Профил на купувача » Процедури

Публикувано на 15.12.2014 г.

СЪОБЩЕНИЕ

На основание чл.69а, ал.3 от Закона за обществените поръчки Ви уведомяваме, че отварянето на ценовите оферти по процедура с предмет : „Заснемане на аудио-визуални елементи (филми), представящи местното природно, културно и историческо наследство , открита с Решение № 14/30.06.2014 г. на Кмета на Община Ковачевци ще се проведе на 22.12.2014 г.  от 10,00 ч. в заседателната зала на Община Ковачевци.

Отварянето на ценовите оферти е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица при спазван на установения достъп до сградата, в която ще се извърши отварянето.

Допуснати  участници :

1.      „ТВ-1 – Телевизионна къща“ ЕООД

Отстранени  участници :

1. ДЗЗД „Про Медиа Сървис“

2.      Консорциум „Инициативи“ ДЗЗД

3.      Обединение „Глобус Медия Груп“

4.      Обединение „Стратегма – Ивоформ“

5.      „Студио Златен век“ ЕООД

6.      „Продуцентски център „Футура вижън” ЕООД

 

Резултати от оценяване на офертите по показател „К2 „Оценка на качеството на представените сценарии съгласно изискванията на заданието“ :

 Участник

Оценка

„ТВ-1 – Телевизионна къща“ ЕООД 100 точки

 

От Комисията

 

Информация за извършено авансово плащане : 60 000,00 лв. с вкл. ДДС на 28.05.2015 г.

Информация за извършено окончателно плащане – инициирано плащане – 127 840,00 лв без ДДС на 09.09.2015 г.

Информация за изпълнен договор – Информация за изпълнен договор

_____________________________________________


Публикувано на 13.12.2014 г.

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет “Реконструкция на общински спортен комплекс в село Ковачевци и изграждане на мини игрище за футбол в село Калище, община Ковачевци”

№ на преписката в АОП  00841-2014-0018

Решение за откриване № в АОП 637821

http://www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=637821&newver=2

Решение

Обявление № в АОП 637822

http://www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=637822&newver=2

Обявление

Документация

КСС

3Annex_PK_01_07_2014_1_1_1_

Техническо задание

PK-RSR-136_Stanovishte_P

Приложение № 15 – Инвестиционен проект за строежа, предмет на обществената поръчка:

Част архитектура 

01ok 02ok03ok  04ok 05ok 06ok07ok 08ok 09ok 10ok11_1ok 11ok materialiobzavejdane OZ_Kalishte s1ok s2ok

 

01ok 02ок 03ok 04ok 05ok 06ok 07ok 08ok 09ok 10ok 11ok 12ok 13ok 14ok 15ok 16ok 17ok 18ok 19ok 20ok 21ok 22ok 23ok 24ok 25ok 26ok 27_01ok 27ok materiali obzavejdane OZ_Kushti

01ok 02ok 03ok 04ok 05ok 06ok 07ok 08ok 09ok 10ok 11ok materiali obzavejdane s1ok s2ok 1 02 03ok 7-01ok s1 01ok 02ok 03ok 04ok 05ok 06ok 07ok 08ok materiali s1ok s2ok 01ok 02ok 03ok 04_1ok 05_1ok 05ok 06ok 07ok 08ok 09ok 10ok 11ok 12ok 13ok 14ok materiali obzavejdane s1ok s2ok 01ok 02ok 03ок 04ok 05ok 06ok 07ok 08ok materiali obzavejdane 01ok 02ok 03ok 04ok 05ok 06ok 07ok 08ok 09ok 10ok 11ok 12ok 13ok 14ok 15ok 16ok materiali obzavejdane s1ok s2ok 02ok OZ

Част ел.:

2-5 3-5 4-5 5-5 KABINI Mini football Obekt6-Model Obekt6-Model2 Stadium Syblekalni stadion Syblekalni stadion2 ZALA ZALA2 ZALA3 zala23 Къщи1 Къщи2 Осв Съблекалня мини футбол

Част ландшафт:

1.3ozelenjavane_kalishte_2013-Model 2.3ozelenjavane_kalishte_2013-Model 3.3ozelenjavane_kalishte_2013-Model 1.3ozelenjavane_kalishte_2013-Model 2.3ozelenjavane_kalishte_2013-Model 3.3ozelenjavane_kalishte_2013-Model Detajl Zapiska Ozelenjavane_Kalishte

