОН № 14 - ПЕРНИШКИ
     ОБЩИНА КОВАЧЕВЦИ
     НАСЕЛЕНО МЯСТО С.КОВАЧЕВЦИ        КМЕТСТВО ....................... СЕКЦИЯ № 004
     адрес на избирателната секция - сградата на Дом-паметник " Георги Димитров"

           ----------------------------------------------------
             СОБСТВЕНО, БАЩИНО И ФАМИЛНО ИМЕ НА ИЗБИРАТЕЛЯ
           ----------------------------------------------------
           АДЕЛИНА ВЛАДОВА ОГНЯНОВА
           АДЕЛИНА СТОЙЧЕВА АТАНАСОВА
           АЛЕКС ИВАЙЛОВ СТОЯНОВ
           АЛЕКСАНДЪР ЕМИЛОВ ПОПОВ
           АЛЕКСАНДЪР РАЙЧЕВ НИКОЛОВ
           АНГЕЛИНКА АСЕНОВА СТОЕВА
           АНЕЛИЯ СТОЙЧЕВА АНДРЮЗ
           АНЕТА РАДЕНОВА МУРТЕВА
           АНКА ДОБРЕНОВА НИКОЛОВА
           АННА МЕТОДИЕВА БОЯНОВА
           АНТОАНЕТА ДЕЛЧОВА МАРТИНОВА
           АНТОАНЕТА МЕТОДИЕВА СТОЯНОВА
           АНТОАНЕТА МИЛЧОВА ДЕРЛИПАНСКА
           АНТОН МЕТОДИЕВ СТОЙНЕВ
           АСЯ ГЕОРГИЕВА КРУМОВА
           БИСЕР АНЕСТИЕВ БЛАГОЕВ
           БОГДАН КИРИЛОВ БОГДАНОВ
           БОЯН СИМЕОНОВ ЛАЗОВ
           ВАЛЕНТИНА БОРИСОВА СИДЕРОВА
           ВАЛЕНТИНА СТАНКОВА ДАВИТКОВА
           ВАСИЛ АНТОНОВ НИКОЛОВ
           ВАСИЛ КИРИЛОВ СТАНИМИРОВ
           ВАСИЛКА ГЕОРГИЕВА ЙОРДАНОВА
           ВАСИЛКА ДИМИТРОВА АСЕНОВА
           ВАСИЛКА СЛАВЧЕВА СТОЯНОВА
           ВЕЛИЗАР ХРИСТОВ ДОРДУКОВ
           ВЕНЕТА МИЛАНОВА АНТОВА
           ВЕНЦИСЛАВ ИВАНОВ ГЕНЧЕВ
           ВЕРЖИНИЯ ИВАНОВА ГЕОРГИЕВА
           ВИДА СПАСОВА ИЛИЕВА
           ВИОЛЕТА ЙОРДАНОВА ДАВИТКОВА
           ВИОЛЕТА ПЪРВАНОВА ЙОВЕВА
           ВИРГИНИЯ ЕМАНОИЛОВА ГОСПОДИНОВА
           ВЛАДИСЛАВ ЯНКОВ ЯНЕВ
           ВЛАДО ОГНЯНОВ АСЕНОВ
           ГАЛЯ ХИНКОВА ОГНЯНОВА
           ГЕОРГИ ДАНЧЕВ ГЕОРГИЕВ
           ГЕОРГИ ДИМИТРОВ РАНГЕЛОВ
           ГЕОРГИ ИВАНОВ МЛАДЕНОВ
           ГЕОРГИ СЛАВЧЕВ САВОВ
           ГЕРГАН СТОЙНЕВ ВЛАДИМИРОВ
           ДАНИЕЛ ГЕОРГИЕВ ГЕОРГИЕВ
           ДАНИЕЛ КРАСИМИРОВ СТАНИМИРОВ
           ДАНИЕЛА КИРИЛОВА АТАНАСОВА
           ДАНИЕЛА МИТКОВА СТАНИМИРОВА
           ДАНЧО ГЕОРГИЕВ СТОЯДИНОВ
           ДЕСИСЛАВА ЮРИЕВА ДЕРЛИПАНСКА
           ДИМИТЪР ВАСИЛЕВ ДИМИТРОВ
           ДИМО ИВАНОВ ФИДОСОВ
           ДОННИ АЛЕКСАНДЪР ЕРКАМП
           ДРАГА АЛЕКСАНДРОВА ТИХАНОВА
           ЕКАТЕРИНА ИВАЙЛОВА ГЮЦОВА
           ЕКАТЕРИНА ИВАНОВА СИМЕОНОВА
           ЕЛЕНА ЙОРДАНОВА ГЕОРГИЕВА
           ЕЛЕНКА ЙОРДАНОВА СТОИМЕНОВА
           ЕЛЕНКА МАНОЛОВА ПЕТРОВА
           ЕМИЛ ВАСИЛЕВ АТАНАСОВ
           ЕМИЛ СТЕФАНОВ НИКОЛОВ
           ЕМИЛИЯ АЛЕКСИЕВА ПОПОВА
           ЕМИЛИЯН КРУМОВ СИМЕОНОВ
           ЕМИНЕ АХМЕДОВА ИСМАИЛОВА
           ЗАХАРИ ДАНТЕВ КИРИЛОВ
           ЗДРАВКА МЕТОДИЕВА МИЛАНОВА
           ЗОЯ АСЕНОВА ПЕШЕВА
           ИВАЙЛО ГЕОРГИЕВ ЙОРДАНОВ
           ИВАЙЛО ЕВТИМОВ ВАСИЛЕВ
           ИВАЙЛО СЛАВЧОВ ЙОРДАНОВ
           ИВАЙЛО СТОЯНОВ БОГДАНЧОВ
           ИВАН ВИКТОРОВ ГЕОРГИЕВ
           ИВАН КИРИЛОВ ТОНЧЕВ
           ИВАН МЛАДЕНОВ АТАНАСОВ
           ИВАН РАЙЧЕВ МИХАЙЛОВ
           ИВАНКА ВЛАДИМИРОВА ЗАРЕВА
           ИВАНЧО МЕТОДИЕВ АНАНИЕВ
           ИНА МИРОСЛАВОВА ФИДОСОВА
           ИНА ТОДОРОВА НАЙДЕНОВА
           ЙОРДАН БОЖИДАРОВ АНТОВ
           КАЛИН СИМЕОНОВ КРУМОВ
           КАЛИНКА СТАМЕНКОВА ВЛАДИМИРОВА
           КАМЕН ЯНКОВ ЯНЕВ
           КАПКА ДРАГОМИРОВА ГЕОРГИЕВА
           КАПКА ЕМИЛИЯНОВА СИМЕОНОВА
           КИРИЛ АЛЕКСАНДРОВ МЕТОДИЕВ
           КРАСИМИР ВЛАДОВ ОГНЯНОВ
           КРАСИМИР МИЛКОВ СТАНИМИРОВ
           КРАСИМИРА ВАСИЛЕВА КИРИЛОВА
           КРУМ ГЕНАДИЕВ КРУМОВ
           ЛИДИЯ МАКСИМОВА ДИМИТРОВА
           ЛИЛИЯ АТАНАСОВА РУСЕВСКА
           ЛИЛКА НАЙДЕНОВА СТОЯНОВА
           ЛОРЕТА ДИМИТРОВА ДАНЕВА
           ЛЮБКА ИВАНОВА ЕВТИМОВА
           МАРГАРИТА ЕМИЛИЯНОВА КРУМОВА
           МАРГАРИТА ПЪРВАНОВА МИТЕВА
           МАРИО АНТОНОВ МЕТОДИЕВ
           МАРИО ТОМАНОВ НИКИФОРОВ
           МАРИЯ ЕМИЛОВА АЛБИНОВА
           МАРИЯ КАМЕНОВА КИТИПОВА
           МАРИЯНА МЕТОДИЕВА МИЛЕНОВА
           МАРТИН КРАСИМИРОВ СТАНИМИРОВ
           МАЯ ВАСИЛЕВА КИРИЛОВА
           МЕТОДИ ГЕНАДИЕВ МЕТОДИЕВ
           МЕТОДИ КОСТАДИНОВ КРЪСТЕВ
           МИХАИЛ БОРИСОВ АНДРЕЕВ
           НАДЯ ВИКТОРОВА ГЕОРГИЕВА
           НАЙДЕН ТОДОРОВ ДАВИДКОВ
           НЕВЕНА ДИМИТРОВА ЛЮБЕНОВА
           НИКОЛАЙ АНТОНОВ РИЗОВ
           НИКОЛАЙ ЛИЕН ДАНГ
           НИКОЛАЙ ЯНКОВ ЯНЕВ
           НИКОЛИНА СТОЙНЕВА РАНГЕЛОВА
           ПАВЛИНА ГЕОРГИЕВА АСЕНОВА
           ПАВЛИНКА ЙОРДАНОВА ВИДЕНОВА
           ПАУЛИНА ПЛАМЕНОВА МИТКОВА
           ПЕТРУНКА ГЕОРГИЕВА НАЧЕВА
           ПЕТЪР ДИМИТРОВ СТОЕВ
           ПЕТЪР СИМЕОНОВ КОЛЕВ
           ПЕТЪР СТОЯНОВ ГОНЕВ
           ПЛАМЕН ЛАЗАРОВ СИМОВ
           ПЛАМЕН МИТКОВ КИРИЛОВ
           ПЪРВАН АСПАРУХОВ РАШЕВ
           РАДОСЛАВ ВИКТОРОВ ГЕОРГИЕВ
           РАДОСЛАВ СИМЕОНОВ КРУМОВ
           РАДОСТИН АТАНАСОВ АТАНАСОВ
           РАДОСТИН ИВАНОВ МЛАДЕНОВ
           РАЛИЦА ГЕОРГИЕВА ВЛАДИМИРОВА
           РЕНИ НИКОЛАЕВА ДЕРЛИПАНСКА
           РОЗА ТОДОРОВА ГРИГОРОВА
           РОСЕН ИВАНОВ ФИДОСОВ
           РОСЕН РАНГЕЛОВ ВЛАДИМИРОВ
           РУМЕН МИХАЙЛОВ МАРИНОВ
           САНДА АРСОВА КОЛЕВА
           САШКА ТОДОРОВА АСЕНОВА
           СВЕТЛАНА МИХАЙЛОВА СТАНИМИРОВА
           СИЛВАНА КРУМОВА ВЛАДИМИРОВА
           СИЛВИЯ СТАНЧЕВА СТОЙНЕВА
           СИМЕОН БОЯНОВ ЛАЗОВ
           СИМЕОН ВАСИЛЕВ АСЕНОВ
           СИМЕОН ЕФТИМОВ МАНЧЕВ
           СЛАВА ГЕОРГИЕВА САВОВА
           СНЕЖАНА СЛАВЕВА ГЕОРГИЕВА
           СНЕЖАНА СПАСКОВА ГРИГОРОВА
           СТАНИМИР ХРИСТОВ ДИНЧЕВ
           СТАНИСЛАВ ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ
           СТАНИСЛАВА ЛЪЧЕЗАРОВА ЙОРДАНОВА
           СТАНИСЛАВА СИМЕОНОВА ВАСИЛЕВА
           СТАНИЯ МАНОЛОВА АРСОВА
           СТАНКА ДИМИТРОВА МИЛЕНКОВА
           СТЕФАНИЯ НИКОЛОВА НИКОЛОВА
           СТОИЛ ВЕЛИНОВ МИХАЙЛОВ
           СТОЙЧО НИКОЛОВ ХРИСТОВ
           СУЗАНА АНТОНОВА МЕТОДИЕВА
           ТАЦИЯНА ПЕТРОВА ЙОРДАНОВА
           ТЕНА ЙОРДАНОВА КОЛАРОВА
           ТЕНКА БОРИСОВА СТОЯДИНОВА
           ТОДОР ВЪЛОВ НЕДЯЛКОВ
           ФЕРДИНКА ДИМИТРОВА МИТОВА
           ХРИСТО ГЕОРГИЕВ ГЮЦОВ
           ЦВЕТАНКА ДИМЧОВА ФИДОСОВА
           ЦВЕТАНКА ТРАЙКОВА ИВАНОВА
           ЦВЕТЕЛИНА ЙОРДАНОВА ГЕОРГИЕВА
           ЮЛИАН ВИКТОРОВ ГЕОРГИЕВ
           ЮЛИАН ЮРИЕВ ДЕРЛИПАНСКИ
           ЮЛИЯ СЛАВЧЕВА МЕТОДИЕВА
           ЮРИ СТАНЧЕВ ДЕРЛИПАНСКИ
           ЯВОР СЛАВЧОВ ЙОРДАНОВ

