Избори » Избори за народни представители 2017 г.

Заповед за списъци населени места

Заповед списъци номерация

Заповед агитацинни материали

Покана консултации СИК

Заповед 39

ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК 1

ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК 2

Заповед 40

Електронните услуги за избори 2017 г. са активирани и са достъпни на
адрес: https://kovachevtsi.auslugi.com/public/

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА -  от избирателните списъци в изборите за народни представители  на 26 март 2017 г.                                         (чл.39, ал.1 от ИК)

fpzalns_14-22-00

СЪОБЩЕНИЕ – Дирекция „Български документи за самоличност“ въвежда допълнителна организация с цел съдействие на българските граждани да упражнят правото си на глас в деня на изборите за Народно Събрание

Съобщение