Публични покани 2016 година » 4/2016 „Проектиране на обект : „Вертикална планировка кв.49, с.Ковачевци” – ВЪЗЛОЖЕНА

№ в регистъра на АОП 9051163

http://www.aop.bg/v51_pp.php?mode=view2&id=9051163

Заповед

Публична покана

Документация

Съобщение

Протокол

Договор