                      Кмет : Васил Станимиров
                      Секретар на община/район: Горица Дамянова

                      ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК
                      (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)
            за произвеждане на избори за народни представители
                      на 4 април 2021 г.
                 (по чл. 42, ал. 1 от Изборния кодекс)

     ИЗБОРЕН РАЙОН № 14 - ПЕРНИШКИ
     ОБЩИНА КОВАЧЕВЦИ
     НАСЕЛЕНО МЯСТО С.РАКИЛОВЦИ        КМЕТСТВО ....................... СЕКЦИЯ № 005
     адрес на избирателната секция - Сградата на кметско наместничество

           ----------------------------------------------------
             СОБСТВЕНО, БАЩИНО И ФАМИЛНО ИМЕ НА ИЗБИРАТЕЛЯ
           ----------------------------------------------------
           АДРЕЯН МИХАИЛОВ МИЛАНОВ
           АНТОНИ НИКОЛОВ ДИНЕВ
           ВАЛЕНТИНА АСЕНОВА МАРКОВА
           ВЕНКА ИВАНОВА АЛЕКСОВА
           ВИОЛЕТА МАРИНОВА ДОБРАНОВА
           ВЛАДИМИР АСЕНОВ МАРКОВ
           ДИМИТЪР ХРИСТОВ ГЕОРГИЕВ
           ЕВДОКИЯ ПЕТРОВА ХРИСТОВА
           ЕМИЛ ДИМИТРОВ ГЕОРГИЕВ
           ЗДРАВКА БОРИСОВА СОТИРОВА
           ИВАЙЛО ПЛАМЕНОВ АНГЕЛОВ
           ИВАН СТОЯНОВ ДИМИТРОВ
           ИЛИНКА НИКОЛОВА КРЪСТЕВА
           ИЛИЯН СИМЕОНОВ ЙОРДАНОВ
           ИСКРА ВАСИЛЕВА АТАНАСОВА
           ЙОРДАН ДОБРАНОВ НИКОЛОВ
           ЙОРДАН МИХАЙЛОВ ЙОРДАНОВ
           ЙОРДАН СИМЕОНОВ ЙОРДАНОВ
           КАМЕЛИЯ СИМЕОНОВА СТАНКОВА
           КИРИЛ АСЕНОВ ФУРНАДЖИЕВ
           КОСТАДИН КИРИЛОВ ДИМИТРОВ
           ЛЕВТЕРКА РАЙКОВА МИРЧЕВА
           ЛЮДМИЛ КИРИЛОВ ГЕОРГИЕВ
           МЕТОДИ ГРИГОРОВ СТАНКОВ
           МИТКО ГЕНЧЕВ ДАМЯНОВ
           НИКОЛА ХРИСТОВ СТОИМЕНОВ
           ПЕТЪР КИРИЛОВ КОСТАДИНОВ
           ПЕТЪР СИМЕОНОВ ТОНЧЕВ
           РОСТИСЛАВ МИТКОВ ГЕНЧЕВ
           СИМЕОН ЙОРДАНОВ ДОБРАНОВ
           СТОЙКА ОГНЯНОВА ЙОРДАНОВА
           ТЕМЕНУЖКА СТАНИМИРОВА ПЕТРУНОВА
           ТОДОР КОСТАДИНОВ РАНГЕЛОВ
           ХРИСТИНА ИЛИЕВА ФУРНАДЖИЕВА
           ЦЕНКА АНТОНОВА СТОИМЕНОВА

                      Кметски наместник: Методи Станков
                      Секретар на община/район: Горица Дамянова

                      ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК
                      (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)
            за произвеждане на избори за народни представители
                      на 4 април 2021 г.
                 (по чл. 42, ал. 1 от Изборния кодекс)

     ИЗБОРЕН РАЙОН № 14 - ПЕРНИШКИ
     ОБЩИНА КОВАЧЕВЦИ
     НАСЕЛЕНО МЯСТО С.ЛОБОШ          КМЕТСТВО ....................... СЕКЦИЯ № 006
     адрес на избирателната секция - Сградата на кметско наместничество

