Публични покани 2016 година » 9/2016 „Доставка на твърдо гориво – въглища – за нуждите на Община Ковачевци и разпоредители с бюджет на територията на общината за отоплителен сезон 2016-2017 г.“

№ на публичната покана в АОП - 9052547

Публична покана

КСС

Образци

Проект на договор