e-Услуги » Сигнали за корупция

ВАЖНО: Този формуляр е с неофициален характер и няма доказателствена стойност! Гарантираме защита на личните Ви данни!

Сигнали за корупция

До Кмета на Община Ковачевци

Трите имена:

Адрес:

Телефон за контакти:

e-mail за контакти:

Вашето съобщение

Благодарим Ви!