           ----------------------------------------------------
             СОБСТВЕНО, БАЩИНО И ФАМИЛНО ИМЕ НА ИЗБИРАТЕЛЯ
           ----------------------------------------------------
           АДЕЛИНА ВЕЛИНОВА КРУМОВА
           АНГЕЛИНА ДИМИТРОВА МЛАДЕНОВА
           АНИТА АНТОАНОВА СТОЯНЧОВА
           АНКА АЛЕКСАНДРОВА МЛАДЕНОВА
           АНКА ЙОРДАНОВА РАНГЕЛОВА
           АНТОАНЕТА ВАСИЛЕВА МАНОВА
           АНТОАНЕТА ЙОРДАНОВА БУСЕВА
           АСЕН ДИМИТРОВ КОЧАРКОВ
           АСЯ ИВАНОВА КОЧАРКОВА
           АТАНАС ЕМИЛОВ ЙОРДАНОВ
           БИСЕР ХРИСТОВ БОЯНОВ
           БОГОМИЛ МЕТОДИЕВ ПЕЙЧЕВ
           БОЙКО ВАСИЛЕВ БЕГОВ
           БОРИСЛАВ КРЪСТЕВ БОРИСОВ
           ВАЛЕНТИНА КОСТАДИНОВА КЛИНЧАРСКА
           ВАСИЛ ГЕОРГИЕВ КЛИНЧАРСКИ
           ВАСИЛ ГЕОРГИЕВ ЧАУШЕВ
           ВАСИЛ НАЙДЕНОВ БЕГОВ
           ВЕНЕТА КОСТАДИНОВА РАНГЕЛОВА
           ВЕНЕТКА ЙОРДАНОВА ДИМОВА
           ВЕРЖИНИЯ ТОДОРОВА ЙОРДАНОВА
           ВЕСЕЛИН ЕНЧЕВ НИКОЛОВ
           ВЕСЕЛИН ИВОВ ХРИСТОВ
           ВЕСЕЛИН СТОЯНОВ ЙОРДАНОВ
           ВИОЛЕТА КИРИЛОВА МИХАЙЛОВА
           ВЛАДИМИР ИВАНОВ ВЛАДИМИРОВ
           ВЛАДИСЛАВ МЕТОДИЕВ ГЕОРГИЕВ
           ВЛАДИСЛАВ МИХАЙЛОВ КИРИЛОВ
           ГЕОРГИ ДИМИТРОВ ДЕЯНОВ
           ГЕОРГИ ИВАНОВ КОЧАРКОВ
           ГЕОРГИ ЛЮБОМИРОВ ГЕОРГИЕВ
           ГЕОРГИ РУМЕНОВ ХРИСТОВ
           ГЕОРГИ ЦВЕТКОВ ШИЯКОВ
           ГЕРГАНА ПЕТРОВА БОЯНОВА
           ДАНИЕЛ ЕМИЛОВ ВЛАДИМИРОВ
           ДАНИЕЛА БОЖИДАРОВА ГЕОРГИЕВА
           ДИМИТЪР БОРИСОВ КРЪСТЕВ
           ДИМИТЪР ДИМИТРОВ ЛУКАРСКИ
           ДИМИТЪР ИВАНОВ КОЧАРКОВ
           ДИМИТЪР ЙОРДАНОВ ЛУКАРСКИ
           ДИМИТЪР МЕТОДИЕВ ПЕЙЧЕВ
           ДИМИТЪР СИМЕОНОВ МЕТОДИЕВ
           ДИМИТЪР СТАНИМИРОВ КРУМОВ
           ДИМИТЪР СТЕФАНОВ ДЕЯНОВ
           ДРАГОМИР РАДОСЛАВОВ ДРАГОМИРОВ
           ЕЛЕОНОРА ВАСИЛЕВА БОРИСОВА
           ЕМИЛ ВАСИЛЕВ ГРЕКОВ
           ЕМИЛ ЙОРДАНОВ ЧУЧУЛКОВ
           ИВАЙЛО ВЕЛИНОВ ТОДОРОВ
           ИВАН АЛЕКСОВ СТОИЧКОВ
           ИВАН ДИМИТРОВ КОЧАРКОВ
           ИВАН ИВАНОВ ПЕРУНИН
           ИВАН КИРИЛОВ ИВАНОВ
           ИВАНКА ЕМИЛОВА ГРЕКОВА
           ИВАНКА РАЙЧЕВА ШИЯКОВА
           ИВЕЛИНА ВАСИЛЕВА НАЙДЕНОВА
           ИВО ХРИСТОВ БОЯНОВ
           ИРИНА МЕТОДИЕВА АНАНИЕВА
           ЙОРДАНКА БОРИСОВА ГАЙДАРСКА
           КИРИЛ ЕВТИМОВ ИГНАТОВ
           КИРИЛ КРЪСТЕВ БОРИСОВ
           КИРИЛ СТОИМЕНОВ АЛЕКСИЕВ
           КИРИЛ ХРИСТОВ КИРИЛОВ
           КОСТАДИНКА ДИМИТРОВА СТОЯНОВА
           КРАСИМИР ВЕСЕЛИНОВ СТОЯНОВ
           КРАСИМИР ГЕОРГИЕВ ЧАУШЕВ
           КРАСИМИР ИВАНОВ КЛИНЧАРСКИ
           КРИСТИЯН БОРИСЛАВОВ БОРИСОВ
           КРИСТИЯН ДИМИТРОВ КРУМОВ
           КРИСТИЯН МИРОСЛАВОВ МИНЧЕВ
           КРИСТИЯНА МИХАЙЛОВА РАНГЕЛОВА
           ЛИЛИ МЕТОДИЕВА РАДЕВА-ШИЯКОВА
           ЛИЛЯНА БОРИСОВА ГЕОРГИЕВА
           ЛЮБКА ДИМИТРОВА КЛИНЧАРСКА
           ЛЮБКА КОСТАДИНОВА СТОИМЕНОВА
           МАГДЕЛЕНА КОСТАДИНОВА ЗАРЕВА
           МАРИЙКА ГЕОРГИЕВА МИЛОШОВА
           МАРИЙКА СТЕФАНОВА ЛАЗАРОВА
           МАРИЯ НИКОЛОВА МИНЕВА
           МАРТА-АЛИСИЯ ОВАЛЛЕ
           МАЯ ИВАНОВА ИВАНОВА
           МЕТОДИ ВЛАДИСЛАВОВ ГЕОРГИЕВ
           МЕТОДИ ГЕОРГИЕВ СТОЯНЧОВ
           МЕТОДИ ИЛИЕВ СТОЙНЕВ
           МЕТОДИ ЙОРДАНОВ ВАСИЛЕВ
           МЕТОДИ ТОДОРОВ ЯНЧЕВ
           МИЛЕНА ВАСИЛЕВА НАЙДЕНОВА
           МИЛКА ВАСИЛЕВА ДИМИТРОВА
           МИЛЧО ВЛАДИМИРОВ ЧАУШЕВ
           МИЛЧО КИРИЛОВ ДИМИТРОВ
           МИРОСЛАВ ГЕОРГИЕВ ЗАРЕВ
           МИХАЛ КИРИЛОВ МИХАЙЛОВ
           МОНИКА ИВАНОВА МИЛОШОВА
           НАДЯ ВЛАДИМИРОВА ДИМИТРОВА
           НАДЯ ИЛИЕВА ОГНЯНОВА
           НАТАША ЦВЕТАНОВА СТОИЧКОВА
           НЕЛИ БОЖИДАРОВА СТОИМЕНОВА
           НЕШКА ГЕРВАЗИЕВА СТОЯНЧОВА
           НИКОЛА ДИМИТРОВ АЛЕКСОВ
           НИКОЛАЙ ПЕТРОВ МИЛОШОВ
           ОЛИВЕРА СОНЕВА АСЕНОВА-ДЕЯНОВА
           ПЕТЪР ИВАНОВ СОТИРОВ
           ПЕТЪР ЙОРДАНОВ МИЛОШОВ
           РАДОСЛАВ СЛАВЧОВ МИНОВ
           РАЙНА АЛЕКСАНДРОВА МИХАЙЛОВА
           РАКИНА ВАСИЛЕВА СИТАРСКА
           РЕНЕТА ГЕОРГИЕВА КИРИЛОВА
           РОЗА КИРИЛОВА НИКОЛОВА
           РОСИЦА ПАВЛОВА ДИМИТРОВА
           РУМЕН БОРИСОВ ХРИСТОВ
           РУМЯНА АСЕНОВА МИХАЙЛОВА
           РУМЯНА ГАВРИЛОВА ДИМИТРОВА
           РУМЯНА ИЛИЕВА ЛУКАРСКА
           РУМЯНА КРЪСТЕВА ЙОРДАНОВА
           СВЕТЛА ХРИСТОВА ГЕОРГИЕВА
           СВЕТЛАНА ДИМИТРОВА МИЛАНОВА
           СИЛВИЯ СТОЯНОВА ЙОРДАНОВА
           СИМЕОН НИКОЛОВ БУНОВСКИ
           СНЕЖКА БОЯНОВА ДЕЯНОВА
           СПАСКА АТАНАСОВА СТОИМЕНОВА
           СТАНИСЛАВ ДИМИТРОВ ЛУКАРСКИ
           СТАНИСЛАВА МЕТОДИЕВА СТОИМЕНОВА
           СТАНКА ГЕОРГИЕВА ХРИСТОВА
           СТЕФАН ДИМИТРОВ ДЕЯНОВ
           СТОИМЕН ЙОРДАНОВ ЧУЧУЛКОВ
           СТОЯН ЙОРДАНОВ СТОИМЕНОВ
           СТОЯНКА СТОИЛОВА ЛУКАРСКА
           ТАНЧО АЛЕКСАНДРОВ МИХАЙЛОВ
           ТАНЯ РУМЕНОВА ХРИСТОВА
           ТАТЯНА СТОЯНОВА СТОЙНЕВА
           ТЕМЕНУЖКА КИРИЛОВА КРЪСТЕВА
           ТРЕНДАФИЛКА БОРИСОВА СТОЯНЧОВА
           ХРИСТО БОЯНОВ КЛИНЧАРСКИ
           ЦВЕТАНКА АЛЕКСАНДРОВА КОЧАРКОВА
           ЦВЕТАНКА ГЕОРГИЕВА ДЕЯНОВА
           ЦВЕТАНКА ИВАНОВА КОЧАРКОВА
           ЦВЕТАНКА ЙОРДАНОВА СИТАРСКА
           ЦВЕТАНКА ЛЮБЕНОВА КРЪСТЕВА

                      Кметски наместник: Георги Шияков
                      Секретар на община/район: Горица Дамянова

                      ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК
                      (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)
            за произвеждане на избори за народни представители
                      на 4 април 2021 г.
                 (по чл. 42, ал. 1 от Изборния кодекс)

     ИЗБОРЕН РАЙОН № 14 - ПЕРНИШКИ
     ОБЩИНА КОВАЧЕВЦИ
     НАСЕЛЕНО МЯСТО С.КАЛИЩЕ          КМЕТСТВО ....................... СЕКЦИЯ № 007
     адрес на избирателната секция - Сградата на ОУ "Св.св. Кирил и Методий"