1.3Ozelenjavane_kashti_za_gosti_2013-Model 2.3Ozelenjavane_kashti_za_gosti_2013-Model 3.3Ozelenjavane_kashti_za_gosti_2013-Model 1.3Ozelenjavane_kashti_za_gosti_2013-Model 2.3Ozelenjavane_kashti_za_gosti_2013-Model 3.3Ozelenjavane_kashti_za_gosti_2013-Model Detajl Zapiska Ozelenjavane_Kashti

 

1.3ozelenjavane_stadion_2013-Model  2.3ozelenjavane_stadion_2013-Model 3.3ozelenjavane_stadion_2013-Model 1.3ozelenjavane_stadion_2013-Model 2.3ozelenjavane_stadion_2013-Model 3.3ozelenjavane_stadion_2013-Model Detajl Ozelenjavane_proektanti Zapiska Ozelenjavane_Stadion

Част ОВК:

0_Titul 1_Proektanti 3_Ob_Zap_BHTPB_Kovacevci 5_TZ_ot_vent_Kovacevci 

0_Titul 2_HVAC_Zapiska_Kalishte 3_Ob_Zap_BHTPB_Kalishte 4_Izchislenia_Kalishte

0_Titul 1_Proektanti 2_HVAC_Zapiska_Sablekalni 4_Izchislenia_Sablekalni 6_TZ_ot_vent_Sablekalni

0_Titul 1_Proektanti 2_HVAC_Zapiska_Kabini 3_Ob_Zap_BHTPB_Kabini 4_Izchislenia_Kabini 6_TZ_ot_vent_Kabini

0_Titul 1_Proektanti 2_HVAC_Zapiska_Sklad 3_Ob_Zap_BHTPB_Sklad 5_TZ_ot_vent_Sklad

0_Titul 1_Proektanti 2_HVAC_Zapiska_Zala 3_Ob_Zap_BHTPB_Zala 4_Izchislenia_Zala 6_TZ_ot_vent_Zala

Част ПБ:

 

KALISHTE_SUBLEKALNQ_PB_dwg__rs__e_g

PB KUSHTI_PB_dwg__rated_files PB K_pukt

PB Sportna_zala_PB_dwg__files STADION_SUBLEKALNI_PB_dwg__ers__e_g1 STADION_SUBLEKALNI_PB_dwg__ers__e_g2

Част ПБЗ:

01 02 Ob zap 01 02 03 04 Ob.zap._PBZ_2 01 02 Ob.zap._PBZ_3

Част специалности:

 

Saglasuvali_Arhitektura Saglasuvali_Elektro Saglasuvali_Geodezia Saglasuvali_Konstrukcii Saglasuvali_OViK Saglasuvali_Ozeleniavane Saglasuvali_PB Saglasuvali_PBZ Saglasuvali_ViK

 

Част ВиК:

 

Вод.шахта-Model Екип Калище-Вод.откл-е-Профил-Model Калище-Дъжд-канал-Профил-Model Об.зап.Калище РШ-канал-Model Събл. Калище-акс.ВиК-ModelСитуция Калище-Model Събл. Калище-вод-д-Model Събл. Калище-кан-ция-Model Съд.док Челен  лист-ВиК Вод-д-Профил-Model Дет.укрепв.изкоп-Model Дет.-ул.отток-Model Дет.ш.въздушник-Model Дет.ш.изпразнител-Model Детайл ВШ-Model Детайл укр-е ПХ-Model Детайл укр-е ТСК-Model Екип Кан-я-Профил-Model Об. зап.-Външно Вик.docx РШ-канал-Model Ситуция къщи-Model Съд.док.-Външно ВиК Челен лист-ВиК

Част конструкции:

 

KVCkof-Model_01_14 KVCkof-Model_02_14_90 KVCkof-Model_03_14 KVCkof-Model_04_14 KVCkof-Model_05_14 KVCkof-Model_06_14 KVCkof-Model_07_14 KVCkof-Model_08_14 KVCkof-Model_09_14 KVCkof-Model_10_14 KVCkof-Model_11_14 KVCkof-Model_12_14 KVCkof-Model_13_14_90 KVCkof-Model_14_14 ZAP_KVC_H_RP ZAP_KVC_S_RP ZAP_KVC_Zala_RP

 

Част Геодезия :

CL_VP_3 O-VP-Kalishte Site Calibration Report CL_VP_2 K-VP House O-VP-House Site Calibration Report CL_VP_1 GNSS-Kovachevci-All K-VP Stadion O-VP-Stadion Site Calibration Report

Публикувано на 15.12.2014 г.

Отговори на постъпили въпроси : Отговори

Публикувано на 22.12.2014 г.

Отговори на постъпили въпроси до 22.12.2014 г. – Отговори2

Публикувано на 23.12.2014 г.

Отговори на постъпили въпроси до 23.12.2014 г – Отговори 3

Публикувано на 13.01.2015 г.

Отговори на постъпили въпроси до 12.01.2015 г. – Отговори 4

Част Електро : Obekt6-Model Obekt6-Model01 Obekt6-Model02 Obekt6-Model04 Obekt6-Model05

Част Конструкции : 1_KVCSkof_60_3_TIMES 2_KVCHkof_90_3_TIMES 2_KVCSkof_90_3_TIMES ZAP_KVC_H_RP ZAP_KVC_S_RP

Публикувано на 19.01.2015 г.

Отговори на постъпили  въпроси  до 15.01.2015 г.  – Отговори 5 Отговори 6 КСС

 oborudvane_stadion obzavejdane_kalishte  obzavejdane_komentatorski punkt  obzavejdane_kushti obzavejdane_sportna zala obzavejdane_sublekalni

Публикувано на 23.01.2015 г. – Отговори 7

Публикувано на 26.01.2015 г. : Отговори 8 Коригирана_КС_Електро_-_към отг.8

Публикувано на 27.01.2015 г. : Отговори_9   КСС към отг.9

Публикувано на 28.01.2015 г. – Отговори_10  КСС към отг.101  02  03ok  7-01ok 11_1ok s1

Публикувано на 29.01.2015 г. – Отговори_11

Публикувано на 26.02.2015 г. – Протокол 1

Публикувано на 30.03.2015 г. – Съобщение за отваряне на ценови оферти

СЪОБЩЕНИЕ

Публикувано на 02.04.2015 г.

Протокол 2

Протокол 3

Решение

 

Оценки : 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Договор

КСС

Информация за извършени плащания :

1. Авансово плащане на 06.07.2015 г. – 2 176 591,29 лв.

2. Заплащане на ДДС на 20.10.2015 г. – 435 318,26 лв.

 

Информация за изпълнен договор :

Информация за изпълнен договор

___________________________________________

Публикувано на 06.01.2015 г.

Протокол

Публикувано на 05.12.2014 г.

Решение за промяна : http://www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=636650&newver=2

Решение за промяна

Публикувано на 28.11.2014 г.

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет :

„Реконструкция на улична мрежа и улично осветление в населени места в община Ковачевци“

№ на преписката в АОП : 00841-2014-0017

Решение за откриване :

Решение

http://www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=635544&newver=2

Обявление :

Обявление

http://www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=635546&newver=2

 Документация : Документация КСС

http://mirogled.com/2014/11/28/%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D1%87%D0%B2%D0%B0-%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82-%D0%BD%D0%B0-%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%D1%82%D0%BE-%D0%BE%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8/

http://perniktoday.net/obshtina-kovachevtsi-obyavyava-otkrita-protsedura-za-vazlagane-na-obshtestvena-porachka/

Инвестиционен проект :Част пътна :

01 Situation-Model02 TRASIROVKA-Model03 FINAl VERT PLAN-Model04 Nadlyjen profil 1ot2 04 Nadlyjen profil 2ot2 05 Tipov_napr-Model06 naprechni profili-Model 1ot2 06 naprechni profili-Model 2ot2 07 ORGANIZACIA-Model 01 SITUACIA-Model02 TRASIRANE-Model03 VERTIKALNA-Model 04 NADL-PROFIL-Model05 Tipov_napr-Model 06 ORGANIZACIA-Model 01 Sirishnik_SITUACIA-Model02 Sirishnik_TRASIRANE-Model 03 Sirishnik_VERTIKALNA-Model 04 Sirishnik_NADLAZNI-1ot204 Sirishnik_NADLAZNI-2ot205 Sirishnik_NAPRE4NI-105 Sirishnik_NAPRE4NI-2 05 Sirishnik_NAPRE4NI-305 Sirishnik_NAPRE4NI-4 05 Sirishnik_NAPRE4NI-5 05 Sirishnik_NAPRE4NI-6 06 Tipov_napr.profil-Model 07 Sirishnik_ORGANIZACIA_K-Model 08 Vodostk_1_2-Model 01 SITUATION-Model 02 trasirovka-Model03 Vertical planning-Model 04 nadlajen profil-Model 05 nadlajen profil-Model 06 Tipov_napr.profil-Model 07 naprechni profili-Model 08 Svetlia_ORGANIZACIA-Model Zapiska_R


