Процедури » 2/2015 Публична покана с предмет „Избор на изпълнител за извършване на строителни работи на обект „Активност сред природата за всички“-ВЪЗЛОЖЕНА

Публикувано на 25.02.2015 г.

Публична покана

Документация

Образци

Техническа спецификация

КСС

Инвестиционен проект :

 Публикувано на 20.03.2015г.

Протокол

Договор и приложения

Информация за плащания :

1. Авансово плащане в размер на 16307,04 лв. с вкл.ДДС на 18.05.2015 г.

2. Окончателно плащане в размер на 24460,56 лв. с вкл. ДДС на 01.06.2015 г.