Процедури » 12/2015 Публична покана с предмет : „Избор на изпълнител за извършване на строителни работи на обект „Рехабилитация площад с.Лобош“-ВЪЗЛОЖЕНА

№ на публичната покана в АОП – 9044488

Публична покана

Документация

Образци

КСС

Публикувано на 19.08.2015 г. – Протокол