Част Ел. : front_page_EL_Kovachevci front_page_EL_Sirishtnik Kovachevci 2007-1-ModelSirishnik_el-Model zapiska_kovachevci zapiska_sirishnik

Част Геодезия : Kosacha_tras_geodeziq-Modelsnimka_Kosacha-Model Kovachevtsi_tras-Model snimka_Kovachevci-Model

Sirishnik_tras-Model snimka_Sirishnik-Model snimka_Svetlia-Model Svetlia_tras-Model front_page_GEO zapiska_All

Част ПБЗ : VOBD_Kosacha-1VOBD_Kosacha-2VOBD_Kosacha-3VOBD_Kosacha-4VOBD_Kovachevci-Model VOBD_Sirishnik-01VOBD_Sirishnik-02VOBD_Sirishnik-03VOBD_Sirishnik-04VOBD_Sirishnik-05 VOBD_Sirishnik-06 VOBD_Sirishnik-07 VOBD_Sirishnik-08VOBD_Sirishnik-09 VOBD_Sirishnik-10 VOBD_Sirishnik-11 VOBD_Sirishnik-12 VOBD_Sirishnik-13 VOBD_Sirishnik-14 VOBD_Svetlia-1VOBD_Svetlia-2VOBD_Svetlia-3VOBD_Svetlia-4front_page_PBZ zapiska_PBZ

Публикувано на 15.12.2014 г.

Отговори на постъпили въпроси : Отговори

Публикувано на 17.12.2014 г.

Отговори на постъпили въпроси : Отговори2

Публикувано на 22.12.2014 г.

Отговори на постъпили въпроси до 22.12.2014 г. :  Отговори 2

Протокол 1   Протокол 2 Протокол № 2а

Публикувано на 26.01.2015 г. : СЪОБЩЕНИЕ

СЪОБЩЕНИЕ

На основание чл.69а, ал.3 от Закона за обществените поръчки Ви уведомяваме, че отварянето на ценовите оферти по процедура с предмет : „Реконструкция на улична мрежа и тротоари в населените места – с.Светля, с.Сирищник, с.Косача и с.Ковачевци”, открита с Решение № 33/28.11.2014 г. на Кмета на Община Ковачевци ще се проведе на 30.01.2015 г.  от 10,00 ч. в заседателната зала на Община Ковачевци.

Отварянето на ценовите оферти е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица при спазван на установения достъп до сградата, в която ще се извърши отварянето.

Допуснати  участници :

  1. Участник №1 – Консорциум „Холдинг Пътища – ПИ ЕС ПИ” ДЗЗД
  2. Участник №2 – ДЗЗД „Ковачевци Инфра 2015″
  3. Участник №3 – „СК -13 Пътстрой” АД
  4. Участник №4 – „Мегаинвест-Холд” ЕООД
  5. Участник №5 – Консорциум „Стрийт Кънстракшън”

Отстранени  участници :

-          Няма

Резултати от оценяване на офертите по показател „Техническа оценка”  :

  1. Участник №1 – Консорциум „Холдинг Пътища – ПИ ЕС ПИ” ДЗЗД – 16,66 точки
  2. Участник №2 – ДЗЗД „Ковачевци Инфра 2015″ – 50 точки
  3. Участник №3 – „СК -13 Пътстрой” АД , гр. Перник – 25 точки
  4. Участник №4 – „Мегаинвест-Холд” ЕООД – 29,16 точки
  5. Участник №5 – Консорциум „Стрийт Кънстракшън”, гр. София – 25 точки.

Протокол № 3  Протокол № 4   Решение № 1

Договор

Информация за изпълнен договор

________________________________________________________

Банкови сметки на Община Ковачевци за заплащане на гаранции и документации по Закона за обществените поръчки

Такса за закупуване на тръжна документация

IBAN: BG57IABG74788400576000

BIC:    IABGBGSF

КОД: 447000

 

Гаранция за участие

IBAN: BG28IABG74783300575900

BIC: IABGBGSF

 

Гаранция за изпълнение

IBAN: BG28IABG74783300575900

BIC: IABGBGSF

____________________________________________

Публикувано на 27.11.2014 г.

