Процедури » 3/2015 Публична покана с предмет : „Доставка на хранителни продукти за нуждите на Домашен социален патронаж и Целодневна детска градина с.Лобош, по обособени позиции“-ВЪЗЛОЖЕНА

Публикувано на 04.03.2015 г.

Документация и образци

Публична покана

№ в АОП 9039373

http://www.aop.bg/v51_pp.php?mode=view2&id=9039373

Протокол -  Протокол 1

Публикувано на 07.05.2015 г. – Протокол № 2 – Протокол 2