           ----------------------------------------------------
             СОБСТВЕНО, БАЩИНО И ФАМИЛНО ИМЕ НА ИЗБИРАТЕЛЯ
           ----------------------------------------------------
           АЛЕКСАНДЪР КИРИЛОВ ДЖАГАЛСКИ
           АЛЕКСАНДЪР ОГНЯНОВ ГРОШЕВ
           АЛЕКСАНДЪР ПЕТРОВ АЛЕКСОВ
           АЛЕКСАНДЪР ЦЕЦКОВ ВЕЛИНОВ
           АНГЕЛ ПАНАЙОТОВ ХРИСТОВ
           АНГЕЛ СТЕФАНОВ ПАУНЧЕВ
           АНГЕЛИНА ИВАНОВА РОШИЛКОВА
           АНДРЕЙ АНДРЕЕВ ДИМИТРОВ
           АНДРЕЙ СТАНКОВ ДИМИТРОВ
           АНКА ВАСИЛЕВА ИСПИРИДОНОВА
           АНКА СИМЕОНОВА НИКОЛОВА
           АНТОАНЕТА БОЯНОВА БАРБУТСКА
           АСЕН ПЕТРОВ АСЕНОВ
           АСЕН СТАНКОВ ВЛАХОВ
           АХИНОРА АНДРЕЕВА ДИМИТРОВА
           БИЛЯНА МЕТОДИЕВА ХРИСТОВА
           БИСЕР КАРАМФИЛОВ НИКОЛОВ
           БОГДАНКА ВИРЯНОВА ДЖАЛЕВА
           БОГДАНКА СЕРГИЕВА ГЕОРГИЕВА
           БОГОМИЛ ДИМИТРОВ СТОИЛОВ
           БОГОМИЛ СИМЕОНОВ ДИРЕКОВ
           БОЙКО ВАНГЕЛОВ КАДЪНКОВ
           БОЙКО СТОЯНОВ ИВКОВ
           БОРИСЛАВ ГЕОРГИЕВ МИЛЕВ
           БОРИСЛАВ РУМЕНОВ БОРИСОВ
           БОРИСЛАВА ИВАНОВА СТОЯНОВА
           БОРИСЛАВА КАРАМФИЛОВА НИКОЛОВА
           БОРЯНА КИРИЛОВА ЕВТИМОВА
           БОРЯНКА ЙОРДАНОВА МИТРЕВА
           ВАЛЕНТИН ГЕОРГИЕВ ЛАЗОВ
           ВАЛЕНТИН ИВАНОВ СТОИЛОВ
           ВАЛЕНТИН КИРИЛОВ ГЕОРГИЕВ
           ВАЛЕНТИН СИМЕОНОВ ДЖАГАЛСКИ
           ВАЛЕНТИНА ИВАНОВА СИМЕОНОВА
           ВАЛЕРИ ГЕОРГИЕВ МАНОЛОВ
           ВАНЧО СИМЕОНОВ СТОЯНОВ
           ВЕЛИЗАР ТОДОРОВ СТОИЛОВ
           ВЕЛИЧКА ЛАЗАРОВА КУМАНОВА
           ВЕНКА ГЕОРГИЕВА МАНЧЕВА
           ВЕНЦИСЛАВ АСЕНОВ ТОДОРОВ
           ВЕНЦИСЛАВ РАЙЧЕВ ПЕТРОВ
           ВЕРГИНИЯ СОТИРОВА ПОРТАРСКА
           ВЕСЕЛИНА ПЕТРОВА ДИРЕКОВА
           ВЕСКА ИВАНОВА МАЛИНОВА
           ВИКТОР ВАЛЕРИЕВ МАНОЛОВ
           ВИОЛЕТА ГЕОРГИЕВА КРУМОВА
           ВИОЛЕТА ГЕОРГИЕВА ХРИСТОВА
           ВИОЛЕТА ТОДОРОВА ДИРЕКОВА
           ВИТКА КИРИЛОВА ЙОНЧЕВА
           ГАЛЯ ХРИСТОВА АЛЕКСАНДРОВА
           ГЕОРГИ АСЕНОВ ГЕОРГИЕВ
           ГЕОРГИ АСЕНОВ МАЛИНОВ
           ГЕОРГИ ИВАНОВ ЙОНЧЕВ
           ГЕОРГИ ИЛИЕВ МИЛОШЕВ
           ГЕОРГИ ПЕТРОВ ПАВЛОВ
           ГЕОРГИ РАЙЧОВ ДИМИТРОВ
           ГЕОРГИ САШОВ ГЕОРГИЕВ
           ГЕОРГИ СИМЕОНОВ ДИМИТРОВ
           ГЕОРГИ СТАНИМИРОВ НИКОЛОВ
           ГЕРГИН КИРИЛОВ АСЕНОВ
           ДАНИЕЛ ВАСИЛЕВ ВЕЛИНОВ
           ДИМИТРИНА АЛЕКСАНДРОВА ПОПОВА
           ДИМИТРИНА СИМЕОНОВА ФИНКЕЛЩАЙН
           ДИМИТЪР АНТОВ ПИРЕВ
           ДИМИТЪР БОГОМИЛОВ ДИМИТРОВ
           ДИМИТЪР ВЕЛИЧКОВ ДИМИТРОВ
           ДИМИТЪР ПЕТРОВ ПЕТКОВ
           ДИМИТЪР СТЕФАНОВ МИЛАНОВ
           ДИМИТЪР ТОДОРОВ БАРБУТСКИ
           ДОНКА СЕРАФИМОВА НИКОЛОВА
           ДОНКА СТОИЛОВА ЯНЕВА
           ЕВА БОРИСЛАВОВА ТОШЕВА
           ЕВГЕНИЯ АЛЕКСАНДРОВА ВУЧКОВА
           ЕВТИМ КОСТАДИНОВ ЕВТИМОВ
           ЕВТИМ ПЕТРОВ РАДЕВ
           ЕЛВИС СИМЕОНОВ АСЕНОВ
           ЕЛЕНКА ВАСИЛЕВА ПАВЛОВА
           ЕЛЕОНОРА ПЪРВАНОВА КАЦАРСКА
           ЕЛКА ГЕНАДИЕВА ПИРЕВА
           ЕЛКА ИЛИЕВА ЛЮБЕНОВА
           ЕЛКА СТАНКОВА ТОШЕВА
           ЕМИЛ КОСТАДИНОВ ВЕЛИНОВ
           ЕМИЛИЯ ВАЛЕРИЕВА КУНЕВА
           ЕМИЛИЯ ГЕОРГИЕВА НИКОЛОВА
           ЕМИЛИЯ ПЕТРОВА ТОНЕВА
           ЗДРАВКА ВЛАДИМИРОВА ИСПИРИДОНОВА
           ЗДРАВКА ЙОРДАНОВА ПАУНЧЕВА
           ЗЛАТКО МЕТОДИЕВ БОНЕВ
           ИВАЙЛО ГЕОРГИЕВ ЙОНЧЕВ
           ИВАЙЛО ДИМИТРОВ ТОШЕВ
           ИВАЙЛО ИВАНОВ ПОРТАРСКИ
           ИВАЙЛО МИТКОВ ТРЕНДАФИЛОВ
           ИВАН АСЕНОВ НЕНКОВ
           ИВАН ГЕОРГИЕВ ИЛИЕВ
           ИВАН ДИМИТРОВ ХРИСТОВ
           ИВАН КРАСИМИРОВ ИВАНОВ
           ИВАНКА АСЕНОВА ДЖЕГАЛСКА
           ИВАНКА ГЕОРГИЕВА НИКОЛОВА
           ИВАНКА СТЕФАНОВА СТОИМЕНОВА
           ИВО АСЕНОВ СИМЕОНОВ
           ИВО НИКОЛОВ ИВАНОВ
           ИЛИАН ИВАНОВ КОСТАДИНОВ
           ИЛИАН КИРИЛОВ ИЛИЕВ
           ИЛИЯН ЛЮБОМИРОВ ЧИНАРСКИ
           ИЛЧО ГЕОРГИЕВ ИЛИЕВ
           ЙОРДАН ВЕНЦИСЛАВОВ ТОДОРОВ
           ЙОРДАН КРАСИМИРОВ ИВАНОВ
           ЙОРДАН СТЕФАНОВ МИЛАНОВ
           ЙОРДАН СТОЯНОВ БОНЕВ
           КАЛОЯН ГЕОРГИЕВ ЙОНЧЕВ
           КАРАМФИЛ НИКОЛОВ ГЕОРГИЕВ
           КАРОЛИНА ДИМИТРОВА КОСТОВА
