Процедури » 7/2015 Публична покана с предмет : „Избор на консултант за осъществяване на независим строителен надзор при извършване на СМР по проект „Рехабилитация на обществени зелени площи“-ВЪЗЛОЖЕНА

Публикувано на 23.04.2015 г.

Публична покана – № в АОП 9041069 http://www.aop.bg/v51_pp.php?mode=view2&id=9041069

Документация

Публикувано на 08.05.2015 г. Протокол

Договор    Приложения

Информация за извършено иницирано плащане на 11.09.2015 г. : 415,00 лв. без ДДС