Новини

декември 11th, 2019

      С Ъ О Б Щ Е Н И Е Общински съвет Ковачевци уведомява всички заинтересовани лица, че е подготвен проект на Наредба изменение на Наредба №1 за опазване на обществения ред на територията на община Ковачевци Прочети още...


декември 6th, 2019

УТВЪРДИЛ:   ВАСИЛ СТАНИМИРОВ КМЕТ НА ОБЩИНА КОВАЧЕВЦИ Заповед № и дата на утвърждаване: РД 376 от 05.12.2019г.      В Ъ Т Р Е Ш Н И  П Р А В И Л А   за предоставяне на  достъп до обществена информация   Прочети още...


ноември 28th, 2019

СЪОБЩЕНИЕ Изработен е проект на Наредба за изменение и допълнение  на Наредба за определяне размера на местните данъци в  Община Ковачевци   На основание чл. 26, ал. 3 и ал. 4 от Закона за нормативните актове и в Прочети още...


Актуална тема

ноември 28th, 2019

СЪОБЩЕНИЕ Изработен е проект на Наредба за изменение и допълнение  на Наредба за определяне размера на местните данъци в  Община Ковачевци   На основание чл. 26, ал. 3 и ал. 4 от Закона за нормативните актове и в Прочети още...


Обяви и съобщения

декември 11th, 2019

      С Ъ О Б Щ Е Н И Е Общински съвет Ковачевци уведомява всички заинтересовани лица, че е подготвен проект на Наредба изменение на Наредба №1 за опазване на обществения ред на територията на община Ковачевци Прочети още...


декември 5th, 2019

О Б Я В Л Е Н И Е №55/05.12.2019 г. Дирекция „Териториално устройство, европроекти, планиране и местно развитие” при Община Ковачевци, обявява, че е постъпило инвестиционно предложение за „Изграждане на ЛПСОВ (локалн Прочети още...


декември 4th, 2019

О Б Я В Л Е Н И Е №54/04.12.2019 г. Дирекция „Териториално устройство, европроекти, планиране и местно развитие” при Oбщина Ковачевци, обявява изработен проект за подробен устройствен план – план застрояване за промя Прочети още...


За Ковачевци

-Услуги

Анкета

Доволни ли сте от новата функционалност на сайта на общината?

View Results

Loading ... Loading ...
Интернет страницата на община Ковачевци е усъвършенствана по проект "Партньорството между гражданското общество и администрацията - гарант за прозрачност, отчетност и контрол", договор № 08-12-91-С/27.08.2008 г УО на ОПАК. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд"