Публични покани 2016 година » 10/2016 Доставка на помпа и помпено оборудване за нуждите на Община Ковачевци, село Ковачевци

№ на публичната покана в АОП – 9052607

Публична покана

http://www.aop.bg/v51_pp.php?mode=view2&id=9052607

Проект на Договор

Образци

КСС КСС

Отговори на постъпили въпроси до 18.04.2016 г. Отговори   1

09.05.2016 г. – Протокол