Новини

септември 14th, 2018 „ДА ИЗЧИСТИМ БЪЛГАРИЯ ЗА ЕДИН ДЕН”

Уважаеми съграждани, Община Ковачевци ще участва в инициативата „Да изчистим България за един ден” Най-мащабната доброволческа акция в страната „Да изчистим България заедно” ще продължи за поредна година. Подготовката з Прочети още...


август 23rd, 2018 Предварителен регистър по чл. 72, ал. 2 ППЗСПЗЗ за землището на с.Калище

KALISH19   Прочети още...


Актуална тема

август 23rd, 2018 Предварителен регистър по чл. 72, ал. 2 ППЗСПЗЗ за землището на с.Калище

KALISH19   Прочети още...


Обяви и съобщения

октомври 16th, 2018

  О Б Я В А   На основание  чл.77, ал.1  от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и моя  Заповед № РД -280/15.10.2018год.   О Б Я В Я В А М:            Публичен търг с тайно Прочети още...


октомври 8th, 2018

О Б Я В Л Е Н И Е №46/05.10.2018 г. Дирекция „Териториално устройство, европроекти, планиране и местно развитие” при община Ковачевци, обявява разглеждане на Общински Експертен съвет по устройство на територията на П Прочети още...


октомври 5th, 2018

О Б Я В Л Е Н И Е №45/05.10.2018г. Дирекция „Териториално устройство, европроекти, планиране и местно развитие” при Община Ковачевци, обявява Разглеждане на имот с нов пл.номер 6 и съществуващите сгради по кадастралн Прочети още...


-Услуги

Анкета

Доволни ли сте от новата функционалност на сайта на общината?

View Results

Loading ... Loading ...
Интернет страницата на община Ковачевци е усъвършенствана по проект "Партньорството между гражданското общество и администрацията - гарант за прозрачност, отчетност и контрол", договор № 08-12-91-С/27.08.2008 г УО на ОПАК. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд"