Избори » Избори 2015

Заповед за назначаване на екип за организационно-техническа подготовка на избори 2015 г. – Заповед екип

Заповед за провеждане на избори в кметства – Заповед кметства

Съобщение за провеждане на консултации – СЪОБЩЕНИЕ консултации оик 2015

Съобщение за консултации за определяне състава на Секционните избирателни комисии на територията на Община Ковачевци - СЪОБЩЕНИЕ консултации СИК 2015

Информационен лист:

Informatsionen list_Referendum

Заповед за поставяне на агитационни материали : zapoved_agitacionni_materiali

Разяснителна кампания на ЦИК : https://www.cik.bg/bg/36