Решение № 32/27.11.2014 г. на Кмета на Обина Ковачевци за прекратяване на обществена поръчка с предмет „Изпълнение на строителни дейности по реконструкция на общински спортен комплекс в село Ковачевци и изграждане на мини игрище за футбол в село Калище, община Ковачевци“

Решение за прекратяване

_____________

Публикувано на 17.11.2014 г.

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет “Реконструкция на общински спортен комплекс в село Ковачевци и изграждане на мини игрище за футбол в село Калище, община Ковачевци”

№ на преписката в АОП 00841-2014-0016

Решение за откриване № в АОП  633595

Обявление № в АОП  633598

Документация

Техническо задание

PK-RSR-127_Stanovishte_P

КСС

Решение за откриване http://www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=633595&newver=2

Обявление http://www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=633598&newver=2

Приложение № 16 -Инвестиционен проект

Част архитектура:

01ok02ok03ok04ok05ok06ok07ok08ok09ok10ok11ok11okmaterialiobzavejdaneOZ_Kalishtes1ok s2ok

01ok02ок03ok04ok 05ok06ok07ok08ok 09ok 10ok 11ok 12ok 13ok 14ok 15ok 16ok 17ok 18ok 19ok 20ok 21ok 22ok 23ok 24ok 25ok26ok 27_01ok 27ok materiali obzavejdane OZ_Kushti

01ok 02ok03ok04ok 05ok 06ok07ok 08ok 09ok 10ok 11ok materiali obzavejdane s1ok s2ok

10203ok7-01ok s1

01ok02ok03ok 04ok 05ok 06ok 07ok 08okmateriali s1ok s2ok

01ok02ok03ok04_1ok 04ok 05_1ok05ok06ok07ok 08ok 09ok 10ok 11ok 12ok13ok 14ok materiali obzavejdane s1ok s2ok

01ok 02ok 03ок 04ok 05ok 06ok 07ok 08okmaterialiobzavejdane

01ok02ok03ok04ok05ok06ok07ok08ok 09ok10ok 11ok11ok12ok11ok13ok14ok15ok16ok16okmaterialiobzavejdanes1oks2ok

01ok02okOZ

Част Електро

2-53-54-55-5KABINIMini football Obekt6-Model Obekt6-Model2 Stadium Syblekalni stadionSyblekalni stadion2 ZALA ZALA2ZALA3 zala23 Къщи1Къщи2ОсвСъблекалня мини футбол

Ландшафт

1.3ozelenjavane_kalishte_2013-Model 2.3ozelenjavane_kalishte_2013-Model 3.3ozelenjavane_kalishte_2013-Model 1.3ozelenjavane_kalishte_2013-Model 2.3ozelenjavane_kalishte_2013-Model 3.3ozelenjavane_kalishte_2013-Model Detajl Zapiska Ozelenjavane_Kalishte

Част Геодезия

CL_VP_3 O-VP-Kalishte Site Calibration Report CL_VP_2 O-VP-House Site Calibration Report CL_VP_1 O-VP-Stadion Site Calibration Report

GNSS-Kovachevci-All

Част ОВИК – 0_Titul energiina efektivnost_Kovachevci tip A 0_Titul 1_Proektanti 2_HVAC_Zapiska_Kovacevci 3_Ob_Zap_BHTPB_Kovacevci

5_TZ_ot_vent_Kovacevci 6_Kolich_smetka_Kovacevci

0_Titul kalishte energiina efektivnost_Kovachevci kalishte toplotexni4eski_detaili_Kovachevci kalishte vlaga_Kovachevci kalishte

0_Titul 1_Proektanti 2_HVAC_Zapiska_Kalishte 3_Ob_Zap_BHTPB_Kalishte 3_Ob_Zap_BHTPB_Kalishte 4_Izchislenia_Kalishte 7_Kolich_smetka_Kalishte

0_Titul1_Proektanti2_HVAC_Zapiska_Sablekalni3_Ob_Zap_BHTPB_Sablekalni 4_Izchislenia_Sablekalni 3_Ob_Zap_BHTPB_Sablekalni

