Профил на купувача » Общински дружества

Общинско предприятие „БКС и общински имоти“

Директор : Стоян Стойнев

телефон : 0889949488