           КАТЯ СЪБОВА АНДОНОВА
           КИРИЛ БОГОМИЛОВ ХАРАЛАМПИЕВ
           КИРИЛ ЕВТИМОВ РАДЕВ
           КИРИЛ ИЛИЕВ ХРИСТОВ
           КИРИЛ ЛЮБОМИРОВ ПЪРВАНОВ
           КРАСИМИРА СТАНКОВА ДРАГОМИРОВА
           КРИСТИЯНА АНГЕЛОВА АЛЕКСАНДРОВА
           ЛАДА РАЙЧОВА ДЕЯНОВА
           ЛАРИСА ИВАНОВНА ЗАРЕВА
           ЛИДИЯ БОГОМИЛОВА АСЕНОВА
           ЛИЛЯНА ИВАНОВА ПАУНОВА
           ЛИЛЯНА ИЛИЕВА ЙОРДАНОВА
           ЛИЛЯНА ЙОРДАНОВА ЧИНАРСКА
           ЛЮБОМИР СИМЕОНОВ ЧИНАРСКИ
           МАГДАЛЕНА СЕРГИЕВА КЛИНЧАРСКА
           МАГДАЛЕНА СТОИЛОВА ВЕСЕЛИНОВА
           МАЛИНКА ВЕНКОВА ГЕОРГИЕВА
           МАРА ДРАГАНОВА КОЦЕВА
           МАРГАРИТА ИЛИЕВА ХРИСТОВА
           МАРГАРИТА КРУМОВА НИКОЛОВА
           МАРИАНА СЛАВЧЕВА АЛЕКСАНДРОВА
           МАРИАНА СТАНИМИРОВА ПЪРВАНОВА
           МАРИЕЛА АСЕНОВА КЮЧУКОВА
           МАРИЙКА ХРИСТОВА НИКОЛОВА
           МАРИО ВАНЧОВ СТОЯНОВ
           МАРИЯ АЛЕКСАНДРОВА ЛАЗОВА
           МАРИЯ ВЛАДИМИРОВА ВЕЛИНОВА
           МАЯ ЕМИЛОВА КОСТАДИНОВА
           МИЛЕНА АСЕНОВА НИКОЛОВА
           МИЛКА СТОЯНОВА РАДЕВА
           МИЛЧО АСЕНОВ МАЛИНОВ
           МИМИ КИРИЛОВА ПЕТКОВА
           МИХАИЛ ПЕТКОВ ПАНОВ
           МЛАДЕН АНДРЕЕВ МИЛАДИНОВ
           МЛАДЕНКА СТОЙНЕВА ВУЧКОВА
           НАДЕЖДА ХРИСТОВА НАКОВА
           НАЙДЕН КИРИЛОВ МИХАЛКОВ
           НЕВЕНА ГЕОРГИЕВА ХРИСТОВА
           НИКОЛА ВЛАДИМИРОВ ХРАНОВ
           НИКОЛА КАРАМФИЛОВ НИКОЛОВ
           НИКОЛАЙ КИРИЛОВ АНДОНОВ
           НИКОЛАЙ СТАНКОВ НИКОЛОВ
           НИКОЛИНКА ЙОРДАНОВА ТОДОРОВА
           НОНКА ГЕОРГИЕВА ТАСЕВА
           ОЛГА КОСТАДИНОВА КЮЧУКОВА
           ПАВЕЛ ЕВТИМОВ ЕВТИМОВ
           ПАРАСКЕВА ЙОРДАНОВА НИКОЛОВА
           ПЕНКА ИВАНОВА КИРИЛОВА
           ПЕТКО ОЛЕГОВ ИВАНОВ
           ПЕТЪР АСЕНОВ АНАНИЕВ
           ПЕТЪР АСЕНОВ ПЕТРОВ
           ПЕТЪР РАЙЧЕВ ПЕТРОВ
           ПЕТЪР СИМЕОНОВ МЛАДЕНОВ
           ПЛАМЕН БОГОМИЛОВ СИМЕОНОВ
           РАДОСТИН СЛАВЧЕВ БОЛЮБАШИН
           РАЙНА АНТОВА АНТОВА
           РАЙНА ВЛАДИМИРОВА МИЛОШЕВА
           РАЙНА ИВАНОВА ВАСЕВА
           РАЙЧО КОСТАДИНОВ АНДОНОВ
           РАЙЧО ПЕТРОВ БАРБУТСКИ
           РАЛИЦА БИСЕРОВА ГОРИДКОВА
           РАНГЕЛ ДОБРЕВ ТОШЕВ
           РАЯ БОРИСЛАВОВА ИВКОВА
           РОЗА ГЕОРГИЕВА ТРЕНДАФИЛОВА
           РОЗКА ГЕОРГИЕВА КОСТАДИНОВА
           РОМАН СТЕФАНОВ ЕФТИМОВ
           РОСЕН ИВАНОВ КЮЧУКОВ
           РОСИЦА ПЕТРОВА ВЕЛИКОВА
           РУЖА ТОДОРОВА ГЕОРГИЕВА
           САРА ГЕОРГИЕВА ТОДОРОВА
           САШО ГЕОРГИЕВ ДРАГОМИРОВ
           СВЕТОЗАР БОГОМИЛОВ СИМЕОНОВ
           СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВ ГРОШЕВ
           СИЛВА ИВАНОВА ДАМЯНОВА
           СИМЕОН КИРИЛОВ ДИРЕКОВ
           СИМЕОН МИТКОВ ТРЕНДАФИЛОВ
           СИМЕОН ПАНАЙОТОВ ХРИСТОВ
           СИМЕОН ЦЕЦКОВ АСЕНОВ
           СЛАВЕ КРУМОВ РАДЕНКОВ
           СНЕЖКА ВЛАДИМИРОВА АНДОНОВА
           СОНЯ ЙОРДАНОВА МАНОЛОВА
           СТАМЕНА КИРИЛОВА ДИМИТРОВА
           СТАНИСЛАВ ИВАЙЛОВ ДИМИТРОВ
           СТАНИСЛАВ НИКОЛАЕВ НИКОЛОВ
           СТАНИСЛАВ РУМЕНОВ ВЕНКОВ
           СТАНКА КИРИЛОВА ДИМИТРОВА
           СТАНКА НИКОЛОВА ТОШЕВА
           СТАНКИЯ ЕВТИМОВА ПАВЛОВА
           СТАНКО ВАСИЛЕВ ДИМИТРОВ
           СТЕФАН КИРИЛОВ МИХАЛКОВ
           СТЕФАНКА ВЛАДИМИРОВА ПЕТРОВА
           СТЕФАНКА ДИМОВА ГАНДЕВА
           СТЕФАНКА РАЙЧОВА МИЛЕВА
           СТОИЛ БОГОМИЛОВ АЛЕКСОВ
           СТОИЛ ТОДОРОВ СТОИЛОВ
           СТОЯН ДИМИТРОВ ИСПИРИДОНОВ
           СТОЯНКА МАКАРИЕВА МИТОВА
           СТОЯНКА СИМЕОНОВА СТОИЛОВА
           ТЕМЕНУЖКА ГЕОРГИЕВА СТОЯНОВА
           ТОДОР СТОИЛОВ СИМЕОНОВ
           ТОНКА ИВАНОВА ДЕЯНОВА
           ФИДАНА КИРИЛОВА ДИМИТРОВА
           ФИЛИП ДИМИТРОВ МИЛАНОВ
           ФРОСКА МИХАЙЛОВА АНАНИЕВА
           ХРИСТО ДИМИТРОВ ХРИСТОВ
           ХРИСТО ИВАНОВ ИЛИЕВ
           ХРИСТО ИЛИЕВ ХРИСТОВ
           ХРИСТО КИРИЛОВ ХРИСТОВ
           ХРИСТО ПАВЛОВ НИКОЛОВ
           ХРИСТО ПАНАЙОТОВ ХРИСТОВ
           ХРИСТО СИМЕОНОВ ХРИСТОВ
           ЦВЕТАНКА АСЕНОВА ДИМИТРОВА
           ЦВЕТАНКА ДРАГОМИРОВА РАДЕНКОВА
           ЦВЕТАНКА МЕТОДИЕВА СЛАВЕВА
           ЦВЕТАНКА СЛАВЧОВА ИВАНОВА
           ЦВЕТЕЛИНА САШОВА ГЕОРГИЕВА