6_TZ_ot_vent_Sablekalni 7_Kol_smetka_Sablekalni 0_Titul all energiina efektivnost_tren.kabinki toplotexni4eski_detaili_tren vlaga_tren.kabinki 0_Titul 1_Proektanti 2_HVAC_Zapiska_Kabini 3_Ob_Zap_BHTPB_Kabini 4_Izchislenia_Kabini 6_TZ_ot_vent_Kabini 7_Kolich_smetka_Kabini 0_Titul 1_Proektanti 2_HVAC_Zapiska_Sklad 2_HVAC_Zapiska_Sklad3_Ob_Zap_BHTPB_Sklad 5_TZ_ot_vent_Sklad 6_Kolich_smetka_Sklad0_Titul allenergiina efektivnost_Kovachevci sportna zala toplotexni4eski_detaili_sportna zala vlaga_sportna zala 2_HVAC_Zapiska_Zala 3_Ob_Zap_BHTPB_Zala 3_Ob_Zap_BHTPB_Zala 4_Izchislenia_Zala 6_TZ_ot_vent_Zala 7_Kolich_smetka_Zala

Част ПБ – KALISHTE_SUBLEKALNQ_PB_dwg__rs__e_g PB KUSHTI_PB_dwg__rated_files PB K_pukt PB Sportna_zala_PB_dwg__files STADION_SUBLEKALNI_PB_dwg__ers__e_g1 STADION_SUBLEKALNI_PB_dwg__ers__e_g2

Част ПБЗ  0102 Ob zap 01 02 03 04 Ob.zap._PBZ_2 01 02 Ob.zap._PBZ_3

Saglasuvali_Arhitektura Saglasuvali_Elektro Saglasuvali_Geodezia Saglasuvali_Konstrukcii Saglasuvali_OViK Saglasuvali_OViK Saglasuvali_Ozeleniavane Saglasuvali_PB Saglasuvali_PBZ Saglasuvali_ViK

Част ВиК – Вод.шахта-Model Екип Калище-Вод.откл-е-Профил-Model Калище-Дъжд-канал-Профил-Model Об.зап.КалищеРШ-канал-Model Ситуция Калище-Model Събл. Калище-акс.ВиК-Model Събл. Калище-вод-д-Model Събл. Калище-вод-д-Model Събл.  Калище-кан-ция-Model Съд.док Челен лист-ВиК

Вод-д-Профил-ModelДет.укрепв.изкоп-ModelДет.-ул.отток-ModelДет.ш.въздушник-Model Дет.ш.изпразнител-Model Детайл ВШ-Model Детайл укр-е ПХ-Model Детайл укр-е ТСК-Model Екип Кан-я-Профил-Model Об. зап.-Външно Вик.docx Об. зап.-Външно Вик.docx РШ-канал-ModelСитуция къщи-ModelСъд.док.-Външно ВиК Челен лист-ВиК

Екип Къща А-Вод-д-Model Къща А-Кан-ция-Model Къща Б-Вод-д-Model Къща Б-Кан-ция-Model Об. зап.къщи за гости-Вътрешно.docx Съд.док Челен лист-ВиК вътр.

Кол.сметка къщи-Външно Кол.сметка къщи-Вътр. Кол.сметка- с.Калище Кол.сметка- Стадион-Ковачевци

Дет.РШ-ModelДетайл водомерна ш.-ModelЕкипОб. зап.стадион Ковачевци.docx Ситуция-стадион-Model  Ситуция-стадион-Model Стадион-Проф.вод-д-Model Стадион-Проф.дренаж.кан-ция-Model Събл.-Акс-я-ВиК-Model Събл.-ВиК +2.80-Model Събл.-вод-д 0.00-Model Събл.-кан-я 0.00-Model Съд.док Укрепв. TSK – tp-Model Укрепване ПХ-ModelЧелен лист-ВиК

 

Задължение на Възложителя по чл.27, ал.2 от Закона за обществените поръчки :

http://mirogled.com/2014/11/17/%D0%BE%D0%B1%D1%8F%D0%B2%D0%B8%D1%85%D0%B0-%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8A%D1%87%D0%BA%D0%B0-%D0%B7%D0%B0-%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%BD/

 

http://perniktoday.net/obyavixa-obshtestvena-porachka-za-sportniya-kompleks-v-obshtina-kovachevtsi/

 

__________________________________________________________

Публикувано но 31.10.2014 г.

№ на преписката в АОП  00841-2014-0015

ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ :

„Изработване на проект за Общ устройствен план на Община Ковачевци, включително Екологична оценка и Оценка за съвместимост“

Решение за откриване

Обявление за обществена поръчка

Документация и образци

Задание

Графична част

Мотиви за определяне на критерии за подбор

Протокол 1

Решение за прекратяване – Решение за прекратяване

__________________________________

Публикувано на 13.10.2014 г.

