10/2016 „Зимна поддръжка на общинска пътна мрежа в Община Ковачевци – 2016 г.”

Решение

Публикувано на 11.10.2016г. Протокол 2

Публикувано на 11.10.2016г. Решение