Процедури » 8/2015 Публична покана с предмет „Упражняване на строителен надзор по проект „Активност сред природата за всички“ – ВЪЗЛОЖЕНА

Публикувано на 23.04.2015 г.

№ на поканата в АОП 9041071

9041071 

http://www.aop.bg/v51_pp.php?mode=view2&id=9041071

Документация

___________

Публикувано на 08.05.2015 г.

Протокол

Договор и приложения

Информация за плащания :

1. Окончателно плащане в размер на 418,80 лв. с вкл.ДДС на 01.06.2015 г.