№ в АОП : 9034608

Публична покана с предмет :

„Избор на проектант за подготовка на работни проекти : Реконструкция на улична мрежа и тротоари в населените места – с.Светля, с.Сирищник, с.Косача и с.Ковачевци, община Ковачевци“

Публична покана

Документация

Заповед за промяна на датата за отваряне на офертите: Заповед за промяна

Протокол № 1

Протокол 2

 

______________________________________

ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ :

„ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ ПО РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ОБЩИНСКИ СПОРТЕН КОМПЛЕКС В СЕЛО КОВАЧЕВЦИ И ИЗГРАЖДАНЕ НА МИНИ ИГРИЩЕ ЗА ФУТБОЛ В СЕЛО КАЛИЩЕ, ОБЩИНА КОВАЧЕВЦИ“

______________________________________

Решение за прекратяване :

Решение за прекратяване

____________________________

Решение за промяна и документация :

Решение за промяна

Документация

КСС

Техническо задание

Методика за оценка

Решение за откриване

Обявление за обществена поръчка

_____________________________________

Отговори на поставени въпроси :

С настоящето Ви изпращаме отговори на  поставени въпроси, постъпили до 03.10.2014 г., по открита процедура с предмет „Реконструкция на общински спортен комплекс в село Ковачевци и изграждане на мини игрище за футбол в село Калище“.

Въпрос 1 : „В обявлението за обществена поръчка Раздел ІV 3.3) е записано : срок за подаване на оферти 15.12.2014 г., а в Раздел ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или заявления за участие : 22.12.2014 г.  Час : 16:30

Моля за уточнение на крайната дата на подаване на Офертата.

Отговор 1 : В Обявлението в Раздел ІV 3.3) е допусната техническа грешка. За крайна дата за подаване  на оферти  следва да се счита посоченият в Обявлението в Раздел ІV.3.4.) Срок за получаване на оферти или заявления за участие срок  22.12.2014 г.  Час: 16:30.

 

С уважение,

Васил Станимиров

Кмет на Община Ковачевци

_________________________________________

Д О К У М Е Н Т А Ц И Я  ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА

по реда на чл.14, ал.1, т.1 от ЗОП за възлагане на обществена поръчка с предмет: Реконструкция на общински спортен комплекс в село Ковачевци и изграждане на мини игрище за футбол в село Калище”

Документация

КСС

Решение за откриване   http://www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=625286&newver=2

Обявление за обществена поръчка http://www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=625344&newver=2

Техническо задание

_____________________________________

Публикувано на 24.09.2014 г.

ДО УЧАСТНИЦИТЕ В  ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА С ПРЕДМЕТ :

Изпълнение на СМР на обект: „Аварийно-възстановителни работи по реконструкция на покривна конструкция на обществена сграда – автогара Ковачевци, с. Ковачевци, община Ковачевци“

 Уважаеми дами и господа,

На основание чл.69а, ал.3 от ЗОП Ви уведомяваме, че отварянето на ценовите оферти  по процедура с предмет : “Изпълнение на СМР на обект: „Аварийно-възстановителни работи по реконструкция на покривна конструкция на обществена сграда – автогара Ковачевци, с. Ковачевци, община Ковачевци“”, ще се проведе на 06.10.2014 г. от 10,30 ч. в заседателната зала на Община Ковачевци.

При отваряне на плика с ценовото предложение имат право да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на юридически лица с нестопанска цел и средствата за масова информация.

__________________________

Публикувано на 01.09.2014 г.

ДО УЧАСТНИЦИТЕ В  ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА С ПРЕДМЕТ :

“Доставка на специализирана техника”

 Уважаеми дами и господа,

На основание чл.69а, ал.3 от ЗОП Ви уведомяваме, че отварянето на ценовите оферти  по процедура с предмет : “Доставка на специализирана техника”, открита с Решение № 16/30.06.2014 г.  на Кмета на Община Ковачевци ще се проведе на 11.09.2014 г. от 11,00 ч. в заседателната зала на Община Ковачевци.

При отваряне на плика с ценовото предложение имат право да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на юридически лица с нестопанска цел и средствата за масова информация.

_____________________________________________

ДО УЧАСТНИЦИТЕ В  ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА С ПРЕДМЕТ : „Доставка на народни носии и музикални инструменти”.