                      Кметски наместник: Йордан Тодоров
                      Секретар на община/район: Горица Дамянова

                      ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК
                      (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)
            за произвеждане на избори за народни представители
                      на 4 април 2021 г.
                 (по чл. 42, ал. 1 от Изборния кодекс)

     ИЗБОРЕН РАЙОН № 14 - ПЕРНИШКИ
     ОБЩИНА КОВАЧЕВЦИ
     НАСЕЛЕНО МЯСТО С.ЕГЪЛНИЦА         КМЕТСТВО ....................... СЕКЦИЯ № 008
     адрес на избирателната секция - Сградата на кметско наместничество

           ----------------------------------------------------
             СОБСТВЕНО, БАЩИНО И ФАМИЛНО ИМЕ НА ИЗБИРАТЕЛЯ
           ----------------------------------------------------
           АЛЕКСАНДЪР МЕТОДИЕВ БОНЕВ
           АННИ ТОДОРОВА АНГЕЛОВА
           АНТОАНЕТА СЛАВЧОВА КРУМОВА
           АНТОН СИМЕОНОВ КИРИЛОВ
           АСЕН БОРИСОВ ДИМИТРОВ
           АСЕН ИВАНОВ ГЕОРГИЕВ
           АСЕН КРУМОВ АСЕНОВ
           АСЕН СТАНКОВ ДЖЕГАЛСКИ
           АСЕН ХРИСТОВ ПЕТРОВ
           АТАНАС ОГНЯНОВ ПАВЛОВ
           БОГДАНА НИКОЛОВА ХРИСТОВА
           БОРИСЛАВ КОСТАДИНОВ СОКОЛОВ
           БОЯН КИРИЛОВ ХРИСТОВ
           ВАЛЕНТИН ВАСИЛЕВ ХРИСТОВ
           ВАЛЕНТИН ЗАПРЯНОВ ТОДОРОВ
           ВАЛЕНТИН КИРИЛОВ ЛАНЗОВ
           ВАЛЕНТИН ЦАНКОВ ДРАГОМИРОВ
           ВАСИЛЕНКА ПЕТРОВА ПАНЧЕВА
           ВЕНА ДИМОВА ГЕОРГИЕВА
           ВЕНЦИСЛАВА ЕМИЛИЯНОВА КРУМОВА
           ВЕРКА ВЛАДИМИРОВА ДЖЕГАЛСКА
           ВИКТОР ИВАНОВ ИЛИЕВ
           ВИОЛЕТА ГЕОРГИЕВА ЗАРЕВА
           ВИОЛЕТКА ПЕТРОВА ИВАНОВА
           ВЛАДИМИР ИВАНОВ БОГДАНОВ
           ВЛАДИМИР ПЕТРОВ МЕНДИЙСКИ
           ГАЛИНА ДРАГАНОВА ПАНЧЕВА
           ГИНА ДИЛКОВА БИЛЯРСКА
           ДАНКА СТОИЛОВА БАРБУТСКА
           ДАНЧО ГЕОРГИЕВ БИЛЯРСКИ
           ДАНЧО ХРИСТОВ ИВАНОВ
           ДЕСИСЛАВА ВАЛЕНТИНОВА ЗАПРЯНОВА
           ДЕСИСЛАВА КИРИЛОВА АЛЕКСАНДРОВА-СИМЕОНОВА
           ДИМИТЪР ДИМИТРОВ ЛАСКОВ
           ДИМИТЪР СТАЛИЯНОВ ПАНЧЕВ
           ДИНКА БОРИСОВА МИХОВА
           ЕЛЕНКА ГЕОРГИЕВА ДЖЕГАЛСКА
           ЕЛЗА НИКОЛОВА СТОИЛОВА
           ЕМИЛ СИМЕОНОВ АЛЕКСАНДРОВ
           ЖАНА СТАНКОВА МЕТОДИЕВА
           ЗАНКА РАЙЧОВА ГАДЖОВА
           ЗВЕЗДА ТОДОРОВА КОСТАДИНОВА
           ЗДРАВКО МИНЧЕВ АСЕНОВ
           ЗОРКА ГРИГОРОВА ИЛИЕВА
           ЗОРКА СТОИЛОВА ГАДЖОВА
           ИВАН НИКОЛОВ МЕНДИЙСКИ
           ИВАН ПАНАЙОТОВ ЛЯТОВ
           ИВАНКА ДИМИТРОВА ТОДОРОВА
           ИСКРА СТАНКОВА ТРАКЛЕВА
           ИСКРА СТОИЧКОВА ЛАНЗОВА
           ЙОРДАНКА БОРИСОВА КОСТОВА
           ЙОРДАНКА ДРАГОМИРОВА ЯНЕВА
           ЙОРДАНКА КРУМОВА ВАСИЛЕВА
           КИРИЛ ГЕОРГИЕВ ПЪРВАНОВ
           КРАСЯ ЙОРДАНОВА ИЛИЕВА
           КРУМ АСЕНОВ КРУМОВ
           КРУМ ЕМИЛИЯНОВ СИМЕОНОВ
           КРУМ КОСТАДИНОВ НИЗАМОВ
           КРУМ ПЕТРОВ НЕЧЕВ
           ЛЕНА ЕВТИМОВА ВЛАДИМИРОВА
           ЛИЛКА АНАНИЕВА ДЯВОЛСКА
           ЛИЛЯНА ГЕНАДИЕВА НИКОЛОВА
           ЛЮДМИЛА СТОИЛОВА БОНЕВА
           МАГДЕЛЕНА БОРИСОВА СИМЕОНОВА
           МАРГАРИТА ГЕОРГИЕВА ЛАНЗОВА
           МАРГАРИТА КИРИЛОВА ЯНЕВА
           МАРИКА КИРИЛОВА ПАКЕВА
           МАРИКА ХРИСТОВА ДЯВОЛСКА
           МАРИКА ЯНЕВА ПЕТКОВА
           МАРИЯ ГЕОРГИЕВА АСЕНОВА
           МЕТОДИ МИРЧЕВ НИКОЛОВ
           МЕТОДИ СИМЕОНОВ МЕТОДИЕВ
           МЕТОДИ ТОДОРОВ БОНЕВ
           МИЛЕН ХРИСТОВ КИРИЛОВ
           МИЛИЦА РУМЕНОВА ВАСИЛЕВА
           МОНИКА АНТОНОВА СИМЕОНОВА
           НАЙДЕН СТРАХИЛОВ ДИМЧЕВ
           НИКОЛА ДИМИТРОВ БОРИСОВ
           НИКОЛА СТОИЛОВ ГЪСКОВ
           НИКОЛАЙ КРАСИМИРОВ АЛЕКСАНДРОВ
           НИКОЛАЙ МИРЧОВ НИКОЛОВ
           НИКОЛИНА АСЕНОВА СТОИЛОВА
           ПАРАСКЕВА АСЕНОВА КЛАСАНОВА
           ПЕТЪР ДИМИТРОВ БЕЛОВСКИ
           ПЕТЪР СТАЛИЯНОВ ПАНЧЕВ
           ПЛАМЕН ИВАНОВ ЛЯТОВ
           ПЪРВОЛЕТКА АНАСТАСОВА ПАВЛОВА
           РАЙНА БОРИСОВА МИЛАНОВА
           РОЗА МИХАИЛОВА СТАНЧЕВА
           РОЗА РАЙЧОВА ГЪСКОВА
           РУМЯНА АЛЕКСАНДРОВА СТЕФАНОВА
           СЕДЕФЧО ВАСИЛЕВ КАРИН
           СИМКА ГЕРАСИМОВА МЛАДЕНОВА
           СТАНКО АСЕНОВ ДИМИТРОВ
           СТАНКО СЛАВЧОВ ВАСИЛЕВ
           СТЕФАНКА ИЛИЕВА БОНЕВА
           ТАТЯНА САВЕВА СИМЕОНОВА
           ТИХОМИР ВАСИЛЕВ СЛАВЧЕВ
           ТОДОР БОЯНОВ ДИМИТРОВ
           ХРИСТО ВАСИЛЕВ ХРИСТОВ
           ЦВЕТАНКА СТАНИМИРОВА КЛИНЧАРСКА

                      Кметски наместник: Иванка Тодорова
                      Секретар на община/район: Горица Дамянова

                      ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК
                      (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)
            за произвеждане на избори за народни представители
                      на 4 април 2021 г.
                 (по чл. 42, ал. 1 от Изборния кодекс)

     ИЗБОРЕН РАЙОН № 14 - ПЕРНИШКИ
     ОБЩИНА КОВАЧЕВЦИ
     НАСЕЛЕНО МЯСТО С.ЧЕПИНО          КМЕТСТВО ....................... СЕКЦИЯ № 009
     адрес на избирателната секция - Сградата на кметско наместничество

           ----------------------------------------------------
             СОБСТВЕНО, БАЩИНО И ФАМИЛНО ИМЕ НА ИЗБИРАТЕЛЯ
           ----------------------------------------------------
           АНЕ ТЕМЕЛКОВ МИХАЙЛОВ
           БОРИСЛАВ ДАНЧОВ ГЕОРГИЕВ
           ВАЛЕРИ ИВАНОВ МИРЧЕВ
           ВАНГЕЛ ТЕОФИЛОВ ВЛАДИМИРОВ
           ВАРДЕНА ЕФТИМОВА СТОЯНЧОВА
           ДИМИТЪР ЦВЕТКОВ ПЕЙЧЕВ
           ЕМИЛ ДИМИТРОВ СОТИРОВ
           КИРИЛ ТОДОРАКИЕВ ГЕОРГИЕВ
           КРЪСТО АЛЕКСАНДРОВ КРЪСТЕВ
           ЛИЛЯНА АЛЕКСАНДРОВА СТОЯНЧОВА
           МЕТОДИ ВЕРГИЛОВ АЛЕКСАНДРОВ
           МЛАДЕНЧО ВЛАДИМИРОВ ПЕЙЧЕВ
           НИКОЛА СИМЕОНОВ СТЕФАНОВ
           НИНА НАЧЕВА ДЖУКЕЛОВА
           РАЙНА ГЕОРГИЕВА ПЕЙЧЕВА
           СОФКА ДОМЕВА СТОЯДИНОВА
           СТАНКА ЙОРДАНОВА ИЛИЕВА
           СТАНОЯ АЛЕКСАНДРОВ КРЪСТЕВ
           СТЕФАН СТОЙОВ СТОЯНЧОВ
           СТОЯН ГЕОРГИЕВ СТОЯДИНОВ
           СТРАХИЛ ПЕТРОВ МИХАЛКОВ
           ТОДОРКА ТЕОФИЛОВА СТОИЧКОВА
           ТРОЯНА РАНГЕЛОВА ВЛАДИМИРОВА
           ЦВЕТАНА ИЛИЕВА ГЕОРГИЕВА

                      Кметски наместник: Николай Бонев
                      Секретар на община/район: Горица Дамянова