Публични покани 2016 година » 7/2016 „Доставка на твърдо гориво -дърва – за нуждите на ОУ „Св.св.Кирил и Методий“ с.Калище – разпоредител с бюджет, за отоплителен сезон 2016-2017 г.“

№ на публичната покана в АОП 9051518

http://www.aop.bg/v51_pp.php?mode=view2&id=9051518

Публична покана

Образци

КСС

Проект на договор

Съобщение