Уважаеми дами и господа,

На основание чл.69а, ал.3 от ЗОП Ви уведомяваме, че отварянето на ценовите оферти  по процедура с предмет : „Доставка на народни носии и музикални инструменти” ще се проведе на 29.08.2014 г. от 15,00 ч. в заседателната зала на Община Ковачевци.

При отваряне на плика с ценовото предложение имат право да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на юридически лица с нестопанска цел и средствата за масова информация.

 

________________________________________________________

ДО УЧАСТНИЦИТЕ В  ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА С ПРЕДМЕТ : „Изпълнение на СМР на обект: „Възстановяване на IV-то класен общински път PER 1097, обслужващ махали „Калайджийска“, „Циганка“, „Циганска“, „Бели брег“, Национална гребна база и вилна зона на яз.“Пчелина“, с.Ковачевци, община Ковачевци”.

Уважаеми дами и господа,

На основание чл.69а, ал.3 от ЗОП Ви уведомяваме, че отварянето на ценовите оферти  по процедура с предмет : „Изпълнение на СМР на обект:  „Възстановяване на IV-то класен общински път PER 1097, обслужващ махали „Калайджийска“, „Циганка“, „Циганска“, „Бели брег“, Национална гребна база и вилна зона на яз.“Пчелина“, с.Ковачевци, община Ковачевци” ще се проведе на 27.08.2014 г. от 13,00 ч. в заседателната зала на Община Ковачевци.

При отваряне на плика с ценовото предложение имат право да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на юридически лица с нестопанска цел и средствата за масова информация.

_____________________________________________________________

Публикувано на 22.08.2014 г.

ДО

УЧАСТНИЦИТЕ В  ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА С ПРЕДМЕТ :

„Избор на изпълнител на СМР по проект „Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа на с.Ковачевци и гл. водопровод с. Ракиловци, община Ковачевци, област Перник“


Уважаеми дами и господа,

На основание чл.69а, ал.3 от ЗОП Ви уведомяваме, че отварянето на ценовите оферти  по процедура с предмет : „Избор на изпълнител на СМР по проект „Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа на с.Ковачевци и гл. водопровод с. Ракиловци, община Ковачевци, област Перник“, открита с Решение № 8/30.05.2014 г.  на Кмета на Община Ковачевци ще се проведе на 29.08.2014 г. от 11,00 ч. в заседателната зала на Община Ковачевци.

При отваряне на плика с ценовото предложение имат право да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на юридически лица с нестопанска цел и средствата за масова информация.

Съобщение за отваряне на ценови оферти

 

____________________________________________________________

Публикувано на 21.08.2014 г.

ДО УЧАСТНИЦИТЕ В  ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА С ПРЕДМЕТ :

„Избор на консултант за предоставяне на консултации във връзка с отчитането на дейностите по проект: Реконструкция на улична мрежа и тротоари в населените места – с. Светля, с. Сирищник, с. Косача и с. Ковачевци, Община Ковачевци”

 

 Уважаеми дами и господа,

На основание чл.69а, ал.3 от ЗОП Ви уведомяваме, че отварянето на ценовите оферти  по процедура с предмет : “„Избор на консултант за предоставяне на консултации във връзка с отчитането на дейностите по проект: Реконструкция на улична мрежа и тротоари в населените места – с. Светля, с. Сирищник, с. Косача и с. Ковачевци, Община Ковачевци”  открита с Решение № 6/28.04.2014 Г.   на Кмета на Община Ковачевци ще се проведе на 27.08.2014 г. от 15,00 ч. в заседателната зала на Община Ковачевци.

При отваряне на плика с ценовото предложение имат право да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на юридически лица с нестопанска цел и средствата за масова информация.

Съобщение за отваряне на ценови оферти

 

Други :

Открита процедура  „Доставка на специализирана техника“

Информация за изпълнен договор за доставка на специализирана техника : KMBT_215_02066

Информация за извършени плащания :

10.02.2015 г. – 15 300,00 лв.

20.04.2015 г. – 15 300,00 лв.

Открита процедура  „Доставка на народни носии и музикални инструменти“

Информация за изпълнен договор  за доставка на народни носии и музикални инструменти : KMBT_215_02067

Информация за извършени плащания :

20.11.2014 г. – 16 794,00 лв.

09.02.2015 г. – 16 794,00 лв.

Публична покана с предмет : „Разработване на компютърен софтуер за управление на аудио-визуално съдържане“ :

Информация за извършени плащания :  04.08.2014 г. – 45 000,00 лв.