Новини

декември 27th, 2019

  П О К А Н А   За публично обсъждане на  проекта на бюджет за 2020г. на община Ковачевци     На основание чл.84, ал.6 от Закона за публичните финанси  и чл. 25, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за Прочети още...


декември 11th, 2019

      С Ъ О Б Щ Е Н И Е Общински съвет Ковачевци уведомява всички заинтересовани лица, че е подготвен проект на Наредба изменение на Наредба №1 за опазване на обществения ред на територията на община Ковачевци Прочети още...


декември 6th, 2019

УТВЪРДИЛ:   ВАСИЛ СТАНИМИРОВ КМЕТ НА ОБЩИНА КОВАЧЕВЦИ Заповед № и дата на утвърждаване: РД 376 от 05.12.2019г.      В Ъ Т Р Е Ш Н И  П Р А В И Л А   за предоставяне на  достъп до обществена информация   Прочети още...


Актуална тема

Обяви и съобщения

януари 17th, 2020

С Ъ О Б Щ Е Н И Е        Община Ковачевци уведомява всички заинтересовани лица, че е подготвен проект на Правилник за организацията и дейността на Общинска комисия по безопасност на движението по пътищата при община Прочети още...


януари 16th, 2020

О Б Я В Л Е Н И Е №3/15.01.2020 г. Дирекция „Териториално устройство, европроекти, планиране и местно развитие” при Oбщина Ковачевци, обявява изработено изменение на ПУП-ПЗ за поземлен имот 37513.89.23 по КК на с.Ков Прочети още...


януари 10th, 2020

О Б Я В Л Е Н И Е   № 02/10.01.2020г. Дирекция „ТУМПР” при община Ковачевци, обявява на заинтересованите страни, че е издадена Заповед № РД-17/10.01.2020г. за изработване на проект за подробен устройствен план /ПУП- Прочети още...


За Ковачевци

-Услуги

Анкета

Доволни ли сте от новата функционалност на сайта на общината?

View Results

Loading ... Loading ...
Интернет страницата на община Ковачевци е усъвършенствана по проект "Партньорството между гражданското общество и администрацията - гарант за прозрачност, отчетност и контрол", договор № 08-12-91-С/27.08.2008 г УО на ОПАК. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд"