Избори » Избори 2015

Заповед за назначаване на екип за организационно-техническа подготовка на избори 2015 г. – Заповед екип

Заповед за провеждане на избори в кметства – Заповед кметства

Съобщение за провеждане на консултации – СЪОБЩЕНИЕ консултации оик 2015

Предварителен избирателен списък за произвеждане на национален референдум на 25 октомври 2015 г. – fspnf_14-22-00-000    fspnff_14-22-00-000

Предварителен избирателен списък част първа за гласуване в изборите за общински съветници и кметове на 25 октомври 2015 г. -  fspkm_14-22-00-000    fspkmf_14-22-00-000

Съобщение за консултации за определяне състава на Секционните избирателни комисии на територията на Община Ковачевци - СЪОБЩЕНИЕ консултации СИК 2015

Информационен лист:

Informatsionen list_Referendum

Списък на заличените лица от избирателните списъци за произвеждане на национален референдум на 25 октомври 2015г. (чл. 39, ал. 1 от ИК във вр. параграф 2 от ПЗР на ЗПУГДВМС) – fpotpnf_14-22-00

Списък на заличените лича от избирателните списъци в изборите за общински съветници и кмитове на 25 октомври 2015г. (чл. 39,ал. 1 от ИК) – fpotpkm_14-22-00

Заповед за поставяне на агитационни материали : zapoved_agitacionni_materiali

Разяснителна кампания на ЦИК : https://www.cik.bg/bg/36