Предстоящи търгове и конкурси » Конкурс за длъжността „Управител” на Център за настаняване от семеен тип за възрастни хора с деменция – 2 бр. (Социални услуги – резидентен тип – Община Ковачевци)- село Сирищник, община Ковачевци

Заповед : zapoved_konkurs_CNSTVHD

Правила : PRAVILA_KONKURS_CNSTVHD