Процедури » 6/2015 Публична покана с предмет : „Избор на изпълнител за извършване на строителен надзор на СМР: “Реконструкция на общински спортен комплекс в село Ковачевци и изграждане на мини игрище за футбол в село Калище, община Ковачевци“-ВЪЗЛОЖЕНА

Публикувано на 22.04.2015 г.

Публична покана

Документация

№ В АОП 9041024

http://www.aop.bg/v51_pp.php?mode=view2&id=9041024

Публикувано на 13.05.2015 г. – Протокол

Договор

Информация за извършено плащане на 21.08.2015 г. : 6410,00 лв. без ДДС.

Информация за извършено инициирано плащане на 09.09.2015 г. – 6410,00 лв. без ДДС.