Новини

юни 22nd, 2022

  SKM_C250i22062211140SKM_C250i22062211130 Прочети още...


Актуална тема

Обяви и съобщения

юни 17th, 2022

РД-166/15.06.2022г. РД-168/15.06.2022г. РД-170/15.06.2022г. Прочети още...


юни 9th, 2022 Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем

О Б Я В Л Е Н И Е              На основание  чл.77, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и моя  Заповед №РД-155/09.06.2022год.     О Б Я В Я В А М:   Публичен тъ Прочети още...


май 31st, 2022 Публичен търг

    О Б Я В А   На основание  чл.77, ал.1  от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и моя  Заповед № РД 149/31.05.2022год.   О Б Я В Я В А М:            Публичен търг с тай Прочети още...


За Ковачевци

-Услуги

Анкета

Доволни ли сте от новата функционалност на сайта на общината?

View Results

Loading ... Loading ...
Интернет страницата на община Ковачевци е усъвършенствана по проект "Партньорството между гражданското общество и администрацията - гарант за прозрачност, отчетност и контрол", договор № 08-12-91-С/27.08.2008 г УО на ОПАК. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд"